Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Standaardinstellingen herstellen na importeren van aangepaste privacyvoorkeuren

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL301689
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Samenvatting
U kunt aangepaste privacyvoorkeuren importeren in Internet Explorer door te klikken op Importeren op het tabblad Privacy van het dialoogvenster Internet-opties en vervolgens een bestand met voorkeursinstellingen voor privacybeleid in Internet Explorer (.xml) te openen. In dit artikel wordt beschreven hoe u de standaard privacy-instellingen voor Internet Explorer kunt herstellen na het importeren van aangepaste instellingen voor de zones Internet, Lokaal intranet of Vertrouwde websites.

Bezoek de volgende Microsoft-website voor informatie over de XML (Extensible Markup Language)-syntaxis voor bestanden met voorkeursinstellingen voor privacybeleid in Internet Explorer (.xml):Als u meer informatie wilt over de standaard privacy-instellingen van Internet Explorer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
293222 Standaard privacy-instellingen voor Internet Explorer 6
Meer informatie
Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Ga als volgt te werk om geïmporteerde aangepaste privacy-instellingen te verwijderen en de standaard privacy-instellingen van Internet Explorer te herstellen:
 1. Klik in Internet Explorer op Extra en klik op Internet-opties.
 2. Open het tabblad Privacy, klik op Standaard en klik op Bewerken.

  Opmerking De knop Standaard is niet beschikbaar als een bestand met voorkeursinstellingen voor privacybeleid in Internet Explorer (.xml) werd geïmporteerd zonder p3pCookiePolicy-element waarbij zone="internet" is ingesteld. Dit is ook het geval als dat bestand werd geïmporteerd met alleen een alwaysReplayLegacy-element (zie hieronder) en als daarbij uw privacy-instellingen waren ingesteld op Gemiddeld (het standaard privacyniveau) voordat u met importeren begon.
 3. Klik in het dialoogvenster Privacy per website instellen onder Beheerde websites op elke website waarvoor specifieke privacy-acties werden geïmporteerd en klik op Verwijderen.

  Opmerking Deze stap kan nodig zijn als website-specifieke privacy-acties werden geïmporteerd met behulp van het element MSIESiteRules.
 4. Klik tweemaal op OK en start Regedit.exe.
 5. Verwijder sleutels voor sites op een lokaal intranet in de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\P3P\History
  Opmerking Dit kan nodig zijn als een bestand met voorkeursinstellingen voor privacybeleid (.xml) werd geïmporteerd, waarin een 'Vragen'-actie voor sites op het lokale intranet is opgegeven, en de gebruiker heeft deze instelling gewijzigd in Accepteren of Weigeren aan de hand van de vraag naar het gebruik van cookies op specifieke sites. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over dit probleem:
  302831 Kan geen website-specifieke privacy-acties voor sites op het lokale intranet verwijderen
 6. Verwijder de volgende DWORD-waarde uit het register (indien aanwezig):
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\LeashLegacyCookies
  Opmerking De DWORD-waarde LeashLegacyCookies is alleen aanwezig als een bestand met voorkeursinstellingen voor privacybeleid (.xml) werd geïmporteerd met het element alwaysReplayLegacy. Met deze instelling kunnen alle legacy-cookies (cookies die al aanwezig waren voordat Internet Explorer 6 werd geïnstalleerd) in de Internet-zone worden verzonden. Als dit element niet wordt opgegeven, worden legacy-cookies voor de Internet-zone alleen in de directe context verzonden.
 7. Verwijder beide privacy-GUID's (indien aanwezig) voor de zones Lokaal intranet en Vertrouwde websites onder de volgende registersleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
  De sleutel voor de zone Lokaal intranet is sleutel 1, die voor de zone Vertrouwde websites is sleutel 2. Voor instellingen van directe cookies is de GUID een binaire waarde met de aanduiding (AEBA21FA-782A-4A90-978D-B72164C80120). Voor instellingen van indirecte cookies is de GUID een binaire waarde met de aanduiding (A8A88C49-5EB2-4990-A1A2-0876022C854F).

  Opmerking De zones Lokaal intranet (1) en Vertrouwde websites (2) hebben standaard geen GUID's voor cookie-instellingen. Deze GUID's zijn alleen aanwezig als er een bestand met voorkeursinstellingen voor privacybeleid (.xml) werd geïmporteerd met een p3pCookiePolicy-element dat als instelling zone="intranet" of zone="trustedSites" heeft. In Internet Explorer kunt u geen instellingen aanpassen voor de zone Websites met beperkte toegang (4) door een bestand met voorkeursinstellingen voor privacybeleid (.xml) te importeren. Bovendien worden aangepaste instellingen voor de zone Internet (3) verwijderd (met uitzondering van de DWORD-waarde wanneer u klikt op de knop Standaard op het tabblad Privacy.
Opmerking De voorgaande stappen zorgen niet voor het herstellen van verwijderde cookies of van website-specifieke privacy-acties die worden verwijderd bij het importeren van een bestand met voorkeursinstellingen voor privacybeleid (.xml) met het flushCookies- of flushSiteList-element. Het element flushCookies verwijdert alle cookies bij het importeren van aangepaste privacy-instellingen. Het element flushSiteList verwijdert alle website-specifieke acties bij het importeren van aangepaste privacy-instellingen.

Voor meer informatie over privacy-instellingen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
283185 Cookies beheren in Internet Explorer 6
Eigenschappen

Artikel-id: 301689 - Laatst bijgewerkt: 06/13/2005 16:51:00 - Revisie: 3.5

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto kbenv KB301689
Feedback