Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Release-informatie voor Windows XP Setup in het bestand Home.txt

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
**********************************************************************

Release-informatie voor Setup
Microsoft Windows XP Home Edition

**********************************************************************
(c) 2001 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Wanneer u een nieuw besturingssysteem gaat installeren, moet u verschillende keuzen maken. De wizard Windows XP Setup en deze release-informatie helpen u bij het maken van de juiste keuzen.

Belangrijk Het is belangrijk dat u het bestand Read1st.txt leest voordat u begint. Dit bestand staat op de cd van Windows XP Home Edition. Dit bestand bevat namelijk informatie die tijdens het schrijven van deze release-informatie en de productdocumentatie nog niet beschikbaar was, waaronder opmerkingen over het voorbereiden van de installatie die essentieel zijn voor een goede installatie.

In deze release-informatie wordt beschreven hoe u de wizard Windows XP Setup moet uitvoeren en Windows XP Home Edition kunt installeren op één computer.

======================================================================
Inhoud
======================================================================

Meer informatie

======================================================================
1.0 Voordat u begint
======================================================================

Aan het begin van de installatie van Windows XP Home Edition moet u informatie opgeven over de manier waarop u het besturingssysteem wilt installeren. De procedures in deze release-informatie helpen u bij het verstrekken van de benodigde informatie. De installatie van Windows XP kan alleen zonder problemen worden voltooid als u de volgende taken hebt uitgevoerd (deze taken worden in de volgende secties nader beschreven):

* Controleren of de hardware aan de minimumvereisten voldoet.

* Compatibele hardware en software installeren, zoals upgradepakketten en nieuwe stuurprogramma's.

* Een back-up maken van de huidige bestanden, zodat u de huidige versie van het besturingssysteem indien nodig altijd kunt herstellen.

* Bepalen of u een upgrade naar Windows XP Home Edition wilt uitvoeren of een schone installatie.


Terug naar begin

1.1 Hardwarevereisten
======================================================================

Voordat u deze Windows XP Home Edition installeert, moet u controleren of de computer aan de volgende minimale hardwarevereisten voldoet:

* Een Pentium-computer (of vergelijkbaar) met een 233 MHz-processor of sneller
* 128 MB RAM (minimaal 64 MB RAM en maximaal 4 GB RAM
* 1,5 GB vrije ruimte op de vaste schijf
* VGA-monitor
* Toetsenbord
* Muis of ander aanwijsapparaat
* Cd-rom- of dvd-station


Terug naar begin

1.2 Hardware- en softwarecompatibiliteit controleren
======================================================================

De wizard Windows XP Setup voert automatisch een controle uit van de aanwezige hardware en software en meldt potentiële conflicten. Een succesvolle installatie kan echter alleen worden gegarandeerd als u zelf controleert of de hardware van uw computer compatibel is met Windows XP Home Edition voordat u de wizard uitvoert.

Ga hiervoor naar de volgende website van Microsoft en raadpleeg de Hardware Compatibility List (lijst met compatibele hardware):

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Belangrijk Windows XP Home Edition ondersteunt alleen de apparaten die in de lijst met compatibele hardware worden vermeld. Als uw hardware niet in de lijst wordt vermeld, neemt u contact op met de fabrikant van de hardware en vraagt u naar een Windows XP-stuurprogramma voor het onderdeel. Om er zeker van te zijn dat programma's met 16-bits stuurprogramma's nog goed werken na de installatie, is het verstandig 32-bits versies van de stuurprogramma's aan te vragen bij de softwarefabrikant.

Tijdens het installatieproces kunt u upgradepakketten gebruiken om bestaande software compatibel te maken met Windows XP Home Edition. Upgradepakketten kunt u aanvragen bij de fabrikant van de desbetreffende software.


Terug naar begin

1.3 Een back-up maken van uw bestanden
======================================================================

Als u een upgrade uitvoert vanuit een eerdere versie van Windows, moet u eerst een back-up van de huidige bestanden opslaan op een externe schijf of een tapestation.

Als op uw computer Microsoft Windows 95 of Windows 98 is geïnstalleerd, kunt u hiervoor het programma Windows Back-up gebruiken. Het is mogelijk dat u het programma eerst nog moet installeren. Raadpleeg de Help van Windows 95 of Windows 98 voor meer informatie over het installeren of uitvoeren van Windows Backup.

Terug naar begin

1.4 Verschillen tussen het uitvoeren van een upgrade en een schone installatie
======================================================================

Nadat u de wizard Windows XP Setup hebt gestart, is een van de eerste keuzen die u moet maken of u een upgrade wilt uitvoeren voor het huidige besturingssysteem of dat u een volledig nieuwe installatie wilt uitvoeren (een zogenaamde 'schone installatie').

Tijdens een upgrade worden bestaande Windows-bestanden vervangen door de wizard, maar worden de bestaande instellingen en toepassingen behouden. Sommige programma's zijn mogelijk niet compatibel met Windows XP Home Edition en werken misschien niet goed na het uitvoeren van een upgrade. Voor de volgende besturingssystemen kunt u een upgrade uitvoeren naar Windows XP Home Edition:

* Windows 98 (alle versies)
* Windows Millennium Edition

Als u een niet-ondersteund besturingssysteem gebruikt op uw computer, moet u een schone installatie van Windows XP Home Edition uitvoeren. De wizard installeert Windows XP Home Edition in een nieuwe map. Nadat de installatie is uitgevoerd, moet u alle programma's opnieuw installeren en uw voorkeursinstellingen herstellen.

U moet een UPGRADE uitvoeren als      U moet een SCHONE INSTALLATIE uitvoeren alle onderstaande beweringen waar zijn:     als een van de onderstaande beweringen waar is:===========================     ==============================U maakt gebruik van een eerdere   De vaste schijf is leeg.versie van Windows die ondersteuning biedt voor een upgrade.   - en -               - of - U wilt de bestaande versie van      Het huidige besturingssysteem Windows vervangen     biedt geen ondersteuning voor een upgrade door Windows XP.       naar Windows XP. - en -               - of - U wilt uw bestaande bestanden   U gebruikt al een besturingssysteem, en voorkeuren behouden.       maar de bestaande bestanden en                   voorkeuren hoeven niet te worden behouden,                   zodat u een schone                  installatie kunt uitvoeren.				

Als u wilt aangeven hoe Windows XP Home Edition wordt geïnstalleerd door de wizard, klikt u op Geavanceerde opties en voert u een van de volgende handelingen uit:

* Wijzig de standaardlocatie van de Setup-bestanden.
* Sla de systeembestanden op in een andere map dan de standaardmap (\Windows).
* Kopieer de installatiebestanden van de cd naar de vaste schijf.
* Selecteer de partitie waarop Windows XP Home Edition moet worden geïnstalleerd.

Het is raadzaam de standaardinstellingen te accepteren, tenzij u een ervaren gebruiker bent.


Terug naar begin


======================================================================
2.0 Windows XP Setup uitvoeren
======================================================================

De wizard Windows XP Setup verzamelt allerlei gegevens, zoals landinstellingen, namen en wachtwoorden. De wizard kopieert vervolgens de juiste bestanden naar de vaste schijf, controleert de hardware en configureert uw installatie. Nadat de installatie is voltooid, kunt u zich aanmelden bij Windows XP Home Edition. Tijdens de installatie wordt de computer een aantal keren opnieuw opgestart.

De manier waarop u de wizard Windows XP Setup start, is afhankelijk van het feit of u een upgrade uitvoert of een schone installatie uitvoert van Windows XP Home Edition. Bepaal de gewenste installatiemethode, zoek de bijbehorende sectie in deze release-informatie en voer de procedures voor uw scenario uit.


Terug naar begin


2.1 Schone installatie

======================================================================

Als de vaste schijf van uw computer helemaal leeg is of als het huidige besturingssysteem niet wordt ondersteund, moet u de computer opstarten vanaf de cd met Windows XP Home Edition. In het geval van nieuwere cd-rom-stations kunt u de installatie starten vanaf de cd, waarna automatisch de wizard Windows XP Setup wordt uitgevoerd.

>>> Een schone installatie uitvoeren vanaf de cd:

1. Start de computer op met het huidige besturingssysteem en plaats de cd van Windows XP Home Edition in het cd-rom-station.

2. Als Windows de cd automatisch herkent, klikt u op Windows installeren. De wizard Windows XP Setup wordt gestart.

Als de cd niet automatisch wordt herkend door Windows, klikt u op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ het pad naar het Setup-bestand, zoals hieronder. Vervang de aanduiding 'd' zo nodig door de letter van het cd-rom-station.

d:\setup.exe

3. Druk op Enter.

4. Wanneer u naar het type installatie wordt gevraagd, selecteert u Nieuwe installatie en klikt u op Volgende.

5. Volg de aanwijzingen op het scherm.


Terug naar begin

2.2 Upgrade
======================================================================
Het upgradeproces is eenvoudig. De wizard Windows XP Setup detecteert en installeert de juiste stuurprogramma's of maakt een overzicht van de apparaten waarvoor een upgrade niet mogelijk is, zodat u er zeker van kunt zijn dat uw hardware en software compatibel zijn met Windows XP Home Edition.

>>> Een upgrade uitvoeren vanaf de cd:

1. Start de computer op met het huidige besturingssysteem en plaats de cd van Windows XP Home Edition in het cd-rom-station.

2. Als de cd automatisch wordt herkend door Windows, verschijnt het hoofdscherm van de cd. Klik op Windows installeren om de upgrade te starten.

Als de cd niet automatisch wordt herkend door Windows, klikt u op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ het pad naar het Setup-bestand, zoals hieronder. Vervang de aanduiding 'd' zo nodig door de letter van het cd-rom-station.

d:\setup.exe

3. Druk op Enter.

4. Wanneer u naar het type installatie wordt gevraagd, selecteert u Bijwerken en klikt u op Volgende.

5. Volg de aanwijzingen op het scherm.


Terug naar begin


2.3 Informatie over uzelf en over de computer verzamelen
======================================================================

De wizard Windows XP Setup helpt u bij het verzamelen van informatie over uzelf en over de computer. Hoewel dit gedeelte van de installatie bijna helemaal automatisch verloopt, is het mogelijk dat u afhankelijk van de huidige configuratie van uw computer zelf gegevens moet invoeren in de volgende schermen:

* Gebruiksrechtovereenkomst. Als u de voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst accepteert en de installatie verder wilt uitvoeren, selecteert u 'Ik ga akkoord met deze overeenkomst'.

* Een bestandssysteem kiezen. Windows XP Home Edition kan partities op de vaste schijf automatisch converteren naar NTFS, het aanbevolen bestandssysteem voor Windows XP Home Edition. U kunt er ook voor kiezen de bestaande bestandssystemen te blijven gebruiken. Als u een upgrade uitvoert, gebruikt de wizard het huidige bestandssysteem.

* Landinstellingen. In dit scherm kunt u de landinstellingen voor het systeem en voor de gebruiker wijzigen.

* Geef de software een persoonlijk karakter. Typ de volledige naam van de persoon en, indien van toepassing, de organisatie waaraan een gebruiksrechtovereenkomst voor dit exemplaar van Windows XP Home Edition is verleend.

* Computernaam. Typ een unieke computernaam. De wizard stelt een computernaam voor, maar deze kunt u desgewenst wijzigen.

* Datum en tijd instellen. Controleer de datum en tijd, selecteer de juiste tijdzone en geef aan of Windows XP Home Edition automatisch moet overschakelen van zomertijd naar wintertijd, en omgekeerd.Terug naar begin

====================================================================V==
3.0 Windows XP Home Edition starten
======================================================================

Nadat de benodigde gegevens zijn verzameld, wordt de installatie afgerond door de wizard Windows XP Setup. De computer wordt hiervoor enkele keren opnieuw opgestart, waarna u wordt gevraagd zich aan te melden bij Windows XP Home Edition. Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u uw exemplaar van Windows XP Home Edition activeren en registreren, gebruikersaccounts definiëren en eventueel instellingen wijzigen die u tijdens het configuratieproces hebt opgegeven.

Belangrijk U moet beschikken over een beheerdersaccount voor de computer om Windows XP Home Edition te kunnen activeren en registreren. Deze account is ook vereist voor het definiëren van gebruikersaccounts en het wijzigen van computerinstellingen.

Als u uw type account wilt controleren, klikt u achtereenvolgens op Start, op Configuratiescherm en op Gebruikersaccounts.


Terug naar begin


3.1 Aanmelden bij Windows XP Home Edition
======================================================================

Nadat de computer na de installatie opnieuw is opgestart, kunt u zich voor de eerste keer aanmelden bij Windows XP Home Edition. Als u een upgrade hebt uitgevoerd vanuit een eerdere versie van Windows en al beschikt over een gebruikersaccount, kunt u zich aanmelden met die account en het bijbehorende wachtwoord.


Terug naar begin

3.2 Een gebruikersaccount maken
======================================================================

Uw gebruikersaccount is bepalend voor uw gebruikersnaam en wachtwoord, en zorgt ervoor dat uw persoonlijke bestanden en instellingen beschikbaar zijn. Iedereen die regelmatig de computer gebruikt, moet eigenlijk een eigen gebruikersaccount hebben. Een gebruikersaccount bestaat uit een gebruikersnaam met bijbehorend wachtwoord. De gebruiker moet de juiste combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord typen om zich te kunnen aanmelden bij de computer. U kunt gebruikersaccounts toevoegen nadat u zich hebt aangemeld met een beheerdersaccount.

>>> Een gebruikersaccount maken:

1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

2. Dubbelklik op Gebruikersaccounts.

3. Klik op Een nieuwe account maken.

4. Volg de aanwijzingen op het scherm.

Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 306824 - Laatst bijgewerkt: 11/15/2007 16:31:00 - Revisie: 1.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • kbinfo KB306824
Feedback