Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De weergave van e-mailmeldingen op het welkomstscherm van Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Samenvatting
Het welkomstscherm wordt standaard weergegeven op computers met Windows XP Home Edition en op computers met Windows XP Professional die geen lid zijn van een domein. Onder uw naam in het welkomstscherm ziet u een hyperlink die het aantal ongelezen e-mailberichten aangeeft. Als u op deze koppeling klikt, wordt weergegeven van welke account de berichten afkomstig zijn en hoeveel berichten elke e-mailprovider bevat. Als u bijvoorbeeld drie ongelezen e-mailberichten hebt en u op de hyperlink onder uw naam klikt, ziet u de volgende informatie (waarbij Gebruikers_id uw gebruikersnaam is voor de bijbehorende e-mailaccount):
Gebruikers_id@msn.com (2)
Gebruikers_id@hotmail.com (1)
De hyperlink wordt alleen weergegeven als op uw computer een e-mailclient wordt uitgevoerd die het welkomstscherm kan bijwerken. Momenteel ondersteunen Microsoft Outlook Express en Microsoft Windows Messenger deze functie.
Meer informatie
Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Deze e-mailhyperlink wordt alleen weergegeven als de e-mailclient die uw computer uitvoert, de volgende registersleutel van gegevens voorziet:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
U kunt deze functie niet in de gebruikersinterface uitschakelen en u kunt het welkomstscherm ook niet zodanig configureren dat de teller van het aantal ongelezen berichten alleen van gegevens wordt voorzien door één bepaald e-mailprogramma. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u niet wilt dat e-mailberichten afkomstig van Gebruikers_id@hotmail.com in het welkomstscherm worden weergegeven. U kunt dit probleem oplossen door de machtigingen voor de volgende registersleutel voor de account Systeem in te stellen op alleen-lezen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
Wanneer het programma de registersleutel probeert bij te werken wanneer nieuwe e-mail binnenkomt, heeft het programma daarvoor onvoldoende rechten en wordt het welkomstscherm niet bijgewerkt.Ga hiertoe als volgt te werk:
 1. Start de Register-editor (Regedit).
 2. Ga naar de volgende map in het register:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
 3. Klik met de rechtermuisknop op de map UnreadMail en klik op Machtigingen.
 4. Klik op de account Systeem en schakel het selectievakje Weigeren voor Volledig beheer uit.
 5. Klik op OK.
 6. Sluit de Register-editor af.
Als u wilt voorkomen dat een bepaalde e-mailclient het welkomstscherm bijwerkt, moeten de systeemmachtigingen voor de registersleutel onder UnreadMail die de e-mailaccount opgeven, zijn ingesteld op alleen-lezen. Stel dat u de volgende twee registersleutels hebt onder de sleutel UnreadMail:
Gebruikers_id@msn.com
Gebruikers_id@hotmail.com
Als u wilt voorkomen dat Gebruikers_id@msn.com wordt weergegeven in het scherm en Gebruikers_id@hotmail.com wilt behouden, stelt u de machtigingen in voor de Gebruikers_id@msn.com key:
 1. Start de Register-editor (Regedit).
 2. Ga naar de volgende map in het register:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail
 3. Vouw de map UnreadMail uit.
 4. Klik op de e-mailprovider die u niet in het welkomstscherm wilt weergeven.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de map en klik op Machtigingen.
 6. Klik op de account Systeem en schakel het selectievakje Weigeren voor Volledig beheer uit.
 7. Klik op OK.
 8. Sluit de Register-editor af.
Ga naar de volgende MSDN-website voor meer informatie over het schrijven van programma's waarin deze functie wordt gebruikt:
De informatie in dit artikel dient alleen voor productondersteuning en het oplossen van problemen. Programma's die informatie willen verstrekken over ongelezen e-mailberichten, moeten de functie SHSetUnreadMessageCount gebruiken. Ga voor meer informatie naar de volgende MSDN-website:
windowsxp email unread messages welcome screen mail
Eigenschappen

Artikel-id: 304148 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 04:10:06 - Revisie: 3.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbui KB304148
Feedback