Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De velden Datum, Telefoonnummer en Valuta worden verkeerd samengevoegd wanneer u een Access- of Excel-gegevensbron in Word gebruikt

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Voor een Microsoft Word 97- en Word 2000-versie van dit artikel, raadpleegt u 142340. (Het Engels)
Symptomen
Wanneer u afdrukken samenvoegt in Microsoft Word met behulp van OLEDB met een Microsoft Access- of Microsoft Excel-gegevensbron, zijn de samenvoegresultaten voor de velden Datum, Telefoonnummer en Valuta niet correct. Bijvoorbeeld:

Het veld Datum wordt weergegeven in de volgende notatie:
1995-10-22 00:00:00
Het veld Telefoonnummer uit een Access-gegevensbron wordt weergegeven in de volgende notatie:
-7081234567.00
Het veld Valuta wordt weergegeven in de volgende notatie:
12.00

-of-

12000
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor omdat de gegevens worden weergegeven in de eigen, opgeslagen notatie in Access of Excel. Als u samengevoegde gegevens wilt opmaken, moet u de samenvoegvelden opmaken in het hoofddocument. Als u de gegevens opmaakt in de gegevensbron, blijft de opmaak niet behouden wanneer u de gegevens samenvoegt met het hoofddocument.
Workaround
Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te omzeilen:

In Microsoft Word

Gebruik een schakeloptie om de resultaten van MERGEFIELD op te maken. U kunt dit op een van de volgende manieren doen.

Opmerking Druk op ALT+F9 om de veldcodes weer te geven in Microsoft Word.

Methode 1: De numerieke schakeloptie gebruiken

Neem een numerieke schakeloptie (\#) op die vergelijkbaar is met een van de volgende voorbeelden:

In een valutaveld gebruikt u een numerieke schakeloptie die lijkt op:
{MERGEFIELD getal \# $####,0.0}
Opmerking De tekenreeks {MERGEFIELD getal \# $####,0.0} werkt ook met Microsoft SQL Server 6.

In een telefoonnummerveld gebruikt u een numerieke schakeloptie die lijkt op:
{MERGEFIELD telefoon \# ###'-'###'-'####}
Opmerking Het koppelstreepje in het samenvoegveld staat tussen enkele aanhalingstekens.Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
121938 Afbreekstreepjes worden niet correct weergegeven bij numerieke schakeloptie (Het Engels)

Methode 2: De schakeloptie Datum-/tijdnotatie gebruiken

Neem een schakeloptie voor datum-/tijdnotatie (\@) op in het veld Datum zodat het veld Datum er als volgt uit ziet:
{MERGEFIELD datum \@ "MMMM d, yyyy"}
Opmerking De schakeloptie is hoofdlettergevoelig. Daarnaast moet u aanhalingstekens plaatsen rond de tekenreeks.

In Microsoft Access

Maak een query in Microsoft Access en gebruik de query in uw Word-samenvoegbewerking. Gebruik de functie OPMAAK() in de Microsoft Access-query voor het opmaken van de gegevens die in Microsoft Word moeten worden samengevoegd. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
197520 Een query gebruiken om gegevens voor afdruk samenvoegen op te maken (Het Engels)
Meer informatie
Word maakt bij het samenvoegen van afdrukken standaard gebruik van OLEDB om verbinding te maken met de gegevensbron. U kunt Word dwingen om DDE (Dynamic Data Exchange) te gebruiken door programmeercode te gebruiken voor toegang tot de gegevens.

Voor meer informatie over het gebruik van DDE voor toegang tot de gegevens voor het samenvoegen van afdrukken, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
289830 U wordt gevraagd een tabel met Word 2002-samenvoegcode te selecteren voor een Excel- of Access-gegevensbron (Het Engels)
OpmerkingVoor meer informatie over het gebruik van veldschakelopties in Microsoft Word klikt u op Microsoft Word Help in het menu Help. Typ Algemene schakelopties in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klik op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.
winword toegang database gegevensbron odbc dde e-mail samenvoegen afdrukken samengevoegde records resultaten velden samenvoegveld valuta geld dollars $ datum tijd verkeerd incorrect wijzigen hoe omschakelen afbeelding numeriek getal decimaal duizenden telefoon word2000 access2000 excel2000 prb reviewdocid WD2002 WD2003 WD2007 WD2010 Word2010
Eigenschappen

Artikel-id: 304387 - Laatst bijgewerkt: 09/18/2011 09:02:00 - Revisie: 7.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2010

  • kbformat kbemail kbinterop kbmerge kbprb KB304387
Feedback