Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Procedure: Het afsluiten van Windows XP vertragen zodat processen op de juiste manier worden afgesloten

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL305788
BELANGRIJK : dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.

In deze taak

Samenvatting
Wanneer Windows wordt afgesloten, heeft elk actief proces standaard 20 seconden om afsluitbewerkingen uit te voeren. Als een proces niet reageert binnen deze time-outperiode, wordt het dialoogvenster Wachten, Taak beëindigen of Annuleren weergegeven voor het proces. U wordt gevraagd nogmaals 20 seconden te wachten, het proces te stoppen of de afsluitprocedure te stoppen.

Terug naar begin

De time-out verlengen

WAARSCHUWING : een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.

Als u deze time-outperiode wilt verlengen, kunt u een registerwaarde wijzigen. De standaard time-outwaarde (20 seconden) is opgeslagen in de waarde WaitToKillAppTimeout in de volgende registersleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Deze waarde wordt uitgedrukt in milliseconden. U kunt Register-editor gebruiken om deze waarde te wijzigen. Start de computer daarna opnieuw op om de wijziging door te voeren.

OPMERKING: het is in het algemeen niet raadzaam om de afsluittijd te verlengen. Als bijvoorbeeld een stroomstoring optreedt, kan de noodvoeding (UPS) mogelijk niet lang genoeg voeding leveren om te zorgen dat alle processen, waaronder het besturingssysteem, op de juiste manier worden afgesloten.Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 305788 - Laatst bijgewerkt: 09/10/2001 08:55:00 - Revisie: 1.0

  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • kbhowto kbhowtomaster KB305788
Feedback