Procedure: Hulp op afstand verlenen als reactie op een uitnodiging per e-mail in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u als reactie op een uitnodiging per e-mail hulp kunt verlenen met de functie Hulp op afstand in Windows XP. Met Hulp op afstand kunt u een verbinding met een externe computer tot stand brengen via het Internet. Via deze verbinding kunt u het computerscherm bekijken, live chatten en die computer extern beheren (als u daartoe bent gemachtigd).

Terug naar begin

Hulp verlenen door middel van Hulp op afstand

Voordat u Hulp op afstand kunt gebruiken, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan:
 • Zowel de lokale als de externe computer moeten gebruikmaken van Windows Messenger of een e-mailprogramma conform MAPI (Messaging Application Programming Interface), zoals Microsoft Outlook of Outlook Express.
 • Beide computers moeten tijdens het gebruik van Hulp op afstand met het Internet zijn verbonden.

  OPMERKING: als uw computer zich achter een firewall bevindt, moet u de firewall wellicht opnieuw configureren om Hulp op afstand mogelijk te maken. Neem contact op met de netwerkbeheerder voordat u Hulp op afstand gebruikt.
Als u hulp wilt verlenen met Hulp op afstand, gaat u als volgt te werk:
 1. Start uw e-mailprogramma. Als u bent gevraagd hulp op afstand te verlenen, wordt een e-mailbericht met het volgende onderwerp weergegeven in het Postvak IN, waarbijGEBRUIKERSNAAM@BEDRIJF.COM het e-mailadres is van de persoon die u uitnodigt om hulp op afstand te bieden.
  U HEBT EEN UITNODIGING VAN HULP OP AFSTAND ONTVANGEN VAN: GEBRUIKERSNAAM@BEDRIJF.COM
  Dit bericht bevat de volgende informatie plus een bijlage:
  GEBRUIKERSNAAM@BEDRIJF.COM verzoekt u om hulp. Daaronder staat mogelijk een persoonlijk bericht.

  U kunt eenvoudig assistentie vanaf uw computer verlenen aan de hand van de instructies op de volgende website van Microsoft:Waarschuwing:

  * Accepteer alleen uitnodigingen van personen die u kent en vertrouwt.
  * E-mailberichten kunnen virussen of andere schadelijke bijlagen bevatten.
  * Lees voordat u de bijlage opent, de voorzorgsmaatregelen en
  informatie op het bovenstaande adres.

  Persoonlijk bericht:
  Help mij alstublieft bij het oplossen van dit probleem.
 2. Open de bijlage. Klik, als het dialoogvenster Bezig met openen e-mailbijlage wordt weergegeven, achtereenvolgens op Openen en op OK.

  Het volgende bericht van Hulp op afstand wordt weergegeven, waarbij Gebruikersnaam de naam is van de gebruiker die u heeft uitgenodigd externe hulp te verlenen:
  Wilt u nu verbinding met de computer van Gebruikersnaam?
 3. Klik op Ja en typ vervolgens uw wachtwoord wanneer u daarom wordt gevraagd.

  OPMERKING: als u wordt gevraagd om een wachtwoord in te voeren, moet u dit wachtwoord opvragen bij degene aan wie u hulp verleent.

  De externe gebruiker wordt gevraagd uw verbinding met de computer te accepteren. Als de externe gebruiker deze verbinding accepteert, wordt de externe sessie tot stand gebracht.
Terug naar begin

Hulp op afstand gebruiken

Als het venster Hulp op afstand wordt geopend, wordt het externe bureaublad in het rechterdeelvenster weergegeven. U kunt het externe computerscherm zien en live chatten met de gebruiker. Als u daartoe toestemming krijgt, kunt u de externe computer beheren.

OPMERKING: het is raadzaam dat de externe gebruiker geen gebruikmaakt van de muis terwijl u de computer beheert.

De volgende functies van Hulp op afstand zijn beschikbaar om u in staat te stellen hulp op afstand te verlenen:
 • De regel Status:
  Deze regel geeft de status van de verbinding met de externe computer weer, bijvoorbeeld:
  • Verbonden met naam externe gebruiker.

   -of-
  • Verbinding verbroken met naam externe gebruiker.
 • De knop Controle overnemen:
  Als u op deze knop klikt, wordt de externe gebruiker gevraagd om u toestemming te verlenen het beheer van de externe computer over te nemen.

  OPMERKING: extern beheer moet worden ingeschakeld op de externe computer. De externe gebruiker moet bovendien tijdens de sessie toestemming verlenen voordat extern beheer is toegestaan.
 • De knop Een bestand verzenden:
  Klik op deze knop om de overdracht van bestanden tussen de lokale en de externe computer te starten.
 • De knop Beginnen met praten:
  Klik op deze knop als u wilt gaan chatten met de externe gebruiker.
 • De knop Instellingen:
  Klik op deze knop om kwaliteitsinstellingen aan te passen op basis van de huidige verbindingssnelheid.
 • De knop Verbinding verbreken:
  Klik op deze knop om de sessie voor Hulp op afstand te beëindigen.
 • De knop Help:
  Klik op deze knop om Help bij Hulp op afstand te raadplegen.
 • Het vak Berichten:
  In dit vak kunt u in real-time berichten naar de externe assistent typen. Klik op de knop Verzenden of druk op ENTER om elk bericht te verzenden.
 • Het venster Geschiedenis:
  In dit venster worden de tekstberichten vastgelegd die door u en de externe gebruiker zijn getypt, alsmede de verbindingsstatus, bijvoorbeeld Schermweergave.
Terug naar begin

Probleemoplossing

 • Probleem heeft betrekking op: De mogelijkheid om de externe computer te beheren is standaard uitgeschakeld.
  Als u het beheer van de computer probeert over te nemen, wordt het volgende bericht weergegeven:
  De verbinding van Hulp op afstand is verbroken. Probeer het opnieuw.
  Als u de externe computer voor extern beheer wilt configureren, voert u de volgende stappen uit:

  OPMERKING: u moet lid van de lokale groep Administrators zijn om deze stappen te kunnen uitvoeren.
  1. Klik op Start en op Configuratiescherm.
  2. Klik onder Kies een categorie op Prestaties en onderhoud.
  3. Klik onder of kies een pictogram op Systeem.
  4. Open het tabblad Verbindingen van buitenaf en klik op Geavanceerd.
  5. Schakel onder Verbindingen van buitenaf het selectievakje Deze computer mag met Hulp op afstand worden bekeken en beheerd in en klik op OK.
  6. Klik in het dialoogvenster Systeemeigenschappen op OK.

   Extern beheer is nu ingeschakeld. Vergeet niet dat u voor elke sessie van Hulp op afstand het externe beheer van uw computer nog steeds expliciet moet toestaan.
 • Probleem heeft betrekking op: De computer lijkt niet meer te reageren.
  Als u Hulp op afstand via een inbelverbinding gebruikt, kan het lijken of de computer niet meer reageert (vastloopt) of traag reageert. Dit kan worden veroorzaakt door de lage snelheid van de Internet-verbinding. De beste resultaten bereikt u als u Hulp op afstand gebruikt via een snelle Internet-verbinding.
Terug naar begin


Referenties
Als u meer informatie wilt over het verlenen van Hulp op afstand, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
306800 Procedure: Hulp op afstand verlenen in reactie op uitnodiging van Windows Messenger
Terug naar begin

Eigenschappen

Artikel-id: 306791 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 05:08:27 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB306791
Feedback