Foutbericht '16-bits MS-DOS-subsysteem' bij het uitvoeren van een MS-DOS- of 16-bits Windows-programma in Windows Server 2003 of Windows 2000 Server

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Klik op 324767 voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel.
Symptomen
Wanneer u een MS-DOS- of een 16-bits Windows-opdracht wilt uitvoeren op een computer met Microsoft Windows Server 2003 of Microsoft Windows 2000 Server, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
16-bits MS-DOS-subsysteem
pad naar het programma dat u wilt starten of installeren
C:\Winnt\System32\config.nt Het systeembestand is niet geschikt voor MS-DOS- en Microsoft Windows-toepassingen. Kies Sluiten om de toepassing af te sluiten.
16-bits MS-DOS-subsysteem
pad naar het programma dat u wilt uitvoeren
config.nt Het systeembestand is niet geschikt voor MS-DOS- en Microsoft Windows-toepassingen. Kies Sluiten om de toepassing af te sluiten.
16-bits MS-DOS-subsysteem
pad naar het programma dat u wilt uitvoeren
C:\Winnt\System32\autoexec.nt Het systeembestand is niet geschikt voor MS-DOS- en Microsoft Windows-toepassingen. Kies Sluiten om de toepassing af te sluiten.
U wordt gevraagd het programma af te sluiten of het foutbericht te negeren, maar in beide gevallen wordt het programma afgesloten.
Oorzaak
Dit probleem doet zich voor als een van de volgende bestanden ontbreekt, beschadigd is of niet aanwezig is in de map %systemroot%\System32:
 • Autoexec.nt
 • Command.com
 • Config.nt
Oplossing
Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
 1. Plaats de cd-rom met Windows Server 2003 of Windows 2000 Server in het cd-rom-station.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 3. Typ de volgende opdrachten en druk na elke opdracht op Enter:
  expand D:\i386\config.nt_ %systemroot%\system32\config.nt

  expand D:\i386\autoexec.nt_ %systemroot%\system32\autoexec.nt

  expand D:\i386\command.co_ %systemroot%\system32\command.com

  exit
  Opmerking In de beschrijving van deze procedure is ervan uitgegaan dat uw cd-rom-station de stationsaanduiding D heeft. Als uw station een andere stationsaanduiding heeft, vervangt u D door de juiste letter.
 4. Start of installeer het programma. Als het probleem is opgelost, voert u de resterende stappen niet uit. Is het probleem niet opgelost, dan gaat u verder met de volgende stap.
 5. Start Kladblok en typ de volgende opdrachten.

  Opmerking Het bestand Command.com wordt niet bewerkt of gemaakt in de procedure die hierna wordt beschreven. Om die reden moet u dit bestand wellicht uitvouwen op de cd-rom. Zie stap 16 voor informatie over de te volgen werkwijze.

    dos=high, umbdevice=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sysfiles=40
 6. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
 7. Typ Config.nt in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan. Sluit het bestand Config.nt.
 8. Open het menu Bestand en klik op Nieuw.
 9. Typ het volgende in het nieuwe, lege document.

  @echo off  lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe  lh %SYSTEMROOT%\system32\redir  lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx  SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 10. Klik op Opslaan als in het menu Bestand.
 11. Typ Autoexec.nt in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan. Sluit het bestand Autoexec.nt.
 12. Start Windows Verkenner. Ga naar het bestand Config.nt, klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en klik op Kopiëren.
 13. Klik met de rechtermuisknop op de map %systemroot%\System32 en klik op Plakken.
 14. Ga naar het bestand Autoexec.nt, klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en klik op Kopiëren.
 15. Klik met de rechtermuisknop op de map %systemroot%\System32 en klik op Plakken.
 16. Vouw het bestand Command.com uit op de cd-rom met Windows Server 2003 of Windows 2000 Server. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
  2. expand cd-rom:\i386\command.co_ drive_letter:\system_root\system32\command.com exit
 17. Controleer of de map waaraan de omgevingsvariabelen voor gebruikers TEMP en TMP zijn toegewezen, aanwezig is. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ sysdm.cpl in het vak Openen en klik op OK.
  2. Klik op Omgevingsvariabelen op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Systeemeigenschappen.
  3. Zoek de variabelen TEMP en TMP in de sectie Gebruikersvariabelen voor Gebruikersnaam. Ze staan in de kolom Variabele.
  4. Noteer voor de variabelen TEMP en TMP de bijbehorende map in de kolom Waarde.
  5. Start Windows Verkenner. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ explorer in het vak Openen en klik op OK.
  6. Zoek de map die is opgegeven voor de variabelen TEMP en TMP. Controleer of deze map bestaat.

   Opmerking U kunt de map gemakkelijk vinden als u de functie voor het weergeven van verborgen bestanden en mappen inschakelt. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
   1. Klik in het menu Extra op Mapopties en open het tabblad Weergave.
   2. Klik op Verborgen bestanden en mappen weergeven bij Verborgen bestanden en mappen en klik op OK.
 18. Start de computer opnieuw op.
Eigenschappen

Artikel-id: 305521 - Laatst bijgewerkt: 12/03/2007 07:39:00 - Revisie: 8.4

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kberrmsg kbprb KB305521
Feedback