Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Legacy-opzeggingscookies die worden ondersteund door Internet Explorer 6

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL304531
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Dit artikel heeft betrekking op de speciale voorziening die in Internet Explorer 6 is geïmplementeerd voor opt-out legacy-cookies. In Internet Explorer 6 worden legacy-cookies gedefinieerd als cookies die al op uw computer aanwezig waren voordat Internet Explorer 6 werd geïnstalleerd.
Meer informatie
Internet Explorer 6 heeft een speciale voorziening voor legacy-opzeggings-cookies. Wanneer u besluit geen gebruik (meer) te maken van een on line service, gebruikt de webservice dikwijls een opzeggingscookie om deze keuze mogelijk te maken. Het succesvolle verloop van deze transactie hangt soms af van de mogelijkheid van de browser om deze cookie zowel in een directe als indirecte context (met tussenkomst van websites van derden) te verzenden. In Internet Explorer 6 worden legacy-cookies echter vastgehouden en niet in indirecte context verzonden. Als reactie op dit probleem houdt Internet Explorer 6 geen cookies vast die een of meer van de volgende naam/waardeparen bevatten:
  • ID=OPT_OUT
  • AA002=optout
  • id=OPT_OUT
  • CyberGlobalAnonymous=optout
Deze naam/waardereeksen zijn hoofdletter- en spatiegevoelig.

Websites moeten hun opzeggingscookies upgraden naar het gebruik van deze syntaxis om ervoor te zorgen dat legacy-opzeggingscookies naar behoren functioneren in Internet Explorer 6. Na installatie van Internet Explorer 6 worden nieuwe opzeggingscookies op dezelfde manier verwerkt als elk ander niet-legacy-cookie. Deze speciale voorziening heeft geen invloed op niet-legacy-cookies (cookies die zijn ingesteld na installatie van Internet Explorer 6).

Bezoek de volgende Microsoft-website voor informatie ten behoeve van ontwikkelaars over privacy-implementatie in Internet Explorer 6:
p3p name=value replay
Eigenschappen

Artikel-id: 304531 - Laatst bijgewerkt: 02/24/2014 03:29:33 - Revisie: 1.2

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB304531
Feedback