Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Intranetsite wordt geïdentificeerd als internetsite wanneer u een FQDN of een IP-adres

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:303650
Symptomen
Wanneer u een local area network (LAN), een intranet-share of een intranetwebsite opent met een IP-adres of volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN), kan de share of site in de Internet-zone in plaats van de zone Lokaal intranet worden geïdentificeerd. Bijvoorbeeld, kan dit probleem optreden als u aandelen of websites met Microsoft Internet Explorer of Windows Internet Explorer, Microsoft Windows Explorer, met een opdrachtprompt of met een Windows-programma wanneer u een adres in een van de volgende indelingen:
 • \\Computer.childdomain.domein.COM\Delen
 • http://computer.childdomain.domein.COM
 • \\157.54.100.101\share
 • File://157.54.100.101/share
 • http://157.54.100.101
Dit probleem kan optreden ongeacht alle van de volgende instellingen zijn geconfigureerd:
 • In Microsoft Internet Explorer of in Windows Internet Explorer u hebt toegevoegd aan de FQDN-naam (of*. domein.com) of het IP-adres (of het adresbereik) om deProxyserver niet gebruiken voor adressen die beginnen methet vak onder deUitzonderingensectie in deProxy-instellingenhet dialoogvenster.

  OpmerkingZoekt deProxy-instellingenhet dialoogvenster in Internet Explorer klikt u opExtra, klik opInternet-opties, klik opVerbindingen, en klik vervolgens opProxy-instellingen.
 • U hebt deProxyserver niet gebruiken voor lokale adressenselectievakje op deInstellingen van het lokale netwerk (LAN)het dialoogvenster.

  OpmerkingZoekt deInstellingen van het lokale netwerk (LAN)het dialoogvenster in Internet Explorer klikt u opExtra, klik opInternet-opties, klik opVerbindingen, en klik vervolgens opInstellingen van het lokale netwerk (LAN).
 • U hebt deInclusief alle websites die de proxyserverenInclusief alle netwerkpaden (UNC's)selectievakjes op deLokaal intranethet dialoogvenster.

  Zoekt deLokaal intranethet dialoogvenster in Internet Explorer klikt u opExtra, klik opInternet-opties, klik opBeveiliging, en klik vervolgens opLokaal intranet.
Dit gedrag kan Internet Explorer gevraagd referenties toegang te krijgen tot het intranet websites die verificatie vereisen. Of u kan worden gevraagd of bestanden op een intranet-website of Universal Naming Convention (UNC)-share openen in Internet Explorer Security Manager gebruiken om te bepalen of een bestand zich in een vertrouwde beveiligingszone bevindt's voorkomen. Wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven wanneer u een Microsoft Access-database (.mdb)-bestand op een lokaal intranet-share openen (met behulp van de FQDN-naam of IP-adres) met Microsoft Access 2002:
Microsoft Access kan dit bestand niet openen.
Dit bestand bevindt zich buiten uw intranet of niet-vertrouwde site. Omdat het potentiële beveiligingsproblemen het bestand wordt niet geopend.
Het bestand te openen, kopiëren naar uw computer of op een toegankelijke netwerklocatie.
OpmerkingWindows Server 2003 bevat een nieuwe, optionele component genaamd Internet Explorer Verbeterde beveiliging. Dit onderdeel alle intranet, websites en alle UNC-paden die niet expliciet zijn vermeld in de zone Lokaal intranet in de zone Internet toegewezen. Standaard de zone het Internet het beveiligingsniveau Hoog gebruikt. Daarom kunnen symptomen deze wanneer u intranetsites en UNC-paden met behulp van de NetBIOS-naam. Bijvoorbeeld kan als u http://servernaam of \\server\share of wanneer u het IP-adres of FQDN u deze symptomen.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over verbeterde beveiliging van Internet Explorer:
815141Verbeterde beveiliging van Internet Explorer het surfen gewijzigd
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als een FQDN of IP-adres perioden bevat. Als een FQDN of IP-adres een periode bevat, geeft Internet Explorer de website of in de zone het Internet delen.
Workaround
Dit probleem omzeilen toevoegen het juiste IP-adresbereik of een volledig gekwalificeerde domeinnamen (FQDN) op het lokale intranet. Of het beveiligingsniveau van de zone Internet wijzigen. Wijzigen gebruiker verificatie optie van automatische aanmelding op Intranet-zone alleen automatisch aanmelden met huidige gebruikersnaam en wachtwoord.

OpmerkingAls u Verbeterde beveiliging van Internet Explorer met Windows Server 2003 gebruikt en u de NetBIOS-naam intranetsites toegang, gebruik een van de volgende methoden om dit probleem:
 • Sites toevoegen aan de zone Lokaal intranet. Een site toevoegen aan de zone Lokaal intranet, de site openen in Internet Explorer, klikt u opBestand, wijsDeze site toevoegen aan, klik opDe zone Lokaal intranet, klik opToevoegenin deLokaal intranethet dialoogvenster en klik vervolgens opSluiten.
 • Sites toevoegen aan de zone Vertrouwde websites. Een site toevoegen aan de zone Vertrouwde sites, open de website in Internet Explorer, klikt u opBestand, wijsDeze site toevoegen aan, klik opZone Vertrouwde sites, klik opToevoegenin deVertrouwde siteshet dialoogvenster en klik vervolgens opSluiten.
 • Verbeterde beveiliging uitschakelen. U moet een beheerder verbeterde beveiliging uitschakelen. U kunt de verbeterde beveiliging uitschakelen voor gebruikers (zoals beperkte gebruikers en gebruikers met beperkte toegang) en laat staan beheerders. Verbeterde beveiliging voor gebruikers uitschakelen, openenConfiguratiescherm, klik opSoftware, klik opWindows-onderdelen toevoegen of verwijderen, klik opVerbeterde beveiliging van Internet Explorer, klik opDetails, klik opGebruikers, klik opOK, klik opVolgende, klik opVoltooien, en start Internet Explorer de nieuwe instellingen toe te passen.
Beheerders kunnen de clientinstellingen van de of server de juiste IP-adresbereik of FQDN-namen toevoegen aan het lokale intranet gebruiken. Bijvoorbeeld beheerders kunt achtervoegsels TCP/IP gebruiken, voegen *.domein.com of het juiste IP-adresbereik aan deLokale intranetsiteszone in Internet Explorer op de client. Beheerders kunnen een automatisch configuratiescript gebruiken op de server. Voegt de volgende oplossing *.domein.com of het juiste IP-adresbereik aan de zone Lokaal intranet sites in Internet Explorer voor alle clientcomputers.

Gebruikers

Dit probleem wilt omzeilen, moet elke gebruiker toevoegen*. domein.comof het juiste IP-adresbereik aan deLokale intranetsitesdialoogvenster:
 1. Klik in Internet ExplorerExtra, en klik vervolgens opInternet-opties.
 2. Op deBeveiligingen klik opLokaal intranet, en klik vervolgens opSites.
 3. Klik opGeavanceerde, en typ vervolgens:*. domein.comof een IP-adresbereik (bijvoorbeeld 157.54.100-200.*) in deDeze website aan de zone toevoegenvak waardomein.comis uw bedrijf en domeinnamen.
 4. Klik opToevoegen, klik opOK, klik opOK, en klik vervolgens opOKopnieuw te sluiten deInternet-optieshet dialoogvenster.
 5. De computer opnieuw.

Beheerders

BelangrijkDeze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Zorg ervoor dat u deze zorgvuldig stappen. Reservekopie van het register voordat u het wijzigen voor extra bescherming. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over back-up en terugzetten van het register:
322756Back-up en terugzetten van het register in Windows


Beheerders kunnen deze instelling implementeren door de volgende wijzigingen aanbrengen in het register:
 1. Voor elk domein dat moet worden opgenomen in de zone Lokaal intranet toevoegen eendomein.comde juiste registersleutel onder sleutel
  HKEY_CURRENT_USER
  (voor een aangemelde gebruiker alleen) of
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (voor alle gebruikers op de lokale computer):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Voor 32-bits versies van Internet Explorer of 64-bits versies van Internet Explorer op 64-bits versies van Windows XP of Windows Server 2003 als verbeterde beveiliging is uitgeschakeld.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Voor 32-bits versies van Internet Explorer op 64-bits versies van Windows XP of op 64-bits versies van Windows Server 2003 als verbeterde beveiliging is uitgeschakeld.)
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Voor Internet Explorer op 32-bits versies van Windows Server 2003 of de 64-bits versie van Internet Explorer op 64-bits versies van Windows Server 2003 als verbeterde beveiliging is ingeschakeld.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Voor de 32-bits versie van Internet Explorer op 64-bits versies van Windows Server 2003 als verbeterde beveiliging is ingeschakeld.)
  OpmerkingStandaard zijn beveiligingszones opgeslagen de
  HKEY_CURRENT_USER
  registersleutel. Omdat deze sleutel dynamisch wordt geladen voor elke gebruiker, beïnvloeden de instellingen voor één gebruiker de instellingen van een andere niet. De instellingen van de lokale computer worden gebruikt als deBeveiligingszones: Alleen de instellingen gebruikenis ingeschakeld in Groepsbeleid of deSecurity_HKLM_onlyDWORD-waarde is ingesteld1in de volgende sleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet instellingen
  Met deze instelling is ingeschakeld, worden alleen de instellingen gebruikt in plaats van gebruikerinstellingen.

 2. DWORD-waarde toevoegen * (sterretje) om dedomein.comsleutel en ingesteld op1.
 3. Voor elk IP-adresbereik dat moet worden opgenomen in de zone Lokaal intranet, voegt u eenBereikxsleutel (x is 1, 2 en 3) onder de volgende registersleutel
  HKEY_CURRENT_USER
  (voor een aangemelde gebruiker alleen) of
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (voor alle gebruikers op de lokale computer):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Voor 32-bits versies van Internet Explorer of 64-bits versies van Internet Explorer op 64-bits versies van Windows XP of Windows Server 2003.
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Voor 32-bits versies van Internet Explorer op 64-bits versies van Windows XP of op 64-bits versies van Windows Server 2003.
  OpmerkingStandaard zijn beveiligingszones opgeslagen de
  HKEY_CURRENT_USER
  registersleutel. Omdat deze sleutel dynamisch wordt geladen voor elke gebruiker, beïnvloeden de instellingen voor één gebruiker de instellingen van een andere niet. De instellingen van de lokale computer worden gebruikt als deBeveiligingszones: Alleen de instellingen gebruikeninstelling in Groepsbeleid is ingeschakeld of als deSecurity_HKLM_onlyDWORD-waarde is ingesteld1in de volgende sleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet instellingen
  Met dit beleid is ingeschakeld, worden alleen de instellingen worden gebruikt in plaats van gebruikerinstellingen.
 4. DWORD-waarde toevoegen * (sterretje) om deBereikxsleutel en ingesteld op1.
 5. Toevoegen eenTekenreekswaarde: bereik (de dubbele punt gevolgd door het woord 'Range') om deBereikxtoets en vervolgens ingesteld op het IP-adresbereik (bijvoorbeeld 157.54.100-200.*).
OpmerkingBeheerders kunnen instellingen in een Active Directory-omgeving implementeren.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over hoe u dit doet:
274846Geavanceerde instellingen opgeven in Internet Explorer met behulp van groepsbeleidobjecten
BelangrijkDeze oplossing werkt niet voor UNC of bestand adressen IP-adres gebruiken. Internet Explorer geeft bijvoorbeeld \\157.54.100.101\share of file://157.54.100.101/share dat in de zone Internet, zelfs als u het juiste IP-adresbereik aan de lijst met lokale intranetsites toevoegen. In dit geval moet u een file:// URL met de NetBIOS-naam (bijvoorbeeld \\Server\delen) voor de website in de zone Lokaal intranet worden geïdentificeerd. Ook sommige toepassingen niet mogelijk om bestanden te openen met een adres http:// zelfs als de website op uw LAN is en de NetBIOS-naam (bijvoorbeeld http://servernaam). Bijvoorbeeld openen Microsoft Access 2002 geen bestanden vanaf http:// adressen. Als u een Access-databasebestand (.mdb) op een intranet-website opent probeert via het IP-adres, de FQDN, of NetBIOS-naam, Access 2002 onjuist wordt gerapporteerd dat het bestand buiten uw intranet of op een niet-vertrouwde site door het foutbericht weer in de sectie 'Symptomen' van dit artikel.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over dit probleem:
810582Fout bij het openen van een Access-database van een webserver
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de computers waarop Internet Explorer 7 is geïnstalleerd die soortgelijke symptomen:
941000Op een computer met Windows Internet Explorer 7 is geïnstalleerd, wordt de zone van het netwerkstation toewijzen met de opdracht subst weergegeven als 'Internet'
Status
Dit gedrag is inherent.
DFS, volledig stoppen, punt

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 303650 - Laatst bijgewerkt: 03/24/2011 05:42:00 - Revisie: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 9

 • kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB303650 KbMtnl
Feedback
;t=">