Een PDF-bestand maken in Publisher

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u een PDF-document (Portable Document Format) maakt van PostScript-printeruitvoer in Microsoft Publisher.
Meer informatie
U maakt een PDF-bestand door de publicatie in Microsoft Publisher af te drukken naar een PS-bestand (PostScript) en dit bestand met Adobe Acrobat Distiller te openen en op te slaan als een PDF-bestand. Gebruik een van de volgende methoden om de publicatie als een PostScript-bestand op te slaan.

Methode 1: Afdrukken naar bestand

 1. Start Microsoft Publisher en open de gewenste publicatie.
 2. Open het menu Bestand en klik op Afdrukken.
 3. Selecteer in het vak Naam onder Printer de PostScript-printer die u wilt gebruiken. (Klik bijvoorbeeld op Microsoft Publisher Imagesetter).
 4. Schakel het selectievakje Afdrukken naar bestand in en klik op OK.
 5. Typ een naam voor het bestand op de wijze die op uw besturingssysteem van toepassing is. Zorg ervoor dat u de bestandsextensie .ps in de bestandsnaam gebruikt. Als de publicatie bijvoorbeeld MijnPub.pub heet, typt u MijnPub.ps.

  Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.

  Op een computer met Microsoft Windows 98, Windows 98 Tweede editie of Microsoft Windows Millennium Edition (ME):
  • Typ in het dialoogvenster Afdrukken naar bestand een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam, geef de locatie op waar u het bestand wilt opslaan en klik op OK.
  Op een computer met Microsoft Windows NT of Microsoft Windows 2000:
  • Typ in het dialoogvenster Afdrukken naar bestand in het vak Naam van het uitvoerbestand de naam en het pad waar u het bestand wilt opslaan en klik op OK. Typ bijvoorbeeld C:\Temp\MijnPub.ps als u het bestand MijnPub.ps wilt opslaan in de map Temp op station C.
 6. Start Adobe Acrobat Distiller.
 7. Kies Openen in het menu Bestand.
 8. Zoek het PS-bestand dat u in stap 5 hebt gemaakt en klik op Openen.
 9. Typ een naam en geef de locatie op waar u het Adobe Acrobat Distiller-bestand (.PDF) wilt opslaan en klik op Opslaan.

Methode 2: De publicatie opslaan als een PostScript-bestand

U kunt de publicatie als een PostScript-bestand opslaan, het bestanden openen in Acrobat Distiller en vervolgens een PDF-bestand maken. U kunt het document alleen als een PostScript-bestand opslaan als er een PostScript-printerstuurprogramma op de computer is geïnstalleerd. Ga als volgt te werk als er nog geen PostScript-printerstuurprogramma op de computer is geïnstalleerd:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
 2. Dubbelklik in het dialoogvenster Printers op Printer toevoegen.
 3. Klik in het dialoogvenster Wizard Printer toevoegen op Volgende.
 4. Zoek en selecteer een PostScript-printer in de lijst met printers en klik op Volgende.

  Opmerking Een Apple Color LW 12/660 PS voldoet hiervoor uitstekend.
  Controleer of LPT1 is geselecteerd en klik op Volgende.
 5. Wanneer u wordt gevraagd of Windows-programma's deze printer als standaardprinter moeten gebruiken, schakelt u Nee in. Klik op Volgende.
 6. Klik op Nee wanneer wordt gevraagd of u een testpagina wilt afdrukken.
Ga als volgt te werk om de publicatie op te slaan als een PostScript-bestand:
 1. Klik in het menu Bestand op Opslaan.
 2. Klik in het dialoogvenster Opslaan als op PostScript (*.ps) in de lijst Opslaan als.
 3. Geef het bestand een naam en klik op Opslaan. Noteer de locatie van het bestand.
 4. Selecteer in het dialoogvenster Opslaan als PostScript-bestand een PostScript-printer in de lijst Naam en klik op Opslaan.
 5. Klik in het dialoogvenster Publisher op OK.
 6. Start Adobe Acrobat Distiller.
 7. Kies Openen in het menu Bestand.
 8. Zoek het PostScript-bestand dat u in stap 5 hebt gemaakt en klik op Openen.
 9. Typ een bestandsnaam en geef de locatie op waar u het Adobe Acrobat Distiller-bestand (.PDF) wilt opslaan. Klik vervolgens op Opslaan.
Referenties
Voor meer informatie over het gebruik van Adobe Acrobat Distiller en Adobe Acrobat Reader voor het afdrukken van PDF-bestanden die zijn gemaakt op basis van Microsoft Publisher PostScript-uitvoer, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
238855 Verlopen die worden afgedrukt op printers met hoge resolutie, worden met stroken weergegeven
Op de volgende Adobe-website vindt u meer informatie over Adobe Acrobat Distiller: Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
OFF2000
Eigenschappen

Artikel-id: 302835 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 03:41:54 - Revisie: 2.3

Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbprinters kbnewfile kbformat kbhowto kbinfo KB302835
Feedback