Kan geen webpagina vernieuwen die cookies gebruikt als de pagina is ingesteld op vragen naar cookies

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL306027
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u klikt op de knop Vernieuwen op de werkbalk van Internet Explorer en vervolgens klikt op Vernieuwen in het menu Beeld (of op F5 drukt) om een webpagina te vernieuwen die gebruikmaakt van cookies, wordt de webpagina mogelijk niet correct vernieuwd als u hebt geklikt op Cookie toestaan of Cookie weigeren in het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als Internet Explorer is geconfigureerd om te vragen naar cookies in Geavanceerde privacyinstellingen of als u een bestand met voorkeursinstellingen voor privacybeleid (.xml) importeert waarin een actie om te vragen naar cookies is aangegeven, en u vernieuwt een webpagina die tijdens het vernieuwen een cookie instelt of leest.
Workaround
U kunt dit probleem omzeilen door te klikken op Standaard op het tabblad Privacy van Internet-opties. Stel de schuifregelaar Privacy tijdelijk in op Alle cookies accepteren (als u wilt dat de desbetreffende website een cookie op uw computer kan instellen of lezen) of op Alle cookies blokkeren (als u niet wilt dat de desbetreffende website een cookie op uw computer kan instellen of lezen). Vernieuw de webpagina en stel de privacyinstellingen weer in op Geavanceerd of importeer opnieuw het bestand met voorkeursinstellingen voor privacybeleid in Internet Explorer (.xml) met behulp van de optie Importeren.

Als u een bestand met voorkeursinstellingen voor privacybeleid hebt geïmporteerd waarin als actie 'vragen naar cookies' is opgenomen, is het wellicht nodig dat u de specifiek geïmporteerde instellingen volledig verwijdert en de standaard privacyinstellingen terugzet.

Voor meer informatie over het verwijderen van geïmporteerde, aangepaste privacyinstellingen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
301689 Standaardinstellingen herstellen na importeren van aangepaste privacyvoorkeuren
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
Eigenschappen

Artikel-id: 306027 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 04:50:21 - Revisie: 3.1

Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbui kbprb kbdisplay KB306027
Feedback