Foutbericht wanneer u de wizard Automatisch systeemherstel probeert te gebruiken

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Met de functie Automatisch systeemherstel kunnen gebruikers een set diskettes maken die kan worden gebruikt om de procedure voor het herstellen van een beschadigd systeem te automatiseren.

Wanneer u de wizard Automatisch systeemherstel probeert te gebruiken in Windows XP Home Edition, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Back-up

De bestanden voor de hersteldiskette kunnen niet worden gemaakt. De bewerking is afgebroken.
Als dit foutbericht wordt weergegeven, kunt u geen back-upset maken via Automatisch systeemherstel.
Oorzaak
Dit probleem treedt op omdat Automatisch systeemherstel niet wordt ondersteund in Windows XP Home Edition. Gebruikers van Windows XP Home Edition kunnen de wizard Automatisch systeemherstel echter wel gebruiken als ze het programma Ntbackup installeren vanuit de map Valueadd op de cd-rom met Windows XP Home Edition.
Oplossing
U kunt dit probleem voorkomen door de wizard Automatisch systeemherstel te gebruiken:
 1. Installeer het hulpprogramma Back-up voor Windows vanaf de cd-rom met Microsoft Windows XP Home Edition. Ga als volgt te werk om het hulpprogramma Back-up voor Windows te installeren:
  1. Dubbelklik op het bestand Ntbackup.msi op de volgende locatie op de cd-rom met Windows XP Home Edition:
   cd-romstation:\Valueadd\MSFT\Ntbackup
  2. Klik op Voltooien zodra de installatiewizard is voltooid.
 2. Klik op Start en klik op Alle programma's.
 3. Wijs in het menu Alle programma's achtereenvolgens Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Back-up.
 4. Klik op de koppeling Geavanceerde modus in het eerste scherm van de wizard Back-up.
 5. Klik in het dialoogvenster Back-up op de knop Wizard Automatisch systeemherstel.
Opmerking Automatisch systeemherstel wordt niet ondersteund in Windows XP Home Edition.

De wizard Automatisch systeemherstel kan de diskettes en een back-upbestand (Backup.bkf) maken. De diskettes kunnen de procedure voor automatisch systeemherstel echter niet starten in Windows XP Home Edition als ze worden gebruikt na een onherstelbare systeemstoring.

In geval van onherstelbare systeemstoringen waarbij volledig gegevensherstel nodig is, moet u de volgende stappen uitvoeren als herstelprocedure (waarbij ervan wordt uitgegaan dat een volledige back-up werd uitgevoerd kort voordat de systeemstoring en het resulterende verlies van gegevens optrad):
 1. Installeer Windows XP opnieuw vanaf het installatiemedium.
 2. Installeer Ntbackp vanuit de map Valueadd op de installatie-cd met Windows XP.
 3. Gebruik Ntbackup voor het terugzetten van de gegevens aan de hand van de back-upset die kort voor de systeemstoring werd gemaakt.
Meer informatie
Het foutbericht in de sectie 'Symptomen' van dit artikel wordt niet altijd weergegeven. Als het foutbericht niet wordt weergegeven, kunt u een back-upset maken met Automatisch systeemherstel. Wanneer een back-upset is gemaakt met Automatisch systeemherstel, werken de opstartdiskettes die met Automatisch systeemherstel werden gemaakt niet in Windows XP Home Edition.

De back-upset is wel geldig. U kunt de gegevensset die met de wizard Automatisch systeemherstel werd gemaakt, herstellen door te handelen alsof de gegevensset werd gemaakt met Ntbackup.
Eigenschappen

Artikel-id: 302700 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 03:37:58 - Revisie: 1.2

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB302700
Feedback