Foutbericht: Iexplore heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in module Swflash.ocx

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u Microsoft Internet Explorer wilt starten of wanneer u op internet navigeert, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
Dit programma heeft een ongeldige bewerking uitgevoerd
en wordt afgesloten.

Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de
leverancier van het programma.
Wanneer u op de knop Details klikt, wordt de volgende informatie weergegeven:
IEXPLORE heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in
module SWFLASH.OCX op adres
-of-
IEXPLORE heeft een ongeldige instructie uitgevoerd in
module SWFLASH.OCX op adres
Internet Explorer reageert vervolgens niet meer (loopt vast).
Oorzaak
Dit probleem kan optreden onder de volgende omstandigheden:
 • De pagina die u wilt weergeven is een Flash-webpagina.

  -en-
 • Het bestand Swflash.ocx is beschadigd.

Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door de stappen in methode 1 te volgen. Als het probleem niet wordt verholpen met methode 1, gaat u verder met methode 2.

Methode 1

Verwijder Macromedia Shockwave en Macromedia Flash en installeer beide programma's opnieuw. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Sluit alle geopende toepassingen af.
 2. Wijs Instellingen aan in het menu Start op de taakbalk en klik op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Internet-opties.
 4. Klik op het tabblad Algemeen onder Startpagina op Blanco pagina.
 5. Klik onder Tijdelijke Internet-bestanden op Instellingen.
 6. Klik op Objecten weergeven in het dialoogvenster Instellingen.
 7. Als in het dialoogvenster Gedownloade programmabestanden een Shockwave-item wordt weergegeven in de lijst Programmabestand, klikt u met de rechtermuisknop op het Shockwave-item en klikt u op Verwijderen in het snelmenu.

  Het volgende bericht wordt weergegeven:
  Shockwave item zal permanent worden verwijderd.
  Wilt u doorgaan?
 8. Klik op Ja.
 9. Herhaal stap 7 en 8 voor elk Shockwave-item in de lijst.
 10. Klik op Sluiten in het menu Bestand.
 11. Klik in het dialoogvenster Instellingen op OK.
 12. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen voor Internet op OK en sluit het Configuratiescherm.
 13. Start Windows Verkenner.
 14. Ga naar de volgende map:
  station:\Windows\System\Macromed
  waarbij station het station is waarop Windows is geïnstalleerd, Windows de map is waarin Windows is geïnstalleerd en System de map System is in Microsoft Windows 9x en Microsoft Windows 2000 en de map System32 in Microsoft Windows NT.
 15. Klik met de rechtermuisknop op de map Macromed en klik op Verwijderen in het snelmenu.
 16. Wanneer u wordt gevraagd het verwijderen van de map te bevestigen, klikt u op Ja.
 17. Sluit Windows Verkenner af en start de computer opnieuw op.
 18. Installeer Macromedia Shockwave en Macromedia Flash opnieuw. U kunt de Macromedia Shockwave Player en Macromedia Flash Player verkrijgen bij Macromedia op de volgende website:
 19. Volg stap 2 tot en met 4 om de startpagina weer in te stellen op de oorspronkelijke pagina.

Methode 2

Als het probleem niet wordt verholpen met methode 1, probeert u het bestand Swflash.ocx opnieuw uit te pakken vanaf de installatie-cd van Windows. Hiertoe volgt u de voor uw besturingssysteem geldende procedure.

In Microsoft Windows 98

 1. Sluit alle geopende toepassingen af.
 2. Klik op Start op de taakbalk en klik op Uitvoeren.
 3. Typ SFC in het vak Openen en klik op OK.
 4. Klik in het dialoogvenster Controle systeembestanden op Eén bestand van de Setup-diskette uitpakken.
 5. Typ SWflash.ocx in het vak Geef op welk systeembestand u wilt terugzetten en klik op Starten.
 6. In het dialoogvenster Bestand uitpakken typt ustation:\Win98 in het vak Terugzetten van:, waarbij station de stationsletter is van het cd-rom- of dvd-rom-station dat de cd-rom van Microsoft Windows 98 bevat.

  OPMERKING: Als een OEM-versie (Original Equipment Manufacturer) van Windows 98 is geïnstalleerd, zijn de installatiebestanden van Windows mogelijk ook op de volgende locatie opgeslagen:
  C:\WINDOWS\OPTIONS\CABS
 7. In het vak Bestand opslaan in typt uC:\Windows\System\Macromed\Flash (waarbij C het station is waarop Windows is geïnstalleerd en Windows de map is waarin Windows is geïnstalleerd) en klikt u op OK.
 8. Klik in het dialoogvenster Reservekopie van bestand maken op OK. Als het bericht
  De map voor de reservekopie bestaat niet. Wilt u deze maken?
  Klik op Ja.
 9. Het volgende bericht wordt weergegeven:
  Het bestand is uitgepakt
  Klik op Ja en klik op Sluiten.
 10. Start de computer opnieuw op.

Microsoft Windows Millennium Edition (ME)

 1. Sluit alle geopende toepassingen af.
 2. Klik op Start op de taakbalk en klik op Uitvoeren.
 3. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 4. Klik op Bestand uitpakken in het dialoogvenster Hulpprogramma voor systeemconfiguratie.
 5. In het dialoogvenster Eén bestand van de Setup-diskette uitpakken typt u SWflash.ocx en klikt u op Starten.
 6. In het dialoogvenster Bestand uitpakken typt ustation:\Win9x in het vak Terugzetten van:, waarbij station de stationsletter is van het cd-rom- of dvd-rom-station dat de cd-rom van Microsoft Windows ME bevat.

  OPMERKING: Als een OEM-versie (Original Equipment Manufacturer) van Windows ME is geïnstalleerd, zijn de installatiebestanden van Windows mogelijk ook in de volgende map opgeslagen:
  C:\WINDOWS\OPTIONS\INSTALL
 7. In het vak Bestand opslaan in typt uC:\Windows\System\Macromed\Flash (waarbij C het station is waarop Windows is geïnstalleerd en Windows de map is waarin Windows is geïnstalleerd) en klikt u op OK.
 8. Klik in het dialoogvenster Reservekopie van bestand maken op OK. Als het bericht
  De map voor de reservekopie bestaat niet. Wilt u deze maken?
  wordt weergegeven, klikt u op Ja.
 9. Het volgende bericht wordt weergegeven:
  Het bestand is uitgepakt
  Klik tweemaal op OK.
 10. Start de computer opnieuw op.
Meer informatie
Het bestand Swflash.ocx is vereist voor een goede werking van Flash Player.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.


Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
Eigenschappen

Artikel-id: 302461 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 03:32:46 - Revisie: 2.0

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.0

 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kberrmsg kbprb KB302461
Feedback