Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Procedure: Hulp op afstand aanvragen met Windows Messenger

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL306556
Samenvatting
In dit stapsgewijs geordende artikel wordt beschreven hoe u met Windows Messenger hulp kunt aanvragen via de functie Hulp op afstand van Windows XP. Met Hulp op afstand kunt u een andere gebruiker toestaan om een externe verbinding met uw computer te maken. Via deze verbinding kan die gebruiker uw computerscherm bekijken, live met u chatten en, met uw toestemming, uw computer extern beheren.

Terug naar het begin

Vereisten

  • Zowel de lokale als de externe computer moeten gebruikmaken van Windows Messenger of een e-mailprogramma conform MAPI (Messaging Application Programming Interface), zoals Microsoft Outlook of Outlook Express.
  • Beide computers moeten tijdens het gebruik van Hulp op afstand met het Internet zijn verbonden.

   OPMERKING: als uw computer zich achter een firewall bevindt, moet u de firewall wellicht opnieuw configureren om Hulp op afstand mogelijk te maken. Neem contact op met de netwerkbeheerder voordat u Hulp op afstand gebruikt.

Terug naar het begin

Hulp aanvragen met Hulp op afstand

Als u hulp wilt aanvragen met Hulp op afstand, gaat u als volgt te werk:
 1. Breng een verbinding met het Internet tot stand en meld u vervolgens aan bij Windows Messenger.
 2. Klik op Start en vervolgens opHelp en ondersteuning.
 3. Klik onderOm hulp vragenopNodig een vriend uit om via Hulp op afstand een verbinding met uw computer te maken.
 4. Klik onder Hulp op afstand opIemand uitnodigen om te helpen.
 5. Klik onder Windows Messenger gebruiken op de contactpersoon die u wilt uitnodigen en klik vervolgens op Deze persoon uitnodigen.

  OPMERKING: de contactpersoon die u wilt uitnodigen, moet on line zijn.

  Het volgende bericht wordt weergegeven, waarbijAssistentde naam is van de assistent die u hebt uitgenodigd:
  Je hebt Assistentuitgenodigd om hulp op afstand te gebruiken. Je kunt op een antwoord wachten

  of de actieve uitnodiging annuleren
 6. Nadat de externe assistent de uitnodiging heeft aanvaard, klikt u op Ja als het volgende bericht wordt weergegeven:
  Assistentheeft uw uitnodiging tot Hulp op afstand geaccepteerd en kan de
  verbinding nu tot stand brengen.

  Wilt u dat deze persoon uw beeldscherm kan bekijken en met u kan chatten?
 7. Als de externe assistent de computer extern wil beheren, klikt u op Ja om het verzoek te accepteren wanneer u het volgende bericht ontvangt, waarbijAssistentde naam van de externe assistent is:
  Assistentwil graag het beheer van uw computer met u delen zodat hij/zij u kan helpen bij het oplossen van het
  probleem.

  Wilt uAssistentook de mogelijkheid geven om uw computer te beheren?
  De externe assistent kan uw computer nu extern beheren. Dit omvat ook de mogelijkheid om de computer af te sluiten.

  OPMERKING: maak geen gebruik van de muis terwijl de externe assistent de computer beheert.
Terug naar het begin

Functies van Hulp op afstand

Met de volgende functies in het dialoogvenster Hulp op afstand kunt u deelnemen aan de sessie voor hulp op afstand:
 • Het vak Verbindingsstatus, dat de volgende informatie bevat:
  • De naam van de assistent.
  • Of u al dan niet verbinding hebt.
  • De bevoegdheden van de assistent tijdens deze sessie. Bijvoorbeeld Schermweergave.
 • De knop Controle afbreken (ESC):
  Druk op de Esc-toets als u het extern beheer van de computer wilt beëindigen. Als u op Esc drukt, wordt het volgende bericht wordt weergegeven, waarbijGebruikersnaamde naam van de aangemelde gebruiker is enAssistentde naam van de externe assistent:
  GebruikersnaamofAssistentheeft extern beheer gestopt
  door op de Esc-toets of een toetsenreeks of -combinatie
  inclusief de Esc-toets te drukken.
 • De knopEen bestand verzenden:
  Klik op deze knop om de overdracht van bestanden tussen de lokale en de externe computer te starten.
 • De knop Gesprek:
  Klik op deze knop als u wilt gaan chatten met de externe assistent.
 • De knop Instellingen:
  Klik op deze knop om kwaliteitsinstellingen aan te passen op basis van de huidige verbindingssnelheid.
 • De knop Verbinding verbreken:
  Klik op deze knop om de sessie voor Hulp op afstand te beëindigen.
 • De knop Help:
  Klik op deze knop om Help bij Hulp op afstand te raadplegen.
 • Het vak Berichten:
  In dit vak kunt u in real-time berichten naar de externe assistent typen. Klik op de knop Verzenden of druk op ENTER om het bericht te verzenden.
 • Het venster Geschiedenis:
  In dit venster worden de tekstberichten vastgelegd die tussen u en de externe assistent zijn uitgewisseld.
Terug naar het begin

Probleemoplossing

 • De mogelijkheid om uw computer extern te beheren is standaard uitgeschakeld:
  Als de externe assistent probeert de computer extern te beheren, wordt het volgende bericht weergegeven:
  De verbinding van Hulp op afstand is verbroken. Probeer het opnieuw.
  U lost dit probleem op door de computer voor extern beheer te configureren.

  OPMERKING: u moet lid van de lokale groep Administrators zijn om deze procedure te kunnen uitvoeren.
  1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
  2. Klik onderKies een categorieopPrestaties en onderhoud.
  3. Klik onderof kies een pictogramop Systeem.
  4. Open het tabblad Extern en klik om de knop Geavanceerd onder Hulp op afstand te selecteren.
  5. Klik onderExtern beheerom het selectievakjeDeze computer mag met Hulp op afstand worden bekeken en beheerdin te schakelen en klik op OK.
  6. Klik op OK in het dialoogvenster Systeemeigenschappen.

   Extern beheer is nu ingeschakeld. Vergeet niet dat u voor elke sessie van Hulp op afstand het externe beheer van uw computer nog steeds expliciet moet toestaan.
 • De computer lijkt niet meer te reageren:
  Als u Hulp op afstand via een inbelverbinding gebruikt, kan het lijken of de computer niet meer reageert (vastloopt) of traag reageert. Dit kan worden veroorzaakt door de lage snelheid van de Internet-verbinding. De beste resultaten bereikt u als u Hulp op afstand gebruikt via een snelle Internet-verbinding.
 • Met Hulp op afstand kan toegang tot gevoelige gegevens worden verkregen:
  De externe assistent kan de informatie op uw computer zien en, met uw toestemming, toegang tot die informatie krijgen. Nodig daarom alleen vertrouwde bronnen uit om u op afstand te helpen.
Terug naar het begin

REFERENTIES

Als u meer informatie wilt over het aanvragen van Hulp op afstand, klikt u op een van de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

Terug naar het begin
Eigenschappen

Artikel-id: 306556 - Laatst bijgewerkt: 04/09/2003 18:48:00 - Revisie: 1.0

 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Messenger 4.0
 • Microsoft Windows Messenger 4.5
 • kbhowto kbhowtomaster KB306556
Feedback