Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Automatisering gebruiken om een PowerPoint 2002-presentatie of Office PowerPoint 2003-presentatie te maken en weer te geven met Visual Basic .NET 2002 of Visual Basic .NET 2003

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Klik op 303718 voor een Microsoft Visual C# .NET-versie van dit artikel.
Klik op 308336 voor een Microsoft Visual C++ .NET-versie van dit artikel.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u automatisering kunt gebruiken voor het maken en weergeven van een Microsoft PowerPoint 2002-presentatie of een Microsoft Office PowerPoint 2003-presentatie met behulp van Microsoft Visual Basic .NET 2002 of Visual Basic .NET 2003.
Meer informatie

Een automatiseringsclient maken voor Microsoft PowerPoint 2002 en voor Microsoft Office PowerPoint 2003

 1. Start Microsoft Visual Studio .NET 2002 of Visual Studio .NET 2003. Klik in het menu File op New en klik op Project. Selecteer Windows Application als type Visual Basic-project. Formulier1 wordt standaard gemaakt.
 2. Voeg een verwijzing toe naar de Microsoft PowerPoint-objectbibliotheek en de Microsoft Graph-objectbibliotheek. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op Add Reference in het menu Project.
  2. Zoek de Microsoft PowerPoint Object Library op het tabblad COM en klik op Select. Zoek tevens de Microsoft Graph Object Library en klik op Select.

   Opmerking Microsoft Office 2003 bevat PIA' s (Primary Interop Assemblies). Microsoft Office XP bevat geen PIA's, maar u kunt deze downloaden.Voor meer informatie over PIA's voor Office XP klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
   328912Microsoft Office XP PIA's zijn beschikbaar om te downloaden
  3. Klik op OK in het dialoogvenster Add References om de selecties te bevestigen.
 3. Selecteer Toolbox in het menu View om de Toolbox weer te geven en voeg een knop toe aan Formulier1.
 4. Dubbelklik op Button1. Het codevenster voor het formulier wordt weergegeven.
 5. Zoek de volgende code in het codevenster
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click  End Sub					
  Vervang deze code door de volgende code:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _    ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click    Const sTemplate = _      "C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\Presentation Designs\Blends.pot"    Const sPic = "C:\WINNT\Soap Bubbles.bmp"    Dim oApp As PowerPoint.Application    Dim oPres As PowerPoint.Presentation    Dim oSlide As PowerPoint.Slide    Dim bAssistantOn As Boolean    'Start PowerPoint en zorg dat het venster zichtbaar, maar geminimaliseerd is.    oApp = New PowerPoint.Application()    oApp.Visible = True    oApp.WindowState = PowerPoint.PpWindowState.ppWindowMinimized    'Maak een nieuwe presentatie op basis van de opgegeven sjabloon.    oPres = oApp.Presentations.Open(sTemplate, , , True)    'Stel dia no.1 samen:    'Voeg tekst toe aan de dia, wijzig het lettertype en voeg een    'afbeelding in of plaats deze op de eerste dia.    oSlide = oPres.Slides.Add(1, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)    With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange      .Text = "Mijn voorbeeldpresentatie"      .Font.Name = "Comic Sans MS"      .Font.Size = 48    End With    oSlide.Shapes.AddPicture(sPic, False, True, 150, 150, 500, 350)    oSlide = Nothing    'Stel dia no.2 samen:    'Voeg tekst toe aan de diatitel, maak de tekst op. Voeg tevens een diagram toe aan de    'dia en wijzig het diagramtype in een 3D-cirkel.    oSlide = oPres.Slides.Add(2, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutTitleOnly)    With oSlide.Shapes.Item(1).TextFrame.TextRange      .Text = "My Chart"      .Font.Name = "Comic Sans MS"      .Font.Size = 48    End With    Dim oChart As Graph.Chart    oChart = oSlide.Shapes.AddOLEObject(150, 150, 480, 320, _          "MSGraph.Chart.8").OLEFormat.Object    oChart.ChartType = Graph.XlChartType.xl3DPie    oChart = Nothing    oSlide = Nothing    'Stel dia no.3 samen:    'Voeg een teksteffect toe aan de dia en pas een schaduw toe op het teksteffect.    oSlide = oPres.Slides.Add(3, PowerPoint.PpSlideLayout.ppLayoutBlank)    oSlide.FollowMasterBackground = False    Dim oShape As PowerPoint.Shape    oShape = oSlide.Shapes.AddTextEffect(Office.MsoPresetTextEffect.msoTextEffect27, _      "The End", "Impact", 96, False, False, 230, 200)    oShape.Shadow.ForeColor.SchemeColor = PowerPoint.PpColorSchemeIndex.ppForeground    oShape.Shadow.Visible = True    oShape.Shadow.OffsetX = 3    oShape.Shadow.OffsetY = 3    oShape = Nothing    oSlide = Nothing    'Wijzig de overgangsinstellingen van de presentatie voor de drie dia's    'in de presentatie.    Dim SlideIdx(3) As Integer    SlideIdx(0) = 1    SlideIdx(1) = 2    SlideIdx(2) = 3    With oPres.Slides.Range(SlideIdx).SlideShowTransition      .AdvanceOnTime = True      .AdvanceTime = 3      .EntryEffect = PowerPoint.PpEntryEffect.ppEffectBoxOut    End With    Dim oSettings As PowerPoint.SlideShowSettings    oSettings = oPres.SlideShowSettings    oSettings.StartingSlide = 1    oSettings.EndingSlide = 3    'Voorkom dat door de Office-assistent waarschuwingen worden weergegeven.    bAssistantOn = oApp.Assistant.On    oApp.Assistant.On = False    'Voer de diavoorstelling uit en wacht totdat deze is beëindigd.    oSettings.Run()    Do While oApp.SlideShowWindows.Count >= 1      System.Windows.Forms.Application.DoEvents()    Loop    oSettings = Nothing    'Schakel de Office-assistent opnieuw in als dat voordien het geval was.    If bAssistantOn Then      oApp.Assistant.On = True      oApp.Assistant.Visible = False    End If    'Sluit de presentatie af zonder wijzigingen op te slaan en sluit PowerPoint af.    oPres.Saved = True    oPres.Close()    oPres = Nothing    oApp.Quit()    oApp = Nothing    GC.Collect()  End Sub					
  Opmerking In deze code staan de constanten sTemplate en sPic voor het volledige pad naar en de volledige bestandsnaam van een PowerPoint-sjabloon en een afbeelding. Pas deze paden zo nodig aan om een sjabloon of afbeelding op uw systeem te gebruiken.
 6. Voeg de volgende code toe boven aan Form1.vb:
  Imports Office = Microsoft.Office.CoreImports Graph = Microsoft.Office.Interop.Graph					
 7. Druk op F5 om het programma samen te stellen en uit te voeren.
 8. Klik op Button1 op het formulier om een PowerPoint-presentatie te maken en uit te voeren.
Referenties
Zie de volgende MSDN-website (Microsoft Developer Network) voor meer informatie: Voor meer informatie over PowerPoint-automatisering klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
180616MFC gebruiken om een PowerPoint-presentatie te maken en weer te geven
222929PowerPoint automatiseren met Visual Basic
Eigenschappen

Artikel-id: 303717 - Laatst bijgewerkt: 01/17/2007 08:49:10 - Revisie: 8.2

Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition

 • kbautomation kbhowto KB303717
Feedback
/html>