Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Foutbericht 'Het opgegeven domein is ongeldig' wanneer u privacy-instellingen probeert aan te passen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL303477
Symptomen
Wanneer u probeert privacy-instellingen aan te passen en de cookie-verwerking voor afzonderlijke websites probeert op te heffen, kan zich een van de volgende problemen voordoen:
 • Wanneer uftp://ftp.domeinnaam.comin het vakAdres van websitetypt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Het opgegeven domein is ongeldig. Domeinen dienen zich in de Internet-zone te bevinden en het HTTP- of HTTPS-protocol te gebruiken.
 • Wanneer uftp.domeinnaam.comin het vakAdres van websitetypt, wordtdomeinnaam.com toegevoegd aan de lijstBeheerde websitesde lijst selecteren.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als u cookie-verwerking voor FTP-sites probeert op te heffen. Omdat cookies geen deel uitmaken van het FTP-protocol, kunt u geen privacy-instellingen configureren voor FTP-sites. Privacy-instellingen zijnalleengeldig voor websites die gebruikmaken van het Hypertext Transfer Protocol (HTTP) of het Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS).

Wanneer uftp://ftp.domeinnaam.comin het vakAdres van websitetypt, herkent Internet Explorer dit als een ongeldig protocol met betrekking tot privacy-instellingen. Daardoor wordt het foutbericht weergegeven dat wordt beschreven in de sectie 'Symptomen' van dit artikel.

Wanneer uftp.domeinnaam.comtypt, gaat Internet Explorer ervan uit dat de URL een HTTP-site en geen FTP-site is. Als u bijvoorbeeldftp.microsoft.comin het vakAdres van websitetypt en vervolgens op klikt op Weigeren of Toestaan, wordt microsoft.com toegevoegd aan de lijstBeheerde websitesen worden website-specifieke regels gegenereerd voor het domein microsoft.com. Wanneer u vervolgens de website www.microsoft.com bezoekt, worden cookies van deze website geweigerd of opgeslagen op uw computer op basis van uw website-specifieke privacy-instellingen. Deze privacy-instellingen zijn bijvoorbeeld van toepassing op de websites http(s)://microsoft.com, http(s)://ftp.microsoft.com en http(s)://msdn.microsoft.com omdat cookie-instellingen per domein worden ingesteld. Wanneer u echter de FTP-site ftp://ftp.microsoft.com bezoekt, zijn de website-specifieke privacy-instellingen niet van toepassing en worden er geen cookies geweigerd of op uw computer opgeslagen omdat FTP-sites geen gebruikmaken van cookies.
Oplossing
U kunt geen FTP-sites toevoegen aan de lijstBeheerde websitesomdat FTP-sites geen cookies gebruiken Controleer of de lijstBeheerde websitesde juiste adressen bevat voor de websites die u wilt beheren. Verwijder alle onjuiste of niet van toepassing zijnde adressen uit de lijst en typ in het vakAdres van website. Het webadresmoetzijn gedefinieerd in de Internet-zone en gebruikmaken van het HTTP- of HTTPS-protocol. Dit zijn enkele voorbeelden van geldige webadressen:
 • http://www.microsoft.com
 • http://microsoft.com
 • www.microsoft.com
Ga daarom als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Klik in het menu Extra op Internet-opties en klik vervolgens op het tabblad Privacy.
 3. Klik onder Websites op Bewerken.
 4. Klik inBeheerde websitesop het adres dat u wilt verwijderen, klik op Verwijderen en klik vervolgens op OK.
 5. Typ in het vakAdres van websitehet juiste webadres en klik op Weigeren als u niet wilt dat de website cookies opslaat op uw computer. Klik op Toestaan als de website wel cookies op uw computer mag opslaan.
Status
Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.
Meer informatie
Voor meer informatie over het beheren van cookies in Internet Explorer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
283185 Cookies beheren in Internet Explorer 6
Voor meer informatie over standaard privacy-instellingen in Internet Explorer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
NL293222 Standaard privacy-instellingen voor Internet Explorer 6
Voor meer informatie over aangepaste privacy-instellingen in Internet Explorer klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
298628 Website-specifieke privacy-acties werken niet zoals verwacht
Eigenschappen

Artikel-id: 303477 - Laatst bijgewerkt: 10/16/2003 21:11:00 - Revisie: 1.2

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kberrmsg kbprb KB303477
Feedback