Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Procedure: Een update op een netwerkinstallatiemap van Office XP uitvoeren door het downloaden van updatebestanden

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL307783
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Wanneer Microsoft Office een servicerelease uitbrengt, komen er twee afzonderlijke versies van de update beschikbaar: één updateversie voor netwerkinstallatiemappen en één updateversie voor zelfstandige computers. In dit artikel wordt beschreven hoe u een update voor een netwerkinstallatiemap uitvoert.

Terug naar begin

Een netwerkupdate uitvoeren

Wanneer u een netwerkupdate uitvoert, wordt de oorspronkelijke versie van Office door Microsoft Windows Installer opnieuw in de cache geplaatst en opnieuw geïnstalleerd. Tijdens dit proces wordt het MSI-bestand vervangen dat eerder in de cache werd opgeslagen en worden alle oude bestanden door nieuwe overschreven. Doordat er volledige bestanden worden geïnstalleerd en geen patches, kunnen alle bestanden op de server worden vervangen die zijn gewijzigd met Microsoft QFE-updates (Quick Fix Engineering).

Alle updates zijn zodanig ontworpen dat alle functies hun bestaande installatiestatus behouden en ondersteuningsbestanden, zoals transformaties, net zo blijven werken als vóór de update. U kunt bestaande transformaties (MST-bestanden) op een bijgewerkte netwerkinstallatie blijven gebruiken om dezelfde aanpassingen te reproduceren voor nieuwe clientinstallaties.

Terug naar begin

Een netwerkupdate uitvoeren vanaf de opdrachtregel

Hoewel een standaard updatepakket een installatieprogramma met dialoogvensters en ondersteuning via een interface bevat, moet u een netwerkupdate uitvoeren vanaf de opdrachtregel. Vanaf de opdrachtregel voert u Windows Installer uit met opties voor het pad naar het bijgewerkte MSI-bestand en de naam van het bijgewerkte MSP-bestand.
 • Het MSI-bestand is het Windows Installer-pakketbestand uit de oorspronkelijke kopie van de installatie.
 • Het MSP-bestand is het updatebestand van Office dat informatie bevat over de wijzigingen in de update.
De update geeft Windows Installer opdracht om bestanden toe te voegen aan, bij te werken in of te verwijderen uit de netwerkinstallatie. Bestanden voor een netwerkupdate voor Office XP kunt u vinden op de website voor de Microsoft Office Resource Kit.

Terug naar begin

Een update uitvoeren op een netwerkinstallatiemap van Office

 1. Download het zelf-uitpakkende uitvoerbare bestand voor de update vanaf de website voor de Microsoft Office Resource Kit en dubbelklik op de bestandsnaam om het MSP-bestand uit te pakken.
 2. Maak verbinding met de servershare voor uw netwerkinstallatiemap.

  OPMERKING: u moet schrijftoegang hebben voor de netwerkinstallatiemap op de server, alsmede de juiste machtigingen om de taak uit te voeren.
 3. Klik in het menu Start op Uitvoeren en typ de opdrachtregel voor Windows Installer met de juiste opties voor de installatie.

  Gebruik de volgende syntaxis:
  <start> msiexec /ppad\naam van MSP-updatebestand/apad\naam van MSI-bestandSHORTFILENAMES=TRUE /qb /L*pad\naam van logboekbestand
  Als een update meerdere MSP-bestanden bevat, moet u de opdrachtregel uitvoeren voor elk MSP-bestand dat u toepast op de netwerkinstallatiemap. U kunt in dezelfde opdrachtregel niet naar meerdere MSP-bestanden verwijzen.

Terug naar begin

Beschrijving van de opdrachtregeloptie

 • <start> - alleen verplicht voor systemen met Microsoft Windows 98 waarbij Msiexec niet rechtstreeks in het pad staat.
 • Msiexec - de naam van het uitvoerbare bestand voor Microsoft Windows Installer.
 • /p - zorgt ervoor dat Windows Installer de update uitvoert voor een bestaande installatie.
 • pad\naam van MSP-updatebestand - het pad en de bestandsnaam van het MSP-bestand voor de update.
 • /a - zorgt ervoor dat Windows Installer een netwerkinstallatie uitvoert van een product op een netwerkshare.
 • pad\naam van MSI-bestand - het pad en de bestandsnaam van het Windows Installer-pakket voor de oorspronkelijke installatiekopie.
 • SHORTFILENAMES=TRUE - geeft aan dat Windows Installer alle bestanden en mappen maakt met MS-DOS-compatibele namen. Dit is verplicht als u Windows Installer vanaf de opdrachtregel uitvoert.
 • /qb - hiermee wordt de gebruikersinterface ingesteld op het basisniveau (eenvoudige afhandeling van voortgang en fouten).
 • /L* - hiermee schakelt u logboekregistratie in en geeft u een pad op voor het logboekbestand. Het sterretje (*) geeft aan dat alle informatie naar het logboek wordt geschreven.
 • pad\naam van logboekbestand - het pad en de bestandsnaam voor het logboekbestand van Windows Installer.

Terug naar begin


Eigenschappen

Artikel-id: 307783 - Laatst bijgewerkt: 02/24/2014 17:51:55 - Revisie: 1.0

Microsoft Office XP (Setup)

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB307783
Feedback