Geheugenlek bij dynamisch verwijderen van werkingen

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Procedure: Een back-up van het register maken en het register bewerken en terugzetten in Windows XP en Windows Server 2003
Symptomen
Toegewezen geheugen wordt niet vrijgegeven op het moment dat een gekoppelde werking of elementwerking dynamisch wordt toegevoegd aan een HTML-pagina en er vervolgens uit wordt verwijderd.
Oorzaak
Dit probleem wordt veroorzaakt door een synchronisatiekwestie tussen Microsoft Internet Explorer en de script-engine.
Oplossing
U lost dit probleem op door het meest recente servicepack voor Internet Explorer 6 op te halen. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie:
328548 Het meest recente Service Pack voor Internet Explorer 6 ophalen

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld als oplossing van het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet mogelijk extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u daarom aan te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix kan worden gedownload, is aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' opgenomen. Als een dergelijke sectie niet aanwezig is, kunt u de hotfix aanvragen bij de klantondersteuning van Microsoft.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er oplossingen zijn vereist, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Bezoek de volgende website van Microsoft voor een volledige lijst met telefoonnummers van de klantondersteuning van Microsoft of om een afzonderlijk serviceverzoek te maken: Opmerking Op het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' zijn de talen vermeld waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal daar niet bij staat, is de hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Informatie over bestanden

De Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden weergegeven (of recentere kenmerken). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC-notatie (Coordinated Universal Time). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Als u het verschil tussen UTC en lokale tijd wilt bepalen, gebruikt u het tabblad Tijdzone van de optie Datum en tijd in het Configuratiescherm.
  Datum    Tijd  Versie     Grootte  Bestandsnaam  -------------------------------------------------------  01-mei-2002 18:44 6.0.2717.100 2.752.512 Mshtml.dll				
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld. In Service Pack 1 voor Internet Explorer versie 6 is voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.
Meer informatie
Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u als gevolg van deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Deze correctie maakt deel uit van Internet Explorer 6 SP1. Deze correctie is standaard uitgeschakeld. U kunt deze correctie inschakelen door de volgende registerwaarde in te stellen op 'yes' of de binaire waarde 1:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Cleanup HTCs
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
315014 Fout: Er treedt een geheugenlek op wanneer u werkingen verwijdert (Het Engels)
Deze correctie werkt alleen als de code voldoet aan de volgende vereisten:
 • De werking mag slechts één scriptelement bevatten en alle scriptcode (zoals in line gebeurtenis-handlers) in het HTC-bestand moet in dezelfde taal zijn geschreven als het scriptelement.
 • Het scriptelement mag zijn gekoppeld aan het kenmerk SRC, zonder beperkingen voor de codelengte in het bestand waarnaar wordt verwezen. De grootte van het scriptbestand waarnaar in het kenmerk SRC wordt verwezen of de lengte van de scriptcode in het script moet echter minimaal 512 bytes zijn.
Deze fix is alleen bedoeld voor lightweight HTC's (HTML Components). Ondersteuning voor gewone HTC's vereist aanpassingen van de architectuur in zowel Mshtml als Jscript die nog niet realiseerbaar zijn. Enkele tijdelijke oplossingen voor gewone HTC's:
 • Zet de HTC om in een lightweight HTC.
 • Navigeer naar de pagina om geheugen vrij te geven.
HTC's opschonen
Eigenschappen

Artikel-id: 309170 - Laatst bijgewerkt: 02/26/2014 23:22:29 - Revisie: 5.13

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbenv kbie600presp1fix kbprb kbqfe kbie600sp1fix KB309170
Feedback