Procedure: Bestanden coderen in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL307877
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u met de Windows XP-functie voor het coderen van het bestandssysteem, het Encrypting File System (EFS), bestanden in gecodeerde indeling opslaat op uw vaste schijf.

Het coderen van gegevens houdt in dat u deze gegevens omzet naar een indeling die niet door anderen kan worden gelezen. Met EFS kunt u gegevens automatisch coderen op het moment dat ze worden opgeslagen op de vaste schijf. Beheerders kunnen wel gegevens herstellen die door iemand anders zijn gecodeerd.

De EFS-functie wordt niet geleverd bij Microsoft Windows XP Home Edition.

Terug naar begin

Een bestand coderen

Alleen bestanden op NTFS-volumes kunnen worden gecodeerd. Ga als volgt te werk om een bestand te coderen:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Windows Verkenner.
 2. Zoek het gewenste bestand, klik met de rechtermuisknop op de bestandsnaam en klik vervolgens op Eigenschappen.
 3. Klik op het tabblad Algemeen op Geavanceerd.
 4. Klik onderCompressie- en coderingskenmerkenop het selectievakjeInhoud coderen om gegevens te beveiligenen klik op OK.
 5. Klik nogmaals op OK. Als het bestand in een niet-gecodeerde map staat, verschijnt een Coderingswaarschuwing. Voer een van de volgende stappen uit:
  • Als u alleen het bestand wilt coderen, klikt u opAlleen het bestand coderenen klikt u vervolgens op OK.
  • Als u zowel het bestand als de bijbehorende map wilt coderen, klikt u opHet bestand en de bovenliggende map coderenen klikt u vervolgens op OK.
Een gecodeerd bestand kan niet worden geopend door andere gebruikers. Als een andere gebruiker bijvoorbeeld een gecodeerd Microsoft Word-document probeert te openen, verschijnt het volgende bericht:
Word kan het document niet openen:gebruikersnaamheeft geen toegangsrechten
(station:\bestandsnaam.doc)
Als een andere gebruiker een gecodeerd document probeert te kopiëren of te verplaatsen naar een andere locatie op de vaste schijf, verschijnt het volgende bericht:
Fout bij kopiëren van bestand of map
Kan het bestandbestandsnaamniet kopiëren. De toegang is geweigerd.
Controleer of de schijf vol is of is beveiligd tegen schrijven en of het bestand momenteel in gebruik is.
Terug naar begin

Probleemoplossing

 • U kunt geen bestanden of mappen coderen in een FAT-volume.

  Bestanden en mappen die u wilt coderen, moet u opslaan op NTFS-volumes.
 • U kunt gecodeerde bestanden of mappen niet opslaan op een externe server die niet wordt vertrouwd voor overdracht.

  U kunt dit probleem oplossen als u de externe server instelt als vertrouwde server voor overdracht. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Meld u aan op een domeincontroller met een beheerdersaccount.
  2. Start de module Active Directory: gebruikers en computers.
  3. Breid in het linkerdeelvenster het domein uit. Zoek de gewenste server, klik met de rechtermuisknop op de servernaam en klik vervolgens op Eigenschappen.
  4. Schakel op het tabblad Algemeen het selectievakjeComputer vertrouwen voor overdrachtin (als dit nog niet is gebeurd). Klik op OK in het berichtvenster dat verschijnt.
  5. Klik nogmaals op OK en sluit de module Active Directory: gebruikers en computers af.
 • U krijgt geen toegang tot gecodeerde bestanden op Macintosh-clients.
 • U kunt geen documenten openen die door andere gebruikers zijn opgeslagen in een gecodeerde map die u hebt gemaakt.

  Op het moment dat een andere gebruiker een document maakt in een gecodeerde map, wordt dat document gecodeerd en is (standaard) alleen toegankelijk voor die gebruiker. Hierdoor kan het gebeuren dat u bepaalde bestanden niet kunt openen in een map die u zelf hebt gecodeerd. Als u deze bestanden toch wilt openen, moet u ervoor zorgen dat uw gebruikersaccount wordt toegevoegd aan de lijst van gebruikers met wie de gecodeerde bestanden worden gedeeld.
Terug naar begin

REFERENTIES

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
223316 Best Practices for Encrypting File System
Terug naar beginEigenschappen

Artikel-id: 307877 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 05:36:50 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB307877
Feedback