FIX: Het is niet mogelijk in Office XP documenten te openen uit een webmap waarvoor clientcertificaten nodig zijn

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL307560
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u een Office-document uit een externe webmap wilt openen door in Windows Verkenner te dubbelklikken op het bestand (in Microsoft Windows 2000 vindt u het bestand onder Mijn netwerklocaties, in Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (ME) vindt u het bestand onder Webmappen), kan het gebeuren dat u het bestand niet kunt openen. Dit probleem treedt op als de volgende omstandigheden zich tegelijk voordoen:
 • De server heeft SSL (Secure Sockets Layer) en een clientcertificaat nodig voor verificatie van de webmap.
 • De server gebruikt DAV (Distributed Authoring and Versioning) voor het publicatieprotocol en niet FPSE (FrontPage Server Extensions).
 • Op de client is Office XP geïnstalleerd, dat een nieuwere versie van de OLE-databasebron voor Internet Publishing (MSDAIPP) heeft geïnstalleerd.
 • Het desbetreffende bestand wordt geopend in een toepassing op de client waarin URL Moniker-binding (URLMON) wordt gebruikt om de webbron te openen (bijvoorbeeld Office 2000 of Office XP).
Dit probleem treedt niet op als u het bestand eerst naar een lokale bestemming kopieert.
Oorzaak
Het probleem wordt veroorzaakt door een oudere versie van de OLE-databasebron voor Internet Publishing (MSDAIPP) die wordt geleverd met Office XP.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen met het laatste Service Pack voor Microsoft Office XP. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
307841 Office XP: Het meest recente Office XP Service Pack ophalen
U kunt het volgende bestand downloaden vanaf het Microsoft Downloadcentrum:
Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand beschikbaar werd gesteld. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die elke onbevoegde wijziging aan het bestand verhinderen.

De Engelse versie moet de volgende (of latere) bestandskenmerken hebben:
  *** Digitale handtekening van Microsoft Corporation ***    DigHnd    Tijd  Versie     Grootte Bestandsnaam    --------------------------------------------------------  12-Sep-2001 23:28 5.0.2919.6304 371 kB  Pkmse54.exe 
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden genoemd in de sectie "De informatie in dit artikel is van toepassing op:" worden vermeld.
In Service Pack 1 voor Microsoft Office XP is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Meer informatie

Stappen om het gedrag te reproduceren

 1. Op een webserver die zowel WebDAV als verificatie van clientcertificaten voor SSL ondersteunt, zoals Microsoft Windows 2000 Server met Microsoft Internet Information Services (IIS) versie 5.0, maakt u een virtuele map met lees-, schrijf- en bladertoegang waarvoor SSL en clientcertificaten voor verificatie nodig zijn. Plaats een aantal Office-documenten in de map om te testen.Voor meer informatie over het instellen van clientcertificaten in IIS 5.0 klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  228836 Installing a New Certificate for Use in SSL/TLS
  228984 Using Certificate Server 2.0 to Generate a Server Certificate for Use with IIS 5.0
 2. Installeer een certificaat dat is ondertekend door een certificeringsinstantie die wordt vertrouwd door de server. Als u Windows 2000 Server gebruikt en Certificate Services is geïnstalleerd, kan de client als volgt een verificatiecertificaat van die server opvragen via de website van de certificaatserver:
  http://< servernaam of IP-adres van certificeringsinstantie >/certsrv
  Nadat het certificaat is geïnstalleerd, krijgt de client toegang tot de webmap.

 3. Nadat het certificaat is geïnstalleerd, krijgt de client toegang tot de webmap.Installeer Office XP op de clientcomputer.
 4. Nadat het certificaat is geïnstalleerd, krijgt de client toegang tot de webmap.Vanuit Windows Verkenner klikt u in Mijn netwerklocaties (Windows 2000 of Windows XP) of in Webmappen (Windows 98 of Windows ME) op Netwerklocatie toevoegen of Webmap toevoegen om de wizard te starten.
 5. Nadat het certificaat is geïnstalleerd, krijgt de client toegang tot de webmap.Voltooi de wizard door de URL van de webmap (bijvoorbeeld https://<servernaam of IP-adres >/mapnaam) en een beschrijvende naam te typen. Klik op Voltooien om de wizard te voltooien.
 6. Nadat het certificaat is geïnstalleerd, krijgt de client toegang tot de webmap.Als u gevraagd wordt een clientcertificaat te selecteren, selecteert u het certificaat dat wordt herkend door de server of dat u rechtstreeks van de server hebt gekregen als daarop Certificate Services wordt uitgevoerd. Als er slechts één certificaat aanwezig is in uw persoonlijk archief, wordt niet om een certificaat gevraagd.
 7. Nadat het certificaat is geïnstalleerd, krijgt de client toegang tot de webmap.Nadat u verbinding hebt gemaakt, wordt de inhoud van de map weergegeven. Zoek een Office-document en dubbelklik erop om het te openen. De bijbehorende Office-toepassing wordt gestart, maar er wordt een dialoogvenster weergegeven met de melding dat het bestand niet kan worden geopend. In toepassingen waarin geen gebruik wordt gemaakt van URLMON, kunnen bestanden in de map worden geopend. Windows-bitmapafbeeldingen worden bijvoorbeeld zonder fouten geopend in Paint.
"open office document"
Eigenschappen

Artikel-id: 307560 - Laatst bijgewerkt: 01/10/2015 13:18:38 - Revisie: 4.1

 • Microsoft Office XP Professional met FrontPage
 • Microsoft OLE-databasebron voor Internet Publishing 2.0
 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbbug kbfix kbwebfolder kbprovider kbofficexpsp1fix kbgrpdso KB307560
Feedback