Een computer zodanig configureren dat deze aangeboden hulp op afstand ontvangt in Windows Server 2003 en Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u een computer zodanig kunt configureren dat deze aangeboden hulp op afstand ontvangt in Microsoft Windows XP of Microsoft Windows Server 2003.

Het hulpprogramma Hulp op afstand kan worden geconfigureerd om een ervaren gebruiker de mogelijkheid te bieden een Hulp op afstand-sessie te initiëren met de functie Hulp op afstand. Met de Hulp op afstand-sessie kan de ervaren gebruiker een beginnende gebruiker ondersteuning bieden. Hiervoor moeten de ervaren gebruiker en de beginnende gebruiker lid zijn van hetzelfde domein of lid zijn van domeinen met een vertrouwensrelatie. Domeinen worden in bedrijfsnetwerken gebruikt uit veiligheidsoverwegingen en worden doorgaans beheerd door de netwerkbeheerder. De functie Hulp op afstand aanbieden is niet geschikt voor de meeste thuisnetwerken.Voor meer informatie over Hulp op afstand klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
300546Overzicht van Hulp op afstand in Windows XP
308013Hulp op afstand gebruiken

Als u de computer van de beginnende gebruiker wilt configureren om aangeboden Hulp op afstand te accepteren, moet u controleren of de computer voldoet aan de volgende vereisten:
 • Het groepsbeleid op de computer van de beginnende gebruiker moet zijn geconfigureerd voor aangeboden Hulp op afstand.
 • De computers van de beginnende en de ervaren gebruiker moeten beide lid zijn van hetzelfde domein of lid zijn van domeinen met een vertrouwensrelatie.
 • Op beide computers moet Windows XP of Windows 2003 zijn geïnstalleerd.
Als u de groepsbeleidsinstellingen wilt configureren voor het hulpprogramma Hulp op afstand, hebt u een lijst nodig van ervaren gebruikers waarvan de computers van de beginnende gebruikers aangeboden Hulp op afstand kunnen accepteren. Deze lijst moet domeingebruikersgroepen en domeingebruikersaccounts bevatten.

Opmerking Computers van ervaren gebruikers die gebruikmaken van Hulp op afstand aanbieden, kunnen geen verbinding krijgen met de computer van een beginner wanneer Aangevraagde hulp op afstand is uitgeschakeld op de computer van de beginnende gebruiker. (Dit probleem doet zich niet voor op computers waarop Microsoft Windows XP met Service Pack 2 wordt uitgevoerd.)

 1. Start de MMC-module (Microsoft Management Console) Groepsbeleid. Hiertoe klikt u op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ in het vak Openen het volgende: gpedit.msc. Klik op OK.
 2. Dubbelklik in de map Beleid voor lokale computer\Computerconfiguratie\Beheersjablonen\Systeem\Hulp op afstand op Aangevraagde hulp op afstand.
 3. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor Hulp op afstand aanbieden op Ingeschakeld.
 4. Selecteer een optie in de lijst om vast te stellen welke van de volgende acties ervaren gebruikers kunnen uitvoeren.
  • Helpers kunnen de computer alleen bekijken
  • Helpers kunnen de computer op afstand bedienen
  Opmerking Deze instelling is van toepassing op de gehele groep in de lijst. De beleidsinstelling Hulp op afstand aanbieden biedt geen functie waarmee de ene groep gebruikers de computer van een beginner mag weergeven terwijl een tweede groep gebruikers de computer van de beginner mag weergeven en beheren. Er kan slechts één groep ervaren gebruikers zijn.
 5. Klik op Weergeven. Het dialoogvenster Inhoud weergeven wordt geopend.
 6. Klik op Toevoegen om de domeingebruikers en domeingebruikersgroepen toe te voegen.
 7. Klik op OK om het dialoogvenster Inhoud weergeven te sluiten en klik op OK om het dialoogvenster Eigenschappen voor Hulp op afstand aanbieden te sluiten.
 8. Sluit de MMC-module Groepsbeleid af.
Deze beleidsinstellingen worden onmiddellijk van kracht. Het is niet nodig de computer opnieuw op te starten.

Belangrijk Ga voorzichtig te werk bij het instellen van de eigenschappen voor het groepsbeleid Hulp op afstand aanbieden. U kunt de opgegeven domeinaccounts namelijk niet controleren. Het is raadzaam deze beleidsinstelling uitgebreid te testen voordat u het beleid op grote schaal implementeert.

Opmerking Het beleid Hulp op afstand aanbieden is niet beschikbaar in Microsoft Windows XP Home Edition.

Opmerking Hulp op afstand gebruikt DCOM. In Windows XP en Windows 2003 bevindt de DCOM-vermelding zich in de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole
De tekenreekswaarde van de DCOM-vermelding is EnableDCOM = Y. Als deze waarde is ingesteld op 'N' of ontbreekt, werkt Hulp op afstand niet.

Voer de volgende stappen uit om uw groepsbeleidsobjecten bij te werken met de nieuwe Windows Firewall-instellingen:
 1. Meld u bij uw Windows XP SP2-computer aan als lid van de beveiligingsgroep Domeinbeheerders of de beveiligingsgroep Maker Eigenaar Groepsbeleid.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ mmc en klik op OK.
 3. Klik in het menu Bestand op Module toevoegen/verwijderen, open het tabblad Zelfstandige module en klik op Toevoegen.
 4. Klik in het dialoogvenster Beschikbare zelfstandige modules op Groepsbeleidsobjecteditor en klik op Toevoegen.
 5. Klik in het dialoogvenster Groepsbeleidsobject selecteren op Bladeren.
 6. Klik in Zoeken naar een groepsbeleidsobject op het groepsbeleidsobject dat u wilt bijwerken met de nieuwe Windows Firewall-instellingen en klik op OK.
 7. Klik op Voltooien om de wizard Groepsbeleid te voltooien.
 8. Klik op Sluiten in het dialoogvenster Een zelfstandige module toevoegen.
 9. Klik op OK in het dialoogvenster Module toevoegen/verwijderen.
 10. Vouw in de consolestructuur achtereenvolgens Computerconfiguratie, Beheersjablonen, Netwerk en Netwerkverbindingen uit en klik op Windows Firewall.
 11. Gebruik de module Groepsbeleidsobjecteditor om de groepsbeleidsinstellingen voor Windows Firewall te zoeken. Klik hiervoor op Start, klik op Uitvoeren, typ gpedit.msc in het vak Openen en klik op OK.

  Opmerking De groepsbeleidsinstellingen bevinden zich in de volgende Groepsbeleidsobjecteditor-mappen:
  • Computerconfiguratie/Beheersjablonen/Netwerk/Netwerkverbindingen/Windows Firewall
  • Computerconfiguratie/Beheersjablonen/Netwerk/Netwerkverbindingen/Windows Firewall/Domeinprofiel
  • Computerconfiguratie/Beheersjablonen/Netwerk/Netwerkverbindingen/Windows Firewall/Standaardprofiel
 12. Geef voor elk modulepad dat u in stap 11 hebt gevonden, het volgende op voor de instelling Windows Firewall: poortuitzonderingen definiëren:
  135:TCP:*:Enabled:Offer Remote Assistance
 13. Geef voor elk modulepad het volgende op voor de instelling Windows Firewall: programma-uitzonderingen definiëren:
  • %WINDIR%\SYSTEM32\Sessmgr.exe:*:Enabled:Remote Assistance
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpsvc.exe:*:Enabled:Offer Remote Assistance
  • %WINDIR%\PCHealth\HelpCtr\Binaries\Helpctr.exe:*:Enabled:Remote Assistance – Windows Messenger and Voice
Rekvizīti

Raksta ID: 301527. Pēdējo reizi pārskatīts: 06/12/2007 16:57:00. Pārskatījums: 5.5

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowtomaster kbenv KB301527
Atsauksmes