Problemen met het bijwerken van de Office-installatie vanaf de website Office Update oplossen

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie waarmee u beveiligingsinstellingen kunt verlagen of beveiligingsfuncties kunt uitschakelen op een computer. U kunt deze wijzigingen aanbrengen om een specifiek probleem te omzeilen. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om de risico's te evalueren die gepaard gaan met de implementatie van deze methode in uw configuratie. Als u deze methode implementeert, dient u extra stappen te nemen om uw systeem te beschermen.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een reservekopie van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen kunt oplossen die optreden tijdens het bijwerken van Office vanaf de website Office Update.
Inleiding
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u problemen oplost met de website Office Update. Hieronder staan de symptomen die kunnen optreden wanneer u de website Office Update gebruikt:
 • Als u op Controleren op updates klikt en vervolgens de aanwijzingen voor de installatie van de updates volgt, wordt het proces gestart en daarna onverwacht gesloten.
Hieronder staan de foutberichten die kunnen worden weergegeven wanneer u de website Office Update gebruikt:
 • Er zijn technische problemen opgetreden op de Office Update-site waardoor niet kan worden gecontroleerd op updates.
 • Fout! De catalogus kan niet worden weergegeven.
 • Installatie mislukt.
 • De catalogus van Office Update kan niet worden weergegeven.
 • Deze computer kan niet worden gecontroleerd op updates.
 • Error 0x80070641
 • Error 0x51F
 • Error 0x530
 • Fout 80070643
De website Office Update bevat updates die de stabiliteit en veiligheid van Microsoft Office vergroten. Updates voor Office kunt u ophalen op de volgende Microsoft-website:
Meer informatie
Gebruik de volgende methoden in de aangegeven volgorde om problemen met het bijwerken van Office via de Office Update-website op te lossen. Telkens nadat u een methode hebt voltooid, probeert u Microsoft Office bij te werken via de website Office Update.

Opmerking Wanneer u naar de Office Update-website gaat met bepaalde browsers van andere fabrikanten die door een internetprovider worden verstrekt, is het mogelijk dat de Office Update-website niet goed functioneert. Wellicht moet de browser op een speciale manier worden geconfigureerd om toegang te kunnen krijgen tot de Office Update-website. Als Internet Explorer op de computer is geïnstalleerd, maakt u verbinding met internet via uw internetprovider. Ga vervolgens naar de Office Update-website met behulp van Internet Explorer.

Methode 1: de inhoud van de map met tijdelijke internetbestanden, alle cookies, de geschiedenis en de map met tijdelijke bestanden van het besturingssysteem verwijderen

Als de vrije schijfruimte in de map met tijdelijke internetbestanden onvoldoende is, kunt u het Office Update-besturingselement niet downloaden. Maak schijfruimte vrij door de map met tijdelijke internetbestanden leeg te maken.

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
 3. Open het tabblad Algemeen en klik onder Tijdelijke Internet-bestanden op Bestanden verwijderen.
 4. Schakel het selectievakje Ook alle off line items verwijderen uit en klik op OK.
 5. Klik op Cookies verwijderen en klik op OK om de opdracht te bevestigen.
 6. Klik onder Tijdelijke Internet-bestanden op Instellingen.
 7. Klik op Objecten weergeven in het dialoogvenster Instellingen.
 8. Kies in het venster van Microsoft Windows Verkenner dat verschijnt op Details in het menu Beeld.
 9. Als een van de objecten de status Beschadigd heeft, verwijdert u het object.
 10. Sluit het venster van Windows Verkenner en klik op OK in het dialoogvenster Instellingen.
 11. Klik onder Geschiedenis op Geschiedenis wissen en klik vervolgens op Ja om de opdracht te bevestigen.
 12. Klik in het dialoogvenster Internet-opties op OK.
 13. Schakel cookies in. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Internet-opties.
  2. Open het tabblad Privacy en klik op Standaard.
  3. Klik op OK.
 14. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ %temp% en klik op OK.
 15. Verwijder in het venster van Windows Verkenner dat verschijnt de inhoud van deze Temp-map. Opmerking Bestanden die u niet kunt verwijderen, zijn waarschijnlijk in gebruik. Zorg ervoor dat alle toepassingen zijn afgesloten. Probeer vervolgens nogmaals de inhoud van deze map te verwijderen. Als u een bepaald bestand niet kunt verwijderen, verwijder dan eerst alle andere bestanden.

Methode 2: Microsoft Windows Script 5.6 voor Windows 2000 en XP installeren

Installeer Windows Script 5.6. U kunt Windows Script 5.6 downloaden van de volgende Microsoft-website:
Installeer dit scriptprogramma en probeer vervolgens opnieuw updates te installeren vanaf de website Office Update.

Methode 3: de detectiemap van Office Update verwijderen

Als de detectiemap Office Update op de vaste schijf aanwezig is, verwijdert u deze map. Deze map bevat de detectiecatalogus en de gedownloade updatebestanden die door de website Office Update worden gebruikt.

Ga als volgt te werk om de detectiemap van Office Update te verwijderen.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Klik op Start en klik achtereenvolgens op Alle programma's, Bureau-accessoires en Windows Verkenner.
 2. Zoek in Windows Verkenner de map OfficeUpdate11 of OfficeUpdate12. Deze map bevindt zich standaard op de volgende locatie:
  C:\Program Files\OfficeUpdate11
  of
  C:\Program Files\OfficeUpdate12
 3. Klik met de rechtermuisknop op de map OfficeUpdate11 of OfficeUpdate12 en klik op Verwijderen.

  Wanneer u wordt gevraagd de opdracht te bevestigen, klikt u op Ja.
 4. Sluit Windows Verkenner.
Opmerking Nadat u Office Update vanaf de Office Update-website hebt bijgewerkt, wordt de map C:\program files\OfficeUpdate11 verwijderd. Daarvoor in de plaats komt de map OfficeUpdate12 die in het lokale pad %appdata% wordt gemaakt. Voor de nieuwste versie van Office Update wordt de map OfficeUpdate12 gebruikt.

Methode 4: het ActiveX-besturingselement van Office Update verwijderen

Het ActiveX-besturingselement van Office Update is mogelijk beschadigd geraakt. Het kan daarom nodig zijn dit besturingselement te verwijderen en opnieuw te installeren.

U kunt het ActiveX-besturingselement van Office Update als volgt verwijderen en opnieuw installeren.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Sluit Internet Explorer af.
 2. Klik op Start en klik op Zoeken.
 3. Klik in het deelvenster Zoekresultaten onder Zoekassistent op Alle bestanden en mappen.
 4. Typ opuc.dll in het vak De volledige of gedeeltelijke bestandsnaam en klik op Zoeken.
 5. Klik in de lijst met gevonden bestanden met de rechtermuisknop op het bestand opuc.dll en kies Verwijderen.

  Wanneer u wordt gevraagd de opdracht te bevestigen, klikt u op Ja.
Opmerking Als er meerdere versies van het bestand Opuc.dll bestaan, verwijdert u alle versies.

Methode 5: persoonlijke firewalls, downloadbeheerprogramma's, blokkeerprogramma's voor pop-upvensters en webversnellingsproducten tijdelijk uitschakelen

Als u met een van de volgende producten werkt, schakelt u het product tijdelijk uit en probeert u de website Office Update te gebruiken:
 • Persoonlijke firewalls zoals Norton Personal Firewall, McAfee Personal Firewalls of Zone Labs
 • Downloadbeheerprogramma's zoals Get Right
 • Webversnellingsproducten zoals Download Accelerator
 • Blokkeerprogramma's voor pop-upvensters
Waarschuwing Door deze methode kan uw computer of netwerk kwetsbaarder worden voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft raadt deze methode niet aan, maar verschaft u deze informatie zodat u zelf kunt beslissen of u de methode al dan niet wilt uitvoeren. Het gebruik van deze methode is voor uw eigen risico.

U kunt een van deze producten als volgt tijdelijk uitschakelen:
 1. Schakel uw persoonlijke firewall, een downloadbeheerprogramma, een blokkeerprogramma voor pop-upvensters of een webversnellingsproduct uit. Raadpleeg voor meer informatie de productdocumentatie van de firewall, het downloadbeheerprogramma, het blokkeerprogramma voor pop-upvensters of het webversnellingsproduct.
 2. Probeer de Office Update-site te gebruiken. Ga hiervoor naar de volgende Microsoft-website en klik op Controleren op updates:
 3. Zodra het updateproces van de Office Update-website voltooid is, schakelt u de persoonlijke firewall, het downloadbeheerprogramma, het blokkeerprogramma voor pop-upvensters of het webversnellingsproduct dat u hebt uitgeschakeld in stap 1 weer in .

Methode 6: beveiligingsinstellingen voor Internet Explorer configureren en http://office.microsoft.com toevoegen aan de lijst met vertrouwde sites

Configureer de beveiligingsinstellingen voor Internet Explorer zodanig dat ActiveX-besturingselementen in Internet Explorer met een handtekening kunnen worden geregistreerd.

Belangrijk Deze stappen kunnen het beveiligingsrisico vergroten. Deze stappen kunnen uw computer of netwerk kwetsbaarder maken voor een aanval door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft adviseert het proces dat in dit artikel wordt beschreven om programma's te laten werken zoals ze zijn bedoeld of om specifieke programmafuncties te implementeren. Voordat u deze wijzigingen aanbrengt, raden we u aan om de risico's te evalueren die gepaard gaan met de implementatie van dit proces in uw configuratie. Neem alle mogelijke extra maatregelen om uw systeem beter te beveiligen als u besluit dit proces te implementeren. Het is raadzaam dit proces alleen te gebruiken als dit echt noodzakelijk is.

U kunt als volgt instellen dat ActiveX-besturingselementen in Internet Explorer met een handtekening kunnen worden geregistreerd:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
 3. Open het tabblad Beveiliging en klik op Internet.
 4. Klik op Standaardniveau en klik op OK.
Voeg http://office.microsoft.com toe aan de lijst met vertrouwde sites in Internet Explorer, zodat het ActiveX-besturingselement van Office Update kan worden geladen.

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
 3. Open het tabblad Beveiliging, klik op Vertrouwde websites en klik op Sites.
 4. Schakel het selectievakje Serververificatie (https:) voor alle websites in deze zone verplicht uit.
 5. Typ in het vak Deze website aan de zone toevoegen het adres http://office.microsoft.com en klik op Toevoegen.
 6. Klik tweemaal op OK.

Methode 7: beschadigde Office-installaties opsporen en repareren

Als de installatie van een van de Microsoft Office-producten op uw computer is beschadigd, werkt de detectie mogelijk niet. Office-producten zijn programma's die zijn geïnstalleerd met Microsoft Windows Installer. Als de database van Windows Installer op uw computer niet goed werkt of als er MSP-bestanden in de cache ontbreken, kan de detectie mislukken. U kunt een beschadigde Office-installatie opsporen en repareren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Verwijder Office-programma's die u niet meer gebruikt via het onderdeel Software in het Configuratiescherm.

  Opmerking Zoek in het onderdeel Software naar Office-programma's waarvan u dacht dat u deze had verwijderd, maar die misschien toch nog zijn geïnstalleerd. Als u dergelijke programma's vindt, verwijdert u deze.
 2. Open een Office-product, klik op Help en klik op Analyse en herstel.
Herhaal dit proces voor alle Office-programma's. Als het proces Analyse en herstel mislukt, is de Office-installatie mogelijk beschadigd. Als dat het geval is, kunt u het Office-programma verwijderen en opnieuw installeren. Als het proces Analyse en herstel niet naar behoren wordt uitgevoerd en als u het product niet kunt verwijderen, moet u met het hulpprogramma Windows Installer Cleanup de Windows Installer-gegevens verwijderen die bij deze Office-installatie horen. Voor meer informatie over de manier waarop u dit hulpprogramma downloadt en gebruikt klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
290301Beschrijving van het hulpprogramma Windows Installer CleanUp
Office-installaties kunnen beschadigd zijn, maar het is ook mogelijk dat in het geval van Office 2003-installaties de bestanden van Local Install Source zijn verwijderd. In dat geval wordt u gevraagd de installatiemedia te plaatsen wanneer de bronbestanden nodig zijn. Dit is echter niet altijd het geval. Het is ook mogelijk dat er een foutbericht verschijnt met de mededeling dat Setup een van de installatiebestanden niet kan vinden. Als u meer informatie wilt over de fouten met betrekking tot Local Install Source die optreden bij het uitvoeren van een update via de Office Update-website, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
875556'Installatiefout: Bestand niet gevonden' wordt weergegeven als u Office 2003-programma's probeert bij te werken op de Office Update-webpagina

Methode 8: script- of proxy-instellingen uitschakelen

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Internet-opties.
 2. Open het tabblad Verbindingen en klik op LAN-instellingen.
 3. Schakel de selectievakjes Automatisch configuratiescript gebruiken en Een proxyserver gebruiken uit.
 4. Het selectievakje Instellingen automatisch detecteren moet zijn ingeschakeld.
 5. Klik twee keer op OK om het dialoogvenster Eigenschappen voor het Internet te sluiten.

Methode 9: de computer schoon opstarten (verschilt per besturingssysteem)

Raadpleeg de volgende artikelen in de Microsoft Knowledge Base voor de juiste methode voor het schoon opstarten van uw besturingssysteem. Probeer vervolgens Office opnieuw bij te werken via de website Office Update. Als u meer informatie wilt over het schoon opstarten van de computer in Windows XP en Windows Server 2003, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
310353Windows XP schoon opstarten
Als u meer informatie wilt over het schoon opstarten van de computer in Windows 2000, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
281770Problemen in Windows 2000 oplossen door het systeem schoon op te starten
Als u meer informatie wilt over het schoon opstarten van de computer in Windows Millennium Edition, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
267288Windows Millennium Edition schoon opstarten
Als u meer informatie wilt over het schoon opstarten van de computer in Windows 98, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
192926Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten

Methode 10: problemen met de netwerkverbinding oplossen

Als er geen detectie plaatsvindt, is er mogelijk een probleem met de netwerkverbinding.

Als u over een tweede computer met een internetverbinding beschikt, probeert u de website Office Update via die computer te bereiken.

Als u Office Update niet kunt gebruiken omdat uw computer zich achter een proxyserver bevindt en de proxyserver een juiste werkwijze van Office Update onmogelijk maakt, neemt u contact op met de netwerkbeheerder of de internetprovider voor advies over de manier waarop u de proxyserver omzeilt of configureert.

Methode 11: De update handmatig downloaden en installeren

U kunt elke update handmatig installeren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Ga naar de volgende website van Microsoft:
 2. Klik bij Bladeren door downloads op de versie van Office waarvoor u updates wilt downloaden en selecteer het Office-product waarvoor u een update wilt downloaden.
 3. Selecteer het type download dat u wilt installeren en selecteer de specifieke download. De volgende pagina die u ziet, is de downloadpagina voor de specifieke update.
 4. Klik op Downloaden.
 5. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Opslaan.
 6. Selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan en klik op Opslaan.
 7. Wanneer de download is voltooid, dubbelklikt u op het gedownloade bestand om het te installeren. Herhaal deze stappen voor elke update die u wilt installeren.

Methode 12: Het opstarttype voor Windows Installer wijzigen in Handmatig

Ga als volgt te werk als u het opstarttype voor Windows Installer wilt wijzigen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ services.msc en klik op OK.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Windows Installer en klik op Eigenschappen.
 3. Open het tabblad Algemeen, klik op Handmatig in de lijst Opstarttype en klik op OK.

Methode 13: De lokale installatiebron uitschakelen en opnieuw inschakelen met het hulpprogramma Local Installation Source (LIS)

 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. Ga naar de volgende website van Microsoft:
 3. Klik op Downloaden.
 4. Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Opslaan.
 5. Zoek de map waarin u het bestand LISTool.exe wilt opslaan en klik op Opslaan.
 6. Open de map waarin u het hulpprogramma Local Installation Source hebt opgeslagen en dubbelklik op LISTool.exe.
 7. Klik op Delete and disable LIS en klik op Volgende.
 8. Accepteer de Microsoft Gebruiksrechtovereenkomst en klik op Volgende.
 9. Schakel het selectievakje in voor het programma waarvoor u de lokale installatiebron wilt uitschakelen, klik op Volgende en klik op Verwijderen.
 10. Klik op OK wanneer het volgende bericht wordt weergegeven:
  Microsoft Office Local Installation Source has been successfully deleted and disabled.
 11. Voer Analyse en herstel uit voor het product dat is uitgeschakeld met behulp van LISTools.
 12. Nadat de update is voltooid, voert u LisTool.exe opnieuw uit en selecteert u de optie Enable LIS.
 13. Accepteer de Microsoft Gebruiksrechtovereenkomst en klik op Volgende.
 14. Schakel het selectievakje in voor het programma waarvoor u de lokale installatiebron wilt inschakelen en klik op Volgende.
 15. Klik op Inschakelen.
 16. Klik op OK wanneer het volgende bericht wordt weergegeven:
  Microsoft Office Local Installation Source has been successfully enabled.
OFF2000 OFFXP Office Update
Eigenschappen

Artikel-id: 304498 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 04:25:05 - Revisie: 11.2

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbupdate kbprb KB304498
Feedback