Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het installatieprogramma starten vanuit MS-DOS in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL307848
Inleiding
In dit artikel wordt beschreven hoe u het programma Windows XP Setup start vanaf de opdrachtprompt.

Meer informatie

De uitvoering van het programma Setup voorbereiden

Voer eerst de volgende stappen uit voordat u Windows XP installeert:
 1. Controleer of uw computerhardware compatibel is met Windows XP. Bezoek de volgende website van Microsoft Windows Hardware Quality Labs voor de meest recente informatie over compatibiliteit en het downloaden en installeren van stuurprogramma's voor de vermelde hardware: Als u meer informatie wilt over de systeemvereisten voor Windows XP-besturingssystemen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  314865 Systeemvereisten voor Windows XP-besturingssystemen
 2. Lees de volgende documenten op de cd-rom van Windows XP (waarbij station het station is waarin de cd-rom van Windows XP zich bevindt). Deze documenten bevatten informatie die u helpt bij de voorbereiding van de installatie.
  • station:\Docs\Read1st.txt: dit document bevat essentiële informatie die niet is opgenomen in de documentatie of een ander TXT-bestand op de cd-rom.
  • station:\Docs\RelNotes.htm: dit document bevat de release-opmerkingen voor Windows XP.
  • station:\Readme.htm: dit document bevat nieuwe of andere informatie als aanvulling op de documentatie bij Windows XP.
 3. Maak een partitie op de vaste schijf en formatteer deze met het FAT- of FAT32-bestandssysteem.

  Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het maken van een partitie:
  255867 Fdisk en Format gebruiken om de vaste schijf te partitioneren of opnieuw te partitioneren
  Opmerking Het programma Windows XP Setup heeft ten minste 383 MB vrije schijfruimte nodig om de installatiebestanden te kopiëren.

Het programma Windows XP Setup starten vanaf de opdrachtprompt

Ga als volgt te werk als u Windows XP wilt starten vanaf de opdrachtprompt:
 1. Plaats de cd-rom van Windows XP in het cd-rom- of dvd-rom-station.
 2. Start de computer opnieuw op in de opdrachtpromptmodus met cd-rom-ondersteuning. Als MS-DOS nog niet op uw computer is geïnstalleerd, of als u om andere redenen de opdrachtpromptmodus niet kunt activeren in het menu Opstarten, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  187632 Een Windows 98-opstartdiskette maken die FAT32 ondersteunt
 3. Start SMARTDrive als dat nog niet is gestart. Ga hiervoor naar de map waarin zich het bestand Smartdrv.exe bevindt, typ smartdrv en druk op ENTER. Als u SMARTDrive niet gebruikt, is het mogelijk dat het programma Windows XP Setup bestanden langzaam naar de vaste schijf kopieert.
 4. Bij de opdrachtprompt typt u station: en drukt u op ENTER (waarbij station het station is waarin de cd-rom van Windows XP zich bevindt).
 5. Typ cd i386 en druk op ENTER.
 6. Typ winnt en druk op ENTER. Het programma Windows XP Setup wordt gestart.
 7. Typ het pad naar de installatiebestanden van Windows XP en druk op ENTER. Typ bijvoorbeeld d:\i386.

  De bestanden worden door het programma Windows XP Setup naar de vaste schijf gekopieerd. Nadat de bestanden zijn gekopieerd, verschijnt een bericht van de volgende strekking:
  Het MS-DOS-gedeelte van het Setup-programma is voltooid.
  Het Setup-programma zal de computer nu opnieuw opstarten. Windows XP Setup zal doorgaan
  nadat de computer opnieuw is opgestart.

  Als station A een diskette bevat, moet u deze nu verwijderen.

  Druk op ENTER om de computer opnieuw op te starten en door te gaan met Windows XP Setup.
 8. Verwijder eventuele diskettes uit de computer en druk op ENTER. De computer wordt opnieuw opgestart en het programma Windows XP Setup wordt hervat. Druk op ENTER om door te gaan.
 9. Volg de procedure voor het selecteren en formatteren van de partitie waarin u Windows XP wilt installeren. Als uw vaste schijf slechts één partitie bevat, moet u deze niet verwijderen uit de lijst met bestaande partities. De installatiebestanden zijn door het programma Windows XP Setup naar deze partitie gekopieerd.

  U kunt een partitie die als FAT32 is geformatteerd, later converteren naar het NTFS-bestandssysteem.

  De bestanden die nodig zijn voor het programma Windows XP Setup, worden gekopieerd. Vervolgens wordt de computer opnieuw opgestart. Als u opgeeft dat het station moet worden geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem, wordt het station door Windows op fouten gecontroleerd voordat de computer opnieuw wordt opgestart. Windows XP Setup gaat door in de GUI-modus (Graphical User Interface).
 10. Volg de stappen in de wizard Windows Setup om de installatie van Windows XP te voltooien.
kbsetup setup set up cmd exe
Eigenschappen

Artikel-id: 307848 - Laatst bijgewerkt: 11/21/2005 17:18:14 - Revisie: 5.0

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbhowtomaster KB307848
Feedback