Procedure: Toegankelijkheidsopties instellen voor blinden of slechtzienden

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL308978
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Windows XP biedt verschillende functies om de bediening van de computer te vereenvoudigen voor gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen. U kunt deze functies inschakelen vanuit het menu Start, vanuit het Configuratiescherm of met de wizard Toegankelijkheid. In dit artikel wordt beschreven hoe u in Windows XP toegankelijkheidsopties kunt instellen voor mensen met een verminderd gezichtsvermogen.

Terug naar begin

Toegankelijkheidsprogramma's in het menu Start

In het menu Start kunt u verschillende visuele hulpmiddelen selecteren.

Het programma Toegankelijkheid openen:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Toegankelijkheid.
 2. Selecteer een van de volgende functies:
  • Vergrootglas: met deze functie kunt u de schermweergave vergroten.
  • Verteller: deze functie biedt geluidsondersteuning bij de items die in het scherm worden weergegeven.
Terug naar begin

Vergrootglas gebruiken om de schermweergave te vergroten

Vergrootglas is een weergaveprogramma dat het scherm beter leesbaar maakt voor gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen. Dit hulpprogramma opent een apart venster waarin een deel van het scherm vergroot wordt weergegeven. U kunt ook het kleurschema van het vergrotingsvenster wijzigen om het beter leesbaar te maken. Bovendien kunt u het vergrotingsvenster verplaatsen, het formaat van het venster wijzigen of het venster naar een rand van het scherm slepen om het daar te vergrendelen. Vergrootglas is bedoeld om een minimaal functionaliteitsniveau te bieden aan gebruikers met een enigszins verminderd gezichtsvermogen. Als het vergrotingsvenster geopend is, kunt u dit venster rangschikken en het dialoogvenster Instellingen voor Vergrootglas gebruiken om opties voor Vergrootglas in te stellen.

Instellingen voor Vergrootglas wijzigen:
 • Als ude positie van het vergrotingsvenster wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer in het venster. De cursor verandert in een handje. Sleep het venster naar de gewenste positie op het bureaublad.
 • Als uhet formaat van het vergrotingsvenster wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op de rand van het venster. De cursor verandert dan in een pijl met twee pijlpunten. Sleep de rand van het vergrotingsvenster om het formaat van het venster te wijzigen.
 • Als ude kleuren van het vergrotingsvenster wilt omkeren, schakelt u in het dialoogvenster Instellingen voor Vergrootglas het selectievakjeNegatiefin.
 • Als ude vergrotingsfactor wilt instellen, selecteert u in het dialoogvenster Instellingen voor Vergrootglas de gewenste vergrotingsfactor. De standaardinstelling is 2.
 • Als ude volgopties voor Vergrootglas wilt instellen, schakelt u het selectievakje in voor elke volgoptie die u wilt gebruiken:
  • Als u het gebied rond de aanwijzer wilt vergroten terwijl u de aanwijzer over het scherm verplaatst, selecteert uMuisaanwijzer volgen.
  • Als u het gebied bij de cursor wilt vergroten, selecteert uToetsenbord volgen. Wanneer u op TAB drukt of de pijltoetsen gebruikt, gaat de focus naar de actieve schermpositie.
  • Als u het gebied rond de cursor wilt vergroten terwijl u typt, selecteert uTekstbewerking volgen.
Terug naar begin

Verteller gebruiken om geluidsondersteuning te bieden bij de schermweergave

Verteller is een hulpprogramma waarmee tekst in spraak kan worden omgezet. Het programma is bedoeld voor gebruikers die blind of slechtziend zijn. Verteller kan worden gebruikt met Kladblok en Wordpad, met de programma's uit het Configuratiescherm, met Internet Explorer en met het bureaublad en installatieprogramma van Windows. In andere programma's bestaat de kans dat Verteller niet goed werkt. Verteller leest voor wat er op het scherm te zien is: de inhoud van het actieve venster, menuopdrachten of de tekst die u hebt getypt. Op uw computer moeten tekst-naar-spraak-mogelijkheden zijn geïnstalleerd voordat u Verteller kunt gebruiken. Verteller is niet in alle talen beschikbaar en wordt momenteel alleen ondersteund in de Engelse versie van Windows XP. Verteller beschikt over een aantal opties waarmee u de manier waarop schermelementen worden voorgelezen, naar eigen wens kunt aanpassen.

Klik op de gewenste opties in het dialoogvenster Verteller:
 • Klik opGebeurtenissen op het scherm meldenom nieuwe vensters, menu's of snelmenu's te laten voorlezen wanneer deze worden weergegeven.
 • Klik opGetypte tekens uitsprekenom getypte tekens te laten voorlezen.
 • Klik opMuisaanwijzer naar het actieve item verplaatsenom de muisaanwijzer het actieve item op het scherm te laten volgen.
 • Klik op de knop Stem om de snelheid, het volume of de toonhoogte anders in te stellen.
Terug naar begin

Het onderdeel Toegankelijkheidsopties van het Configuratiescherm

U kunt het onderdeel Toegankelijkheidsopties van het Configuratiescherm gebruiken om functies in te schakelen en te configureren voor gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen.

Het dialoogvenster Toegankelijkheidsopties openen:
 1. Klik op Start en klik achtereenvolgens op Configuratiescherm en Toegankelijkheidsopties.
 2. Open het tabblad Weergave in het dialoogvenster Toegankelijkheidsopties voor toegang tot de opties voor gebruikers met een visuele handicap.
 3. Schakel het selectievakje Hoog contrast gebruiken in om de schermweergave in te stellen op kleuren en lettertypen die ontworpen zijn voor betere leesbaarheid. Klik op de knop Instellingen om een kleurschema met hoog contrast te selecteren voor uw Windows XP-systeem. Het standaardschema voor hoog contrast is Hoog contrast zwart (groot). Selecteer een schema in de vervolgkeuzelijst van het vensterWeergaveschema voor hoog contrast. Een schema waarin het woord 'groot' of 'extra groot' voorkomt, is doorgaans het meest geschikt.
 4. Gebruik de sectie Opties voor de cursor in het dialoogvenster om de weergave van de cursor te wijzigen zodat deze beter zichtbaar is:
  • Pas de Knippersnelheid aan om de knippersnelheid van de cursor te wijzigen. Verplaats de schuifregelaar tussen Geen en Snel totdat de knippersnelheid naar wens is en de cursor gemakkelijk te volgen is op het scherm.
  • Pas de breedte van de cursor aan door de schuifregelaar Breedte te verplaatsen tussen Smal en Breed totdat de gewenste breedte voor de cursor is ingesteld.
Terug naar begin

De wizard Toegankelijkheid

Als u de voorkeur geeft aan de wizardinterface om functies in te schakelen, opent u de wizard Toegankelijkheid.

De wizard Toegankelijkheid openen:
 1. klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's, Bureau-accessoires en Toegankelijkheid aan en klik op Wizard Toegankelijkheid.
 2. Wanneer de wizard wordt geopend, klikt u op Volgende om de toegankelijkheidsopties in te stellen.
 3. Stel de wizardopties in die beschikbaar zijn voor gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen. De volgende drie opties worden weergegeven in het schermTekengrootte:
  • Gebruikelijk tekstformaat voor Windows: hiermee worden geen wijzigingen aangebracht in het standaard weergaveschema van Windows.
  • Groot formaat voor titels van vensters en menu's: deze optie komt overeen met het selecteren van de optie Hoog contrast in het onderdeel Toegankelijkheidsopties van het Configuratiescherm.
  • Microsoft Vergrootglas, en grote titels en menu's: hiermee wordt het Vergrootglas ingeschakeld.
 4. Klik op Volgende nadat u de gewenste instellingen hebt geselecteerd. De opties in het volgende scherm zijn afhankelijk van de selectie die u in het vorige scherm hebt gemaakt.
 5. Klik op Volgende.
OPMERKING: nadat u het eerste deel van de wizard Toegankelijkheid en de sectie Opties voor de wizard instellen hebt voltooid, is de procedure voor het instellen van de toegankelijkheidsopties voltooid.

U stelt de wizardopties als volgt in:
 1. Klik voor gebruikers met verminderd gezichtsvermogen opIk ben slechtzienden klik op Volgende.
 2. Selecteer de gewenste schuifbalk- en vensterkadergrootte en klik op Volgende.
 3. Selecteer de gewenste pictogramgrootte en klik op Volgende.
 4. Selecteer het gewenste hoog-contrast kleurschema en klik op Volgende.
 5. Selecteer de muisaanwijzer met de gewenste grootte en kleur en klik op Volgende.
 6. Stel de gewenste knippersnelheid en grootte van de cursor in en klik op Volgende.
 7. Klik op Voltooien om de instellingen toe te passen.
Terug naar begin

REFERENTIES

U kunt Hulpprogrammabeheer gebruiken om de status van de toegankelijkheidsopties weer te geven en te beheren. Beheerders en gebruikers met beheerdersrechten kunnen de toegankelijkheidsopties beheren. Raadpleeg het volgende artikel:
307773 How to Administer and Control Accessibility Features for Visually Impaired


Terug naar begin


Eigenschappen

Artikel-id: 308978 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 06:05:39 - Revisie: 2.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbhowto kbhowtomaster kbtool KB308978
Feedback