Kennisgeving en upgradeopties van Windows 10 beheren

Samenvatting
Gekwalificeerde computers en apparaten die in uw organisatie worden gebruikt en draaien onder Windows 7 Pro of Windows 8.1 Pro kunnen een gratis upgrade naar Windows 10 krijgen en kunnen worden bijgewerkt via Windows Update. (Deze aanbieding is niet beschikbaar voor klanten die gebruik maken van Enterprise of ingebouwde versies van Windows 7 en Windows 8.1.) In dit artikel worden de kennisgeving en de upgradeopties beschreven en wordt uitgelegd hoe u deze opties kunt beheren.

Ongeacht de huidige criteria die bepalen dat uw systeem misschien niet aan de eisen voldoet, kunnen beheerders die willen voorkomen dat clients met Windows 7, Windows 7 voor Embedded-systemen, Windows 8.1 en Windows Embedded 8.1 Pro de upgrade uitvoeren, de beleidsinstellingen die in dit artikel worden beschreven inschakelen.

Zie de startpagina van Windows voor meer informatie over de upgradevereisten voor Windows 10.
Meer informatie

De upgrade naar Windows 10 beheren

Automatische scenario's

De upgrade naar Windows 10 wordt in de volgende scenario's automatisch geblokkeerd (oftewel, er is geen verdere actie vereist) op computers en andere apparaten:

 • De computer of dit apparaat wordt onderhouden via WSUS en hiervoor werd geen update 3035583 toegepast.
 • De computer maakt gebruik van een van onderstaande systemen, die zijn uitgesloten van dit reservatieaanbod:

  • Windows 8.1 Enterprise of Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 of Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry of Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 voor ingesloten systemen
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Niet-automatische scenario's

U kunt de upgrade van Windows 10 uitvoeren via een van onderstaande methodes. 
Groepsbeleid
Microsoft heeft nieuwe updates gereleased om het voor u mogelijk te maken een upgrade naar Windows 10 via Windows Update te blokkeren. Deze updates installeren een nieuwe instelling van het Groepsbeleid. Computers uitgerust met deze instelling zullen nooit een upgrade naar de nieuwste versie van Windows detecteren, downloaden of installeren.

Om deze updates te bekomen en te installeren gaat u naar een van onderstaande artikels van de Microsoft Knowledge Base:

Voor de configuratie van deze instelling Groepsbeleid door gebruik te maken van het Groepsbeleid gelden onderstaande voorwaarden:

 • De juiste update moet worden geïnstalleerd.
 • U moet het bijgewerkte bestand WindowsUpdate.admx gebruiken door het bestand te kopiëren vanaf de locatie waar het beleid wordt bewerkt.
Computerconfiguratie
Ga als volgt te werk om de upgrade te blokkeren via Computerconfiguratie:

 1. Klik op Computerconfiguratie.
 2. Klik op Beleidsregels.
 3. Klik op Beheersjablonen.
 4. Klik op Windows-onderdelen.
 5. Klik op Windows Update.
 6. Dubbelklik op De upgrade naar de nieuwste versie van Windows uitschakelen via Windows Update.
 7. Klik op Inschakelen.
Beleidspad: Computerconfiguratie / Beheersjablonen / Windows-onderdelen / Windows UpdateBeleidsregels
Instelling: De upgrade naar de nieuwste versie van Windows via Windows Update uitschakelen
Windows-register
Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Voordat u wijzigingen aanbrengt, maakt u een back-up van het register dat u kunt terugzetten in het geval er zich problemen voordoen.

Om de upgrade naar Windows 10 via Windows Update te blokkeren, moet u onderstaande registry-waarde instellen:

Subsleutel: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
DWORD-waarde: DisableOSUpgrade = 1

De Windows 10 app downloaden verbergen (pictogram in de meldingenbalk)

Automatische scenario's

De meldingsapp voor Windows 10 wordt automatisch geblokkeerd (wat betekent dat geen verdere actie is vereist) op computers en andere apparaten in de volgende scenario's:

 • De computer maakt gebruik van een van onderstaande systemen, die zijn uitgesloten van dit reservatieaanbod:

  • Windows 8.1 Enterprise of Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 of Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry of Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 voor ingesloten systemen
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Niet-automatische scenario's

Windows-register
Belangrijk Volg de stappen in deze sectie zorgvuldig. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er grote problemen optreden. Voordat u wijzigingen aanbrengt, maakt u een back-up van het register dat u kunt terugzetten in het geval er zich problemen voordoen.

Voor niet-Enterpriseversies van Windows kan het meldingspictogram worden onderdrukt via Windows registry. Stel hiertoe de volgende registersleutel in:

Subsleutel: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx
DWORD-waarde: DisableGwx = 1

De Windows 10 downloaden app inschakelen (pictogram in de meldingenbalk)

Als u de app Windows 10 downloaden (kleine pictogram in de meldingenbalk) niet ziet is dit mogelijk het geval om een van onderstaande redenen:
 • De computer of het andere apparaat is niet bijgewerkt omdat de laatste versie van Windows 7 Service Pack (SP1) of Windows 8.1 Update niet is geïnstalleerd.
 • Windows Update is uitgeschakeld of niet ingesteld om automatisch updates te ontvangen.
 • U hebt de vereiste functionaliteit van Windows Update geblokkeerd of verwijderd. Voor meer informatie hierover leest u KB-artikel3035583.
 • De Windows-installatie is niet geactiveerd.
 • De computer maakt gebruik van een van onderstaande systemen, die zijn uitgesloten van dit reservatieaanbod:

  • Windows 8.1 Enterprise of Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 of Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry of Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 voor ingesloten systemen
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7
 • Het apparaat wordt beheerd door een IT-administrator die het pictogram op uw bureaublad heeft onderdrukt. (Om te controleren of dit het geval is, kunt u contact opnemen met uw IT-beheerder.)
U kunt de eerste drie problemen oplossen door Windows Update uit te voeren en alle beschikbare updates te installeren. Volg deze stappen als u denkt dat geen van deze voorwaarden op uw systeem van toepassing is en als u het pictogram nog steeds niet ziet.

Opmerking Deze oplossing bepaalt of uw apparaat voldoet aan alle vereisten en zal indien van toepassing de app Get Windows 10 inschakelen.
 1. Start Kladblok.
 2. Plak de volgende tekst in Kladblok:

  schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent" “reg delete HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /value DisableGwx”
 3. Klik op Bestand en klik op Opslaan als.
 4. In het vak Bestandsnaam wijzigt u de bestandsnaam in ReserveWin10.cmd.
 5. Selecteer in de lijst Opslaan als de optie Alle bestanden (*.*) en selecteer de map waarin u het bestand wilt opslaan. Sla het bestand bijvoorbeeld op in C:/Temp.
 6. Klik op Opslaan.
 7. Open een opdrachtregelvenster met verhoogde rechten. Open hiervoor het Startscherm of het Start-menu, typ de tekst Opdrachtpromptin het zoekvak, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren.
 8. Voer het bestand uit vanaf de locatie die u hebt geselecteerd in stap 5. Typ bijvoorbeeld de volgende opdracht in het opdrachtregelvenster:

  C:/Temp/ReserveWin10.cmd
De Microsoft Compatibility Appraiser neemt 10-30 minuten in beslag. Gedurende deze periode levert het script voortdurend statusrapporten over de uitvoering. Wees geduldig! Als het script vastloopt in een oneindige lus, betekent dit dat op uw systeem niet de vereiste Windows-updates zijn geïnstalleerd. Naast de installatie van Windows 7 SP1 of Windows 8.1 Update moeten ook de volgende updates geïnstalleerd zijn:
Voor Windows 7 SP1
Voor Windows 8.1 Update
Om handmatig te controleren of deze updates geïnstalleerd zijn, typt u de volgende opdracht bij een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheid:
dism /online /get-packages | findstr <KBID>
Opmerking In deze opdracht staat <KBID> voor het werkelijke KB-artikelnummer van de update die u zoekt.

Als de update geïnstalleerd is, geeft deze opdracht de pakket-id weer. Gebruikers van Windows 8.1 zien bijvoorbeeld het volgende:
C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583
Pakket-id: Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29
Script voor niet-Engelse Windowsversies
Voor niet-Engelse Windowsversies gebruikt u onderstaand script (hetzelfde script als in stap twee van bovenstaande procedure):

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent"

Het scherm voor installatie zonder toezicht in Windows 8.1 Update omzeilen

Als in Windows 8.1 KB3065988 is geïnstalleerd, vraagt het systeem de gebruikers een exemplaar van Windows 10 te reserveren als onderdeel van het OOBE-proces dat optreedt bij de eerste opstartcyclus. Voor organisaties die Windows 8.1 Pro hebben geïmplementeerd met behulp van het bestand Unattend.xml waarmee het OOBE-proces wordt geautomatiseerd, verschijnt er nog steeds een reserveringsmelding. Gebruik een van de volgende methoden om de kennisgeving te onderdrukken:

 • Groepsbeleid gebruiken
  Stel de volgende Groepsbeleid-instelling in op Uitgeschakeld:

  Computerconfiguratie > Beheersjablonen > Systeem > Aanmelden > Animatie bij eerste aanmelding weergeven
 • Het bestand Unattend.xml wijzigen
  Voeg de volgende vermelding toe aan het bestand Unattend.xml voor Windows 8.1.
  Voor Windows 8.1 Pro x64
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
  Voor Windows 8.1 Pro x86
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 3080351 - Laatst bijgewerkt: 04/28/2016 13:23:00 - Revisie: 2.0

Windows 10

 • kbprb kbsurveynew KB3080351
Feedback