Het systeem herstellen bij een beschadigd register waardoor Windows XP niet kan worden gestart

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u een Windows XP-systeem kunt herstellen wanneer dit niet kan worden gestart door beschadigingen in het register. Deze procedure biedt geen garantie voor een volledig herstel van het systeem naar een eerdere staat, maar het herstellen van gegevens is hierdoor wel mogelijk.

Waarschuwing Maak geen gebruik van de in dit artikel beschreven procedure als op uw computer een door de OEM geïnstalleerd besturingssysteem aanwezig is. De systeemcomponent in OEM-installaties maakt namelijk wachtwoorden en gebruikersaccounts die eerder niet aanwezig waren. Als u deze procedure niet gebruikt, kunt u zich mogelijk niet opnieuw bij de herstelconsole aanmelden om de oorspronkelijke registercomponenten te herstellen.

Een beschadigd register in Windows XP kan worden hersteld. Beschadigde registerbestanden kunnen verschillende foutberichten veroorzaken. Raadpleeg de Microsoft Knowledge Base voor artikelen over foutberichten met betrekking tot registerproblemen.

In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat normale herstelmethoden geen resultaat hebben gehad en dat alleen toegang tot het systeem kan worden verkregen met behulp van de herstelconsole. Als u een ASR-back-up (Automatic System Recovery) hebt, is dat de aanbevolen herstelmethode. Het is raadzaam de ASR-back-up te gebruiken voordat u de procedure in dit artikel uitvoert.

Opmerking Zorg dat u alle vijf registercomponenten vervangt. Het vervangen van slechts een of twee componenten kan problemen veroorzaken omdat er voor software en hardware instellingen op meerdere locaties in het register kunnen zijn gedefinieerd.
Meer informatie
Wanneer u uw Windows XP-computer probeert te starten of opnieuw op te starten, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
Windows XP kan niet worden gestart omdat het volgende bestand ontbreekt of is beschadigd: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows XP kan niet worden gestart omdat het volgende bestand ontbreekt of is beschadigd: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {Registerbestandfout} Het register kan het volgende onderdeel (bestand) niet laden: \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE of het logboekbestand of vervangende bestand van het onderdeel
Systeemfout: Lsass.exe
Als deze status wordt opgegeven wanneer u probeert een wachtwoord bij te werken, betekent dit dat de waarde die u hebt opgegeven voor het huidige wachtwoord, niet juist is.

Een beschadigd register herstellen waardoor Windows XP niet kan worden gestart

De procedure die in dit artikel is beschreven, maakt gebruik van de herstelconsole en Systeemherstel. Alle vereiste stappen worden in de juiste volgorde vermeld zodat het proces volledig wordt doorlopen. Nadat u deze procedure hebt uitgevoerd, moet het systeem zijn teruggekeerd naar een staat die nagenoeg hetzelfde is als de staat voordat het probleem optrad. Als u ooit NTBackup hebt uitgevoerd en een back-up hebt gemaakt van de systeemstatus, hoeft u de procedures in deel twee en drie niet uit te voeren. U kunt naar Deel 4 gaan.

Deel 1

In Deel 1 start u op via de herstelconsole, vervolgens maakt u een tijdelijke map, daarna maakt u een back-up van de bestaande registerbestanden naar een nieuwe locatie, voorts verwijdert u de registerbestanden van de bestaande locatie en en ten slotte kopieert u de registerbestanden vanuit de reparatiemap naar de map System32\Config. Wanneer u deze procedure hebt voltooid, wordt een register gemaakt waarmee u Windows XP kunt opstarten. Omdat dit register werd gemaakt en opgeslagen tijdens de oorspronkelijke installatie van Windows XP, zijn alle wijzigingen en instellingen die daarna plaats hebben gevonden, verloren gegaan.

Ga als volgt te werk om deel een uit te voeren:
 1. Plaats de Windows XP-opstartdiskette in het diskettestation of plaats de Windows XP-cd-rom in het cd-rom-station en start de computer opnieuw op.
  Selecteer eventuele vereiste opties voor het starten van de computer vanaf het cd-rom-station, als u hierom wordt gevraagd.
 2. Druk vanuit het scherm 'Welkom bij Setup' op R om de herstelconsole te starten.
 3. Selecteer de installatie waartoe u toegang wilt krijgen met de herstelconsole als op uw computer kan worden gekozen uit twee of meer besturingssystemen voor het opstarten.
 4. Typ desgevraagd het Administrator-wachtwoord. Als het Administator-wachtwoord leeg is, drukt u op ENTER.
 5. Typ de volgende regels achter de opdrachtprompt van de herstelconsole en druk na elke regel op ENTER:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Typ exit om de herstelconsole te sluiten. De computer wordt opnieuw opgestart.
Opmerking In deze procedure wordt ervan uitgegaan dat Windows XP is geïnstalleerd in de map C:\Windows. Wijzig C:\Windows in de juiste windows_map als dat een andere locatie is.

Als u toegang hebt tot een andere computer, kunt u tijd besparen door de tekst in stap vijf te kopiëren en een tekstbestand te maken met bijvoorbeeld de naam 'Regkopie1.txt'. U kunt dit bestand gebruiken door de volgende opdracht uit te voeren wanneer u opstart met de herstelconsole:
batch regcopy1.txt
Als u de batch-opdracht in de herstelconsole gebruikt, worden alle opdrachten in een tekstbestand na elkaar uitgevoerd. U hoeft dus niet zoveel opdrachten te typen wanneer u de batch-opdracht gebruikt.

Deel 2

Voor het uitvoeren van de in dit deel beschreven procedure moet u zijn aangemeld als beheerder of als een gebruiker met beheerdersrechten (een gebruiker die over een account beschikt in de groep Administrators). Als u Windows XP Home Edition gebruikt, kunt u zich aanmelden als lid van de groep Administrators. Als u zich aanmeldt als beheerder, moet u eerst Windows XP Home Edition opstarten in de Veilige modus. Ga als volgt te werk om de computer met Windows XP Home Edition op te starten in de Veilige modus.

Opmerking Druk deze instructies af voordat u verdergaat. U kunt deze instructies niet bekijken nadat u de computer opnieuw hebt opgestart in de Veilige modus. Als u het NTFS-bestandssysteem gebruikt, kunt u ook de instructies in Knowledge Base-artikel KB309531 afdrukken. In stap 7 vindt u een verwijzing naar dit artikel.
 1. Klik op Start, klik op Afsluiten (of klik op Computer uitschakelen), klik op Opnieuw opstarten en klik vervolgens op OK (of klik op Opnieuw opstarten).
 2. Druk op F8.

  Op een computer met een opstartconfiguratie voor meerdere besturingssystemen drukt u op F8 zodra het opstartmenu wordt weergegeven.
 3. Selecteer de juiste optie voor veilige modus met de pijltoetsen en druk op ENTER.
 4. Op een systeem met twee of meer opstartsystemen gebruikt u de pijltoetsen om het gewenste besturingssysteem te selecteren en drukt u op ENTER.
In deel twee gebruikt u het hulpprogramma Systeemherstel om de registerbestanden te kopiëren van de locatie met de back-up. Deze map is niet beschikbaar vanuit de herstelconsole en normaal gesproken tijdens het gebruik ook niet zichtbaar. Voordat u met deze procedure begint, moet u verscheidene instellingen aanpassen om de map zichtbaar te maken:
 1. Start Windows Verkenner.
 2. Open het menu Extra en klik op Mapopties.
 3. Open het tabblad Weergave.
 4. Selecteer onder Verborgen bestanden en mappen de optie Verborgen bestanden en mappen weergeven en schakel het selectievakje Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen (aanbevolen) uit.
 5. Klik op Ja wanneer er een dialoogvenster wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd om te bevestigen of u deze bestanden wilt weergeven.
 6. Dubbelklik op het station waarop Windows XP is geïnstalleerd zodat een overzicht van de mappen wordt weergegeven. Het is belangrijk dat u op het juiste station klikt.
 7. Open de map System Volume Information. Deze map is niet beschikbaar en wordt lichter weergegeven omdat het een map betreft die is ingesteld als verborgen.

  Opmerking Deze map bevat een of meer mappen met de aanduiding _restore {GUID}, zoals '_restore{87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}'.

  Opmerking Het volgende foutbericht wordt weergegeven:
  C:\System Volume Information is niet toegankelijk. Toegang geweigerd.
  Als dit bericht wordt weergegeven, kunt u in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel zien hoe u toegang krijgt tot deze map en kunt verdergaan met de procedure:
  309531 Toegang verkrijgen tot de map System Volume Information
 8. Open een map die niet op het huidige tijdstip is gemaakt. Wellicht moet u op Details klikken in het menu Beeld om te zien wanneer de mappen zijn gemaakt. Onder deze map kunnen andere mappen staan die beginnen met RPx. Dit zijn herstelpunten.
 9. Open een van deze mappen om een submap te zoeken voor een momentopname. Het volgende pad is een voorbeeld van een mappad naar de map Snapshot:
  C:\System Volume Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. Kopieer de volgende bestanden van de map Snapshot naar de map C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Ga als volgt te werk om de naam van de bestanden in de map C:\Windows\Tmp te wijzigen:
  • Wijzig _REGISTRY_USER_.DEFAULT in DEFAULT
  • Wijzig _REGISTRY_MACHINE_SECURITY in SECURITY
  • Wijzig _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE in SOFTWARE
  • Wijzig _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM in SYSTEM
  • Wijzig _REGISTRY_MACHINE_SAM in SAM
Dit zijn de registerbestanden waarvan Systeemherstel een back-up heeft gemaakt. Omdat u het registerbestand gebruikt dat is gemaakt door Setup, weet het register niet dat deze herstelpunten bestaan en dat ze beschikbaar zijn. Onder de map System Volume Information wordt een nieuwe map gemaakt met een nieuwe GUID, en een herstelpunt met kopieën van de registerbestanden die in deel een zijn gekopieerd. Daarom moet u niet de meest recente map gebruiken, met name als het tijdstempel van de map gelijk is aan het huidige tijdstip.

De huidige systeemconfiguratie weet niet dat er eerdere herstelpunten zijn. U hebt een eerdere back-up nodig van een eerder herstelpunt om de eerdere herstelpunten weer beschikbaar te maken.

De registerbestanden die naar de map Tmp in de map C:\Windows waren gekopieerd, zijn verplaatst om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn voor de herstelconsole. Deze bestanden moeten worden gebruikt om de registerbestanden te vervangen die zich momenteel in de map C:\Windows\System32\Config bevinden. De herstelconsole heeft een beperkte maptoegang en kan standaard geen bestanden kopiëren van de map System Volume Information.

Opmerking In de procedure in deze sectie wordt ervan uitgegaan dat u op uw computer het FAT32-bestandssysteem gebruikt.Voor meer informatie over toegang tot de map System Volume Information in een NTFS-bestandssysteem klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
309531 Toegang verkrijgen tot de map System Volume Information

Deel 3

In Deel 3 verwijdert u de bestaande registerbestanden en vervolgens kopieert u de registerbestanden van Systeemherstel naar de map C:\Windows\System32\Config:
 1. Start de herstelconsole.
 2. Typ de volgende regels achter de opdrachtpompt en druk na elke regel op ENTER:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Opmerking Op sommige van deze opdrachtregels is mogelijk tekstterugloop toegepast ten behoeve van de leesbaarheid..
 3. Typ exit om de herstelconsole te sluiten. De computer wordt opnieuw opgestart.
Opmerking In deze procedure wordt ervan uitgegaan dat Windows XP is geïnstalleerd in de map C:\Windows. Wijzig C:\Windows in de juiste windows_map als dat een andere locatie is.

Als u toegang hebt tot een andere computer, kunt u tijd besparen door de tekst in stap twee te kopiëren en een tekstbestand te maken met bijvoorbeeld de naam Regkopie2.txt. U kunt dit bestand gebruiken door de volgende opdracht uit te voeren wanneer u opstart met de herstelconsole:
batch regcopy2.txt

Deel 4

 1. Klik op Start en klik op Alle programma's.
 2. Klik op Bureau-accessoires en klik op Systeemwerkset.
 3. Klik op Systeemherstel en klik op Een eerdere status van deze computer herstellen.
Referenties
Voor meer informatie over het gebruik van de herstelconsole klikt u op de volgende artikelnummers, zodat de desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden weergegeven:
307654 De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP
216417 De herstelconsole van Windows installeren
240831 Bestanden kopiëren van de herstelconsole naar verwisselbare media
314058 Beschrijving van het hulpprogramma Herstelconsole van Windows XP
Als u meer informatie wilt over Systeemherstel, klikt u op de volgende artikelnummers, zodat de desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden weergegeven:
306084 Een vorige staat van het besturingssysteem herstellen in Windows XP
261716 Systeemherstel verwijdert bestanden tijdens een herstelprocedure
Als u meer informatie wilt over de drie meest waarschijnlijke oorzaken van een beschadigd register en over hoe u deze kunt identificeren, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
822705 Informatie over het oplossen van registerproblemen voor ervaren gebruikers
WinXP
Eigenschappen

Artikel-id: 307545 - Laatst bijgewerkt: 03/08/2014 15:21:00 - Revisie: 9.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

 • kbenv kbinfo KB307545
Feedback