Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Procedure: Aangepaste foutberichten voor uw website configureren in IIS

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL302570
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In deze handleiding worden de stappen beschreven die u moet uitvoeren om IIS (Internet Information Services) te configureren voor het verzenden van aangepaste foutberichten in plaats van de standaard HTTP-foutberichten (Hypertext Transfer Protocol).

Terug naar begin

Vereisten

Hieronder wordt aangegeven welke hardware, software, netwerkinfrastructuur, vaardigheden, kennis en service packs u nodig hebt:
 • Internet Information Services 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.x, 4.x, 5.x
Terug naar begin

Aangepaste foutberichten configureren

Wanneer er een HTTP-fout optreedt als een gebruiker verbinding wil maken met een website, wordt een algemeen bericht naar de clientbrowser verzonden met een korte beschrijving van wat er is gebeurd toen werd geprobeerd verbinding te maken. U kunt IIS configureren voor het verzenden van aangepaste foutberichten in plaats van de standaardfoutberichten, door te verwijzen naar een bestand of een URL.

Terug naar begin

Aangepaste foutberichten toevoegen door te verwijzen naar een bestand

Voer de volgende stappen uit om een aangepast foutbericht toe te voegen door te verwijzen naar een bestand:
 1. Maak een bestand dat het aangepaste foutbericht bevat en plaats dit in een map.
 2. Selecteer in de module Internet Information Services de website, de virtuele map, de map of het bestand waarin u HTTP-foutberichten wilt aanpassen en klik op Eigenschappen.
 3. Selecteer in het eigenschappenvenster Aangepaste foutberichten het HTTP-foutbericht dat u wilt wijzigen en klik op Eigenschappen bewerken.
 4. Selecteer Bestand in het vak Berichttype.
 5. Typ het pad en de bestandsnaam van het aangepaste foutbericht of gebruik de knop Bladeren om het bestand te zoeken op de vaste schijf van de computer. Klik op OK.
Terug naar begin

Aangepaste foutberichten toevoegen door te verwijzen naar een URL

Voer de volgende stappen uit om een aangepast foutbericht toe te voegen door te verwijzen naar een URL:
 1. Maak een bestand dat het aangepaste foutbericht bevat en plaats dit in een virtuele map.
 2. Selecteer in de module Internet Information Services de website, de virtuele map, de map of het bestand waarin u het HTTP-foutbericht wilt aanpassen en klik op Eigenschappen.
 3. Selecteer in het eigenschappenvenster Aangepaste foutberichten het HTTP-foutbericht dat u wilt wijzigen en klik op Eigenschappen bewerken.
 4. Selecteer URL in het vak Berichttype.
 5. Typ de URL die naar het aangepaste foutbericht verwijst. Gebruik hiervoor het pad naar de URL, te beginnen met de naam van de virtuele map. Klik op OK.
Terug naar begin

Gedetailleerde aangepaste foutberichten inschakelen

IIS beschikt over aangepaste foutberichten die meer informatie bevatten of 'vriendelijker' zijn dan de standaard HTTP 1.1-foutberichten. Deze gedetailleerde foutberichten worden standaard ingesteld in de standaardwebsite in de module IIS.

Terug naar begin

Gedetailleerde foutberichten configureren

 1. Selecteer in de module Internet Information Services de website, de virtuele map, de map of het bestand waarin u HTTP-foutberichten wilt aanpassen en klik op Eigenschappen.
 2. Selecteer in het eigenschappenvenster Aangepaste foutberichten het standaard HTTP-foutbericht dat u wilt wijzigen en klik op Eigenschappen bewerken.
 3. Selecteer Bestand in het vak Berichttype.
 4. Klik op Bladeren en blader naar<stationsletter>:\Winnt\Help\Iishelp\Common\File name.
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 302570 - Laatst bijgewerkt: 02/15/2002 15:00:00 - Revisie: 1.0

 • Microsoft Internet Information Services 5.0
 • kbgraphxlink kbhowto kbhowtomaster KB302570
Feedback
l>