Procedure: Prestaties van de webserver optimaliseren in Windows 2000

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL308186
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel worden de verschillende methoden beschreven die u kunt gebruiken om de prestaties van een toegewezen Windows 2000-webserver te optimaliseren.

Terug naar begin

Onnodige services uitschakelen

Schakel Windows 2000-services uit die niet vereist zijn voor een toegewezen webserver. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Computerbeheer.
 2. Vouw onderComputerbeheer (lokaal)het itemServices en toepassingenuit en klik op Services. In de kolom Status wordt de status Gestart weergegeven voor de services die actief zijn. De volgende services zijn niet vereist op een toegewezen webserver:

  Alerter
  Plakboek
  Computer Browser
  DHCP Client
  DHCP Server
  Fax-service
  File Replication
  Infraroodmonitor
  Internet-verbinding delen
  Messenger
  NetMeeting Extern bureaublad delen
  Network DDE
  Network DDE DSDM
  NWLink NetBIOS
  NWLink IPX/SPX
  Print Spooler
  TCP/IP NetBIOS Helper-service
  Telefonie
  Telnet
  Noodvoeding
 3. Controleer de services die afhankelijk zijn van de service die u wilt uitschakelen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Dubbelklik op de gewenste service, bijvoorbeeld Messenger.
  2. Open het tabblad Afhankelijkheid.
  3. Controleer in de lijstservicenaamis afhankelijk van deze services(waarbijservicenaamde naam is van de geselecteerde service) van welke services de betreffende service afhankelijk is.
  4. Controleer in de lijstDeze services zijn afhankelijk vanservicenaamwelke services niet gestart kunnen worden zonder de betreffende service.
  5. Klik op OK.
 4. Schakel de gewenste service uit. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Klik met de rechtermuisknop op de service en klik op Eigenschappen in het snelmenu.
  2. Klik in de lijstOpstarttypeop Uitgeschakeld.
  3. Als u de service direct wilt stoppen, klikt u op Stoppen. Als het dialoogvenster Andere services stoppen wordt geopend, worden ook de andere services die van deze service afhankelijk zijn, gestopt. Let op de services die worden beïnvloed en klik op Ja.
  4. Klik op OK. In de kolom Opstarttype van deze service wordt de status Uitgeschakeld weergegeven.
 5. Herhaal stap 4 voor andere overbodige services.
OPMERKING: controleer de werking van de webservercomputer elke keer dat u een service uitschakelt. Hierdoor kunt u het risico tot een minimum beperken dat u een service uitschakelt die u toch nodig hebt.

Terug naar begin

Gegevensdoorvoer maximaliseren voor netwerktoepassingen

Voer het Internet Information Services (IIS) 5.0-proces voor wisselbaar werkgeheugen uit. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Mijn netwerklocaties op het bureaublad en klik op Eigenschappen in het snelmenu.
 2. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste LAN-verbinding en klik op Eigenschappen in het snelmenu.
 3. Klik in de lijstGeselecteerde onderdelen worden door deze verbinding gebruiktopBestands- en printerdeling voor Microsoft-netwerken(zorg er echter voor dat u deze optie niet uitschakelt) en klik op Eigenschappen.
 4. Klik opGegevensdoorvoer maximaliseren voor netwerktoepassingenen klik tweemaal op OK.
Terug naar begin

Prestaties van achtergrondservices optimaliseren

Het IIS 5.0-proces (Inetinfo.exe) wordt uitgevoerd als een service op de achtergrond. Ga als volgt te werk om de prestaties van achtergrondservices te verhogen:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeem.
 3. Open het tabblad Geavanceerd en klik op Instellingen voor prestaties.
 4. Klik onderReactietijd van toepassingenopAchtergrondservicesen klik tweemaal op OK.
 5. Sluit het Configuratiescherm.
Terug naar begin

IIS 5.0-logboekregistratie minimaliseren

Schakel logboekregistratie voor websites, virtuele mappen of bestanden en mappen uit, tenzij u deze functie nodig hebt. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Internet-servicebeheer.
 2. Vouw*servernaamuit, waarbijservernaamde naam van uw webserver is.
 3. Klik met de rechtermuisknop op het gewenste item. Klik op Eigenschappen in het snelmenu. Klik bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op Standaardwebsite en klik op Eigenschappen in het snelmenu.
 4. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
  • Als u een website hebt geselecteerd, opent u het tabblad Basismap.

   -of-
  • Als u een virtuele map hebt geselecteerd, opent u het tabblad Virtuele map.

   -of-
  • Als u een fysieke map hebt geselecteerd, opent u het tabblad Map.
 5. Schakel het selectievakjeBezoeken in logboek vastleggenuit en klik op OK.

  Als u logboekregistratie voor een volledige website wilt uitschakelen, opent u het tabblad Website, schakelt u het selectievakje Vastleggen in logboek inschakelen uit en klikt u op OK.
 6. Sluit de module Internet Information Services.
Terug naar begin

Bandbreedtebeperking inschakelen

Beperk de hoeveelheid netwerkbandbreedte die voor afzonderlijke websites beschikbaar is. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start Internet-servicesbeheer.
 2. Vouw*servernaamuit, waarbijservernaamde naam van uw webserver is.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste website (bijvoorbeeld Standaardwebsite) en klik op Eigenschappen in het snelmenu.
 4. Open het tabblad Prestaties en schakel het selectievakjeBandbreedtebeperking inschakelenin.
 5. Typ de gewenste waarde in het vakMaximale netwerkbelastingen klik op OK.
 6. Sluit de module Internet Information Services.
Terug naar begin

Processorgebruik beperken

Beperk het processorgebruik voor afzonderlijke websites. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start Internet-servicesbeheer.
 2. Vouw*servernaamuit, waarbijservernaamde naam van uw webserver is.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste website (bijvoorbeeld Standaardwebsite) en klik op Eigenschappen in het snelmenu.
 4. Open het tabblad Prestaties en schakel het selectievakjeProcesbeperking inschakelenin.
 5. Typ de gewenste waarde in het vakMaximaal CPU-gebruik.
 6. Schakel het selectievakjeLimieten afdwingenin en klik op OK.

  OPMERKING: als u de optie Limieten afdwingen niet inschakelt, wordt de limiet voor Maximaal CPU-gebruik niet doorgevoerd. Wanneer een website de toegestane limiet voor CPU-gebruik overschrijdt, wordt een melding naar het gebeurtenislogboek geschreven.
 7. Sluit de module Internet Information Services.
Terug naar begin

Websiteverbindingen beperken

Beperk het aantal verbindingen dat voor afzonderlijke websites beschikbaar is. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start Internet-servicesbeheer.
 2. Vouw*servernaamuit, waarbijservernaamde naam van uw webserver is.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste website (bijvoorbeeld Standaardwebsite) en klik op Eigenschappen in het snelmenu.
 4. Klik op Beperkt tot onder Verbindingen.
 5. Typ in het vakverbindingenhet aantal verbindingen dat u wilt toestaan.

  OPMERKING: elke aangesloten client gebruikt ongeveer vier gelijktijdige verbindingen. Een verbindingslimiet van 200 zou ongeveer 50 gebruikers toegang tot de website geven.
 6. Klik op OK en sluit vervolgens de module Internet Information Services af.
Terug naar begin

HTTP-keepalives gebruiken

Het gebruik van HTTP-keepalives is standaard ingeschakeld. Ga als volgt te werk om te controleren of HTTP-keepalives is ingeschakeld:
 1. Start Internet-servicesbeheer.
 2. Vouw*servernaamuit, waarbijservernaamde naam van uw webserver is.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste website (bijvoorbeeld Standaardwebsite) en klik op Eigenschappen in het snelmenu.
 4. Controleer of het selectievakjeHTTP-keepalives zijn ingeschakeldis ingeschakeld onder Verbindingen en klik op OK.
 5. Sluit de module Internet Information Services.
Terug naar begin


Referenties
Als u meer informatie wilt over het optimaliseren van IIS 5.0, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
305313 Optimizing Internet Information Services 5.0
Terug naar begin


Eigenschappen

Artikel-id: 308186 - Laatst bijgewerkt: 02/24/2014 17:52:22 - Revisie: 3.0

Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB308186
Feedback