Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Gebruikersnaam en wachtwoord worden niet opgeslagen met AutoAanvullen

Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u een website bezoekt waarvoor u uw Gebruikersnaam en Wachtwoord moet opgeven en u in dat dialoogvenster Het wachtwoord opslaan in de wachtwoordenlijst selecteert, worden uw naam en wachtwoord niet opgeslagen. Wanneer u naar die website terugkeert, wordt uw wachtwoord niet automatisch ingevoerd.
Oplossing
Gebruik een van de volgende methoden in de aangegeven volgorde om dit probleem op te lossen.

Methode 1: Controleren of de functie AutoAanvullen is ingeschakeld

Open het tabblad Inhoud van het dialoogvenster Internet-opties om te controleren of AutoAanvullen is ingeschakeld. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
 3. Open het tabblad Inhoud.
 4. Klik onder Persoonlijke gegevens op AutoAanvullen.
 5. Schakel in het dialoogvenster Instellingen voor AutoAanvullen het selectievakje Gebruikersnamen en wachtwoorden op formulieren in (als dit niet ingeschakeld zou zijn), schakel het selectievakje Vragen alvorens wachtwoorden op te slaan in (als dit niet ingeschakeld zou zijn) en klik op OK.
 6. Klik nogmaals op OK om het dialoogvenster Internet-opties te sluiten.
Start Internet Explorer opnieuw en controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem nog steeds optreedt, gaat u verder met de volgende methode.

Methode 2: Controleren of de service Protected Storage actief is

Controleer of de Microsoft Windows 2000-service Protected Storage actief is. Als de service actief is, stopt u deze en start u de service opnieuw. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ Services.msc in het vak Openen en klik op OK. De module Services wordt weergegeven.
 3. Zoek Protected Storage in de lijst Naam. Let op de kolom Status. Als Protected Storage actief is, bevat de kolom Status de waarde Gestart.
  • Als Protected Storage niet is gestart, start u de service. Hiertoe klikt u met de rechtermuisknop op Protected Storage en klikt u op Starten. De service Protected Storage wordt gestart.
  • Als Protected Storage is gestart, stopt u deze en start u de service opnieuw. Ga hiervoor als volgt te werk:
   1. Klik met de rechtermuisknop op Protected Storage en klik op Stoppen.

    OPMERKING: Als het bericht Andere services stoppen wordt weergegeven, noteert u de namen van de andere services die worden gestopt en klikt u op Ja. De service Protected Storage wordt gestopt.
   2. Klik met de rechtermuisknop op Protected Storage en klik op Starten. De service Protected Storage wordt gestart.

    Opmerking Als in stap a het bericht Andere services stoppen is weergegeven, start u ook de andere services die zijn gestopt. Daartoe klikt u met de rechtermuisknop op elke gestopte service in de lijst Naam (bijvoorbeeld de publicatieservice voor het World Wide Web) en kiest u Starten.
 4. Sluit de module Services.
Start Internet Explorer opnieuw en controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem nog steeds optreedt, gaat u verder met de volgende methode.

Methode 3: RSABase.dll registreren

Dit probleem kan optreden als RSABase.dll niet correct is geregistreerd. Gebruik de volgende stappen als u RSABase.dll opnieuw wilt registreren:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ Regsvr32 /u RSABase.dll in het vak Openen en klik op OK.

  Het volgende RegSvr32-bericht wordt weergegeven:
  DllUnregisterServer in RSABase.dll is voltooid.
  Klik op OK.
 3. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 4. Typ Regsvr32 RSABase.dll in het vak Openen en klik op OK.

  Het volgende RegSvr32-bericht wordt weergegeven:
  DllRegisterServer in RSABase.dll is geslaagd.
  Klik op OK.
Start Internet Explorer opnieuw en controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem nog steeds optreedt, gaat u verder met de volgende methode.

Methode 4: Een nieuwe gebruiker maken

Controleer of de gebruikersaccount niet is beschadigd. Als u het probleem met de voorgaande methoden niet hebt kunnen oplossen, maakt u een nieuwe gebruiker en voegt u deze gebruiker toe aan de groep Administrators. Probeer of u gebruikersnamen en wachtwoorden kunt opslaan wanneer u bent aangemeld als de nieuwe gebruiker. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeembeheer.
  • In Windows 2000 Professional:
   1. Dubbelklik op Computerbeheer.
   2. Klik op Lokale gebruikers en groepen.
   3. Klik op Gebruikers.
   4. Klik in het menu Actie op Nieuwe gebruikers. Het dialoogvenster Nieuwe gebruiker wordt geopend.
   5. Typ in het vak Gebruikersnaam de gewenste gebruikersnaam.
   6. Typ het gewenste wachtwoord in het vak Wachtwoord. Typ hetzelfde wachtwoord in het vak Wachtwoord bevestigen.
   7. Klik op Maken. De gebruiker wordt gemaakt. Klik op Sluiten.
   8. Klik met de rechtermuisknop in de lijst Naam op de nieuwe gebruiker die u hebt gemaakt en kies Eigenschappen.
   9. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen van nieuwegebruiker (waarbij nieuwegebruiker de naam is van de nieuwe gebruiker die u zojuist hebt gemaakt) op het tabblad Lid van en klik op Toevoegen.
   10. Klik in het dialoogvenster Groepen selecteren op Administrators en klik op Toevoegen.
   11. Klik tweemaal op OK en sluit de module Computerbeheer af.
  • In Windows 2000 Server:

   Opmerking: In het kader van het veiligheidsbeleid van het bedrijf of domein moet u deze stappen misschien wijzigen. Neem contact op met de domeinbeheerder voordat u deze stappen uitvoert.
   1. Dubbelklik op Active Directory: gebruikers en computers.
   2. Klik in de lijst Structuur met de rechtermuisknop op Gebruikers, wijs Nieuw aan en klik op Gebruiker.
   3. Typ de voornaam die u wilt gebruiken in het vak Voornaam van het dialoogvenster Nieuw object - Gebruiker dat wordt geopend.
   4. Typ de gewenste gebruikersnaam in het vak Aanmeldingsnaam van de gebruiker en klik op Volgende.
   5. Typ het gewenste wachtwoord in het vak Wachtwoord. Typ hetzelfde wachtwoord in het vak Wachtwoord bevestigen en klik op Volgende.
   6. Klik op Voltooien. De nieuwe gebruiker wordt gemaakt.
   7. Klik met de rechtermuisknop in de lijst Naam op de gebruiker die u hebt gemaakt en kies Leden toevoegen aan een groep.
   8. Klik in de lijst Naam in het dialoogvenster Groep selecteren op Administrators en klik op OK. Het volgende bericht wordt weergegeven:
    De bewerking Toevoegen aan groep is voltooid.
   9. Klik nogmaals op OK en sluit de module Active Directory: gebruikers en computers af.
 3. Meld u op de computer aan als de nieuwe gebruiker die u hebt gemaakt.

  Opmerking: U wordt mogelijk gevraagd uw wachtwoord te wijzigen.
 4. Start Internet Explorer opnieuw en ga naar de gewenste website. Ga na of de gebruikersnaam en het wachtwoord in Windows worden opgeslagen.
Als het probleem is opgelost, kunt u het profiel uit de beschadigde account kopiëren naar de nieuwe gebruikersaccount die u hebt gemaakt. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Gebruik de originele gebruikersaccount om u aan te melden bij de computer.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer op het bureaublad en klik op Eigenschappen.
 3. Klik in het dialoogvenster Systeemeigenschappen op het tabblad Gebruikersprofielen.
 4. Klik in de lijst Profielen die op deze computer zijn opgeslagen op uw profiel en klik op Kopiëren naar.
 5. Klik in het dialoogvenster Kopiëren naar op Bladeren. Ga naar de locatie van de nieuwe gebruikersaccount die u hebt gemaakt. Bijvoorbeeld:
  C:\Documents and Settings\nieuwegebruiker
  waarbij nieuwegebruiker de naam is van de nieuwe gebruikersaccount die u hebt gemaakt.
 6. Klik op OK.
 7. Klik onder Toegestaan te gebruiken op Wijzigen. Selecteer de nieuwe gebruikersaccount in de lijst en klik op OK.
 8. Klik in het dialoogvenster Kopiëren naar op OK. Als u wordt gevraagd deze bewerking te bevestigen, klikt u op Ja.
 9. Klik in het dialoogvenster Systeemeigenschappen op OK.
 10. Gebruik de nieuwe gebruikersaccount om u aan te melden bij de computer.
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 306895 - Laatst bijgewerkt: 02/26/2014 16:56:00 - Revisie: 1.0

 • kbprb ocsso KB306895
Feedback