Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Installatie of upgrade van Internet Explorer kan niet worden voltooid

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL303399
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Wanneer u probeert Internet Explorer te installeren, treedt het volgende probleem op:
 • Een van de volgende foutberichten wordt weergegeven:
  Setup kan de vereiste onderdelen niet downloaden.

  Voer Setup opnieuw uit en kies Doorgaan met Setup.
  -of-
  Niet alle onderdelen zijn geïnstalleerd. Sluit alle toepassingen af en probeer Setup opnieuw te starten.
  -of-
  Setup kan de vereiste onderdelen niet downloaden.
 • De computer reageert niet meer (loopt vast) tijdens de installatie.
Oplossing
Gebruik een van de volgende methoden in de aangegeven volgorde om dit probleem op te lossen.
Opmerking Omdat er verschillende versies zijn van Microsoft Windows, kunnen de volgende stappen voor uw computer verschillen. Als dat het geval is, raadpleegt u de productdocumentatie om deze stappen uit te voeren.

Methode 1: De Windows-configuratie controleren

 1. Onder Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows NT 4.0 dient u te controleren of u op de computer bent aangemeld als beheerder.
 2. Installeer het meest recente servicepack voor uw besturingssysteem.

  Meer informatie over het verkrijgen van Windows NT 4.0 Service Pack 6 (SP6) vindt u op de volgende Microsoft-website: Meer informatie over het verkrijgen van Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) vindt u op de volgende Microsoft-website:
 3. Sluit alle actieve programma's af, inclusief eventuele antivirusprogramma's.
Probeer Internet Explorer te installeren of een upgrade hierop uit te voeren. Ga verder met de volgende methode als dit niet lukt.

Methode 2: Het RAM-geheugen beperken tot 256 MB

Wanneer meer dan 256 megabyte (MB) aan Random-Access Memory (RAM) in uw computer is geïnstalleerd, kunt u RAM verwijderen of het door Windows gebruikte RAM beperken tot 256 MB of minder.

Microsoft Windows 95

Wanneer u Windows 95 gebruikt, kunt u een RAM-station maken om het voor Windows beschikbare geheugen te beperken.

Als u meer informatie wilt over het gebruik van een RAM-station om het beschikbare geheugen te beperken, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
142546Een RAM-station gebruiken om geheugenproblemen op te lossen

Microsoft Windows Millennium Edition (ME) of Microsoft Windows 98

Wanneer u Windows ME, Windows 98 Tweede editie of Windows 98 gebruikt, kunt u het voor Windows beschikbare RAM-geheugen beperken met het hulpprogramma voor systeemconfiguratie:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik op Geavanceerd en schakel het selectievakje Geheugen beperken tot in.
 4. Typ in het vak MB de geheugenwaarde waarop u de beperking voor Windows wilt instellen, bijvoorbeeld 256.
 5. Klik tweemaal op OK en klik vervolgens op Ja om de computer opnieuw op te starten.

Windows 2000 en Windows NT 4.0

Wanneer u Windows 2000 of Windows NT 4.0 gebruikt, dient u het bestand Boot.ini te bewerken om het voor Windows beschikbare geheugen te beperken. Voeg de volgende schakeloptie toe aan het ARC-pad in de sectie [Operating System] van het bestand Boot.ini, waarbij hoeveelheid RAM het RAM is dat Windows mag gebruiken.
/MAXMEM=hoeveelheid RAM
Zo beperkt het ARC-pad in het volgende voorbeeld Windows tot 256 MB RAM-geheugen:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Server" /fastdetect /MAXMEM=256				
Opmerking Het bestand Boot.ini is een verborgen bestand in de hoofdmap van het opstartstation.

U kunt het bestand Boot.ini bewerken aan de hand van de volgende procedure.

Waarschuwing Onjuiste wijzigingen in het bestand Boot.ini kunnen ervoor zorgen dat Windows niet meer werkt.
 1. Meld u als beheerder aan bij Windows NT 4.0 of Windows 2000.
 2. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 3. Typ cmd in het vak Openen en klik op OK.
 4. Ga naar de hoofdmap van de opstartpartitie. Typ bijvoorbeeld cd\ als u geen meervoudige opstartconfiguratie gebruikt.
 5. Typ attrib -a -h -s boot.ini en druk op ENTER.
 6. Typ copy boot.ini boot.oud.

  Opmerking Met deze opdracht maakt Windows een reservekopie van het bestand Boot.ini met de naam 'Boot.oud'.
 7. Typ edit boot.ini en druk op ENTER.
 8. Gebruik de pijltoetsen om naar het einde van het te wijzigen ARC-pad te gaan onder [operating systems].
 9. Typ /MAXMEM=256.
 10. Druk op ALT+B en vervolgens op P.
 11. Druk op ALT+B en vervolgens op A.
 12. Typ attrib +a +s +h boot.ini en druk op ENTER.
 13. Typ exit en druk op ENTER.
 14. Start de computer opnieuw op.
Probeer Internet Explorer te installeren of een upgrade hierop uit te voeren. Ga verder met de volgende methode als dit niet lukt.

Methode 3: De grootte en locatie van het wisselbestand controleren

Controleer of de computer een wisselbestand bevat dat groter is dan het RAM-geheugen dat in de computer is geïnstalleerd. Verplaats het wisselbestand zo mogelijk naar een andere partitie op de computer. Volg de procedure in de van toepassing zijnde sectie om de instellingen van het wisselbestand te controleren.

Windows ME, Windows 98 of Windows 95

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Open het tabblad Prestaties, kijk hoeveel RAM-geheugen in de computer is geïnstalleerd (bij Geheugen) en klik op Virtueel geheugen.
  • Als de optie Windows de instellingen van het virtuele geheugen laten beheren (aanbevolen) is geselecteerd, bevat de schijf die als host fungeert voor de map Windows ook het wisselbestand en wordt de grootte van het wisselbestand door Windows bepaald.
  • Als de optie Instellingen voor het virtuele geheugen zelf opgeven is geselecteerd, wordt in het vak Vaste schijf de schijf van het wisselbestand weergegeven.
 3. Klik zo nodig op Instellingen voor het virtuele geheugen zelf opgeven.
 4. In het vak Vaste schijf selecteert u een andere partitie dan de partitie waarop Windows is geïnstalleerd (als er een partitie beschikbaar is).
 5. Selecteer of typ in het vak Minimum een waarde die hoger is dan de hoeveelheid RAM-geheugen die in de computer is geïnstalleerd.
 6. Selecteer of typ in het vak Maximum een waarde die gelijk is aan of hoger is dan de waarde die is opgegeven in het vak Minimum.
 7. Klik op OK en vervolgens op Ja in het bericht Instellingen van het virtueel geheugen bevestigen dat wordt weergegeven.
 8. Klik op Sluiten en vervolgens op Ja wanneer wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten.

Windows 2000 en Windows NT 4.0

 1. Meld u als beheerder aan op de computer.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 3. Kijk welke RAM-waarde wordt weergegeven bij Computer.
 4. Open het tabblad Geavanceerd en klik op Instellingen voor prestaties.

  Opmerking In Windows NT 4.0 klikt u op het tabblad Prestaties.
 5. Klik onder Virtueel geheugen op Wijzigen.
 6. Onder Totale wisselbestandsgrootte voor alle stations noteert u de wisselbestandsgrootte die wordt vermeld naast Momenteel toegewezen.
  • Ga als volgt te werk om de grootte van het wisselbestand te wijzigen:
   1. In het vak Begingrootte (MB) typt u een waarde die ten minste 12 MB hoger is dan de hoeveelheid RAM-geheugen die in de computer is geïnstalleerd.
   2. In het vak Maximale grootte (MB) typt u de maximale grootte voor het wisselbestand en klikt u op Instellen.
  • Ga als volgt te werk om het wisselbestand te verplaatsen naar een andere partitie:
   1. Klik in de lijst Station [Volumenaam] op de partitie waarnaar u het wisselbestand wilt verplaatsen.
   2. In het vak Begingrootte (MB) typt u een waarde die ten minste 12 MB hoger is dan de hoeveelheid RAM-geheugen die in de computer is geïnstalleerd.
   3. In het vak Maximale grootte (MB) typt u de maximale grootte voor het wisselbestand en klikt u op Instellen.
   4. Klik in de lijst Station [Volumenaam] op de partitie waarop Windows is geïnstalleerd.
   5. In het vak Begingrootte (MB) typt u 0.
   6. In het vak Maximale grootte (MB) typt u 0 en klikt u op Instellen.
   7. In het bericht van Het onderdeel Systeem van het Configuratiescherm dat wordt weergegeven, klikt u op Ja om te bevestigen dat de waarde voor het wisselbestand lager is dan de hoeveelheid RAM-geheugen in de computer.
 7. Klik op OK.

  Als het volgende bericht wordt weergegeven, klikt u op OK:
  De gemaakte wijzigingen vereisen dat de computer opnieuw wordt opgestart voordat de wijzigingen van kracht worden.
 8. Klik tweemaal op OK en klik vervolgens op Ja om de computer opnieuw op te starten.
Probeer Internet Explorer te installeren of een upgrade hierop uit te voeren. Ga verder met de volgende methode als dit niet lukt.

Methode 4: Antivirusprogramma's verwijderen

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Software.
 2. Klik op het antivirusprogramma en klik op Toevoegen/verwijderen.

  Opmerking In Windows 2000 klikt u op Verwijderen.
 3. Volg de instructies voor het verwijderen van het antivirusprogramma en start de computer opnieuw op.
Probeer Internet Explorer te installeren of een upgrade hierop uit te voeren. Ga verder met de volgende methode als dit niet lukt.

Methode 5: Internet Explorer-onderdelen verwijderen

Verwijder upgrades van Internet Explorer en de volgende extra onderdelen van Internet Explorer:
 • Microsoft Outlook Express
 • Microsoft Netmeeting
 • Microsoft Wallet
 • Microsoft Active Movie
 • Microsoft Netshow
 • Microsoft Chat
 • Internet Mail en News
 • Microsoft VRML Player
 • VDOLive Player
 • Microsoft FrontPage Express
 • Microsoft Internet Explorer Access Kit (IEAK)
Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Software.
 2. Klik op het Internet Explorer-onderdeel dat u wilt verwijderen en klik op Toevoegen/verwijderen.

  Opmerking In Windows 2000 klikt u op Verwijderen.
 3. Volg de instructies om Internet Explorer en de bijbehorende onderdelen te verwijderen.

  Opmerking Verwijder geen gedeelde bestanden wanneer u hierom wordt gevraagd.
 4. In Windows NT 4.0 dient u het meest recente servicepack toe te passen.

  Als u meer informatie wilt over de meest recente servicepacks voor Windows NT 4.0, gaat u naar de volgende Microsoft-website:
 5. Start de computer opnieuw op.
Probeer Internet Explorer te installeren of een upgrade hierop uit te voeren. Ga verder met de volgende methode als dit niet lukt.

Methode 6: Bestanden en instellingen verwijderen

Stap 1: Wijzig de naam van DLL-bestanden

Wijzig de naam van de volgende DLL-bestanden (Dynamic-Link Library)
Actxprxy.dll
Advpack.dll
Comcat.dll
Inseng.dll
Jobexec.dll
Url.dll
Urlmon.dll
Wininet.dll
Wintrust.dll
Hiertoe volgt u de procedure in de van toepassing zijnde sectie:

Opmerking Mogelijk zijn niet al deze bestanden aanwezig op de computer.

Waarschuwing Verwijder niet het bestand Wintrust.dll.

Windows ME, Windows 98 of Windows 95
 1. Start Windows in de veilige modus. Als u meer informatie wilt over het starten van Windows in de Veilige modus klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  180902Een Windows 98-computer opstarten in de veilige modus
  122051Windows 95 starten in de veilige modus
 2. Start Windows Verkenner.
 3. Klik op Mapopties in het menu Extra.
 4. Open het tabblad Weergave.
 5. Klik op Verborgen bestanden en mappen weergeven, schakel het selectievakje Bestandsextensies verbergen voor bekende bestandstypes uit en klik op OK.
 6. Ga naar de volgende locatie, waarbij station het station is waarop Windows is geïnstalleerd:
  station:\Windows\System
 7. Klik met de rechtermuisknop op een bestand uit de voorgaande lijst en klik op Naam wijzigen.
 8. Wijzig de bestandsnaamextensie .DLL in .old en druk op ENTER.
 9. Volg stap 7 en 8 om de namen te wijzigen van alle DLL-bestanden uit de voorgaande lijst die op de computer aanwezig zijn.
Windows 2000 en Windows NT 4.0
 1. Start Windows Verkenner.
 2. Klik in het menu Extra op Mapopties.

  Opmerking In Windows NT 4.0 klikt u op Opties in het menu Beeld.
 3. Open het tabblad Weergave.
 4. Klik op Verborgen bestanden en mappen weergeven, schakel het selectievakje Bestandsextensies verbergen voor bekende bestandstypes uit en klik op OK.
 5. Ga naar de volgende locatie, waarbij station het station is waarop Windows is geïnstalleerd:
  station:\Winnt\System32
 6. Klik met de rechtermuisknop op een bestand uit de voorgaande lijst en klik op Naam wijzigen.
 7. Wijzig de bestandsnaamextensie .DLL in .old en druk op ENTER.
 8. Volg stap 6 en 7 om de namen te wijzigen van alle DLL-bestanden uit de voorgaande lijst die op de computer aanwezig zijn.

Stap 2: Wijzig de naam van de Setup-logboekbestanden

Wijzig de namen van de bestanden Active Setup Log.txt en Internet Explorer Setup Log.txt, indien deze bestanden op de computer aanwezig zijn. Hiertoe volgt u de procedure in de van toepassing zijnde sectie:

Windows NT 4.0, Windows 98 en Windows 95
 1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 2. In het vak Naam typt u 'Active Setup Log.txt'; 'IE Setup Log.txt'.
 3. Selecteer in de lijst Zoeken in de optie Deze computer en klik op Nu zoeken.
 4. Klik in de lijst met gevonden items met de rechtermuisknop op Active Setup Log.txt en klik op Naam wijzigen.
 5. Wijzig de naam van Active Setup Log.txt in oldsetup log.txt en druk op ENTER.
 6. Klik met de rechtermuisknop op IE Setup Log.txt en klik op Naam wijzigen.
 7. Wijzig de naam van IE Setup Log.txt in oldIE Setup Log.txt en druk op ENTER.
 8. Klik op Sluiten in het menu Bestand.
Windows 2000 en Windows ME
 1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 2. In het vak Zoeken naar bestanden of mappen met deze naam typt u 'Active Setup Log.txt'; 'IE Setup Log.txt'.
 3. Selecteer in de lijst Zoeken in de optie Deze computer en klik op Nu zoeken.
 4. Klik in het deelvenster Zoekresultaten met de rechtermuisknop op Active Setup Log.txt en klik op Naam wijzigen.
 5. Wijzig de naam van Active Setup Log.txt in oldsetup log.txt en druk op ENTER.
 6. Klik met de rechtermuisknop op IE Setup Log.txt en klik op Naam wijzigen.
 7. Wijzig de naam van IE Setup Log.txt in oldIE Setup Log.txt en druk op ENTER.
 8. Klik op Sluiten in het menu Bestand.

Stap 3: Verwijder de map Windows Update Setup Files

Verwijder de map Windows Update Setup Files, als deze op de computer aanwezig is:
 1. Start Windows Verkenner en vouw de map uit waarin Windows is geïnstalleerd.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Windows Update Setup Files en klik op Verwijderen.
 3. Klik in het bericht Verwijderen van map bevestigen op Ja.
 4. Als wordt gevraagd het verwijderen van bestanden of mappen te bevestigen, klikt u op Ja op alles.

Stap 4: Verwijder tijdelijke bestanden

Verwijder de inhoud van de map Temp:
 1. Ga in Windows Verkenner naar de map Temp.
 2. Open het menu Bewerken en klik op Alle selecteren.
 3. Open het menu Bestand en klik op Verwijderen.
 4. Als u wordt gevraagd het verwijderen van de map of de bestanden te bevestigen, klikt u op Ja.
 5. Sluit Windows Verkenner.
 6. Start de computer opnieuw op.

Stap 5: Het Windows-register bewerken

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Zoek in Register-editor de volgende subsleutel van het register en klik hierop:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Active Setup
 4. Klik in het menu Register op Registerbestand exporteren.
 5. Typ active setup in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
 6. Open het menu Bewerken en klik op Verwijderen.
 7. Klik in het bericht Sleutel verwijderen bevestigen op Ja.
 8. Volg stap 3 tot en met 7 om de volgende registersleutels te exporteren en deze vervolgens te verwijderen:
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTARE\Microsoft\Internet Explorer
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

Stap 6: Controleer de registerinstelling voor de map Program Files

Controleer of de registerwaarden bij ProgramFilesDir en ProgramFilesPath naar de juiste locatie van de map Program Files wijzen:
 1. Zoek in Register-editor de volgende subsleutel van het register en klik hierop:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion
 2. Dubbelklik in het rechterdeelvenster van het venster Register-editor op ProgramFilesDir.
 3. Als het juiste pad naar de map Program Files niet wordt weergegeven in het vak Waardegegevens, typt u het juiste pad naar de map Program Files. Typ bijvoorbeeld C:\Program Files.
 4. Klik op OK.
 5. Dubbelklik op ProgramFilesPath.
 6. Als %Program Files% niet wordt weergegeven in het vak Waardegegevens, typt u %Program Files%.
 7. Klik op OK.
 8. Sluit de Register-editor af.

  Opmerking Start op dit moment de computer niet opnieuw op.

Stap 7: Verbreek de verbinding met toegewezen netwerkstations

Als op de computer stationsletters zijn toegewezen aan netwerkshares, verbreekt u als volgt de verbinding hiervan:
 1. Dubbelklik op Deze computer op het bureaublad.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het te ontkoppelen netwerkstation (het station wordt weergegeven als een stationspictogram met een aangesloten netwerkverbinding) en klik op Verbinding verbreken.

Stap 8: Vervang het bestand Winhlp32.exe

Opmerking Hoewel deze stap niet noodzakelijk is voor het oplossen van dit probleem, kunt u hiermee het verschijnen van talrijke berichten met betrekking tot DLL's voorkomen bij het uitvoeren van een installatie of upgrade van Internet Explorer.

Opmerking Deze stap is alleen van toepassing wanneer u werkt met Windows 2000 of Windows NT 4.0.
 1. Start Windows Verkenner en ga naar de volgende locatie, waarbij station het station is waarop Windows is geïnstalleerd:
  station:\Winnt
 2. Klik in het rechterdeelvenster op Winhlp32.exe en klik op Kopiëren.
 3. Ga naar de volgende map:
  station:\Winnt\System32
 4. Klik in het rechterdeelvenster op Winhlp32.exe en klik op Naam wijzigen.
 5. Wijzig de naam van Winhlp32.exe in Winhlp32.oud en druk op ENTER.

  Als u wordt gevraagd het wijzigen van de bestandsnaamextensie te bevestigen, klikt u op Ja.
 6. Klik op Plakken in het menu Bewerken.
 7. Sluit Windows Verkenner.

Stap 9: Installeer Internet Explorer

Probeer een upgrade of installatie van Internet Explorer uit te voeren met een van de volgende methoden in de aangegeven volgorde:
 • Installeer Internet Explorer vanaf de volgende Microsoft-website:
 • Installeer Internet Explorer vanaf de Internet Explorer-cd.
 • Kopieer de installatiebestanden van Internet Explorer naar de vaste schijf en voer Setup vervolgens uit vanaf de lokale vaste schijf.
 • Installeer Internet Explorer naar een andere map dan de volgende standaardinstallatiemappen:
  station:\Program Files\Plus!\Microsoft Internet

  -of-

  station:\Program Files\Internet Explorer
Opmerking Wanneer u Internet Explorer probeert te installeren, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
Een vorige installatie van een programma is niet voltooid.
U dient uw computer opnieuw op te starten om die installatie te voltooien, voordat u Internet Explorer Setup start. Setup wordt nu afgesloten.
Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Zoek in Register-editor de volgende subsleutel van het register en klik hierop:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
  Opmerking In deze registersleutel bestaat Session Manager uit twee woorden.
 4. Klik in het rechterdeelvenster van het venster Register-editor met de rechtermuisknop op PendingFileRenameOperations en klik op Verwijderen.
 5. Klik in het bericht Waarde verwijderen bevestigen op Ja.
 6. Vouw in het linkerdeelvenster van Register-editor de subsleutel Session Manager uit.
 7. Klik op de subsleutel FileRenameOperations, als deze wordt weergegeven, en verwijder alle vermeldingen van de subsleutel FileRenameOperations in het rechterdeelvenster.
 8. Sluit de Register-editor af.
 9. Start Internet Explorer Setup opnieuw.
Meer informatie
Voor meer informatie over de grootte van wisselbestanden op Windows 2000-domeincontrollers klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
216899De beste methoden voor de installatie van domeincontrollers in Windows 2000
Voor meer informatie over het gebruik van het onderdeel Software van het Configuratiescherm om Internet Explorer te verwijderen uit Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
265829 Het onderdeel Software werkt niet na de installatie van Internet Explorer 5.5 of Internet Explorer 6 in Windows 2000
Eigenschappen

Artikel-id: 303399 - Laatst bijgewerkt: 09/15/2006 14:08:00 - Revisie: 4.3

 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-bits editie
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbupgrade kbenv kbsetup kbprb KB303399
Feedback