Het maken van een selectiequery in Access 2002

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:304325
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Beginner: Vereist kennis van de gebruikersinterface voor één gebruiker computers.

Dit artikel geldt alleen voor Microsoft Access-database (. mdb).

Voor een Microsoft Access 97-versie van dit artikel Zie304444.
Voor een Microsoft Access 2000-versie van dit artikel Zie304361.

IN DEZE TAAK

Samenvatting
In Microsoft Access kunt u een query op te halen gegevens uit een tabel of uit meerdere tabellen. U kunt vervolgens de query als de basis van een formulier, rapport of data access-pagina. In dit artikel ziet u eenvoudige query's maken in Microsoft Access en sorteren toepassen en criteria voor query's. Dit artikel bevat de volgende secties:
 • Wat Is een selectiequery?
 • Een selectiequery maken met behulp van de Wizard
 • Het maken van een selectiequery in de ontwerpweergave
 • Criteria toevoegen aan de Query
 • Records groeperen en totalen maken en andere totalen
 • Hoe u Records in een Query sorteren

back to the top

Wat Is een selectiequery?

Een selectiequery is het meest voorkomende type query. U wilt gebruiken:
 • Gegevens uit een of meer tabellen ophalen door criteria die u opgeeft en vervolgens de gegevens weer gegeven in de volg orde die u wilt.
 • Bewerken en records in het gegevens blad van een selectiequery bijwerken (met enkele beperkingen).
 • Records groeperen en totalen, aantallen, gemiddelden berekenen en andere soorten totalen.
back to the top

Een selectiequery maken met behulp van de Wizard

De volgende stappen laten zien hoe te maken van een query op te halen informatie over klanten en orders in de voorbeeld data base Noorden wind met Microsoft Access 2002 is opgenomen.

Voor meer informatie over het weer geven de -Voorbeelddatabase Noorden wind, klikt u op het volgende artikel nummer de artikel in de Microsoft Knowledge Base:
276376Access 2002: Waar bevinden zich de Noordenwind-voorbeeldbestanden?
WAARSCHUWING: Als u de stappen in dit voorbeeld wijzigt u het monster data base Noordenwind. mdb. U kunt back-up van het bestand Noordenwind. mdb en Volg deze stappen op een kopie van de data base.

 1. Start Microsoft Access 2002.
 2. Op deHelphet menuVoorbeeld data bases, en klik vervolgens opData base Noorden wind. Sluiten deHoofd schakel bordformulier wanneer het wordt weer gegeven.
 3. Op deWeergavehet menuData base objecten, en klik vervolgens opQuery's.
 4. Op deInvoegenmenu, klikt u opQuery.
 5. In deNieuwe Queryhet dialoog venster, klikt u opWizard Selectiequery, en klik vervolgens opOK.
 6. In deWizard Selectiequeryhet dialoog venster, klikt u op deKlantentabel deTabellen/query'slijst. Dubbel klik op elk van de volgende velden toe te voegen om deGeselecteerde veldenvak:Klantnummer,Bedrijfs naam,ContactName,Persoon.
 7. Op dezelfde pagina van de Wizard selectiequery, klikt u op deOrderstabel deTabellen/query'slijst. Klik op>>alle velden uit de tabel Orders toevoegen deGeselecteerde veldenvak.
 8. Klik opVoltooien. De Wizard Selectiequery bouwt de query en geeft de resultaten in de gegevens blad weergave.
back to the top

Het maken van een selectiequery in de ontwerpweergave

 1. Start Microsoft Access 2002.
 2. Op deHelphet menuVoorbeeld data bases, en klik vervolgens opData base Noorden wind. Sluiten deHoofd schakel bordformulier wanneer het wordt weer gegeven.
 3. Op deWeergavehet menuData base objecten, en klik vervolgens opQuery's.
 4. Dubbel klik in het data base venster opQuery maken in ontwerpweergave.
 5. In deTabel weer gevenhet dialoog venster, klikt u opKlanten, en klik vervolgens opToevoegen.
 6. Herhaal stap 5 voor de tabel Orders.
 7. Klik opSluitensluiten deTabel weer gevenhet dialoog venster.
 8. In deKlantenlijst met tabel velden in het bovenste gedeelte van het ontwerp venster van de query Dubbel klik op de volgende velden toevoegen:Klantnummer,Bedrijfs naam,ContactName,Persoon.
 9. In deOrderslijst met tabel velden in het bovenste gedeelte van het ontwerp venster van de query Dubbel klik op de*. Toevoegen van de*is de gelijk aan het selecteren van alle velden van een bepaalde tabel.
 10. Op deBestandmenu, klikt u opOpslaan. TypeqryCustomerOrdersde naam van de query.
 11. Op deQuerymenu, klikt u opUitvoerende resultaten van de query weer geven.
back to the top

Criteria toevoegen aan de Query

De volgende procedure wijzigt de query die u hebt gemaakt in het "Maakt een selectiequery in de ontwerpweergave' eerder in dit artikel.
 1. Start Microsoft Access 2002.
 2. Op deHelphet menuVoorbeeld data bases, en klik vervolgens opData base Noorden wind. Sluiten deHoofd schakel bordformulier wanneer het wordt weer gegeven.
 3. Op deWeergavehet menuData base objecten, en klik vervolgens opQuery's.
 4. Klik op deqryCustomerOrdersquery die u in de vorige sectie hebt gemaakt en klik vervolgens opOntwerpom de query in de ontwerpweergave openen.
 5. In deOrderslijst met tabel velden in het bovenste gedeelte van het ontwerp venster van de query Dubbel klik op deVerzendlandveld aan het queryontwerpraster toe te voegen.
 6. In deVerzendlandkolom in het queryontwerpraster, klik op uit deWeer gevenselectie vakje. Omdat dit veld is opgenomen door het selecteren van de*van de Orders wordt tabel, dit selectie vakje uitschakelt, voorkomen inclusief het veld tweemaal.
 7. InvoerenVERENIGD KONINK RIJKin deCriteriarij voor deVerzendlandveld.
 8. Op deBestandmenu, klikt u opOpslaan als. TypeqryUKOrdersde naam van de query.
 9. Op deQuerymenu, klikt u opUitvoerende resultaten van de query weer geven. Opmerking het queryresultaat die orders die zijn verzonden naar het Verenigd Konink rijk.
back to the top

Hoe u Records groeperen en totalen en andere totalen

De volgende stappen leest u hoe u een totalenquery wilt maken samenvattings informatie over orders ophalen uit de voorbeeld data base Noorden wind.
 1. Start Microsoft Access 2002.
 2. Op deHelphet menuVoorbeeld data bases, en klik vervolgens opData base Noorden wind. Sluiten deHoofd schakel bordformulier wanneer het wordt weer gegeven.
 3. Op deWeergavehet menuData base objecten, en klik vervolgens opQuery's.
 4. Dubbel klik in het data base venster opQuery maken in ontwerpweergave.
 5. In deTabel weer gevenSchakel het selectie vakje van het dialoog vensterOrders, en klik vervolgens opToevoegen.
 6. Klik opSluitensluiten deTabel weer gevenhet dialoog venster.
 7. In deOrderslijst met tabel velden in het bovenste gedeelte van het ontwerp venster van de query Dubbel klik op de volgende velden toevoegen:Verzendland,Vracht kosten.
 8. Op deWeergavemenu, klikt u opTotalen. Let op de naam van een rijTotaaltoegevoegd aan het queryontwerpraster.
 9. Klik in hetTotaalcel in deze rij onder deVracht kostenkolom, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens opSom.
 10. Op deBestandmenu, klikt u opOpslaan. TypeqryFreightByCountryde naam van de query.
 11. Op deQuerymenu, klikt u opUitvoerende resultaten van de query weer geven. Dat de query resulteert in het Totaal vracht kosten berekenen voor elk land in de tabel Orders.
back to the top

Hoe u Records in een Query sorteren

 1. Open deqryFreightByCountryquery die u hebt gemaakt in "groepering Records en maken bedragen en andere totalen"sectie in de ontwerpweergave.
 2. Klik in hetSorterencel in deze rij onder deVracht kostenkolom, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens opAflopend.
 3. Op deBestandmenu, klikt u opOpslaan als. TypeqryFreightByCountrySortedvoor de de naam van de query.
 4. Op deQuerymenu, klikt u opUitvoerende resultaten van de query weer geven. Dat de query resulteert in het Totaal vracht kosten berekenen voor elk land in de tabel Orders, gesorteerd in aflopende volg orde.
back to the top


Referenties
Klik voor meer informatie over het maken van query'sMicrosoft Access Helpop deHelpin het menu typeMaak een selectiequeryin de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens opZoekenom de gevonden onderwerpen weer geven.

Dit informatie is ook beschikbaar op het World Wide Web op het volgende Microsoft Website:Voor extra informatie over het maken van kruistabelquery's, klikt u op het volgende artikelnummer voor het bekijken van het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
304349PROCEDURE: Een kruistabelquery maken in Microsoft Access 2002
Voor meer informatie over het maken van parameterquery's, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
304352PROCEDURE: Een parameterquery maken in Microsoft Access 2002
Voor meer informatie over de een selectiequery converteren naar een actiequery, klikt u op het volgende artikelnummer voor het bekijken van het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
304354PROCEDURE: Een selectiequery converteren naar een actiequery in Access
Voor meer informatie over het wijzigen van query eigenschappen, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
304356Het wijzigen van de query-eigenschappen in Microsoft Access
Voor het downloaden van een steek proef van Microsoft Access data base die bevat meer dan 20 query voorbeelden, met inbegrip van de technieken die worden beschreven in deze artikelen, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
207626De "Access 2000 voorbeeld: query onderwerpen" database beschikbaar in Download Center


back to the topOfficeKBHowTo inf

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 304325 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 04:17:54 - Revisie: 3.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbquery kbdownload kbhowtomaster kbmt KB304325 KbMtnl
Feedback