48-bits ondersteuning voor Logical Block Addressing in Windows XP inschakelen voor ATAPI-schijfstations

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL303013
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Inleiding
In dit artikel wordt de 48-bits LBA-ondersteuning (Logical Block Addressing) van Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) voor ATAPI-schijfstations (ATA Packet Interface) beschreven, waardoor de capaciteit van de vaste schijf met de huidige limiet van 137 GB kan worden vergroot.

Opmerking Windows XP ondersteunt alleen 48-bits LBA-ondersteuning als u Windows XP SP1 uitvoert. Als u 48-bits LBA-ondersteuning wilt gebruiken, moet u Windows XP SP1 of hoger toepassen. In Windows XP Media Center Edition en Windows XP Tablet PC Edition is SP1 al opgenomen.

Als u meer informatie wilt over het nieuwste service pack voor Windows XP, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322389 Het meest recente Windows XP Service Pack ophalen
Meer informatie
Windows XP SP1 bevat 48-bits LBA-ondersteuning voor ATAPI-schijfstations. Met deze ondersteuning kunt u vaste schijven gebruiken die groter zijn dan de huidige limiet van 137 GB. Ondersteuning is standaard ingeschakeld in SP1. Als u wilt nagaan of SP1 wordt uitgevoerd, klikt u met de rechtermuisknop op Deze computer en klikt u op Eigenschappen. Op het tabblad Algemeen wordt Service Pack 1 weergegeven onder 'Systeem'.

Als u wilt nagaan of u over het meest recente ATAPI-stuurprogramma beschikt, controleert u of u over versie 5.1.2600.1135 of hoger van het bestand Atapi.sys beschikt in de map %systemroot%\system32\drivers. (Of versie 5.1.2600.1152 voor de 64-bits versie van Windows XP.) Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, klik op Zoeken en klik op Alle bestanden en mappen.
 2. Typ Atapi.sys en klik op Zoeken.
 3. Als het bestand Atapi.sys niet in de map %systemroot%\system32\drivers wordt gevonden, klikt u op Geavanceerde opties in Zoekassistent, klikt u op Verborgen mappen en bestanden doorzoeken en herhaalt u stap 2.

  Klik voor meer informatie over de manier waarop u verborgen mappen en systeemmappen kunt doorzoeken op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  302347 In Windows XP naar verborgen bestanden of systeembestanden zoeken
 4. Klik met de rechtermuisknop op Atapi.sys in de map %systemroot%\System32\drivers en klik op Eigenschappen.
 5. Controleer de bestandsversie op het tabblad Versie.
Als niet versie 5.1.2600.1135 van het bestand Atapi.sys wordt weergegeven (of versie 5.1.2600.1152 voor de 64-bits versie van Windows XP), downloadt en installeert u de hotfix die in het Microsoft Knowledge Base-artikel 331958 wordt beschreven.

Als u meer informatie wilt over deze hotfix, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
331958 Vaste schijf raakt beschadigd bij stand-by- of slaapstand
Standaard beschikken de oorspronkelijke versies van Windows XP Home Edition en Windows XP Professional niet over 48-bits LBA-ondersteuning. De computer moet aan de volgende vereisten voldoen om 48-bits LBA ATAPI-ondersteuning te kunnen gebruiken:
 • 48-bits LBA-compatibel BIOS.
 • Vaste schijf van 137 GB of meer.
 • Windows XP moet zijn geïnstalleerd.
Voor de oorspronkelijke versie van Windows XP Home Edition of Windows XP Professional kunt u 48-bits LBA inschakelen voor testdoeleinden. U doet dit door de registerwaarde EnableBigLba in de volgende subsleutel van het register in te stellen op 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\
Waarschuwing Gegevens kunnen beschadigd raken onder de volgende omstandigheden:
 • U gebruikt deze registerwaarde om 48-bits LBA-ondersteuning in de oorspronkelijke versie van Windows XP Home Edition of Windows XP Professional in te schakelen.
 • U installeert een eerdere versie van Windows op een schijfpartitie die eerder door een 48-bits besturingssysteem is gemaakt, zoals Windows XP SP1. Die schijfpartitie is gelijk aan of groter dan de huidige adresseerbare limiet van 137 GB.
Opmerking De vorige registerinstelling wordt genegeerd in Windows XP SP1 en hoger. Als u de 48-bits LBA ATAPI-ondersteuning probeert in te schakelen in de oorspronkelijke versie van Windows XP Home Edition of Windows XP Professional door de vorige registerinstelling te bewerken en er niet aan de minimumvereisten wordt voldaan, kunnen de volgende problemen optreden:
 • De registerwaarde EnableBigLba wordt uitgeschakeld. Als u een 48-bits compatibel BIOS hebt dat een vaste schijf kan ondersteunen met een capaciteit van meer dan 137 GB, is alleen de eerste 137 GB van de vaste schijf adresseerbaar. Het resterende gedeelte van de vaste schijf wordt niet gebruikt.
 • De registerwaarde EnableBigLba wordt ingeschakeld, maar u hebt geen 48-bits LBA-compatibel BIOS en de capaciteit van de vaste schijf is niet groter dan 137 GB.

  Als u de 48-bits LBA ATAPI-ondersteuning inschakelt door de registerinstelling te bewerken, terwijl zowel een 48-bits LBA-compatibel BIOS als een vaste schijf met een grotere capaciteit dan 137 GB ontbreken, hebt u het systeem niet gewijzigd. De vaste schijf blijft functioneren als een normale vaste schijf.
 • De registerwaarde EnableBigLba wordt ingeschakeld zonder een 48-bits LBA-compatibel BIOS, terwijl de capaciteit van de vaste schijf groter is dan 137 GB.

  Als u in het register 48-bits ATAPI-ondersteuning inschakelt en als u een vaste schijf met een grotere capaciteit dan 137 GB hebt, terwijl u geen 48-bits LBA-compatibel BIOS hebt, is alleen de eerste 137 GB van de vaste schijf adresseerbaar. Het restant van de vaste schijf wordt niet gebruikt.
Als u met het Microsoft-hulpprogramma voor systeemvoorbereiding (Sysprep) 48-bits LBA-ondersteuning wilt inschakelen door een installatie zonder toezicht te gebruiken, gaat u als volgt te werk:
 1. Kopieer de volgende tekst naar Kladblok en sla de tekst op als het bestand 48bitLba.inf:
  [version]signature="$CHICAGO$"SetupClass=BASE[DefaultInstall]AddReg=48bitlba.Add.Reg[48bitlba.Add.Reg]HKLM,"System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters","EnableBigLba",0x10001,1
 2. Maak een bestand met de naam Cmdlines.txt waarin de volgende regels zijn opgenomen:

  [Commands]
  "rundll32 setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 128 .\48BITLBA.INF"
 3. Ga naar de map Sysprep\I386 in de installatiekopie Sysprep en maak vervolgens in deze map een submap $OEM$.
 4. Kopieer de bestanden 48bitlba.inf en Cmdlines.txt naar de map Sysprep\I386\$OEM$.
 5. Voeg in het bestand Sysprep.inf in de sectie [Unattended] een sleutel toe met de naam
  InstallFilesPath
  . Deze sleutel moet de volgende waarde hebben: InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
Als u de vorige instellingen aan de map Images wilt toevoegen die met het programma Riprep.exe is gemaakt, gaat u als volgt te werk:
 1. Maak op de externe installatieserver die de installatiekopie Riprep image bevat een map Sysprep\I386\$OEM$ in de volgende map:
  RemoteInstall\Setup\Taal\Images\Riprep_dir_name\I386\Mirror1\UserData
  OpmerkingTaal is 'English' voor de Engelse taal en Riprep_dir_name is de unieke naam die u voor de installatiekopie Riprep hebt geselecteerd.
 2. Kopieer de bestanden 48bitlba.inf en Cmdlines.txt naar de map $OEM$.
 3. Wijzig het bestand Riprep.sif (en eventuele andere sjabloonbestanden voor deze Riprep-installatiekopie die u hebt gemaakt) in de volgende map:
  RemoteInstall\Setup\Taal\Images\Riprep_dir_name\I386\Templates\Riprep.sif
  Voeg hiertoe de waarden OemPreinstall en InstallFilesPath toe:

  [Unattended]
  OemPreinstall = "Yes"
  InstallFilesPath = "C:\sysprep\i386"
 4. Sla het bestand op en sluit het af.
OEM's kunnen deze ondersteuning inschakelen door het pakket voor OEM-voorinstallatie van Microsoft Windows te gebruiken.

Raadpleeg voor meer informatie het pakket voor OEM-voorinstallatie of de volgende Microsoft-website:
Eigenschappen

Artikel-id: 303013 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 03:46:31 - Revisie: 6.2

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbregistry kbappcompatibility kbenv kbwinxpsp1fix KB303013
Feedback