Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Groepsbeleid van Windows 2000 bijwerken voor Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL307900
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Windows XP Professional ondersteunt een superset van de groepsbeleidsfuncties die worden ondersteund door Windows 2000. De nieuwe functies worden geïnstalleerd via bijgewerkte uitbreidingen op de client, beheersjablonen (ADM-bestanden) en een bijgewerkte groepsbeleidsmodule.

In dit artikel wordt beschreven hoe u een Active Directory-groepsbeleidobject van Windows 2000 kunt bijwerken zodat de nieuwe functies in Windows XP worden ondersteund, en hoe u dergelijke objecten beheert.
Meer informatie
Als u een Active Directory-groepsbeleidobject bijwerkt zodat de nieuwe Windows XP-beleidsinstellingen worden ondersteund, worden Windows XP-specifieke instellingen genegeerd door Windows 2000-clients. Dit probleem doet zich per instelling voor. Als een beleidsobject een instelling bevat die niet wordt ondersteund, worden alle andere (wel ondersteunde) instellingen van dat beleidsobject wel toegepast.

Ga op een Windows XP-domeinlid als volgt te werk om een Windows 2000-groepsbeleidobject bij te werken:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ mmc en klik op OK.
 2. Klik in het menu Bestand op Module toevoegen/verwijderen.
 3. Klik in het dialoogvenster Module toevoegen/verwijderen op Toevoegen.
 4. Klik in het dialoogvenster Een zelfstandige module toevoegen op Groepsbeleid en klik op Toevoegen.
 5. In het dialoogvenster Groepsbeleidobject selecteren wordt Lokale computer weergegeven als het doelobject. Klik op Bladeren, selecteer het groepsbeleidobject dat u wilt bijwerken en klik op OK.

  Opmerking Wanneer u op Bladeren klikt, kan er een vertraging optreden terwijl er wordt gezocht naar de beleidsobjecten in het domein.
 6. Klik op Sluiten.
 7. Klik op OK.
U kunt nu de beleidsinstellingen in dit beleidsobject aanpassen met de groepsbeleidconsole van de Windows XP-client.

Belangrijk Nadat u Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) hebt toegepast, worden de beveiligingssjablonen van het groepsbeleid hersteld in de standaardbeveiligingsinstellingen van Windows 2000. Door deze wijziging moet u deze zeven stappen herhalen nadat u Windows 2000 SP4 hebt toegepast.

De ADM-bestanden worden automatisch bijgewerkt als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Het ADM-bestand op de lokale computer heeft een later tijdstempel dan het bestand in de map \Adm op de domeincontroller.
 • De ADM-bestanden zijn niet even groot.
 • Het groepsbeleid “Automatisch bijwerken van ADM-bestanden uitschakelen' is niet ingeschakeld voor de gebruiker.
Voor meer informatie over een verwant onderwerp klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
316977 Problemen met groepsbeleidsjabloon in Windows Server 2003

Opmerkingen

 • Het groepsbeleidobject wordt feitelijk bijgewerkt met de nieuwe ADM-bestanden wanneer u onder de titel van het beleidsobject op de optie Computerconfiguratie of Gebruikersconfiguratie klikt of deze optie uitvouwt. Met deze methode kunt u één beleidsobject tegelijk bijwerken.
 • De Windows XP-module Groepsbeleid werkt alleen in Windows XP Professional.
 • De Windows XP-module implementeert een nieuwe functie die de besturingssysteemversie weergeeft. Deze versie is nodig voor een beleidsinstelling van de beheersjabloon in het deelvenster in de uitgebreide weergave. De Windows 2000-module Groepsbeleid kan deze versie-informatie niet weergeven, maar nadat deze module is bijgewerkt kunnen de beheersjablooninstellingen ermee worden gewijzigd.
 • Nieuwe beveiligingsinstellingen worden ook ondersteund in Windows XP. Deze instellingen zijn beschikbaar via de Windows XP-module Groepsbeleid. Ze worden niet weergegeven via de Windows 2000-module Groepsbeleid, ongeacht of ze wel of niet zijn geconfigureerd. Als u de beveiligingsinstellingen bewerkt via de Windows 2000-module, blijven de Windows XP-specifieke beveiligingsinstellingen ongemoeid.
Wij raden u aan om bijgewerkte groepsbeleidobjecten te bewerken vanuit Windows XP-clients. U kunt deze groepsbeleidobjecten verder beheren, zoals het koppelen van deze objecten aan domeinen of afdelingen, vanuit de Active Directory-beheerhulpprogramma's van Windows 2000.
editor gpe
Eigenschappen

Artikel-id: 307900 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 05:38:04 - Revisie: 6.0

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto KB307900
Feedback