Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

De ondersteuningsprogramma's installeren vanaf de cd-rom van Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u de Windows-ondersteuningsprogramma's vanaf de cd-rom van Windows XP installeert.
Meer informatie
De Windows-ondersteuningsprogramma's voor Windows XP Professional en Windows XP 64-Bit Edition zijn bedoeld voor ondersteuningspersoneel van Microsoft en ervaren gebruikers om problemen vast te stellen en op te lossen. Zie de on line documentatie van de Windows-ondersteuningsprogramma's (Suptools.chm) voor een beschrijving van elk ondersteuningsprogramma.

De Windows-ondersteuningsprogramma's voor Windows XP Professional en Windows XP 64-Bit Edition kunnen alleen op een computer met Windows XP Professional of Windows XP 64-Bit Edition worden geïnstalleerd. Deze ondersteuningsprogramma's kunnen niet worden gebruikt voor het bijwerken van de ondersteuningsprogramma's van Microsoft Windows NT of Microsoft Windows 2000 die zijn geïnstalleerd onder Windows NT of Windows 2000.

Het verdient aanbeveling eerst alle vorige versies van de ondersteuningsprogramma's te verwijderen, inclusief de bètaversies van de Windows-ondersteuningsprogramma's voor Microsoft Windows XP Professional en Windows XP 64-Bit Edition, voordat u het installatieprogramma van de ondersteuningsprogramma's uitvoert.

Belangrijk Deze hulpprogramma's zijn niet vertaald: ze zijn alleen in het Engels beschikbaar en alleen in het Engels getest. Deze hulpprogramma's werken waarschijnlijk niet bij een andere taalversie van Microsoft Windows XP Professional of Windows XP 64-Bit Edition.

De Windows-ondersteuningsprogramma's installeren:
 1. Plaats de cd-rom van Windows XP in het cd-romstation.
 2. Dubbelklik op Deze computer, klik met de rechtermuisknop op het cd-romstation en klik op Verkennen.
 3. Ga naar Support\Tools en dubbelklik op Setup.exe.
 4. Klik in de Windows-ondersteuningswizard op Volgende.
 5. Klik op Ik ga akkoord in de gebruiksrechtovereenkomst.
 6. Voer uw naam en organisatie in en klik op Volgende.
 7. Klik op de installatieoptie Standaard of Volledig en klik op Volgende.
 8. Controleer of de hulpprogramma's op de gewenste locatie worden geïnstalleerd en klik op Installeren.
De Windows-ondersteuningsprogramma's worden geïnstalleerd in de map die is opgegeven in stap 8. Aan Programma's in het menu Start wordt de optie Windows Support Tools toegevoegd.

Opmerking Een uitgebreidere versie van dit document kunt u vinden in Support\Tools\Readme.htm op de cd-rom van Windows XP.

De software in de map Program Files\Support Tools valt onder geen enkel standaard ondersteuningsprogramma of ondersteuningsservice van Microsoft. U kunt problemen en fouten echter wel via e-mail (stinput@microsoft.com) melden. Microsoft zal naar eigen goeddunken de gemelde fouten en problemen bekijken, maar garandeert niet dat uw e-mailbericht zal worden beantwoord.

De software (inclusief de instructies voor het gebruik ervan en alle gedrukte en on line documentatie) wordt geleverd 'ZOALS IS' en zonder enige vorm van garantie. Verder verleent Microsoft geen enkele impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel. Het gehele risico van het gebruik of de prestaties van de software en de documentatie berust geheel bij de gebruiker.

Voorzover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn Microsoft, haar auteurs of enige persoon die betrokken is geweest bij het maken, produceren en afleveren van de software, in geen geval aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade door winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten of ander geldelijk verlies) die voorvloeit uit het gebruik van de software of documentatie of de onmogelijkheid om de software of documentatie te gebruiken, zelfs als Microsoft van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld.
Eigenschappen

Artikel-id: 306794 - Laatst bijgewerkt: 12/01/2007 01:52:00 - Revisie: 1.2

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • kbhowto kbinfo kbenv KB306794
Feedback
html>