Updatepakket 3 voor 2013 servicepack 1 voor Microsoft Dynamics CRM

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 3016464
INLEIDING
Updatepakket 3 voor Microsoft Dynamics CRM 2013 met Service Pack 1 (SP1) is beschikbaar. Dit artikel beschrijft de hotfixes en updates die in dit updatepakket zijn opgenomen.

Dit updatepakket is beschikbaar voor alle talen die worden ondersteund door Microsoft Dynamics CRM-2013.

Opmerking Updatepakket 3 voor de Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2013 introduceert ondersteuning voor extra producten. Deze worden weergegeven op de volgende koppeling:
Meer informatie

Build-nummer en bestandsnamen voor dit updatepakket

PakketBuild-nummerBestandsnaam (32-bits versie)Bestandsnaam (64-bits versie)
Microsoft Dynamics CRM-Server 20136.1.3.119Niet van toepassingCRM2013-Server-KB3016464 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM-2013 voor Microsoft Office Outlook6.1.3.119CRM2013-Client-KB3016464-ENU -LangID-i386.exeCRM2013-Client-KB3016464-ENU -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2013 E-mail Router6.1.3.119CRM2013-Router-KB3016464 -LangID-i386.exeCRM2013-Router-KB3016464 -LangID-amd64.exe
Taalpakket voor Microsoft Dynamics CRM 20136.1.3.119CRM2013-Mui-KB3016464 -LangID-i386.exeCRM2013-Mui-KB3016464 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM-2013 Reporting Extensions6.1.3.119Niet van toepassingCRM2013-Srs-KB3016464 -LangID-amd64.exe

Informatie over updatepakket

Updatepakket 3 voor de Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2013 zijn beschikbaar voor klanten in Q2 van jaar 2015 voor gebouwen.

Het volgende bestand kan worden gedownload vanaf het Microsoft Download Center:

Informatie over de installatie

Windows Update-installatie

Gebruik Windows Update om automatisch te installeren updatepakket 3 voor Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2013. Dit updatepakket is beschikbaar op de Windows-Updates in Q2 van het jaar 2015.

U kunt Windows configureren om aanbevolen updates automatisch te installeren. Met deze instelling worden niet-kritieke problemen en helpt uw computerervaring verbeteren. Optionele updates worden niet gedownload of automatisch geïnstalleerd wanneer u deze instelling gebruiken.

Voor meer informatie over de instellingen voor het Windows-updates installeren, gaat u naar de volgende Microsoft-websites:Updatepakket 3 voor Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2013 installeren via Windows Update, de volgende stappen uit:
 1. Klik op Starten typ Update in het vak Zoekopdracht starten .
 2. Klik in de lijst met resultaten op Windows Update.
 3. In het navigatiedeelvenster, klikt u op controleren op updatesen wacht terwijl Windows controleert of de nieuwste updates voor uw computer.
 4. Als u ontvangt een bericht dat lidstaten dat belangrijke updates beschikbaar zijn, of dat u wordt gevraagd te controleren belangrijke updates, selecteert u het selectievakje selectievakjes voor eventuele updates die u wilt installeren en klik vervolgens op OK.

  Opmerking Klik op de update voor meer informatie.
 5. Klik op updates installeren.
 6. Lees en accepteer de licentievoorwaarden en klik op Voltooien (als de update vereist is voor deze actie). Als u wordt gevraagd een beheerderswachtwoord opgeven, typt u het wachtwoord. Bevestig dat u de voorwaarden accepteren als u wordt gevraagd om dit te doen.

Handmatige installatie

Ga als volgt te werk om handmatig te installeren updatepakket 3 voor Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2013.
 1. Ga naar de volgende website van Microsoft Update-catalogus:
 2. In de Zoeken typt u3016464, en klik vervolgens op Zoeken.
 3. Klik op Add de update toevoegen aan het winkelmandje.
 4. Klik op downloaden.
 5. Klik op Bladerenen geeft u de map waarnaar u de update downloaden.
 6. Klik op Doorgaanen klik vervolgens op akkoord de licentievoorwaarden voor Microsoft-Software accepteren.
 7. Wanneer de update is gedownload naar de locatie die u hebt opgegeven, klikt u op sluiten.
Voor meer informatie over de Microsoft Update-catalogus, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
323166 Het downloaden van updates, stuurprogramma's hotfixes van de Windows Update-catalogus en

Als u meer installatie-informatie

 • Nadat u dit updatepakket hebt geïnstalleerd, sluit u alle bestaande sessies van Microsoft Dynamics CRM en start een nieuwe sessie van Microsoft Dynamics CRM.
 • Wanneer u een taalpakket hebt deprovision, teruggezet de taalinstellingen van alle Microsoft Dynamics CRM-gebruikers die werken met die taal naar de standaardinstellingen voor language. Het reprovisioning proces wordt de taalinstellingen van gebruikers niet bijgewerkt. Dus moeten gebruikers opnieuw hun taalinstellingen voor persoonlijke opties in de sectie wanneer ze zich bij Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2013 aanmelden.

Opnieuw opstarten

Als u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten, dit doen nadat u het updatepakket toepast.

Informatie over verwijderen

U kunt updatepakket 3 verwijderen van een server met Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2013. Zorg er echter back-up van uw databases voordat u updatepakket 3 verwijdert. Ga naar de volgende websites van Microsoft Developer Network (MSDN) voor meer informatie:

Problemen die worden opgelost in updatepakket 3 voor Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2013

Updatepakket 3 voor de Service Pack 1 worden de volgende problemen opgelost:
 • De URL die wordt gebruikt voor het maken van een nieuwe sluiting kunt waardoor een kwaadwillende gebruiker te ' injecteren ' cross-site scripting (XSS) in de URL van de nieuwe sluiting.
 • Dubbele sleutel fout wanneer u een oplossing in een bijgewerkte organisatie importeren.
 • Veld met meerdere regels kolomkoppen zijn in sub-rasters niet een tabstop.
 • Adresgegevens is verwijderd in CRM voor sommige records voor contactpersonen die gebruikmaken van de CRM-Client voor Outlook.
 • In een kleine subset van omstandigheden wanneer u een POP3-, UTF-8 e-mailbericht decoderen een veld met het e-mailadres mogelijk verloren. Dit gebeurt wanneer u een koptekstveld voor CRM van belang is in de eerste regel van de resultaten van de POP3-server opgehaald.
 • Onjuiste Contact Mailing adres wordt gesynchroniseerd met de Server-Side synchronisatie wanneer een contactpersoon vanuit Outlook wordt gepromoveerd.
 • Het toewijzen van records een fout genereert, wanneer de toegewezen gebruiker machtigingen heeft voor toewijzen van een gebruiker.
 • Kan niet weergeven Opmerking af en toe als opmerking instellen als het standaardtabblad van het deelvenster sociale.
 • De bevoegdheid voordrukken voor een gebruiker wordt niet verwijderd mogelijkheden voor het afdrukken van records en rasters, net als in CRM 2011.
 • Nieuwe knop toegevoegd in customization.xml voor aanpassing van het lint niet worden weergegeven op de eerste poging.
 • SLA - 12:00 AM planning eind tijd oorzaken eindeloze lus en verrijkte w3wp-proces.
 • Geen uploaden bestanden wanneer u Safari op een iPad met CRM On Premise.
 • De URL die wordt gebruikt voor het maken van een nieuwe sluiting kunt waardoor een kwaadwillende gebruiker te ' injecteren ' cross-site scripting (XSS) in de URL van de nieuwe sluiting.
 • Wanneer u een nieuwe aanvraag opslaan vanuit een bestaande aanvraag formulier in Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1 UR1 met het opslaan en de knop Sluiten probeert, wordt gebruikers scriptfout optreden:
  Een fout opgetreden in Microsoft Dynamics CRM-kan de eigenschap 'handleSingleClick' niet-gedefinieerde of null-verwijzing niet ophalen.
 • Een besturingselement met meerdere regels zoals een Iframe of Web Resource toevoegen aan een formulier wordt geen rekening gehouden met een niet-standaard aantal rijen voor hoogte als standaard zichtbaarheid is samengevouwen.
 • Snel zoeken weergavedefinitie niet goed wordt beschouwd. De kolommen worden gedefinieerd in de snel vinden weergave niet worden gebruikt in het resultaat dat wordt weergegeven.
 • Het Help knop in het menu is geen tekst voor schermlezers of Windows Verteller te lezen.
 • Het Home knop in het menu is geen tekst voor schermlezers of Windows Verteller te lezen.
 • Het Instellingen knop in het menu is geen tekst voor schermlezers of Windows Verteller te lezen.
 • Maak een CRM-2013 organisatie met het Engels als standaardtaal. Een taalpakket erop (bijvoorbeeld Noors) installeren. Als een gebruiker die de Noorse taal ingesteld als de primaire taal zijn persoonlijke opties, is het van vak Sales Pipeline diagram opent, ziet de gebruiker de naam van deze grafiek in het Noors, maar de legenda van de grafiek, in het Engels blijft.
 • Outlook-dialoogvenster opzoeken/vensters niet schaalt wanneer de DPI-waarde is ingesteld op 125 of 150 procent.
 • Als de rol van Sales Professional verbinding wordt verwijderd, dan is het niet langer mogelijk om Sales Team leden verwijderen uit een verkoopkans.
 • Wanneer een klant LINQ query uitvoeren op de CRM-database in een stap plugin gebruikt wordt, werkt de query prima in CRM 2013 UR 2. Na de upgrade naar 3 UR, het genereert een fout.
 • E-mail ModifiedOn datum wijzigingen wanneer u beantwoorden, doorsturen of Allen beantwoorden.
 • Het standaardlettertype is geen een juiste font-tag in de HTML-definitie.
 • Traceringsniveau worden opties toegevoegd aan de Outlook-Client diagnostische.
 • Veld toewijzing werkt niet voor optiesets in de Tablet PC app. optieset krijg vooraf ingestelde waarden niet.
 • addPreSearch wordt niet toegepast op het team opzoeken wanneer op de knop Vernieuwen wordt gedrukt.
 • Connector voor Microsoft Dynamics ERP-systeem niet aan het adres van de klant entiteit in CRM importeren.
 • Bij het maken van een Samentelling van een Query die het &-teken in het veld is niet geopend en geeft de volgende foutmelding. Fout:
  Er is een fout opgetreden bij het verwerken van uw aanvraag. Wachten op probeer het later opnieuw.
 • In het dialoogvenster dat aangeeft dat het off line voltooid is wordt gesloten te vroeg. Wanneer de gebruiker wordt ervan uitgegaan het proces is al uitgevoerd dat, ze proberen toegang te krijgen tot de CRM-gegevens in de off line modus en fout kan optreden berichten, loopt vast of reageert niet meer in Outlook.
 • Wanneer u een upgrade uitvoert of een CRM-organisatie op een CRM-2013 SP1 met UR1, tijdens de fase 'Microsft.Crm.Tools.Admin.InstallDatabaseUpdateAction maken', worden de meeste van de Out Of Box labels die betrekking hebben op de standaardtaal van de organisatie wordt bijgewerkt naar leeg in de tabel Localizedlabel in de database van de organisatie.
 • Als u off line werkt en u hebt de CRM-client voor Outlook met SP1 is geïnstalleerd en u probeert te openen een Sales Orderdetail (orderproduct) Factuurdetails (factuurproduct) gedetailleerde (offerteproduct), ontvangt u een algemene fout op de pagina die moet weergegeven. Als u tracering bekijkt, ziet u de fout ArgumentException:
  Niet-ondersteunde eenheidcode. Parameternaam: entityTypeCode.
 • FilterRelationships op het formulier zoekopdrachten werken niet goed.
 • Als u het CRM 2013 Management Pack voor SCOP 2007 SP1/R2 te importeren probeert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Management Pack kan niet worden geladen vanuit specifieke verzegelde assembly-bestand: [C:\Program Files (x 86) \System Center Management Packs\ Microsoft System Center Management Pack voor Dynamics CRM 2013\Microsoft.Dynamics.CRM.MP] deze assembly wordt gebouwd door een nieuwer is dan de momenteel geladen runtime runtime en kan niet worden geladen (uitzondering op HRESULT: 0x8013101B)
 • Gebruikers van Microsoft Dynamics CRM-2013 zult de velden in de voettekst van het formulier worden niet vernieuwd totdat het formulier wordt gesloten en opnieuw geopend.
 • Wanneer wij een record met een datum en tijd is al gedefinieerd en klik op de keuzelijst om de tijd te wijzigen, is de eerste waarde we zien 0:00 of 12:00 uur in plaats van de geselecteerde waarde.
 • Ingesloten afbeeldingen worden niet weergegeven in e-mailberichten.
 • Wanneer u werkmappen verzenden als bijlagen in Microsoft Excel en Microsoft Dynamics CRM 2013-Client voor Outlook is geïnstalleerd, wordt Excel weergegeven vastlopen als de gebruiker de wijzigingen voordat u de bijlage verzendt niet hebt opgeslagen.
 • Gebruikers van Microsoft Dynamics CRM-2013 tegenkomen foutberichtvensters script met een InvalidCharacterError.
 • Er zijn drie onjuiste vertalingen in het gedeelte Notities van het venster activiteit voor de Duitse CRM 2013 die misleidend zijn:
  • "Insert note" dat wordt vertaald als "Typen Knoten" (vertaald terug effect als 'Knoop invoegen' of 'Node invoegen' in het XML-knooppunt). Verwacht: 'Notiz typen."
  • De knop 'gereed' wordt omgezet naar een abgeschlossen"" ("gesloten" in het Engels). Verwacht: 'Fertig."
  • hij "Notitie verwijderen" knop verwijderen De Duitse vertaling is "Diese Rolle löschen", hetgeen zou betekenen 'Deze rol verwijderen'. Rol is de korte vorm van beveiligingsrollen, is er verwarring over wat deze knop-beveiligingsrollen doet. Verwacht: "Notiz Löschen."
 • 8.3 "x 11" papier printer gevraagd wanneer u een rapport gemaakt in de rapportwizard afdrukken.
 • Wanneer u een nieuwe aanvraag opslaan vanuit een bestaande aanvraag formulier in Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1 UR1 met het opslaan en de knop Sluiten probeert, wordt gebruikers scriptfouten optreden:
  Microsoft Dynamics CRM is een fout opgetreden - kan geen eigenschap 'handleSingleClick'.
 • Updates van afspraken worden gesynchroniseerd vanuit Outlook naar CRM als ze eigendom zijn van een team waarvan de gebruiker lid is.
 • Gebruikers die de horizontale aslabels op hun grafieken wijzigen zult de grafieken worden onjuist weergegeven in Microsoft Dynamics CRM-2013.
 • Wanneer u een raster, weergaven wijzigen als de kiezer voor weergave een groot aantal opties zoals 50 bevat, kan Safari op de iPad niet weergeven.
 • Wanneer theRegardingObjectId is ingesteld, kan u een record van een aangepaste activiteitsentiteit maken.
 • Als datum/tijd kolommen zijn null voor een postbus in CRM Online, 2013 en 2015, en toegang voor deze postbus wordt getest, loopt de asynchrone CRM-Service. Logboeken wordt er een foutmelding aan Host {naam}: is mislukt bij het controleren van de wachtrij voor asynchrone bewerkingen. Gebeurtenis-ID 17411.
 • Wanneer veel records worden bijgewerkt in Dynamics CRM en alle records hebben 1 of meer workflows die op updates voor deze records wachten, optreden prestatieproblemen als in de SQL-database voor CRM. Dit kan leiden tot het blokkeren van SQL-query's wanneer records worden bijgewerkt.
 • traceerlogboeken w3wp en crmasync platform bevatten buitensporige waarschuwingen voor de 'Aanroepen van gemachtigde nummer XX voor gebeurtenis-id XX'.
 • De gebeurtenis onChange in een veld wordt niet geactiveerd voor de tweede keer als u een oproep van de focus binnen het script onchange.
 • Ingesloten afbeeldingen niet worden gedownload nadat de organisatie importeren. Wanneer u een netwerk-trace zoals Fiddler bekijkt, wordt een 404 optreedt omdat de verkeerde URL wordt gebruikt.
 • Fout bij e-mailberichten worden ontvangen als gevolg van het bestaan van de map CrmOrgMailboxPrefix *.
 • SetRequiredLevel("none") met JavaScript werkt niet op CRM voor tabletten voor vereiste velden.
 • OnChange werkt niet goed in het verplichte veld als er meer dan twee keer is geselecteerd.
 • Neem het scenario waarbij e-mails met onbewerkte tekst zijn promoted\create in CRM met behulp van de SDK of CRM E-mail router. Als de hoofdtekst van het e-mailbericht wordt weergegeven door het e-mailadres in de wand van de sociale deelvenster uitvouwen, terugloop er geen tenzij er een expliciete regelterugloop. In CRM als een gebruiker het schadelijke e-mailbericht beantwoordt, en vervolgens wordt bijgehouden in CRM, het probleem niet meer optreedt voor de e-mail beantwoord. Dit probleem is gereproduceerd in alle browsers.
 • Vóór Service Pack 1, Update Rollup 1 bleek Product opzoeken van Order Product-ID. Product opzoeken van Order bleek na Service Pack 1, Update Rollup 1, prijs Per eenheid. Naam van het Product is ook tweemaal in de zoekopdracht weergegeven.
 • Ontvangen ongeldige parameterfout in de toepassing Client voor mobiele client voor sub rasterweergaven die entiteit gerelateerde kolommen bevatten.
 • Sommige typen formuliervelden worden niet gelezen wanneer u JAWS handicap software.
 • Kan niet worden genavigeerd veld opzoeken en deze niet weer uitvoer naar de gebruiker bij het gebruik van software voor JAWS handicap.
 • Als u software voor JAWS handicap, is een zoekvak met resultaten of geen resultaten beschikbaar heeft geen auditieve feedback.
 • Een beheerde oplossing, inclusief een lintaanpassing die verwijst naar JavaScript kan niet verwijderen.
 • Importeren van oplossingen wordt traag uitgevoerd in omgevingen met beveiliging op veldniveau gebruikt.
 • Wanneer u naar een dialoogvenster opzoeken navigeert, worden met het toetsenbord, niet voorgelezen posten van een besturingselement opzoeken.
 • U kunt geen e-mailsjablonen invoegen na updatepakket 2 voor CRM 2013 Service Pack 1
 • De bevoegdheid voordrukken voor een gebruiker wordt niet verwijderd mogelijkheden voor het afdrukken van records en rasters, net als in CRM 2011.
 • CRM uitvoert voor de laatste onlangs bekeken objecten waardoor de naam HTML-codering
 • Multi-lijn velden automatisch groeien, zelfs als de velddefinitie niet is ingesteld op "automatisch uitgebreid gebruik van de beschikbare ruimte." Eenmaal tabblad uit het veld van het veld voor de Multi automatisch wordt uitgevouwen en de schuifbalk verdwijnt. Echter, wat leidt tot het feit dat het formulier weergave beschadigd raakt.
 • Bij de dubbele punthaken selecteren in een offerte, de knop documenten niet al het in het formulier is.
 • Wanneer u een record van een subraster aan elkaar gerelateerd via een n: n-relatie tot de belangrijkste entiteit maken na de verplichte velden invullen en opslaan van de record, wordt de focus naar de bovenliggende pagina gesprongen.
 • Postbussen stoppen met verwerken van inkomende en uitgaande e-mailadres wanneer u CRM Server-Side synchronisatie voor de verwerking van e-mailadres. Dit gebeurt wanneer een vergrendeld blijft het postvak dat moet worden verwerkt.
 • Wanneer u een rapport uitvoert in CRM Online of tijdens het uitvoeren van een invoegtoepassing Sandbox, kan het rapport of de invoegtoepassing mislukken met een uitzondering van de volgende strekking:
  > System.Security.SecurityException: Microsoft Dynamics CRM is een fout opgetreden. Referentienummer voor beheerders of ondersteuning: #B944196D: System.Security.SecurityException: het vereiste imitatieniveau is niet opgegeven of het geleverde imitatieniveau is ongeldig.
 • NullReferenceException treedt op wanneer u berichten verzendt naar een Azure onderwerp met CRM SDK ServiceBus Plug-ins.
 • 12:00 AM einde in een eindeloze lus van Service Level Agreements oorzaken plannen en verrijkt w3wp-proces.
 • Na updatepakket 1 voor Service Pack 1 voor CRM 2013, treedt een fout op bij het maken van afspraken als AutoRouteToOwnerQueue is ingesteld op 1. Kan zich ook voordoen met Plug-ins in plaats op het boek van de afspraak.

Hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren

Updatepakket 3 voor de Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2013 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

De producten van andere leveranciers die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door bedrijven die onafhankelijk van Microsoft zijn. Microsoft geeft geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze producten.

Bestandsgegevens voor updatepakket 3 voor Service Pack 1

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 3016464 - Laatst bijgewerkt: 10/15/2015 09:01:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Dynamics CRM 2013 Service Pack 1

 • kbfix atdownload kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbmt KB3016464 KbMtnl
Feedback