Release opmerkingen voor Windows XP in het bestand Relnotes. htm

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:306819
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting

Het gebruik van deze opmerkingen

Deze release opmerkingen bevatten belangrijke informatie die beschikbaar is wanneer de productdocumentatie voor Windows XP werd geschreven.

Tenzij anders vermeld, wordt alle informatie in dit geldt voor Windows XP Home Edition, Windows XP Professional en Windows XP 64-Bit Edition.

U moet controleren of deze opmerkingen op uw specifieke omhoog gelden. Klik op de bovenstaande onderwerpen om te controleren of er belangrijke informatie die mogelijk van toepassing is.

Een lijst van extra bronnen is aan het einde van dit document. Een koppeling naar de websites van Microsoft waarnaar in dit document wordt verwezen, moet u verbinding maken met het Internet.

OPMERKING: Dit artikel is louter informatief. Het bevat geen informatie over probleemoplossing. Als u zoekt voor het oplossen van problemen die niet in dit artikel wordt vermeld, zoekt u de Microsoft Knowledge Base opnieuw met behulp van tref woorden die worden vermeld in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
242450Hoe u de Microsoft Knowledge Base met behulp van tref woorden
Meer informatie

BestandssystemenResulterende verzameling beleids regels (RsoP) en Internet Protocol security (IPSec) beleidsinstellingenDe RsoP biedt geen ondersteuning voor log boek registratie van IPSec-beleidsinstellingen. Als u RsoP bekijkt, worden de details van het IPSec-beleid niet weer gegeven.

Web publicaties en bestands coderingEr is geen ondersteuning voor codering van gegevens die zijn opgeslagen op webservers in Windows XP als het lokale bestandssysteem dat als host voor Internet-cache niet NTFS is.

Vertrouwelijkheid van transmissie, bestanden lokaal gecodeerd met de functie Encrypting File System van NTFS.

Als u een vanaf Windows 98 of Windows Millennium Edition upgrade zonder het bestandssysteem converteren naar NTFS of FAT-bestandssysteem tijdens de installatie hebt geselecteerd, zal het niet mogelijk om bestanden op webservers coderen. Zie Help en ondersteuning in Windows XP voor meer informatie over het converteren van bestandssystemen naar NTFS.

Algemeen

Beheerprogramma's

Dit is alleen beschikbaar in Windows XP totdat de volgende versie van Windows 2000 server wordt geleverd. Tot die tijd kunt u de functie Extern bureau blad verbinding maken met een Windows 2000-server waarop Terminal Services en Windows 2000 Administration Tools Pack deze servers extern beheren. De Windows 2000-versie van het pakket met beheerprogramma's wordt niet ondersteund in Windows XP.

Windows MediaPlayer

Producten: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional alleen

Cd-recorder wordt niet herkend door Windows Media Player

Als de cd-recorder (brander) wordt niet herkend als een beschrijfbaar station in deze Computer, Windows Media Player niet gebruiken om audio-cd's maken. Open deze Computer om te controleren of de cd-recorder wordt herkend, rechter muis knop op het station in de apparaten met Verwisselbare opslag gebied en klik vervolgens op Eigenschappen. Als de cd-recorder wordt herkend, ziet u een tabblad opnemen.

Als u problemen hebt met het kopiëren van cd's en de cd-recorder wordt herkend in deze Computer, moet u controleren of dit selectie vakje station inschakelen CD opnemen is geselecteerd in het dialoog venster Eigenschappen voor dat station.

Geluidloze kopieën van nummers

Als het cd-rom-station op uw computer is ingesteld op het gebruik van de digitale modus en Windows Media Player is ingesteld voor gebruik van analoge modus bij het kopiëren van muziek nummers, kunnen de tracks zonder geluid gekopieerd. Het cd-rom-station en Windows Media Player moeten beide worden ingesteld op de analoge modus. Als u analoge modus gebruiken in Windows Media Player, wijzigt u de cd-rom-station ook gebruik van de analoge modus. Wanneer de analoge modus wordt gebruikt voor het kopiëren van cd's in Windows Media Player, sommige geluids kaarten en microfoons ook achtergrond geluid wordt opgenomen.

Zie de volgende procedures voor informatie over het aanpassen van deze instellingen.

Het afspelen of kopiëren van instellingen in Windows Media Player digitale modus instellen:

In het menu Extra op opties en klik vervolgens op het tabblad apparaten.
Apparaten, klikt u op het cd-rom-station en klik vervolgens op Eigenschappen.
Selecteer Digital in het kopieer gebied.

Opmerking

Wanneer de digitale optie niet is geselecteerd, wordt Windows Media Player in de analoge modus.

Het cd-rom-station analoge modus instellen:

Open Apparaatbeheer.
Klik op DVD/cd-rom-stations.
Rechter muis knop op het desbetreffende station en klik vervolgens op Eigenschappen.
Klik op het tabblad Eigenschappen en schakel vervolgens inschakelen digitale cd-audio voor dit cd-rom-apparaat.

Opmerking

Als Enable digitale cd-audio voor dit cd-rom-apparaat selectie vakje is ingeschakeld, is de cd-rom-station in de digitale modus.

Als Windows Media Player ingesteld voor gebruik op de digitale modus is, moeten sporen kopiëren correct of de cd-rom-station is ingesteld op analoog of digitaal.

Zie Help en ondersteuning voor meer informatie over het gebruik van Apparaatbeheer.


Hardware

Video adapters en monitoren

Producten: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional alleen

Gateway 950-computers

Gateway Select 950-systemen met AGP video kaarten kunnen er weergave en onverwacht vast lopen vanwege incompatibiliteit van het BIOS. Dit probleem wilt omzeilen, uw BIOS bijwerken naar versie P05 of hoger.

IBM ThinkPad A20p
Als u Windows XP op een IBM ThinkPad A20p installeert, kan het scherm flikkert en ga vervolgens leeg. Het BIOS bijwerken naar versie 1. 04 of hoger om dit probleem omzeilen en doorgaan met de installatie.

Op basis van Rage3 beeld scherm kaarten

Het gebruik van kaarten weer gegeven op basis van Rage3 als secundaire adapters in een omgeving met meerdere monitoren is omwille van de stabiliteit uitgeschakeld. Als u eerder een Rage3-kaart gebruikt, moet u deze instellen als primaire adapter.

Hiertoe wijzigt het boeken naar de Rage3 als het VGA-apparaat en VGA uitschakelen voor de overige adapters die aanwezig zijn in het systeem-BIOS. Sommige adapters gebeurt dit automatisch terwijl anderen moet jumpers aanpassen.

Neem contact op met de leverancier van uw video adapter voor meer informatie over het uitschakelen van VGA.

Sony VAIO PCGF520
Sony VAIO PCGF520 computers met Windows XP mogelijk weergave optreden wanneer de computer uit stand-by-modus met een USB IntelliMouse Optical-aanwijsapparaat.

Dit probleem omzeilen uw BIOS te upgraden naar versie WME01K1 of hoger. Zie de website van Sony voor meer informatie.Net werken en communicatie

Compatibiliteit van toepassingen
Compatibiliteit met PPPoE-clients van derden
Doel groep: Thuisgebruikers VPN-toepassing van derden waar de methode voor externe toegang is

Veel PPPoE-clients van andere leveranciers werken niet goed of niet installeren in Windows XP. Als uw ISP PPPoE verbinding maken met het Internet, u gebruikt de ingebouwde PPPoE-client Windows XP of een Windows XP compatibele versie van de leverancier of Internet-provider vragen.

Als u een van de volgende producten gebruikt, kunt u contact opnemen met de leverancier voor een Windows XP-compatibele versie van hun software:

WinPoET versie 2. 1a of eerder
Enter net 300 versie 34 of eerder.

Als u een verbinding met de ingebouwde PPPoE-client:

Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
Klik op net werk- en Internet-verbindingen.
Klik op net werk verbindingen.
Klik in net werk taken op nieuwe verbinding maken. De Wizard Nieuwe verbinding wordt gestart.
Selecteer de volgende opties en klik op volgende na elke:
Verbinding met het Internet
Mijn verbinding handmatig instellen
Verbinding maken via een breedband verbinding waarvoor een gebruikersnaam en wacht woordVolg de stappen in de wizard verder. U het veld naam van de Internet-provider kan niets en Windows XP wordt geprobeerd de verbinding te detecteren.
Oudere net werk onderdelen
Ondersteuning voor de volgende oudere protocollen is stopgezet in Windows XP:
NetBEUI, een niet-routeerbaar protocol
DLC, een niet-routeerbaar protocol
Apple Talk, een protocol voor Apple-computers
Deze protocollen worden vervangen door overeenkomstige functies van de TCP/IP-protocolsuite.

Telnet-Client
VTNT voor Oost-Aziatische talen
Telnet-clients op VTNT-terminals moeten worden geconfigureerd voor het gebruik van TrueType-lettertypen werkt alleen goed met Oost-Aziatische talen. Volg de onderstaande instructies voor het wijzigen van de instellingen voordat u de Telnet-client uitvoert.

Opdrachtprompt lettertype-instelling configureren:

Open een opdrachtpromptvenster.
Rechter muis knop op de titelbalk of het systeemmenu van het opdrachtpromptvenster en klik vervolgens op Eigenschappen.
TrueType selecteren op het tabblad letter type en klik vervolgens op OK.
Selecteer snel koppeling wijzigen waarmee dit venster is gestart en klik vervolgens op OK.
Klik op Start, klik op uitvoeren en typ telnet.
Herhaal stap 2 tot en met 4 voor het Telnet-venster.

Draadloze net werk apparaten
ORiNOCO wireless LAN-kaart
Producten: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional alleen

De hulp programma's installeert vanaf de cd-rom van de ORiNOCO Wireless LAN-kaart zorgt ervoor dat de Windows XP Wireless Configuration-Service niet goed uitgevoerd.

De hulp programma's verstoren de besturing van de kaart. Het tabblad voor draadloze configuratie in de net werk eigenschappen niet weer gegeven en de kaart niet automatisch geconfigureerd.

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

Hulp programma's van ORiNOCO verwijderen via software in het Configuratie scherm. Verwijder de ORiNOCO-kaart via Apparaatbeheer.
Om Apparaatbeheer te openen, klikt u op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm. Klik op prestaties en onderhoud en klik vervolgens op systeem. Klik op het tabblad Hardware op Apparaatbeheer.

Installeer de stuur programma's voor het detecteren van de kaart via de Scan naar gewijzigde apparaten in Apparaatbeheer of door Windows XP opnieuw te starten.
Weergave van berichten over draadloos LAN
Deze informatie is van toepassing op draadloze apparaten die gebruikmaken van de volgende normen:

IEEE 802. 11 draadloze LAN Ethernet-standaard
IEEE 802. 1X-verificatie standaard voor netwerktoegangsbeheer op basis van access control
Als u draadloze IEEE 802. 11-configuratie en de net werk verificatieprotocol IEEE 802. 1X, worden gebruikersgegevens en aanvragen voor actie weer gegeven via ballon meldingen in de taakbalk.

Wanneer u een naar Windows XP upgrade, moet u controleren of het net werk pictogram in de taakbalk wordt weer gegeven. Als u dit pictogram niet ziet, gaat u als volgt te werk:

Klik op Start, klik op Configuratiescherm en klik vervolgens op net werk- en Internet-verbindingen.
Klik op net werk verbindingen.
Rechter muis knop op de draadloze verbinding en klik vervolgens op Eigenschappen.
Klik op het tabblad Algemeen.
Het pictogram weer geven in het systeem vak wanneer aangesloten Schakel het selectie vakje.

Hierdoor is de IEEE 802. 11 draadloze configuratie en het IEEE 802. 1x-service communiceert via ballon meldingen.Software toepassingen

Anti virus programma's
Producten: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional alleen

Op computers met Windows XP Home Edition of Windows XP Professional, goed alleen anti virus programma's die zijn geschreven voor het besturings systeem werkt. Anti virus stuur programma's niet uitvoeren op het besturings systeem Windows XP zijn geschreven, kunnen problemen veroorzaken. Andere problemen kunnen een gebrek aan real-time scannen voor virussen of virus aanval beveiligings systeem bevatten. Deze vervelende gevolgen van herstelbare fouten tot het verlies van sommige of alle gegevens op de computer onbruikbaar geworden. Neem contact op met de leverancier van uw anti virus software updates.

Microsoft Agent

Windows XP biedt ondersteuning voor post vak in van SAPI versie 5. 0 spraak-engines en programma's. Om te voorkomen dat verlies van functionaliteit in Microsoft Agent-toepassingen waarin spraak invoer en/of uitvoer, moet u run time bestanden van SAPI versie 4. 0a installeren en vervolgens de spraak-engines van SAPI 4. 0 te installeren. Klik hier voor de ondersteuning van SAPI versie 4. 0a runtime installeren vanaf de website van Microsoft. Mogelijk moet u ook installeren spraakengines eerder bestaande SAPI 4. 0, zelfs als ze met Microsoft Agent werkte voordat u de upgrade naar Windows XP.

SMTP-verificatie
Producten: Alleen Windows XP Professional

De service SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) in Windows XP kan worden geconfigureerd dat clients worden geverifieerd voordat opdrachten voor e-mail. Wanneer u installeren of upgraden naar Windows XP Professional in een werk groep, de verificatieopties NTLM (voorheen LAN Manager van Windows NT genoemd) en GSSAPI (Generic Security Services API) niet werken omdat een registersleutel is ingesteld dat zorgt ervoor dat alleen gast verificatie.

Dit probleem wilt omzeilen, stelt u de registersleutel force gast verificatie. Zie artikel Q304707, 'SMTP Authentication Configuration in Windows XP Professional Edition,' in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie.


Opslag

Logische volumes beheren
Namen van lokale apparaat stations (letters van het alfabet) worden meestal geleidelijk beginnen met de letter c toegewezen en namen van net werk stations begint bij z in omgekeerde volg orde (Z, Y, enzovoort) automatisch toegewezen.

De stations letter conflicten met bestaande net werk shares is mogelijk wanneer een digitale camera of ander apparaat dat geheugen gebruiken om Windows XP te blijven hangen terwijl de computer is ingeschakeld. Hetzelfde conflict kan optreden bij het toevoegen van externe schijven (zoals USB- of 1394-schijven). In geval van een naam conflict met een bestaande net werk share meer het lokale apparaat niet toegankelijk.

U kunt dit probleem oplossen door Windows automatisch namen van net werk stations toewijzen of kies letters voor stations naam verderop in het alfabet toe te staan.

Volumebeheer
Windows XP ondersteunt geen oudere Ftdisk-volumesets in Windows NT versie 4. 0. Als u Windows 2000 uitvoert, moet u alle Ftdisk-volumesets naar dynamische volumes voordat u de upgrade naar Windows XP converteren. Als u Windows NT versie 4. 0 uitvoert, moet u alle mirrors verbreken en back-up van alle gegevens op de stripe, RAID5 of uitgebreide volumes ets voordat u bijwerkt naar Windows XP. Ftdisk-sets mogelijk niet toegankelijk zijn na de upgrade.Windows XP 64-bits Edition alleen

Software
16-bits toepassingen
Windows XP 64-Bit Edition biedt geen ondersteuning voor de meeste 16-bits DOS, Windows en OS/2-toepassingen. Dit is ook belangrijk voor 32-bits toepassingen waarbij de initiële Setup. exe is een 16-bits stub die controleert of het type computer en vervolgens een 32-bits installatie-engine voor het uitvoeren van de installatie wordt gestart.

Bepaalde eigen 16-bits toepassingen op computers waarop Windows XP 64-bits editie, werken niet goed en kunnen gevolgen hebben voor andere toepassingen.

Programma's die 16-bits Microsoft ACME Setup versie 2. 6, 3. 0, 3. 01 en 3. 1 en gebruiken InstallShield versies 5. x te installeren zonder fouten.

32-bits apparaat stuur programma's
Computers met Windows XP bieden 64-bits Edition geen ondersteuning voor 32-bits apparaat stuur programma's.

Sommige 32-bits toepassingen geleverd met stuur programma's die niet worden ondersteund door de 64-bits kernel. Deze toepassingen niet naar behoren en kunnen een fout veroorzaken tijdens de installatie of het gebruik. De meeste 32-bits anti virus programma's in deze categorie vallen en moet niet worden geladen op computers met Windows XP 64-bits editie.

32-bits modules op 64-bits Internet Explorer
De 64-bits standaardbrowser voor Windows XP 64-Bit Edition wordt niet 32-bits modules geladen. Een 32-bits versie van Internet Explorer (IE) is echter opgenomen in Windows XP 64-Bit Edition.

Gebruik de 32-bits versie van Internet Explorer in Windows XP 64-Bit Edition:

Klik op Start, klik op alle programma's.
Klik op Internet Explorer (32-bits).
Microsoft ActiveSync versie 3. 1
Op computers met Windows XP 64-bits editie, na ActiveSync te starten en te klikken op het pictogram verkennen, verschijnt het volgende bericht:

Het pad bestaat niet of is geen map. ActiveSync maakt gebruik van 32-bits Explorer shell-uitbreidingen. Windows XP 64-bits editie is de 64-bits Explorer de standaard shell.

Spraakherkenning
Op computers met Windows XP wordt 64-bits editie, spraakherkenning voor toepassingen (zoals Microsoft Office) niet ondersteund. In sommige toepassingen opties voor spraak herkenning mogelijk op menu's aanwezig maar werkt niet.

Andere

Microsoft virtual machine voor Java
32-bits Platform Microsoft virtual machine (Microsoft VM) is nu alleen beschikbaar als webdownload. De nieuwste 32-bits versie van Microsoft VM kunt u vinden op de website van Microsoft. Als u niet al een virtuele machine op uw systeem hebt en een website met een Java-applet bezoekt, wordt in Internet Explorer automatisch gevraagd of u wilt de Microsoft VM installeren.

64-bits Platform Microsoft virtual machine (Microsoft VM) is alleen beschikbaar als webdownload voor klanten die willen het uitvoeren van de 32-bits Microsoft VM onder WOW64 in Windows XP 64-bits editie. De nieuwste 32-bits versie van Microsoft VM kunt u vinden op de website van Microsoft. Als u niet al een virtuele machine op uw systeem hebt en een website met een Java-applet bezoekt, wordt in Internet Explorer automatisch gevraagd of u wilt installeren van de Microsoft VM (IE wordt uitgevoerd onder WOW64). Dit is een eenmalige installatie. Let erop dat Microsoft een 64-bits native Microsoft virtual machine niet produceren.Aanvullende bronnen

De meest recente hardware compatibiliteitsinformatie, Zie de website Windows Hardware Compatibility.

Bekijk de meest recente compatibiliteitsgegevens van toepassingen en andere producten voor Windows, Zie de website Windows Catalog.

Zoeken naar technische ondersteuning en zelfhulp middelen voor Microsoft-producten, Zie de Microsoft Knowledge Base op de website Microsoft Product Support Services.

Ga naar de website Windows Update voor de meest recente productupdates.

Copyright

Informatie in dit document, inclusief URL'S en andere verwijzingen naar internetsites, kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving en dient alleen ter informatie. Het volledige risico van het gebruik of de resultaten van het gebruik van dit document berust bij de gebruiker en Microsoft Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet. Tenzij anders vermeld, zijn de voorbeeld bedrijven, organisaties, producten, domeinnamen, e-mailadressen, logo's, personen, plaatsen en gebeurtenissen fictief zijn fictief en geen koppeling met een echt bedrijf, organisatie, product, domein naam, e-mailadres, logo, persoon, plaats of gebeurtenis is bestemd of kan hieruit worden afgeleid. Voldoen aan alle toepasselijke auteursrecht wetten is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Zonder de rechten onder copyright te beperken, mag geen enkel deel van dit document worden gereproduceerd, opgeslagen in of ingevoerd in een downloadsysteem, of verzonden in enige vorm of op enigerlei wijze (elektronisch, mechanisch, fotokopieën, opname of anderszins) of voor enig doeleinde zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Microsoft Corporation.

Microsoft heeft mogelijk patenten, patent aanvragen, handels merken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot materiaal in dit document. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in een schriftelijke gebruiksrecht overeenkomst van Microsoft, u geen gebruiksrecht op deze octrooien, merken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten ontlenen aan dit document kunt.

2001 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, ActiveSync, IntelliMouse, MS, Windows, Windows Media en Windows NT zijn gedeponeerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

De namen van werkelijke bedrijven en producten in dit document mogelijk handels merken van hun respectieve eigenaren.

Bevestigingen

Gedeelten van dit product zijn gedeeltelijk gebaseerd op het werk van Mark H. Colburn en gesponsord door de USENIX Association. Copyright 1989 Mark H. Colburn. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat software die is ontwikkeld door de universiteit van California, Berkeley en haar medewerkers.

Gedeelten van dit product zijn gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Regents of the University of California, Berkeley en haar medewerkers. Omdat Microsoft de Regenten van de universiteit van California, Berkeley, software in dit product heeft opgenomen is Microsoft verplicht de volgende tekst die dergelijke software vergezelt:

Copyright 1985, 1988 regenten van de universiteit van Californië. Alle rechten voorbehouden.

Her distributie en gebruik in bron- en binaire vorm worden toegestaan op voorwaarde dat de bovenstaande copyright en dit lid worden gedupliceerd in alle formulieren en eventuele documentatie, reclamematerialen en andere materialen die betrekking hebben op de distributie en het gebruik erkent dat de software is ontwikkeld door de universiteit van California, Berkeley. De naam van de universiteit kan onderschrijven of promoten van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt. DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN ZONDER UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Gedeelten van dit product zijn gedeeltelijk gebaseerd op het werk van Greg Roelofs. Omdat Microsoft software van Greg Roelofs in dit product heeft opgenomen, is Microsoft verplicht de volgende tekst die dergelijke software vergezelt:

Copyright 1998-1999 Greg Roelofs. Alle rechten voorbehouden.

Deze software wordt geleverd "zoals deze"is, zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet. In geen geval de auteur of medewerkers aansprakelijk voor enige schade ontstaan op geen enkele manier van het gebruik van deze software.

Machtigingen voor iedereen die deze software te gebruiken voor enig doel, inclusief commerciële toepassingen en te wijzigen en opnieuw distribueren vrij, onderworpen aan de volgende beperkingen:

Her van de broncode moet altijd de bovenstaande copyright disclaimer en deze lijst met voorwaarden.
Her in binaire vorm moeten de bovenstaande copyright disclaimer en voorwaarden in de documentatie en/of andere materialen van de distributie lijst reproduceren.
Alle reclame-uitingen functies of het gebruik van deze software moeten worden weer gegeven de volgende verklaring:
Dit product bevat software die is ontwikkeld door Greg Roelofs en medewerkers van het boek PNG: de definitieve Guide, gepubliceerd door O'Reilly en geassocieerde deelnemingen.

Delen van deze software zijn gedeeltelijk gebaseerd op het werk van Hewlett-Packard Company. Omdat Microsoft de software voor Hewlett-Packard Company in dit product heeft opgenomen, is Microsoft verplicht de volgende tekst die dergelijke software vergezelt:

Copyright 1994 Hewlett-Packard Company

Machtiging om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, distribueren en verkopen van deze software en de bijbehorende documentatie voor andere doeleinden wordt toestemming verleend zonder kosten, op voorwaarde dat de bovenstaande copyright informatie weer gegeven in alle kopieën en copyright informatie als deze toestemmings verklaring worden weer gegeven in de ondersteunende documentatie. Hewlett-Packard Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de geschiktheid van deze software voor welk doel. Het wordt "as is" geleverd zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie.

Delen van deze software zijn gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de University of Southern California. Omdat Microsoft de software van de universiteit van Zuid-Californië in dit product heeft opgenomen, is Microsoft verplicht de volgende tekst die dergelijke software vergezelt:

Copyright 1996 door de University of Southern California. Alle rechten voorbehouden.

Mogen gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren van deze software en bijbehorende documentatie in bron- en binaire vorm voor alle doeleinden en zonder kosten wordt toestemming verleend, op voorwaarde dat zowel de bovenstaande copyright gegevens als deze toestemmings verklaring worden vermeld in alle exemplaren, en dat alle documentatie, reclamematerialen en andere materialen die betrekking hebben op de distributie en het gebruik erkent dat de software gedeeltelijk door de University of Southern California, ontwikkeld instituut voor informatie wetenschappen. De naam van de universiteit kan onderschrijven of promoten van producten die zijn afgeleid van deze software zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming niet worden gebruikt.

DE University of SOUTHERN CALIFORNIA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de geschiktheid van deze software voor welk doel. DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN ZONDER UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Delen van deze software zijn gedeeltelijk gebaseerd op het werk van Luigi Rizzo. Omdat Microsoft software van Luigi Rizzo in dit product heeft opgenomen, is Microsoft verplicht de volgende tekst die dergelijke software vergezelt:

199798 Luigi Rizzo (luigi@iet.unipi.it)

Delen zijn afgeleid van code van Karn (karn@ka9q.ampr.org), Robert MorelosZaragoza (robert@spectra.eng.hawaii.edu) en Hari Thirumoorthy (harit@spectra.eng.hawaii.edu), augustus 1995

Her distributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, zijn toegestaan mits de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Her van broncode moeten de bovenstaande copyright, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer behouden.
Her in binaire vorm moeten de bovenstaande copyright, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen van de distributie reproduceren.
DEZE SOFTWARE WORDT VERSTREKT DOOR DE AUTEURS "ALS ZODANIG" EN ELKE EXPRESS OF GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZIJN DE AUTEURS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE OF DAARUIT SCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING) VEROORZAAKT EN OVER ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, OF IN HET CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) ONTSTAAN OP GEEN ENKELE MANIER VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS GEADVISEERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Delen van deze software zijn gedeeltelijk gebaseerd op het werk van Massachusetts Institute of Technology. Omdat Microsoft software van het Massachusetts Institute of Technology in dit product heeft opgenomen, is Microsoft verplicht de volgende tekst die dergelijke software vergezelt:

Copyright 1989,1990 door het Massachusetts Institute of Technology. Alle rechten voorbehouden.

BINNEN die beperking mag gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren van deze software en bijbehorende documentatie voor alle doeleinden en zonder kosten wordt hierbij verleend, op voorwaarde dat de bovenstaande copyright informatie weer gegeven in alle kopieën en copyright informatie als deze toestemmings verklaring worden weer gegeven in de ondersteunende documentatie en de naam van de M.I.T. niet worden gebruikt in reclame- of publiciteits uitingen met betrekking tot de distributie van de software zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. M.I.T. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de geschiktheid van deze software voor welk doel. Het wordt "as is" geleverd zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie.

Volgens de Amerikaanse wetgeving mag deze software niet worden geëxporteerd buiten de Verenigde Staten zonder licentie van de U.S. Commerce department.

Delen van deze software zijn gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Regenten van de universiteit van Michigan. Omdat Microsoft de Regenten van de universiteit van Michigan in dit product heeft opgenomen, is Microsoft verplicht de volgende tekst die dergelijke software vergezelt:

Copyright 1995,1996 regenten van de universiteit van Michigan. Alle rechten voorbehouden.

Machtiging om te gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren van deze software en bijbehorende documentatie voor alle doeleinden en zonder kosten wordt hierbij verleend op voorwaarde dat de bovenstaande copyright informatie in alle kopieën verschijnt en dat zowel de copyright informatie als deze toestemmings verklaring worden vermeld in de ondersteunende documentatie, en dat de naam van de universiteit van Michigan niet worden gebruikt in reclame- of publiciteits uitingen met betrekking tot de distributie van de software zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze software wordt verstrekt zonder uitdrukkelijke of impliciete garanties

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 306819 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 05:09:14 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB306819 KbMtnl
Feedback