Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Procedure: Toegankelijkheidsopties instellen voor doven en slechthorenden

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL308897
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Dove en slechthorende gebruikers kunnen Windows configureren op het gebruik van visuele aanwijzingen in plaats van geluiden of kunnen het volume van programma- en systeemgeluiden verhogen. In dit artikel worden de toegankelijkheidsopties beschreven die voor dove en slechthorende gebruikers beschikbaar zijn en wordt het gebruik van standaard Windows XP-functies ter ondersteuning van deze gebruikers beschreven.

Terug naar begin

Toegankelijkheidsopties gebruiken

De toegankelijkheidsopties van Windows zijn bedoeld om een minimaal functionaliteitsniveau te bieden voor gebruikers met bijzondere behoeften. De meeste gebruikers met een handicap hebben zullen voor dagelijks gebruik hulpprogramma's nodig hebben die meer functionaliteit bieden. Voor meer informatie over toegankelijkheidsproducten en -hulpmiddelen voor Windows-besturingssystemen zoekt u op de volgende Microsoft-website naar het woord 'accessibility' (toegankelijkheid):Het onderdeel Toegankelijkheidsopties in het Configuratiescherm biedt twee functies voor dove en slechthorende gebruikers: Geluidswaarschuwing en Geluidsbeschrijving.

Ga als volgt te werk om toegankelijkheidsopties in te stellen vanuit het Configuratiescherm:
 1. Klik op Start.
 2. Klik op Configuratiescherm.
 3. Klik op Toegankelijkheidsopties.
 4. Open het tabblad Geluid.
  • Geluidswaarschuwing is bedoeld voor mensen die de door de computer gegenereerde systeemgeluiden niet goed kunnen horen. Met Geluidswaarschuwing kunt u instellen dat visuele waarschuwingen, zoals een knipperende titelbalk of omkadering, moeten worden weergegeven als de computer een geluid genereert. U stelt Geluidswaarschuwing in door het selectievakje Geluidswaarschuwing gebruiken in te schakelen en de gewenste visuele waarschuwing te selecteren in de vervolgkeuzelijst.
  • Geluidsbeschrijving zorgt ervoor dat programma's die via geluiden informatie doorgeven, dit ook visueel doen, bijvoorbeeld door middel van bijschriften of informatieve pictogrammen. U stelt Geluidsbeschrijving in door het selectievakje Geluidsbeschrijving gebruiken in te schakelen.
Terug naar begin

Geluidsopties van Windows XP gebruiken

U kunt de standaard geluidsopties van Windows XP configureren voor ondersteuning van dove of slechthorende gebruikers. Deze opties zijn beschikbaar in het onderdeel Geluiden en audioapparaten van het Configuratiescherm.

Ga als volgt te werk om Geluiden en audioapparaten te openen:
 1. Klik op Start.
 2. Klik op Configuratiescherm.
 3. Klik op Spraak, geluid en geluidsapparaten.
 4. Klik op Geluiden en audioapparaten.
  • U kunt gebruikers de mogelijkheid bieden om snel het volume van geluiden te regelen door het pictogram Volumeregeling in het systeemvak weer te geven. Hiertoe opent u het tabblad Volume en schakelt u het selectievakje Pictogram voor het volume in het systeemvak plaatsen onder Volume in.
  • U kunt ervoor zorgen dat gebruikers het effect van systeemgeluiden ten volle kunnen benutten door een geluidsschema in te stellen waarin de geluiden in de juiste frequentie worden gebruikt. Hiertoe opent u het tabblad Geluiden en wijst u in de lijstProgrammagebeurtenisseneen geluid aan elke gebeurtenis toe. Klik onderGeluidsschemaop Opslaan als. Geef in het dialoogvenster Schema opslaan als een naam op voor het nieuwe geluidsschema. U kunt het nieuwe schema selecteren in het vak Geluidsschema.
Terug naar begin


Eigenschappen

Artikel-id: 308897 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 06:04:47 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbtool KB308897
Feedback