Foutbericht bij het starten van Windows Me Help: Het bestand HELPCTR. exe Is niet gevonden.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:305666
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
BELANGRIJK: Dit artikel bevat informatie over het wijzigen van het register. Voordat u het register wijzigt, moet u back-up en zorg dat u weet hoe het register herstellen als er een probleem optreedt. Informatie over back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Wanneer u klikt opHelpop deStartmenu op een computer met Microsoft Windows Millennium Edition (ME), verschijnt een foutbericht van de volgende strekking:
Het bestand HELPCTR.EXE is niet gevonden
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als het bestand HELPCTR. exe in de map Windows\PCHealth\HelpCtr\Binaries. op de vaste schijf van uw computer ontbreekt.
Oplossing
Gebruik een van de volgende methoden om dit probleem.

Methode 1

Gebruik het hulp programma voor systeemconfiguratie (Msconfig. exe) om het oorspronkelijke bestand HELPCTR. exe naar de map Windows\PCHealth\HelpCtr\Binaries. op de vaste schijf uitpakken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start de computer in de veilige modus. Hiertoe de computer opnieuw opstart, drukt u op en houd CTRL ingedrukt nadat de Power On Self Test (POST) is voltooid en klik opVeilige modusop deOpstartenmenu.
 2. Klik opStart, en klik vervolgens opUitvoeren.
 3. In deOpenvak, typMsconfig, en klik vervolgens opOK.
 4. In deHulp programma voor systeem configuratiehet dialoog venster, klikt u opBestand uitpakken.
 5. In deOpgeven welk systeembestand die u wilt terugzettenvak, typhelpctr. exe, en klik vervolgens opStart.
 6. In deTerugzetten vanuitklikt u opBladeren, en blader vervolgens naar deC: \Windows\Options\Install map waarC:het station is waarop Windows is geïnstalleerd en klik vervolgens opOK.

  OPMERKING: GebruikC: \Windows\Options\Install als u een Windows Me afzonderlijk aangeschafte product, geïnstalleerd ofC: \Windows\Options\Cabs als de computer fabrikant Windows ME hebt geïnstalleerd

  Windows Me worden de cabinetbestanden standaard in de map Windows\Options\Install. geïnstalleerd. Als deze bestanden op uw computer, hoeft u niet uw cd-rom van Windows Me omdat u de helpctr. exe vanuit de juiste map op de vaste schijf uitpakken kunt.
 7. In deBestand opslaan inklikt u opBladeren, en blader vervolgens naar deC: \ stations (waarCis het station waarop Windows is geïnstalleerd), en klik vervolgens opOK.
 8. Klik opOKhet bestand uitpakken.
 9. Klik opJaom deDe bestemmings map C:\ bestaat niet. Wilt u maken?bericht.
 10. Klik opOKom deHet bestand is uitgepaktbericht en klik vervolgens opOKsluiten deHulp programma voor systeem configuratiehet dialoog venster.
 11. Start Windows Verkenner: klik opStart, wijsProgramma's, wijsAccessoires, en klik vervolgens opWindows Verkenner. Zoek het bestand HELPCTR. exe dat u hebt uitgepakt naar de schijfC.
 12. Verplaats het bestand HELPCTR. exe om deC: \WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries map met de rechter muis knop op deHelpctr. exebestand en selecteertKnippen. Navigeer naar de map met binaire bestanden, rechter muis knop op de map en klik vervolgens opPlakkenin het snelmenu.
 13. Klik opStart, en klik vervolgens opUitvoeren.
 14. In deOpenvak, typRegedit, en klik vervolgens opOK.WAARSCHUWING: Als u de register-Editor onjuist gebruikt, kunnen er ernstige problemen veroorzaken dat u uw besturings systeem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van register-Editor kunnen worden opgelost. Gebruik de register-Editor op eigen risico.

 15. Zoek de volgende registersleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppPaths\Helpctr.exe
  Controleer in het rechter deel venster, dat de sleutel is ingesteld op de volgende waarde:
  C: \Windows\PCHealth\Helpctr\Binaries\Helpctr.exe
  Als deze registervermelding niet bestaat, maakt u een nieuwe vermelding. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  1. Zoek de volgende registersleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppPaden
  2. RechterApp paden, wijsNieuwe, en klik vervolgens opSleutel.
  3. TypeHelpctr. exe.
  4. Klik in het linkerdeel venster opHelpctr. exe.
  5. Klik in het rechter deel venster op(Standaard), en klik vervolgens opWijzigen.
  6. In deWaarde gegevensvak, typC: \Windows\PCHealth\Helpctr\Binaries\Helpctr.exe, en klik vervolgens opOK.
 16. Op deRegistermenu, klikt u opAfsluitende register-Editor afsluiten.

Methode 2

Voer Windows Setup opnieuw installeren van Windows Me die het ontbrekende bestand HELPCTR. exe zal vervangen.
Meer informatie
Voor meer informatie over hoe u een bestand uitpakt dat wordt beveiligd door de functie systeem bestandsbeveiliging met het hulp programma voor systeem configuratie in Windows Me, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
265371Uitpakken en vervangen van een beveiligd bestand in Windows Me

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 305666 - Laatst bijgewerkt: 02/28/2011 07:16:00 - Revisie: 2.0

 • kberrmsg kbprb kbmt KB305666 KbMtnl
Feedback