Procedure: Hulp op afstand verlenen in reactie op uitnodiging van Windows Messenger

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL306800
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit stapsgewijs geordende artikel wordt beschreven hoe u in reactie op een uitnodiging van Windows Messenger hulp kunt verlenen met de functie Hulp op afstand in Windows XP. Met Hulp op afstand kunt u een verbinding met een externe computer tot stand brengen via het Internet. Via deze verbinding kunt u het computerscherm bekijken, live chatten en die computer extern beheren (als u daartoe bent gemachtigd).

Terug naar het begin

Hulp verlenen door middel van Hulp op afstand

Voordat u Hulp op afstand kunt gebruiken, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan:
 • Zowel de lokale als de externe computer moeten gebruikmaken van Windows Messenger of een e-mailprogramma conform MAPI (Messaging Application Programming Interface), zoals Microsoft Outlook of Outlook Express.
 • Beide computers moeten tijdens het gebruik van Hulp op afstand met het Internet zijn verbonden.

  OPMERKING: als uw computer zich achter een firewall bevindt, moet u de firewall wellicht opnieuw configureren om Hulp op afstand mogelijk te maken. Neem contact op met de netwerkbeheerder voordat u Hulp op afstand gebruikt.
Als u hulp wilt verlenen met Hulp op afstand, gaat u als volgt te werk:
 1. Meld u aan bij Windows Messenger. Als u bent gevraagd om Hulp op afstand te verlenen, ontvangt u de volgende uitnodiging van Windows Messenger, waarbijGebruikersnaamde alias is van degene die om Hulp op afstand verzoekt:
  Gebruikersnaamnodigt u uit om Hulp op afstand te gebruiken. Wilt u de uitnodiging Accepteren (ALT+T) of Weigeren (ALT+D)?
 2. Klik op Accepteren of druk op ALT+T. U ontvangt het volgende bericht van Windows Messenger:
  U hebt de uitnodiging vanGebruikersnaamom Hulp op afstand te gebruiken, geaccepteerd.
De externe gebruiker wordt gevraagd uw verbinding met de computer te accepteren. Als de externe gebruiker deze verbinding accepteert, wordt de externe sessie tot stand gebracht.

Terug naar het begin

Hulp op afstand gebruiken

In het venster Hulp op afstand wordt het externe bureaublad in het rechterdeelvenster weergegeven. U kunt het externe computerscherm zien en live chatten met de gebruiker. Als u daartoe toestemming krijgt, kunt u de externe computer beheren.

OPMERKING: het is raadzaam dat de externe gebruiker geen gebruikmaakt van de muis terwijl u de computer beheert.

De volgende functies van Hulp op afstand zijn beschikbaar om u in staat te stellen hulp op afstand te verlenen:
 • De Status-regel:
  Deze regel geeft de status van de verbinding met de externe computer weer, bijvoorbeeld:
  • Verbonden metnaam externe gebruiker.

   -of-
  • Niet meer verbonden metnaam externe gebruiker.
 • De knop Controle overnemen:
  Als u op deze knop klikt, wordt de externe gebruiker gevraagd om u toestemming te verlenen het beheer van de externe computer over te nemen.

  OPMERKING: extern beheer moet worden ingeschakeld op de externe computer. De externe gebruiker moet bovendien tijdens de sessie toestemming verlenen voordat extern beheer is toegestaan.
 • De knopEen bestand verzenden:
  Klik op deze knop om de overdracht van bestanden tussen de lokale en de externe computer te starten.
 • De knop Gesprek:
  Klik op deze knop als u wilt gaan chatten met de externe gebruiker.
 • De knop Instellingen:
  Klik op deze knop om kwaliteitsinstellingen aan te passen op basis van de huidige verbindingssnelheid.
 • De knop Verbinding verbreken:
  Klik op deze knop om de sessie voor Hulp op afstand te beëindigen.
 • De knop Help:
  Klik op deze knop om Help bij Hulp op afstand te raadplegen.
 • Het vak Berichten:
  In dit vak kunt u in real-time berichten naar de externe assistent typen. Klik op de knop Verzenden of druk op ENTER om het bericht te verzenden.
 • Het venster Geschiedenis:
  In dit venster worden de tekstberichten vastgelegd die door u en de externe gebruiker zijn getypt, alsmede de verbindingsstatus, bijvoorbeeld Schermweergave.
Terug naar het begin

Probleemoplossing

 • Probleem heeft betrekking op: De mogelijkheid om de externe computer te beheren is standaard uitgeschakeld.
  Als u het beheer van de computer probeert over te nemen, wordt het volgende bericht weergegeven:
  De verbinding van Hulp op afstand is verbroken. Probeer het opnieuw.
  Als u de externe computer voor extern beheer wilt configureren, voert u de volgende stappen uit:

  OPMERKING: u moet lid van de lokale groep Administrators zijn om deze procedure te kunnen gebruiken.
  1. Klik op Start en vervolgens op Configuratiescherm.
  2. Klik onderKies een categorieopPrestaties en onderhoud.
  3. Klik onderof kies een pictogramop Systeem.
  4. Open het tabblad Extern en klik op Geavanceerd.
  5. Klik onderExtern beheerom het selectievakjeDeze computer mag met Hulp op afstand worden bekeken en beheerdin te schakelen en klik op OK.
  6. Klik op OK in het dialoogvenster Systeemeigenschappen.

   Extern beheer is nu ingeschakeld. Vergeet niet dat u voor elke sessie van Hulp op afstand het externe beheer van uw computer nog steeds expliciet moet toestaan.
 • Probleem heeft betrekking op: De computer lijkt niet meer te reageren.
  Als u Hulp op afstand via een inbelverbinding gebruikt, kan het lijken of de computer niet meer reageert (vastloopt) of traag reageert. Dit kan worden veroorzaakt door de lage snelheid van de Internet-verbinding. De beste resultaten bereikt u als u Hulp op afstand gebruikt via een snelle Internet-verbinding.
Terug naar het begin

REFERENTIES

Voor meer informatie over het verlenen van Hulp op afstand klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
306791 How to Provide Remote Assistance in Response to an E-mail Invitation
Terug naar het begin

Eigenschappen

Artikel-id: 306800 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 05:08:50 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Messenger 4.0, Microsoft Windows Messenger 4.5

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB306800
Feedback