Onderdelen en programma's toevoegen aan een Windows XP-computer

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL305548
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u programma's en Windows-onderdelen kunt toevoegen aan een Windows XP-computer.

U gebruikt het onderdeel Software om de programma's op de computer te beheren. Met dit onderdeel kunt u nieuwe programma's toevoegen of bestaande programma's wijzigen of verwijderen.

Ook kunt u het onderdeel Software gebruiken om onderdelen van Windows XP toe te voegen die u bij de oorspronkelijke installatie niet hebt geselecteerd, bijvoorbeeld netwerkopties of Indexing-service-bestanden.

Terug naar begin

Windows-onderdelen installeren

 1. Meld u als beheerder aan op de computer.

  Opmerking U kunt deze procedure alleen uitvoeren als u bent aangemeld als beheerder of als lid van de groep Administrators.
 2. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Software.
 4. Klik op Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen.

  De wizard Windows-onderdelen wordt gestart en het venster Windows-onderdelen wordt weergegeven. De volgende onderdelen zijn beschikbaar:
  • Bureau-accessoires en hulpprogramma's
  • Fax-service
  • Indexing-service
  • Internet Explorer
  • Internet Information Services (IIS)
  • Beheer- en controlehulpprogramma's
  • Message Queuing
  • MSN Explorer
  • Netwerkservices
  • Andere netwerkbestands- en afdrukservices
  • Basiscertificaten bijwerken
  Opmerking IIS (Internet Information Services) en Message Queuing zijn niet opgenomen in Windows XP Home Edition. Deze onderdelen zijn uitsluitend beschikbaar in Windows XP Professional.
 5. U kunt de onderdelen toevoegen of verwijderen door de selectievakjes in of uit te schakelen.

  Opmerking Als het selectievakje grijs wordt weergegeven, kan maar een deel van het onderdeel geïnstalleerd worden.
 6. Als u wilt nagaan waaruit een bepaald onderdeel bestaat, klikt u op het onderdeel en vervolgens op Details.

  Opmerking Als de knop Details niet beschikbaar is, zijn er geen subonderdelen gekoppeld aan dit onderdeel.
 7. Volg de instructies van de wizard Windows-onderdelen.

  Opmerking Bepaalde Windows-onderdelen kunt u pas gebruiken nadat u ze hebt geconfigureerd. Als u een of meer van deze onderdelen hebt geïnstalleerd zonder ze te configureren en vervolgens op Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen klikt, wordt een lijst weergegeven van de onderdelen die u moet configureren. Als u een onderdeel wilt configureren, klikt u op Configureren en volgt u de aanwijzingen op het scherm. Als u een nieuw onderdeel wilt toevoegen, klikt u op Onderdelen en volgt u de aanwijzingen in de wizard Windows-onderdelen.
Terug naar begin

Voorbeeld van installatie van de FTP-service

Opmerking IIS (Internet Information Services) en Message Queuing zijn niet beschikbaar in Windows XP Home Edition.
 1. Meld u als beheerder aan op de computer.
 2. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Software en klik op Windows-onderdelen toevoegen/verwijderen.
 4. In het dialoogvenster Wizard Windows-onderdelen klikt u op Internet Information Services onder Onderdelen. Klik vervolgens op Details.
 5. Schakel in het dialoogvenster Internet Information Services het selectievakje FTP-service in (als dit nog niet is gebeurd) en klik op OK.
 6. Klik op Volgende in de wizard Windows-onderdelen. Het scherm 'Bezig met het configureren van onderdelen' wordt weergegeven, met een statusbalk waarin de voortgang van de configuratie wordt aangegeven. Als hierom wordt gevraagd, plaatst u de cd-rom van Windows XP in het cd-rom-station. De bestanden van FTP-service en de hulpprogramma's worden naar uw computer gekopieerd.
 7. Als Setup klaar is, wordt het scherm Bezig met het voltooien van de wizard Windows-onderdelen weergegeven. Klik op Finish om de wizard te sluiten.
Terug naar begin

Een programma installeren vanaf cd-rom of diskette

 1. Meld u als beheerder aan op de computer.
 2. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Software en klik op Nieuwe programma's toevoegen.
 4. Selecteer Cd of Diskette. Het bericht "Programma installeren vanaf diskette" wordt weergegeven, of de wizard Cd-rom vraagt u de eerste installatiediskette of -cd-rom van het product te plaatsen.
 5. Plaats de diskette of cd-rom en klik op Volgende. Als Setup wordt gestart, moet u de aanwijzingen opvolgen.
 6. Zodra Setup gereed is, klikt u op Sluiten om het venster Software te sluiten.

  Opmerking Als u het onderdeel Software gebruikt, kunt u alleen programma's installeren die geschreven zijn voor Windows-besturingssystemen.
Terug naar begin

Een programma installeren via een netwerk

 1. Meld u als beheerder aan op de computer.
 2. Klik op Start en op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Software en klik op Nieuwe programma's toevoegen.

  Opmerking Als de computer op een netwerk is aangesloten, worden de programma's die u mag toevoegen, onder aan het scherm weergegeven. Als de netwerkbeheerder programma's georganiseerd heeft in categorieën, moet u mogelijk klikken op een andere optie in Categorie om het gewenste programma te zoeken.
 4. Klik op het programma dat u wilt toevoegen en klik op Toevoegen. Als Setup wordt gestart, moet u de aanwijzingen opvolgen.
 5. Als Setup gereed is, klikt u op Sluiten om het venster Software te sluiten.

  Opmerking Wanneer u een programma start of probeert een taak in een programma uit te voeren, kan er een dialoogvenster worden weergegeven waarin wordt vermeld dat het programma wordt geïnstalleerd of bijgewerkt door Windows Installer. Dit kan gebeuren als de beheerder het programma zo heeft ingesteld dat het op deze manier moet worden geïnstalleerd, als er programmabestanden zijn verwijderd of beschadigd of als u probeert een programmafunctie te gebruiken die tijdens de uitvoering van Setup niet geïnstalleerd is. Als het programma geïnstalleerd is vanaf cd-rom of als de computer niet op het netwerk is aangesloten, moet u mogelijk de cd-rom in het cd-rom-station plaatsen. Als Windows Installer gereed is, wordt het programma of de functie gestart die u probeert te gebruiken.
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 305548 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 04:42:24 - Revisie: 2.2

Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbenv KB305548
Feedback