Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Windows Server-computers extern beheren vanaf Windows XP Professional-clients of Windows Server 2003-clients

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL304718
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u het pakket met beheerprogramma's van Microsoft Windows Server 2003 kunt gebruiken voor het extern beheren van servers met Microsoft Windows Server 2003 of Microsoft Windows 2000 vanaf een clientcomputer met Windows XP of Windows Server 2003. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het downloaden van de Windows Server 2003-beheerprogramma's, wat de bekende problemen zijn en op welke compatibiliteitsaspecten u moet letten bij het extern beheren van Windows 2000- en Windows 2000 Professional-computers.

Inhoud

Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u het pakket met Microsoft Windows Server 2003-beheerprogramma's kunt gebruiken en hoe u vanaf Windows XP- of Windows Server 2003-clients computers met Microsoft Windows 2000 en Windows Server 2003 extern kunt beheren. In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Extern beheren van computers met Windows 2000 of Windows Server 2003 vanaf clients met Windows Server 2003 en Windows XP waarop de oorspronkelijke versie is geïnstalleerd van het bestand Adminpak.msi van Windows Server 2003.
 • De oorspronkelijke versie van het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's downloaden van de Microsoft-website.
 • Bekende problemen die kunnen optreden wanneer u met de beheerprogramma's uit het Windows Server 2003-bestand Adminpak.msi computers met Windows 2000 en Windows Server 2003 beheert.
 • Compatibiliteitsproblemen die zich voordoen wanneer Windows 2000 Professional-computers waarop de Windows 2000-hulpprogramma's voor beheer zijn geïnstalleerd, worden bijgewerkt naar Windows XP.
 • Compatibiliteitsproblemen die zich voordoen wanneer Windows 2000-domeincontrollers worden bijgewerkt naar Windows Server 2003-domeincontrollers.
 • Overige procedures waarmee u Microsoft Windows-servers extern kunt beheren.
Versie van beheerprogramma'sWindows-besturingssysteem
Windows Server 2003-beheerprogramma'sWindows Server 2003
Windows XP Professional met Service Pack 1 (SP1) of hoger
Windows XP Professional met hotfix Q329357
Windows 2000-beheerprogramma'sWindows 2000

Opties voor extern beheer

Als u vanaf Windows Server 2003- en Windows XP-clients computers wilt beheren waarop Windows 2000 Server-producten of Windows Server 2003 wordt uitgevoerd, gaat u op een van de volgende manieren te werk:
 • Gebruik Terminal Services om de computers op afstand te beheren. U kunt een Windows 2000 Server-computer installeren waarop Terminal Services wordt uitgevoerd in de modus Toepassingsserver om de limiet van twee sessies te vermijden.
 • Voer Windows 2000 uit op een of meer computers in de IT-groep, zodat u Windows 2000-computers op afstand kunt beheren met de hulpprogramma's uit het pakket met Windows 2000-beheerprogramma's.
 • Installeer de oorspronkelijke versie van het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's (Adminpak.msi) vanaf de Microsoft-website of vanaf de Windows Server 2003-installatiemedia op een computer waarop Windows XP of Windows Server 2003 wordt uitgevoerd.

Pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's (Adminpak.msi)

Microsoft heeft het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's op de cd's met Microsoft Windows Server 2003-producten opgenomen, zodat u uw servers eenvoudiger extern kunt beheren. Met deze cd kunt u het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's installeren op computers waarop een van de volgende besturingssystemen wordt uitgevoerd:
 • Windows Server 2003
 • Windows XP Professional met Service Pack 1 (SP1) of hoger
 • Windows XP Professional met hotfix Q329357
Met de oorspronkelijke versie van het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's kunt u de volgende besturingssystemen beheren:
 • Windows Server 2003
 • Windows 2000
Het bestand Adminpak.msi (Adminpak) is een bestand dat automatisch wordt uitgepakt en veelgebruikte beheerprogramma's bevat. U vindt het bestand Adminpak.msi in de map \I386 op de cd-rom van Windows Server 2003 of u kunt het afzonderlijk downloaden vanaf het web. Bezoek de volgende Microsoft-website om het bestand Adminpak.exe te downloaden:

Windows 2000 en het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's

Het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's kan niet worden geïnstalleerd of uitgevoerd op Windows 2000-computers. Als u het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's installeert op een Windows 2000-computer, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's kan alleen worden geïnstalleerd op Windows XP Professional met hotfix Q329357, op Windows XP Professional Service Pack 1 of nieuwere versies of op computers met Windows Server 2003-besturingssystemen.

Service pack level mismatch. Please obtain the Administration Tools Pack that matches the service pack level of your operating system.
Ook de opdrachtregelprogramma's in het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's zijn alleen ontworpen voor Windows XP en Windows Server 2003. Opdrachtregelprogramma's in het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's kunnen niet worden uitgevoerd wanneer er sprake is van een foutief DLL-bestand of een ingangspuntfout (als u de hulpprogramma's naar een Windows 2000-computer kopieert). Als u het pakket met Windows 2000-beheerprogramma's installeert op een Windows Server 2003-computer, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Windows 2000 Administration Tools are incompatible with Windows Server 2003 operating systems. Install Windows Server 2003 Administration Tools Pack.
Als u computers en domeincontrollers met Windows 2000 of Windows Server 2003 extern wilt beheren vanaf clients met Windows XP Professional of Windows Server 2003, moet u rekening houden met de volgende installatiebeperkingen:
 • U moet vorige bètaversies van het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's verwijderen voordat u de definitieve versie installeert. Zie de sectie "Windows XP SP1 toepassen op Windows XP-computers waarop de Beta 3-versie van het pakket met beheerprogramma's is geïnstalleerd" voor meer informatie.

  Opmerking In een enkel geval mogen servers worden beheerd vanaf clients waarop dezelfde versie van het besturingssysteem wordt uitgevoerd. Sommige beheerbewerkingen op Windows 2000-servers kunnen bijvoorbeeld alleen extern worden uitgevoerd vanaf Windows 2000-clients. En sommige bewerkingen op Windows Server 2003-computers kunnen alleen worden uitgevoerd vanaf Windows XP- of Windows Server 2003-clients. In dit artikel komen deze beperkingen aan de orde voor elk hulpprogramma dat in het pakket met beheerprogramma's is opgenomen.
 • De beheerprogramma's uit het Windows 2000-bestand Adminpak.msi die zijn geïnstalleerd op Windows 2000-computers die later zijn bijgewerkt naar Windows XP Professional, starten niet of werken niet goed. Wanneer u het upgradeproces Winnt32.exe uitvoert, wordt u gewaarschuwd dat u de Windows 2000-versie van Adminpak.msi moet verwijderen. Verwijder het Windows 2000-bestand Adminpak.msi voordat u gaat upgraden of installeer het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's opnieuw na de upgrade. Voordat u een upgrade op een computer uitvoert, kunt u Winnt32.exe met de vlag /checkupgradeonly uitvoeren om te bepalen of het beheerpakket voor Windows 2000 is geïnstalleerd.
 • U kunt het Windows 2000-bestand Adminpak.msi niet installeren op Windows XP-clients of op Windows Server 2003-computers. Deze hulpprogramma's werken niet meer onder deze besturingssystemen en worden niet ondersteund. Gebruik de Windows Server 2003-versie van het pakket met beheerprogramma's.
 • De oorspronkelijke versie van Adminpak.msi voor Windows Server 2003 kan alleen worden geïnstalleerd op computers waarop Windows Server 2003, Windows XP Professional met SP1 of hoger of Windows XP Professional build 2600 met hotfix Q329357 wordt uitgevoerd.
 • Als u Windows XP Professional met hotfix Q329357 en het pakket met Windows Server2003-beheerprogramma's gebruikt, kunt u geen clusterservers beheren. Dat kan echter wel als u Windows XP Professional met SP1 en het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's gebruikt.
 • In Windows XP Professional is het Windows Server 2003-bestand Adminpak.msi niet opgenomen omdat deze hulpprogramma's een onderdeel zijn van Windows Server 2003 en beschikbaar zijn wanneer dat product wordt uitgebracht.
 • De meeste beheerprogramma's van Windows Server 2003 werken op dezelfde manier als de vergelijkbare programma's van Windows 2000. Soms bieden de beheerprogramma's van Windows Server 2003 meer functionaliteit dan de vergelijkbare programma's van Windows 2000. Zo is de nieuwe slepen-en-neerzetten-functie van de module Gebruikers en computers van Windows Server 2003 volledig functioneel in Windows 2000-domeincontrollers. In zeldzame gevallen zijn Windows Server 2003-hulpprogramma's incompatibel met Windows 2000 Server-computers en worden ze niet ondersteund voor het beheer van deze computers. Bovendien zijn Windows 2000-hulpprogramma's in uitzonderlijke gevallen incompatibel met Windows Server 2003-computers.
 • De verbeterde functionaliteit van de beheerprogramma's van Windows Server 2003 wordt mogelijk niet ingeschakeld of ondersteund wanneer u Windows 2000-computers beheert. Functies van beheerprogramma's die afhankelijk zijn van functionaliteit in Windows Server 2003, zoals de functie 'query opgeslagen bij laatste aanmeldingstijd', worden bijvoorbeeld niet ondersteund op Windows 2000 Server-computers, omdat servers met eerdere versies niet over de noodzakelijke kenmerken beschikken. In het algemeen zijn deze geavanceerde functies niet zichtbaar en worden ze niet ingeschakeld wanneer de beheerprogramma's worden gebruikt voor Windows 2000-computers.

Windows 2000-computers bijwerken naar Windows XP of naar Windows Server 2003

Wanneer een Windows 2000-computer waarop het Windows 2000-bestand Adminpak.msi is geïnstalleerd, wordt bijgewerkt naar Windows XP of Windows Server 2003, wordt in het rapport Systeemcompatibiliteit, dat tijdens het upgradeproces wordt weergegeven, aangegeven dat de beheerprogramma's van Windows 2000 niet compatibel zijn met Windows XP of Windows Server 2003. Als u op Details klikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Setup has detected Windows 2000 Administration Tools on your computer. De Windows 2000-beheerprogramma's zijn niet compatibel met Windows Server 2003-besturingssystemen. U kunt een van de volgende methoden gebruiken:
 • Annuleer deze upgrade, verwijder de beheerprogramma's van Windows 2000 en start de upgrade opnieuw.
 • Voltooi de upgrade en installeer onmiddellijk het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's door het Windows Installer-bestand Adminpak.msi uit te voeren. U vindt Adminpak.msi in de map \i386 op de cd van Windows Server 2003.
Opmerking Als de beheerprogramma's van Windows 2000 niet zijn verwijderd op het moment dat de Windows 2000-computer werd bijgewerkt naar Windows Server 2003, moet u het pictogram Windows 2000-beheerprogramma's in het onderdeel Software van het Configuratiescherm niet verwijderen.

Als u de beheerprogramma's van Windows 2000 probeert te verwijderen via het onderdeel Software, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
Het dialoogvenster AppHelp is geannuleerd, het starten van de toepassing is verhinderd.
Negeer dit foutbericht. Wanneer u het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's installeert, wordt het pictogram Windows 2000-beheerprogramma's vervangen door het pictogram Pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's.

Windows Server 2003-computers en het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's

Vanaf de RC2-versie kunt u het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's installeren op Windows Server 2003-computers.

Het originele pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's downloaden en installeren onder Windows XP Professional

U kunt het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's installeren op computers waarop de volgende besturingssystemen worden uitgevoerd:
 • Windows Server 2003
 • Windows XP Professional met Service Pack 1 of hoger
 • Windows XP Professional met hotfix Q329357
Het Windows Server 2003-bestand Adminpak.msi op de Microsoft-website is na de release van Windows Server 2003 Beta 3 opnieuw ingepakt als Adminpak.exe. De meest recente revisie van het pakket met beheerprogramma's is de definitieve versie uit de oorspronkelijke release.

Ga als volgt te werk om de oorspronkelijke versie van de beheerprogramma's van Windows Server 2003 te installeren:
 1. Download de oorspronkelijke versie van het pakket met beheerprogramma's van Windows Server 2003. U kunt het bestand (Adminpak.exe) downloaden van de volgende Microsoft-website: Zoek op het trefwoord 'adminpak' voor het besturingssysteem Windows XP.

  U kunt Adminpak.exe ook rechtstreeks downloaden. Hiertoe gaat u naar de volgende website van Microsoft:
 2. Meld u met beheerdersreferenties aan op de lokale computer.
 3. Verwijder eerdere versies van het pakket met beheerprogramma's.

  U moet eerdere versies van het pakket met beheerprogramma's verwijderen voordat u een nieuwe versie, ook de definitieve versie, kunt installeren.

  Als u eerdere versies van het pakket met beheerprogramma's niet kunt verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm, kunt u het hulpprogramma MSIZap uit het pakket Support\Tools\Suptools.msi gebruiken om het oudere pakket uit de cache te verwijderen.

  Als de Beta 3-versie van het pakket met beheerprogramma's is geïnstalleerd, voert u de volgende stappen uit:
  1. Sla de volgende tekst op in een bestand dat u de naam Rrasreg.cmd geeft:
   rem
   rem RAS user snap-in extension - registry key cleanup, Beta 3 to RC1
   rem upgrades only.
   rem
   rem use Reg.exe to delete the old key that was created by the Beta 3
   rem RAS user extension snapin.
   rem
   reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdminExt /f
   reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdminExt.1 /f
   reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\MMC\NodeTypes\{19195a5b-6da0-11d0-afd3-00c04fd930c9}\Extensions\NameSpace /f
  2. Voer Rrasreg.cmd uit vanaf een opdrachtprompt.
 4. Installeer het pakket met beheerprogramma's.

  Adminpak.exe is een zelfuitpakkend bestand dat het bestand Adminpak-readme.txt en het bestand Adminpak.msi maakt in een map die u opgeeft tijdens het installeren van het bestand. Klik met de rechtermuisknop op het MSI-bestand en klik op Installeren of dubbelklik op het MSI-bestand om het pakket met beheerprogramma's te installeren. U kunt het bestand ook via Groepsbeleid en Active Directory extern installeren op of publiceren naar computers met Windows XP of Windows Server 2003 wanneer een gebruiker zich aanmeldt bij de computer.

  Klik voor meer informatie over het extern installeren van het pakket met beheerprogramma's op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  816102 Software extern installeren in Windows Server 2003 met Groepsbeleid
  314934 Software extern installeren in Windows 2000 met Groepsbeleid
Opmerking Wanneer u een Windows 2000-server bijwerkt naar Windows Server 2003, kan tijdens de controle op systeemcompatibiliteit van het proces Winnt32 of Winnt32 /checkupgradeonly van Windows Server 2003 ten onrechte worden gemeld dat het pakket met beheerprogramma's geïnstalleerd is op de Windows 2000-domeincontroller. Dit probleem treedt op omdat het proces Dcpromo onder Windows 2000 een functie in het Windows 2000-bestand Adminpak gebruikt om snelmenuopties te maken voor de hulpprogramma's voor domeinbeheer. U kunt dit bericht negeren en doorgaan met het bijwerken van Windows 2000 naar Windows Server 2003.

Windows XP SP1 toepassen op Windows XP-computers waarop de Beta 3-versie van het pakket met beheerprogramma's is geïnstalleerd

Als u Windows XP SP1 toepast op Windows XP-computers waarop de Beta 3-versie van het pakket met beheerprogramma's is geïnstalleerd, moet u de Beta 3-versie van het pakket met beheerprogramma's verwijderen voordat u Windows XP SP1 installeert op uw Windows XP-computer.

Als u Windows XP SP1 hebt geïnstalleerd op een Windows XP-computer waarop de Beta 3-versie van het pakket met beheerprogramma's al is geïnstalleerd, kunt u eerdere versies van het pakket met beheerprogramma's niet verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm. In plaats daarvan kunt u het eerdere MSI-pakket uit de cache verwijderen met het hulpprogramma MSIZap uit het pakket Support\Tools\Suptools.msi.

Wat u kunt verwachten van de oorspronkelijke versie van het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's

 • Lees de informatie over de bekende compatibiliteitsproblemen in dit artikel en controleer de publicatiedatum van een oplossing voordat u contact opneemt met Microsoft Product Support Services (PSS).
 • U moet eerdere versies van Adminpak.msi (Beta 3, RC1, RC2) verwijderen voordat u SP1 op een Windows XP-computer installeert. Als u Windows XP SP1 hebt geïnstalleerd op een Windows XP-computer waarop de Beta 3-versie van het pakket met beheerprogramma's is geïnstalleerd, kunt u eerdere versies van het pakket met beheerprogramma's niet verwijderen met het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Raadpleeg de sectie 'Windows XP SP1 toepassen op Windows XP-computers waarop de Beta 3-versie van het pakket met beheerprogramma's is geïnstalleerd' eerder in dit artikel.
 • Microsoft Windows XP Home Edition-computers kunnen geen lid worden van Microsoft Windows NT 4.0-, Windows 2000- of Windows Server 2003-domeinen en worden als besturingssysteem niet ondersteund voor de installatie van het pakket met beheerprogramma's.

Wat u kunt doen als er problemen zijn bij het uitvoeren van extern beheer

 1. Controleer of u gebruikmaakt van de laatste ondersteunde versie van de Adminpak.msi-modules en van de DLL-bestanden die beschikbaar zijn op de website van Microsoft. Met behulp van het script APVer.vbs in de oorspronkelijke versie van het pakket met beheerprogramma's dat u van het web kunt downloaden, kunt u bepalen welke versie van het pakket met beheerprogramma's op uw computer is geïnstalleerd. Hiervoor gaat u naar de map waarin u het bestand Adminpak.exe hebt uitgepakt en typt u apver /? om een lijst met opties voor dit diagnostisch script weer te geven.
 2. Lees de sectie met bekende compatibiliteitsproblemen in dit artikel om vast te stellen of het een bekend probleem betreft.
 3. Neem contact op met PSS of uw ondersteuningsprovider.
Meer informatie

Bekende problemen met de oorspronkelijke versie van Adminpak.msi voor Windows Server 2003

Alle

 • De oorspronkelijke versie van het pakket met beheerprogramma's wordt ondersteund door de volgende besturingssystemen:
  • Windows Server 2003
  • Windows XP Professional met SP1 of hoger
  • Windows XP Professional build 2600 met hotfix Q329357
 • De hulpprogramma's uit het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's kunnen niet worden geïnstalleerd of uitgevoerd op computers waarop Windows 2000 wordt uitgevoerd.

  Opmerking Vanaf RC1 is LDAP-ondertekening standaard ingeschakeld voor de beheerprogramma's van Active Directory. Op Windows 2000-domeincontrollers die extern worden beheerd door Windows 2000-computers waarop Service Pack 4 (SP4) wordt uitgevoerd, op Windows XP-computers of op Windows Server 2003-computers die gebruikmaken van NTLM-verificatie, moet Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) zijn geïnstalleerd of op deze clients moet het register zijn gewijzigd zoals beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
  325465 Voor domeincontrollers voor Windows 2000 is SP3 of hoger vereist wanneer beheerprogramma's van Windows Server 2003 worden gebruikt

Problemen met de installatie of de upgrade

 • Op Windows 2000-domeincontrollers melden het proces Winnt32.exe en het proces Winnt32 /checkupgradeonly van Windows Server 2003 dat Adminpak.msi is geïnstalleerd, terwijl dat nooit is geïnstalleerd of al is verwijderd.

  Dit probleem treedt op omdat het hulpprogramma Dcpromo in Windows 2000 gebruikmaakt van een interne functie van de Windows 2000-versie van Adminpak.msi om snelkoppelingen voor het menu te installeren op domeincontrollers. U kunt deze waarschuwing in Winnt32.exe negeren en doorgaan met de upgrade. Nadat de upgrade is voltooid, moet u de Windows Server 2003-versie van Adminpak.msi vanuit de map \I386 of vanaf de installatiemedia installeren zodat u zeker weet dat u de meest recente versies van de hulpprogramma's voor domeinbeheer gebruikt.

Active Directory: domeinen en vertrouwensrelaties

 • In de Windows Server 2003 RC-versie van het pakket met beheerprogramma's wordt LDAP-ondertekening geïntroduceerd. Op Windows 2000-domeincontrollers die extern worden beheerd door Windows 2000-computers waarop Service Pack 4 (SP4) wordt uitgevoerd, op Windows XP-computers of op Windows Server 2003-computers die gebruikmaken van NTLM-verificatie, moet Windows 2000 Service Pack 3 zijn geïnstalleerd of op deze clients moet het register zijn gewijzigd zoals beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
  325465 Voor domeincontrollers voor Windows 2000 is SP3 of hoger vereist wanneer beheerprogramma's van Windows Server 2003 worden gebruikt
 • Als u een Windows Server 2003-computer beheert met een Windows 2000-computer, ziet u geen geavanceerde functies voor de gebruikersinterface zoals domeinen en forests of geavanceerde vertrouwensrelaties die door Windows Server 2003-domeinen worden ondersteund.

Active Directory-schema

 • In de hulpprogramma's van de Windows Server 2003 RC-versie van het pakket met beheerprogramma's wordt LDAP-ondertekening geïntroduceerd. Op Windows 2000-domeincontrollers die extern worden beheerd door Windows 2000-computers waarop Service Pack 4 (SP4) wordt uitgevoerd, op Windows XP-computers of op Windows Server 2003-computers die gebruikmaken van NTLM-verificatie, moet Windows 2000 SP3 zijn geïnstalleerd of op deze clients moet het register zijn gewijzigd zoals beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
  325465 Voor domeincontrollers voor Windows 2000 is SP3 of hoger vereist wanneer beheerprogramma's van Windows Server 2003 worden gebruikt
 • Het selectievakje Het schema kan op deze domeincontroller worden gewijzigd is verwijderd uit het dialoogvenster Schemamaster wijzigen. De reden hiervoor is dat schema-updates standaard worden ingeschakeld op Windows Server 2003-domeincontrollers. Schakel schema-updates op Windows 2000-domeincontrollers in door het register te wijzigen zoals beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
  285172 Schema-updates vereisen schrijftoegang tot schema in Active Directory

Active Directory: sites en services

 • In de oorspronkelijke versie van het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's is LDAP-ondertekening opgenomen. Op Windows 2000-domeincontrollers die extern worden beheerd door Windows 2000-computers waarop Service Pack 4 (SP4) wordt uitgevoerd, op Windows XP-computers of op Windows Server 2003-computers die gebruikmaken van NTLM-verificatie, moet Windows 2000 SP3 zijn geïnstalleerd of op deze clients moet het register zijn gewijzigd zoals beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
  325465 Voor domeincontrollers voor Windows 2000 is SP3 of hoger vereist wanneer beheerprogramma's van Windows Server 2003 worden gebruikt
 • Er is geen ondersteuning voor het bewerken van certificaatsjablonen.
 • Wanneer u op Windows XP-clients in het menu Beeld op Knooppunt met services weergeven klikt, is de opdracht Knooppunt met services niet meer aanwezig.
 • Er zijn geen bekende problemen wanneer Windows 2000-forests worden beheerd vanaf Windows XP Professional- en Windows Server 2003-clients.

Active Directory: gebruikers en computers

 • In de oorspronkelijke versie van het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's is LDAP-ondertekening opgenomen. Op Windows 2000-domeincontrollers die extern worden beheerd door Windows 2000-computers waarop Service Pack 4 (SP4) wordt uitgevoerd, op Windows XP-computers of op Windows Server 2003-computers die gebruikmaken van NTLM-verificatie, moet Windows 2000 SP3 zijn geïnstalleerd of op deze clients moet het register zijn gewijzigd zoals beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
  325465 Voor domeincontrollers voor Windows 2000 is SP3 of hoger vereist wanneer beheerprogramma's van Windows Server 2003 worden gebruikt
 • Het tabblad Inbellen voor het configureren van inbel- of VPN-toegang en terugbelinstellingen voor Routering en RAS wordt verwijderd wanneer het oorspronkelijke pakket met beheerprogramma's wordt geïnstalleerd op Windows XP-clients.

  Dit probleem kan op de volgende manieren permanent of tijdelijk worden opgelost:
  • Installeer Q837490 op Windows XP-clients. Met deze hotfix wordt het tabblad RAS dial-in toegevoegd aan Windows XP-clients waarop de oorspronkelijke versie van de MMC-module Active Directory: gebruikers en computers (DSA.MSC) wordt uitgevoerd die is geïnstalleerd door de oorspronkelijke versie van het pakket Adminpak.msi van Windows Server 2003.
   837490 Het tabblad Inbellen verschijnt niet wanneer u de module Active Directory: gebruikers en computers gebruikt om de eigenschappen voor een domeingebruiker te bekijken op een Windows XP-computer
  • Gebruik RAS-beleid.
  • Start de MMC-module Active Directory: gebruikers en computers op een computer met Windows 2000 of Windows Server 2003 die toegankelijk is via Terminal Services of Remote Desktop Access.
  • Start de MMC-module Active Directory: gebruikers en computers vanuit de console van een computer met Windows 2000 of Windows Server 2003.


  Voor het beheren van inbeleigenschappen van de gebruikersaccount gebruikt u het beheermodel voor RAS-beleid. Het beheermodel voor RAS-beleid is in Windows 2000 geïntroduceerd om de beperkingen op te heffen in het eerdere model met machtigingen voor inbelaccounts. In het beheermodel voor RAS-beleid wordt gebruikgemaakt van Windows-groepen om machtigingen voor externe toegang te beheren.

  Klanten die gebruikmaken van het aanbevolen beheermodel, te weten het beheermodel voor RAS-beleid, kunnen de beheerprogramma's vanuit Windows XP gebruiken voor het beheren van machtigingen voor externe toegang voor gebruikers in Active Directory. De instellingen op het tabblad Inbellen worden gewoonlijk niet gebruikt voor VPN-implementaties of draadloze implementaties. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Beheerders die inbelnetwerken implementeren kunnen bijvoorbeeld een terugbelnummer gebruiken. Gebruik in deze gevallen Terminal Services of Extern bureaublad om toegang te krijgen tot een Windows 2000- of een Windows Server 2003-computer of om u aan te melden bij de console van een Windows 2000- of Windows Server 2003-computer om het tabblad Inbellen te beheren. Het beheermodel voor RAS-beleid heeft de volgende voordelen:
  • Zorgvuldig beheer

   Beheerders die inbelmachtigingen beheren, moeten ook toegang hebben tot de volledige gebruikersaccount. De gebruikersaccount heeft veel meer beveiligingseigenschappen. In het beleidsbeheermodel kan een afzonderlijke groep worden gemaakt om inbelmachtigingen te verlenen. Bovendien kunnen machtigingen voor het beheer van de toegang tot die groep aan een andere beheerder worden verleend.
  • Groepen voor toegangsbeheer

   De meeste Microsoft Windows-programma's maken gebruik van groepen voor toegangsbeheer. Door het gebruik van groepen is het beheren van afzonderlijke machtigingen voor netwerktoegang minder bewerkelijk. U kunt dezelfde groepen gebruiken voor het beheren van de toegang tot inbel-, VPN- of draadloze netwerken of bestandsshares.
  • Nauwkeurig en specifiek toegangsbeleidbeheer voor verbindingen

   U moet met diverse factoren rekening houden wanneer u meerdere toegangstechnologieën tegelijk implementeert. De machtigingen en instellingen voor inbel-, VPN- en draadloze technologieën kunnen verschillend zijn. Tijdelijke medewerkers kunnen bijvoorbeeld toegang krijgen tot draadloze netwerken, maar mogen vanuit hun huis geen verbinding maken via VPN. Voor draadloze verbindingen kunnen andere beveiligingsinstellingen nodig zijn dan voor VPN- en inbelverbindingen. Terugbelinstellingen kunnen handig zijn wanneer een gebruiker verbinding maakt vanaf een lokaal telefoonnummer, maar het is mogelijk dat u terugbellen wilt uitschakelen wanneer de gebruiker verbinding maakt vanaf een nummer in het buitenland.
  U kunt het beheermodel voor RAS-beleid configureren in het knooppunt RAS-beleid van de module Routering en RAS wanneer het domein is geconfigureerd in de native modus van Windows 2000 of hoger. Als u het tabblad RAS dial-in in Active Directory: gebruikers en computers of IAS (Internet Authentication Server) extern wilt beheren vanaf een Windows XP-computer, gebruikt u Terminal Services of Extern bureaublad om toegang te krijgen tot een Windows 2000- of Windows Server 2003-computer. U kunt u ook aanmelden bij de console van een Windows 2000- of Windows Server 2003-computer om deze instellingen rechtstreeks te configureren.
 • Windows XP-computers die lid zijn van Windows 2000-domeincontrollerdomeinen, ondersteunen geen verbeterde functionaliteit waarmee u meerdere gebruikers kunt selecteren en op grote schaal wijzigingen kunt aanbrengen voor kenmerken zoals de basismap of het profielpad. De functie voor meervoudige selecties wordt ondersteund in forests waarin de schemaversie 15 of hoger is (Windows Server 2003 ADDPREP /ForestPrep en /DomainPrep zijn bijvoorbeeld uitgevoerd in het Windows 2000-forest en -domein).

Verificatiebeheer

 • Dit is vanaf de RC1-versie toegevoegd aan het pakket met beheerprogramma's.

Certificeringsinstantie

 • In verband met uitgebreide schemawijzigingen kunt u geen Windows XP Professional-clients gebruiken om Windows 2000-computers te beheren en kunt u geen Windows 2000-clients gebruiken om Windows Server 2003-computers te beheren. Voor het beheren van Windows Server 2003-computers voert u extern beheer uit vanaf de console of vanaf een Terminal Services-sessie op de doelcomputer. Ook kunt u Windows 2000 Server-computers en Windows XP- en Windows Server 2003-clients beheren met Windows 2000-clients.

Clusterbeheer

 • Als u Windows XP Professional met hotfix Q329357 en het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's gebruikt, kunt u geen clusterservers beheren. Als u echter Windows XP Professional met SP1 en het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's gebruikt, kunt u wel clusterservers beheren.

Administration Kit voor Verbindingsbeheer

 • Microsoft raadt u af Windows Server 2003 te beheren vanaf Windows 2000 omdat hierbij geen Windows XP-profielen worden gemaakt.

Wizard Overdracht

 • Geen bekende problemen.

DHCP

 • Met Windows 2000-hulpprogramma's kan in verband met codewijzigingen geen dump worden gemaakt van Windows Server 2003 DHCP-configuraties.

DFS (Distributed File System)

 • Biedt ondersteuning voor ring-, hub- en spoke-topologie en aangepaste topologie voor FRS-replicatie van DFS-toegangspunten en -koppelingen.
 • Configureert verbindingsprioriteit in Ntfrs.exe van Windows 2000 met Q321557 en SP3.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  321557 Verbeteringen in de versie van Ntfrs.exe die is uitgebracht na Service Pack 2 en die wordt geleverd bij een bijgewerkt Ntfs.sys-stuurprogramma
 • Als u een Windows XP-client gebruikt, moet u de Windows XP SP1-update gebruiken om Windows Server 2003 DFS te beheren.
 • Het Help-bestand voor Windows Server 2003 DFS-server is opgenomen in Adminpak.

DNS

 • Wanneer u toegang zoekt tot een DNS-server via een IP-adres, zijn niet alle teruggestuurde gegevens (zoals voor doorsturen) juist. U kunt dit probleem oplossen door de DNS-server te openen via een hostnaam in plaats van een IP-adres. Dit probleem is van toepassing op de oorspronkelijke versie van het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's.

Opdrachtregelprogramma's van Directory Service

 • In de oorspronkelijke versie van van het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's is LDAP-ondertekening opgenomen. Op Windows 2000-domeincontrollers die op afstand worden beheerd door Windows 2000-computers waarop Service Pack 4 (SP4) wordt uitgevoerd, op Windows XP-computers of op Windows Server 2003-computers die gebruikmaken van NTLM-verificatie, moet Windows 2000 SP3 zijn geïnstalleerd of op deze clients moet het register zijn gewijzigd zoals beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
  325465 Voor domeincontrollers voor Windows 2000 is SP3 of hoger vereist wanneer beheerprogramma's van Windows Server 2003 worden gebruikt

Microsoft Exchange

 • De DLL-bestanden van SMTP en NNTP voor Microsoft Exchange zijn toegevoegd aan Adminpak.msi. De bestanden Staxmem.dll, Smtpapi.dll, Smtpadm.dll, Smtpsnap.hlp en Nntpsnap.hlp zijn aan Adminpak.msi toegevoegd, zodat 32-bits Windows XP Professional-clients versies van Exchange na Microsoft Exchange 2000 kunnen beheren.
 • Beheer van Exchange-servers met een nieuwere versie dan Exchange 2000 vanaf 64-bits clients wordt niet ondersteund.

Help

 • Het Help-bestand Ntcmds.chm is toegevoegd voor ondersteuning van beheer via de opdrachtregel.
 • De Help-bestanden van Windows XP Professional worden opnieuw geïnstalleerd wanneer het pakket met beheerprogramma's wordt verwijderd. Tijdens de installatie van het pakket met beheerprogramma's wordt een back-up gemaakt van de Windows XP Professional-versies van de bestanden Ntart.chm en Ntcmds.chm en deze worden tijdens het verwijderen teruggezet.

Opdrachtregelprogramma's van Internet Information Services

Deze sectie heeft betrekking op de volgende hulpprogramma's:
 • IisApp.vbs
 • Iisback.vbs
 • IisCnfg.vbs
 • IisFtp.vbs
 • IisFtpdr.vbs
 • Iisvdir.vbs
 • Iisweb.vbs
De volgende problemen zijn gemeld:
 • Alle scripts zijn alleen compatibel met Microsoft IIS 6.0 (Internet Information Services).
 • IISCnfg: Wanneer u de opdracht iiscnfg /export gebruikt, wordt het doelbestand (het bestand u opgeeft na de schakeloptie /f) gemaakt op de externe computer (de Windows Server-computer). Als u bijvoorbeeld de metabase wilt exporteren, typt u de volgende opdracht:
  iiscnfg /s ExterneServer /u Gebruikersnaam /p Wachtwoord /export /f d:\Config.xml /sp /LM/W3SVC/1
  Wanneer u deze opdracht uitvoert, wordt D:\Config.xml gemaakt op de externe server. Als u de metabase wilt importeren, typt u de volgende opdracht:
  iiscnfg /s ExterneServer /u Gebruikersnaam /p Wachtwoord /import /f d:\Config.xml /sp /LM/W3SVC/1 /dp /LM/W3SVC/2
  Opmerking Deze opdrachten staan elk op één regel. Voor de leesbaarheid zijn ze over meerdere regels verdeeld.

  IISCnfg controleert of het bestand D:\Config.xml (het bestand dat u opgeeft na de schakeloptie /f) op zowel de lokale als de externe computer (ExterneServer) aanwezig is. Het feitelijke importproces maakt echter alleen gebruik van het bestand op de externe server wanneer u het bestand Config.xml importeert of kopieert van de externe server naar hetzelfde pad op de lokale computer.

IAS (Internet Authentication Service)

 • De module IAS (Internet Authentication Service) is verwijderd uit het pakket met beheerprogramma's.

Netsh

 • De uitvoer van de opdracht netsh dhcp server ip dump is afgebroken. Wanneer deze opdracht vanaf een Windows Server 2003-computer wordt uitgevoerd voor een Windows Server 2003 DHCP-server, wordt de volgende uitvoer weergegeven:
  Dhcp Server 157.59.136.135 Add Optiondef 100 "Byte Array" BYTE 1 comment="" 4 3 2 1 0Dhcp Server 157.59.136.135 Add Optiondef 101 "String Array" STRING 1 comment="" "hallo" "kitty" "jens" "bob"Dhcp Server 157.59.136.135 Add Optiondef 102 "IP Array" IPADDRESS 1 comment="" 4.4.4.4 3.3.3.3 2.2.2.2 1.1.1.1 
  Als dezelfde opdracht wordt uitgevoerd vanaf een client met Windows XP, wordt de uitvoer als volgt afgebroken:
  Dhcp Server 220.0.80.23 Add Optiondef 100 "Byte Array" BYTE 1 comment="" 4Dhcp Server 220.0.80.23 Add Optiondef 101 "String Array" STRING 1 comment="" helloDhcp Server 220.0.80.23 Add Optiondef 102 "IP Array" IPADDRESS 1 comment="" 4.4.4.4 
 • De opdracht netsh dhcp server kan niet worden uitgevoerd vanaf Windows XP-clients. De volgende opdracht kan bijvoorbeeld wel worden uitgevoerd vanaf een Windows Server 2003-computer, maar niet vanaf een Windows XP-client:
  Dhcp Server 157.59.136.135 Add Optiondef 101 "String Array" STRING 1 comment="" "hallo" "kitty" "jens" "bob"
  Als u deze opdracht uitvoert vanaf een Windows XP-client, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  DHCP Server Add OptionDef is mislukt.

  Doorgegeven parameter(s) zijn onvolledig of ongeldig.

Network Load Balancing Manager

 • Geen bekende problemen.

Ntdsutil.exe

 • De opdracht authoritative restore in Ntdsutil is afhankelijk van Ntdsbsrv.dll, dat niet is opgenomen in Windows XP Professional of het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's. Bewerkingen voor bindend terugzetten kunt u uitvoeren vanuit de console van Active Directory-domeincontrollers. Kopieer het bestand Ntdsbsrv.dll vanuit een Windows Server 2003-installatie als u deze opdracht moet uitvoeren op Windows XP-clients.

Objectkiezer

 • In de oorspronkelijke versie van van het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's is LDAP-ondertekening opgenomen. Op Windows 2000-domeincontrollers moet Windows 2000 SP3 zijn geïnstalleerd, of op Windows XP- en Windows Server 2003-clients moet het register zijn gewijzigd zoals beschreven in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
  325465 Voor domeincontrollers voor Windows 2000 is SP3 of hoger vereist wanneer beheerprogramma's van Windows Server 2003 worden gebruikt

Remote Access User Extensions

 • Remote Access User Extensions is verwijderd uit de oorspronkelijke versie van het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's.

Extern bureaublad

 • De modus Verbinding met console maken wordt alleen ondersteund voor Windows XP- en Windows Server 2003-computers. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
  309375 MMC-module Extern bureaublad in Windows Server 2003-beheerprogramma's

Externe opslag

 • Het beheren van andere Windows-versies wordt niet ondersteund. Beheer van externe opslag vanaf Windows 2000-computers voor Windows XP- en Windows Server 2003-computers wordt niet ondersteund. Voer extern beheer uit vanaf een Windows 2000-computer, vanuit de console van de doelcomputer of via een Terminal Services-sessie.
 • Het beheren van andere Windows-versies wordt niet ondersteund. Versies van Windows XP en Windows Server 2003 waarop het pakket met Windows Server 2003-beheerprogramma's wordt uitgevoerd, kunnen geen Windows 2000-computers beheren. Voer extern beheer uit vanaf een Windows XP- of een Windows Server 2003-computer, vanuit de console van de doelcomputer of via een Terminal Services-sessie.

Remote Installation Services (RIS) UI Administration Extension

 • Geen bekende problemen.

Routering en RAS

 • Dit is verwijderd uit het pakket met beheerprogramma's.

Telefonie

 • Telefoonbeheerders kunnen externe lijnen op een Windows 2000 Server-computer niet beheren vanaf een Windows XP Professional-computer. Met name de optie Gebruikers bewerken is niet beschikbaar.

Terminal Services Licensing Manager

 • Geen bekende problemen.

UDDI

 • Geen bekende problemen.

WINS

 • Door de wijziging in de API (Application Programming Interface) van WINS RPC (Remote Procedure Call) voor Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 en Windows NT 4.0 kunnen Windows NT 4.0 WINS-servers niet worden beheerd met Windows 2000- en Windows Server 2003-versies van de module WINS MMC. Dit is geen achteruitgang omdat Windows 2000 dezelfde beperking heeft.
dial in tab missing RTM
Eigenschappen

Artikel-id: 304718 - Laatst bijgewerkt: 12/03/2007 07:56:00 - Revisie: 25.3

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

 • kbinfo kbdownload kbenv kbproductlink KB304718
Feedback