Een kruistabelquery maken in Access 2002

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:304349
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Beginner: Vereist kennis van de gebruikersinterface op computers met één gebruiker.

Dit artikel geldt alleen voor Microsoft Access-database (. mdb).

Zie voor een Microsoft Access 97-versie van dit artikel:304446.
Zie voor een Microsoft Access 2000-versie van dit artikel:304348.

IN DEZE TAAK

Samenvatting
Met behulp van kruistabelquery's kunt u overzichts weergaven van uw gegevens gemakkelijker kunt analyseren. In dit artikel ziet u hoe u een kruistabelquery maken in Microsoft Access met en zonder een wizard te gebruiken.

WAARSCHUWING: Als u de stappen in dit voorbeeld wijzigt u de voorbeeld data base Noordenwind. mdb. Mogelijk wilt u back-up van het bestand Noordenwind. mdb en volgt een kopie van de data base.

back to the top

Een kruistabelquery maken met de Wizard Kruistabelquery

 1. Start Microsoft Access.
 2. Op deHelpmenu, klikt u opVoorbeeld data bases, en klik vervolgens opData base Noorden wind. Klik opOKde openingopstartscherm, en sluit vervolgens deHoofd schakel bordformulier wanneer het wordt weer gegeven.
 3. Op deInvoegenmenu, klikt u opQuery.
 4. In deNieuwe Queryhet dialoog venster, klikt u opWizard Kruistabelquery, en klik vervolgens opOK.
 5. Klik op de eerste pagina van de Wizard KruistabelqueryOrdersin de lijst met tabellen en klik vervolgens opVolgende.
 6. Dubbel klik opWerknemer-idin de lijst metBeschikbare veldentoe te voegen aan de lijst metGeselecteerde velden, en klik vervolgens opVolgende. Hiermee maakt u een query met een record per werknemer.
 7. Klik opOrder datumin de lijst met velden en klik vervolgens opVolgende.
 8. Klik opJaarvoor de datum interval en klik opVolgende. Hiermee maakt u een query met één kolom per jaar voor order datums.
 9. Klik opOrder-idKlik in de lijst met veldenAantalin de lijst metFuncties, en klik vervolgens opVolgende.
 10. Klik opVoltooienop de laatste pagina van de wizard. Houd er rekening mee dat een query wordt gemaakt met een aantal orders per werknemer per jaar.
back to the top

Kruistabelquery's maken zonder Wizard

 1. Start Microsoft Access.
 2. Op deHelpmenu, klikt u opVoorbeeld data bases, en klik vervolgens opData base Noorden wind. Klik opOKde openingopstartscherm, en sluit vervolgens deHoofd schakel bordformulier wanneer het wordt weer gegeven.
 3. Op deWeergavehet menuData base objecten, en klik vervolgens opQuery's.
 4. Op deInvoegenmenu, klikt u opQuery.
 5. In deNieuwe Queryhet dialoog venster, klikt u opOntwerpweergave, en klik vervolgens opOK.
 6. In deTabel weer gevenhet dialoog venster, klikt u op deOrderstabel, klikt u opToevoegen, en klik vervolgens opSluiten.
 7. Dubbel klikken de volgende velden aan het query-ontwerpraster toevoegen in de lijst met velden uit de tabel Orders in de bovenste helft van het ontwerpraster van de query:Verzendland,Verzendplaats,ShipVia, enVracht kosten.
 8. Op deQuerymenu, klikt u opKruistabelquery. Een rij wordt toegevoegd aan het queryontwerpraster met de naamKruis tabel.
 9. Klik in hetKruis tabelcel in deze rij onder deVerzendlandkolom, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens opRijkop.
 10. Klik in hetKruis tabelcel in deze rij onder deVerzendplaatskolom, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens opRijkop.
 11. Klik in hetKruis tabelcel in deze rij onder deShipViakolom, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens opKolomkop.
 12. Klik in hetKruis tabelcel in deze rij onder deVracht kostenkolom, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens opWaarde. Houd er rekening mee dat slechts één veld kunt instellen opWaarde.
 13. Klik in hetTotaalcel in deze rij onder deVracht kostenkolom, klik op de pijl die verschijnt en klik vervolgens opSom.
 14. Op deQuerymenu, klikt u opUitvoerende resultaten van de kruistabelquery bekijken.
back to the top


Referenties
Klik voor meer informatie over het maken van query'sMicrosoft Access Helpop deHelpin het menu typeeen kruistabelquery makenin de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens opZoekenom de gevonden onderwerpen weer geven.

Voor meer informatie over kruistabelquery's maken met meerdere gegevens velden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
304458Een kruistabelquery maken met meerdere gegevens velden
Voor meer informatie over het maken van selectiequery's, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
304325Het maken van een selectiequery in Access 2002
Voor meer informatie over het maken van parameterquery's, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
304352PROCEDURE: Een parameterquery maken in Microsoft Access 2002
Voor meer informatie over hoe u een selectiequery converteren naar een actiequery, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
304354PROCEDURE: Een selectiequery converteren naar een actiequery in Access
Voor meer informatie over het wijzigen van de query-eigenschappen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
304356Het wijzigen van de query-eigenschappen in Microsoft Access
back to the top
OfficeKBHowTo inf

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 304349 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 04:18:36 - Revisie: 2.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbquery kbhowtomaster kbmt KB304349 KbMtnl
Feedback