Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Microsoft Distributed Transaction Coordinator configureren in een Windows Server 2003-cluster

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u de Microsoft Distributed Transaction Coordinator-bron (MSDTC) kunt installeren in een Windows Server 2003-cluster. Microsoft biedt alleen ondersteuning voor het uitvoeren van MSDTC op clusterknooppunten als een geclusterde bron. Er bestaan twee opties voor het installeren van MSDTC.

Voordat u Clusterbeheer of Cluster.exe kunt gebruiken om de MSDTC-bron te maken, moet u DTC-toegang tot het netwerk inschakelen.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het inschakelen van DTC-toegang:
817064DTC-toegang voor het netwerk inschakelen in Windows Server 2003
Opmerking Als dit een hoofdknooppuntverzamelingscluster (MNS- of Majority Node Set-cluster) is, moet u de MNS-bron niet gebruiken als opslagapparaat voor MSDTC. Voor MSDTC is een opslagbron zoals een fysieke schijf vereist.
Meer informatie
U kunt MSDTC op een van de volgende manieren installeren.

Methode 1: Clusterbeheer gebruiken

In deze sectie wordt beschreven hoe u MSDTC kunt installeren op alle knooppunten in een cluster met behulp van Clusterbeheer. U hoeft MSDTC slechts eenmaal te installeren in Clusterbeheer, waarna MSDTC op alle knooppunten in het cluster wordt geconfigureerd. U hoeft MSDTC dus niet handmatig op elk knooppunt te installeren.
 1. Voer de stappen uit die worden beschreven in Knowledge Base-artikel 817064.

  Opmerking U hoeft DTC-toegang voor het netwerk niet in te schakelen als in het cluster alleen Microsoft Exchange Server wordt gebruikt.
 2. Start Clusterbeheer. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Start en wijs Alle Programma's aan.
  2. Klik in Systeembeheer op Clusterbeheer.
 3. Maak een groep met de naam 'MSDTC-groep', die een fysieke schijf, een netwerknaam en een IP-adres bevat. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Open het menu File en selecteer New. Klik vervolgens op Group. De New Group Wizard wordt geactiveerd.
  2. Voer de instructies van de New Group Wizard uit om de MSDTC-groep te maken.
  Opmerking Als u de MSDTC maakt, is het sterk aan te raden om de bronnengroep te verplaatsen naar een groep die geen SQL Server- of Exchange Server-groep is. Als u de MSDTC-bron in een eigen bronnengroep maakt en toewijst aan een afzonderlijke clustergroep, blijft de bron beschikbaar.

  Opmerking Als u de bron in dezelfde clustergroep maakt en als in bron A een failover (overname bij storingen) optreedt, treedt ook in bron B een failover op. Als u de bron in een andere clustergroep maakt en in bron A een failover optreedt, treedt in bron B geen failover op. Als u clusterbronnen maakt in de verschillende clustergroepen, wordt het aantal onnodige failovers van de clusterbronnen beperkt.

  Belangrijk Nadat de nieuwe groep voor MSDTC is gemaakt, moet u de netwerknaam, het IP-adres en de fysieke schijf voor MSDTC maken. Mogelijk beschikt u al over een fysieke-schijfbron die u naar de nieuwe groep kunt verplaatsen. Nadat de MSDTC-groep is gemaakt, moet u de IP-adresbron, de netwerknaambron en de fysieke-schijfbron maken. Mogelijk beschikt u al over een fysieke-schijfbron die u naar de nieuwe MSDTC-groep moet verplaatsen.
 4. Maak een IP-adresbron:
  1. Klik met de rechtermuisknop op de MSDTC-groep en klik op New\Resource.
  2. Typ een beschrijvende naam als IP-adres voor MSDTC.
  3. Klik in Resource Type op IP Address, schakel het selectievakje MSDTC Group in en klik op Next.
  4. Klik in Possible Owners op Next, tenzij u wilt voorkomen dat MSDTC op een bepaald knooppunt wordt uitgevoerd.
  5. Voeg in Dependencies geen afhankelijkheden toe en klik op Next.
  6. Selecteer in TCP/IP Address Parameters het openbare netwerk, typ het unieke statische IP-adres voor MSDTC en klik op Next.
  7. Klik op Finish en klik op OK om te bevestigen dat de bron is gemaakt.
 5. Maak een netwerknaambron:
  1. Klik met de rechtermuisknop op de MSDTC-groep en klik op New\Resource.
  2. Typ een beschrijvende naam zoals MSDTC-netwerknaam.
  3. Klik in Resource Type op Network name, schakel het selectievakje MSDTC Group in en klik op Next.
  4. Klik in Possible Owners op Next, tenzij u wilt voorkomen dat MSDTC op een bepaald knooppunt wordt uitgevoerd.
  5. Voeg in Dependencies het IP-adres voor MSDTC toe als bronafhankelijkheid en klik op Next.
  6. Typ in Name de netwerknaam voor de MSDTC-bron en klik op Next.
  7. Klik op Finish en klik op OK om te bevestigen dat de bron is gemaakt.
 6. Maak een 'fysieke-schijfbron'.

  Opmerking Mogelijk hebt u al eerder een fysieke-schijfbron gemaakt. Als dat het geval is, moet u de fysieke-schijfbron naar de MSDTC-groep verplaatsen en naar de volgende stap gaan.
  1. Klik met de rechtermuisknop op de MSDTC-groep en klik op New\Resource.
  2. Typ een beschrijvende naam zoals Fysieke MSDTC-schijf.
  3. Klik in Resource Type op Physical disk, schakel het selectievakje MSDTC Group in en klik op Next.
  4. Klik in Possible Owners op Next, tenzij u wilt voorkomen dat MSDTC op een bepaald knooppunt wordt uitgevoerd.
  5. Voeg in Dependencies geen afhankelijkheden toe en klik op Next.
  6. Klik in Disk Parameters op de fysieke schijf die u wilt gebruiken voor MSDTC.
  7. Klik op Finish en klik op OK om te bevestigen dat de bron is gemaakt.
 7. Klik met de rechtermuisknop op de MSDTC-groep en klik op New\Resource.
 8. Typ een naam, zoals MSDTC-bron.
 9. Schakel in Resource Type de optie Distributed Transaction Coordinator in, controleer of de MSDTC-groep is geselecteerd en klik op Next.
 10. Klik in Possible Owners op Next, tenzij u wilt voorkomen dat MSDTC op een bepaald knooppunt wordt uitgevoerd.
 11. Ga naar Dependencies, houd de Ctrl-toets ingedrukt, selecteer de fysieke schijf en de netwerknaam die u in stap 2 hebt gemaakt en klik op de knop Add.
 12. Klik op Finish en klik op OK om te bevestigen dat de bron is gemaakt.
 13. Klik met de rechtermuisknop op de MSDTC-bron en klik op Bring Online.

Methode 2: Cluster.exe gebruiken

In deze sectie wordt beschreven hoe u MSDTC kunt installeren met behulp van Cluster.exe. Met Cluster.exe kunt u MSDTC op meerdere clusters installeren en configureren met behulp van een script. U hoeft MSDTC slechts eenmalig voor een cluster te configureren, waarna alle knooppunten in het cluster worden bijgewerkt.
 1. Voer de stappen uit die worden beschreven in Knowledge Base-artikel 817064.

  Opmerking U hoeft DTC-toegang voor het netwerk niet in te schakelen als in het cluster alleen Exchange Server wordt gebruikt.
 2. Maak bij een opdrachtprompt een groep met de naam 'MSDTC-groep', die een fysieke schijf, een netwerknaam en een IP-adres bevat (of gebruik een bestaande groep).

  Opmerking Met behulp van Cluster.exe kunt u het maken van groepen en bronnen uitvoeren via een script. Zie Help en ondersteuning en raadpleeg de sectie Clusteropdrachten - overzicht.

  Opmerking Wij raden u aan om de MSDTC-bron in een eigen bronnengroep te maken, zoals gebruikelijk is voor Microsoft SQL Server. Voer hiertoe stap 2 uit om de nieuwe groep te maken. Als u dit niet kunt doen, of als u een DTC-scenario hebt voor niet-intensief gebruik, zoals een cluster dat is bedoeld voor Exchange Server, moet u de clustergroep gebruiken. Op speciale Exchange Server-clusters moet de MSDTC-bron in de standaardclustergroep worden geplaatst.
 3. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt:
  cluster clustername res "MSDTC-bron" /CREATE /GROUP:"MSDTC-groep" /TYPE:"Distributed Transaction Coordinator"
  Met deze opdracht maakt u de MSDTC-bron.

  Opmerking Als u een bestaande clustergroep gebruikt, vervangt u 'MSDTC-groep' door de naam van de groep.
 4. Voer de volgende opdrachten uit:
  cluster clustername res "MSDTC-bron" /ADDDEP:"netwerknaam"

  cluster clustername res "MSDTC-bron" /ADDDEP:"Schijf Q:"
  waarbij netwerknaam staat voor de daadwerkelijke netwerknaambron die u gebruikt en Schijf Q de fysieke schijf is die zich in de MSDTC-groep bevindt.

  Met deze opdrachten worden de juiste afhankelijkheden toegevoegd.
 5. Voer de volgende opdrachten uit om MSDTC online te brengen:
  cluster clustername res "MSDTC-bron" /ON
  Hiermee wordt MSDTC online gebracht.
Opmerking U kunt MSDTC niet installeren in een gemengd cluster. Voor gebruik van deze methoden moeten alle knooppunten in het cluster gebruikmaken van Windows Server 2003. Zie Help en ondersteuning voor meer informatie.
Referenties
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het maken van een eenvoudige virtuele server en informatie over het maken van een netwerknaam- en IP-adresbron:
257932Microsoft Cluster Server gebruiken om een virtuele server te maken
mscs dtc event id 4148
Eigenschappen

Artikel-id: 301600 - Laatst bijgewerkt: 05/15/2007 15:28:00 - Revisie: 20.8

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

 • kbhowto kbenv kbclustering KB301600
Feedback