Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Office XP: Office loopt vast tijdens Setup: stappen voor probleemoplossing in Windows XP

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL309191
BELANGRIJK: dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen kunt oplossen wanneer u Microsoft Office XP installeert op een computer met Microsoft Windows XP (Home Edition of Professional Edition) en Setup lijkt vast te lopen zonder duidelijke foutmelding.
Meer informatie

Controleer of Setup werkelijk is vastgelopen

Het kan lijken alsof Setup is vastgelopen terwijl de installatie in feite slechts zeer traag verloopt. Wacht wat langer (ongeveer 20 minuten) voordat u Setup afbreekt.

Open Windows Taakbeheer door met de rechtermuisknop op een leeg gebied op de taakbalk te klikken en Taakbeheer te selecteren. Open het tabblad Processen en controleer de sectie CPU op de Msiexec.exe-vermeldingen. Als een Msiexec.exe-proces een relatief hoog CPU-percentage gebruikt, geeft dit aan dat Setup niet is afgebroken of vastgelopen.

Voordat u de conclusie trekt dat Setup is gestopt, controleert u het lampje van het cd-rom-station en van de vaste schijf. Als deze lampjes regelmatig oplichten, geeft dit activiteit aan. Controleer in Windows Taakbeheer tevens of voor het Setup-programma van Office de melding "Reageert niet" wordt weergegeven in de kolom Status op het tabblad Toepassingen van het dialoogvenster Windows Taakbeheer.

Controleer of de cd-rom schoon en onbeschadigd is

Als het probleem optreedt terwijl u een installatie vanaf cd-rom uitvoert, controleert u of deze cd-rom schoon is. U kunt de cd-rom reinigen met een zachte, pluisvrije doek. Controleer ook of de cd-rom niet beschadigd is door krassen. Als de cd-rom beschadigd en onleesbaar is, worden foutberichten weergegeven tijdens de installatie.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
266700 OFFXP: Troubleshooting Installation from Compact Disc Media

Verwijder de bètaversie van Office XP

Als u eerder een bètaversie van Office XP hebt geïnstalleerd, moet u deze bètaversie verwijderen voordat u de voltooide versie van Office XP installeert. Hoewel u tijdens de installatie van Office XP wordt gevraagd om voorlopige versies te verwijderen, is het verwijderen mogelijk niet succesvol verlopen.Ga als volgt te werk om een bètaversie van Office XP te verwijderen:
 1. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Software.
 2. Selecteer het Office XP-item in het dialoogvenster Software (bijvoorbeeld Microsoft Office XP Professional).
 3. Klik op Verwijderen.
 4. Volg de aanwijzingen in de dialoogvensters.
Nadat u de bètaversie hebt verwijderd, voert u het Setup-programma voor Office XP opnieuw uit.

Controleer de machtigingen

Controleer of de juiste machtigingen zijn ingesteld voor uw account. U kunt vaststellen of u de juiste machtigingen hebt voor het installeren, uitvoeren en gebruiken van het Office-programma waarmee u problemen hebt door u bij de computer aan te melden als beheerder. Wanneer u zich bij Windows aanmeldt als beheerder, hebt u volledige lees/schrijf-toegang tot alle mappen en bestanden op de computer en hebt u toegang tot het register. Als het probleem niet optreedt als u zich hebt aangemeld als beheerder, controleert u de machtigingen van uw gebruikersaccount.

OPMERKING: de lokale-beheerdersaccount is niet hetzelfde als een gebruikersaccount met beheerdermachtigingen. De locale-beheerdersaccount is de systeemaccount die gebruikt wordt voor het instellen van het besturingssysteem.

Test het gebruikersprofiel

Soms kan de specifieke informatie voor een gebruiker beschadigd zijn, terwijl andere gebruikers op dezelfde computer geen problemen ondervinden. U kunt vaststellen of dit het geval is door u aan te melden als een nieuwe gebruiker of door een nieuwe gebruiker in te stellen. Vervolgens test u dit profiel.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
296834 User Profile May Become Corrupted After You Perform a Clean Windows 2000 Installation

Gebruik de logboekbestanden van het installatieprogramma

Wanneer u Office XP installeert, worden automatisch logboekbestanden gemaakt in de map TEMP. Deze logboekbestanden hebben de volgende naam:
  Logboekbestand voor      Naam  ---------------------------------------------------------------------------  Setup.exe           Office XP <editie> Setup(####).txt  Windows Installer       Office XP <editie> Setup(####)_Task(0001).txt

In de voorgaande tabel staat <editie> voor de editie van Office XP die u installeert. Voorbeelden van namen van logboekbestanden zijn:
Office XP Professional Setup(0001).txt
Office XP Professional Setup(0001)_Task(0001).txt
De tekens #### in de namen van de logboekbestanden zijn nummers die beginnen met 0001. Als u Setup meerdere malen uitvoert, wordt het cijfer 1 steeds met één cijfer verhoogd. Het logboekbestand met het hoogste nummer is dus het meest recente logboekbestand.

Logboekregistratie wordt standaard ingeschakeld in Office XP, dus de Windows Installer-logboekbestanden bevatten veel informatie over wat zich tijdens de installatie heeft afgespeeld. Wanneer u contact opneemt met de technische ondersteuning van Microsoft, kan naar dit bestand worden gevraagd.

Voor meer informatie over het maken en lezen van Office Setup-logboekbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
296603 OFFXP: How to Use an Office XP Setup Log File to Troubleshoot Setup Problems
Voor meer informatie over het aanpassen van Office Setup-logboekbestanden klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
296604 Office XP: De registratieopties van Office Setup aanpassen

Sluit ongebruikte geheugenresidente programma's

Programma's die op de achtergrond in het geheugen worden uitgevoerd, worden TSR-programma's (Terminate-and-Stay-Resident) genoemd. Dit kunnen bijvoorbeeld antivirusprogramma's, hulpprogramma's, programma's voor afdrukbeheer en schermbeveiligers zijn. U kunt als volgt te werk gaan om vast te stellen of een TSR-programma wordt uitgevoerd:
 1. Open Windows Taakbeheer door met de rechtermuisknop op een leeg gebied op de taakbalk te klikken en Taakbeheer te selecteren.
 2. Open het tabblad Toepassingen en sluit alle onbekende of onnodige programma's af door het betreffende programma te selecteren en op Taak beëindigen te klikken.
 3. Herhaal stap 2 totdat alle onbekende of onnodige programma's afgesloten zijn.
Sommige TSR-programma's kunnen in het geheugen geladen zijn maar verschijnen niet in de lijst Taken op het tabblad Toepassingen. De programma's zijn geladen via het Windows-register.

WAARSCHUWING : een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.


Ga als volgt te werk om te zien welke programma's via het register geladen zijn:
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren. Typ in het vak Openen het volgende:regediten klik op OK. Selecteer de volgende sleutel in het register:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  Deze sleutel geeft een overzicht van alle programma's die worden gestart wanneer Windows wordt gestart. Programma's die automatisch worden gestart, kunnen problemen met Office Setup veroorzaken en moeten worden uitgeschakeld. Open Windows Taakbeheer en klik op Taak beëindigen voor alle programma's die in deze registersleutel worden vermeld.
 2. Selecteer de volgende sleutel in het register:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  Items in deze sleutel worden éénmaal uitgevoerd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart en worden vervolgens verwijderd. Deze programma's kunnen problemen met Office Setup veroorzaken en moeten worden uitgeschakeld. Open Windows Taakbeheer en klik op Taak beëindigen voor alle programma's die in deze registersleutel worden vermeld.
 3. Selecteer de volgende sleutel in het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  Deze sleutel geeft een overzicht van alle programma's die worden gestart wanneer Windows XP wordt geladen. Het enige programma in deze sleutel dat vereist is, is System Tray (Systray.exe). Andere programma's die worden geladen, kunnen problemen met Office Setup veroorzaken en moeten worden uitgeschakeld. Open Windows Taakbeheer en klik op Taak beëindigen voor alle programma's die in deze registersleutel worden vermeld.
 4. Selecteer de volgende sleutel in het register:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  Items in deze sleutel worden éénmaal uitgevoerd wanneer de computer opnieuw wordt opgestart en worden vervolgens verwijderd. Deze programma's kunnen problemen met Office Setup veroorzaken en moeten worden uitgeschakeld. Open Windows Taakbeheer en klik op Taak beëindigen voor alle programma's die in deze registersleutel worden vermeld.

Controleer de map TEMP

Een ongeldige TEMP-omgevingsvariabele kan problemen met het programma Office Setup veroorzaken. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u kunt controleren of uw tijdelijke mappen juist zijn ingesteld.

Als eerste moet u de locatie van uw Windows TEMP-map vaststellen en de geldigheid van de TEMP-omgevingsvariabelen controleren. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Als u in de klassieke weergave werkt, dubbelklikt u op het pictogram Systeem in het Configuratiescherm. Als u in de categorieweergave werkt, klikt u op Prestaties en onderhoud en vervolgens op het pictogram Systeem. Klik op Omgevingsvariabelen op het tabblad Geavanceerd van het dialoogvenster Systeemeigenschappen.
 3. Controleer in het dialoogvenster Omgevingsvariabelen onderGebruikersvariabelen voorgebruikersnaamde kolommen Variabele en Waarde. De omgevingsinstellingen TMP en TEMP staan in deze kolommen.

  Voorbeelden van geldige instellingen zijn:
  TEMP = C:\WINDOWS\TEMP
  -of-
  TMP=C:\WINDOWS\TEMP
  Als geen variabele TEMP (of TMP) wordt vermeld, voert u de volgende stappen uit:
  1. Klik op Nieuw. Het dialoogvenster Nieuwe gebruikersvariabele wordt geopend.
  2. Typ in het vak Naam van variabele het volgende:TEMP.
  3. Druk op TAB om naar het vak waarde van variabele te gaan en typC:\WINDOWS\TEMP(of een ander geldig pad en geldige map).
  4. Klik op Instellen of OK om deze waarden toe te voegen aan het vakGebruikersvariabelen voorgebruikersnaam.
 4. Klik op OK om het dialoogvenster Omgevingsvariabelen te sluiten. Klik nogmaals op OK om het dialoogvenster Systeemeigenschappen te sluiten en sluit het Configuratiescherm.
 5. Start Windows Verkenner en zoek naar een map met dezelfde naam en locatie als is opgegeven in het vakGebruikersvariabelen voorgebruikersnaam. Als de map waarnaar de omgevingsvariabele verwijst, niet bestaat, opent u Windows Verkenner en maakt u een nieuwe TEMP-map op deze locatie, of herhaalt u stap 1 tot en met 3 om de omgevingsvariabele TEMP in te stellen op een geldige locatie.

  OPMERKING: deze stap is belangrijk, want een ongeldige TEMP-instelling kan de werking van Microsoft Windows en het programma Office Setup ernstig belemmeren.
 6. Controleer of voldoende vrije ruimte beschikbaar is op het station dat de map TEMP bevat. Doorgaans moet op dit station ten minste 50 MB vrije ruimte beschikbaar zijn. Controleer tevens of u lees/schrijf-toegang hebt tot deze map.
 7. Controleer of de map TEMP leeg is. Als bestanden aanwezig zijn, kunt u alle *.tmp-bestanden die niet in gebruik zijn, verwijderen. Deze bestanden hebben doorgaans een wijzigingsdatum die vroeger is dan de datum van de huidige Windows-sessie. Het wordt aangeraden het hulpprogramma Schijfopruiming te gebruiken om deze ongebruikte tijdelijke bestanden te verwijderen (zie de sectie "Hulpprogramma Schijfopruiming" verderop in dit artikel).

  OPMERKING: sluit alle Windows-programma's af voordat u *.tmp-bestanden verwijdert. Actieve programma's maken en gebruiken namelijk tijdelijke bestanden.
OPMERKING: verwijder regelmatig overgebleven tijdelijke bestanden van uw systeem.

Hulpprogramma Schijfopruiming

In Windows kunt u vele tijdelijke bestanden of bestanden die niet worden gebruikt, verwijderen met het hulpprogramma Schijfopruiming. Schijfopruiming doorzoekt de vaste schijf van de computer en geeft vervolgens een overzicht van de tijdelijke bestanden, tijdelijke Internet-bestanden en ongebruikte programmabestanden die u veilig kunt verwijderen. U kunt Schijfopruiming opdracht geven om een aantal van, of al deze bestanden te verwijderen. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Schijfopruiming om het hulpprogramma Schijfopruiming te openen.

Controleer de vaste schijf op schijffouten en fragmentatie

Gebruik het hulpprogramma Schijfdefragmentatie om het vaste-schijfvolume te controleren op verloren clusters en andere fouten met de bestandstoewijzingstabellen. U kunt tevens het oppervlak van de vaste schijf testen op het lezen en schrijven van gegevens en vervolgens de meeste fouten herstellen. Ga als volgt te werk om Schijfdefragmentatie uit te voeren:
 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Alle programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Schijfdefragmentatie.
 2. Klik op het station dat u op fouten wilt controleren en klik vervolgens op Analyseren.
 3. Klik op Defragmenteren als dit proces is voltooid.

Controleer de computer op virussen

Als er een virus op de computer aanwezig is en dit virus heeft bestanden beschadigd, kunnen problemen optreden wanneer u Setup uitvoert. Controleer de vaste schijf en diskettes met antivirussoftware die is bijgewerkt met een zeer recent virushandtekeningenbestand. Als een virus op uw computer wordt gedetecteerd, verwijdert u het virus voordat u Office Setup opnieuw uitvoert.

OPMERKING: voer geen TSR (terminate-and-stay-resident)-antivirusprogramma uit terwijl u Office Setup uitvoert. Voer deze hulpprogramma's uit voordat u Office Setup start en schakel deze programma's uit totdat Setup is voltooid.

Voer een schone start van Windows XP uit

U kunt een schone start van Windows uitvoeren om algemene opstartprogramma's, stuurprogramma's en systeeminstellingen die een conflict met Office Setup kunnen veroorzaken, uit te schakelen.

Voor meer informatie over een schone start van Windows XP met behulp van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
NL310353 Windows XP schoon opstarten

Voer Setup uit vanuit een plat bestand

Als voldoende ruimte beschikbaar is op de vaste schijf, kunt u de volgende stappen uitvoeren om een plat bestand te maken met de inhoud van de cd-rom van Office XP:
 1. Maak een nieuwe map in de basis van een vaste-schijfvolume en noem deze map 'PlatBestand', bijvoorbeeld C:\PlatBestand.
 2. Kopieer de volledige inhoud van cd-rom 1 van Office naar de map PlatBestand. Klik op het cd-rom- of dvd-rom-pictogram in Windows Verkenner en selecteer vervolgens Alles selecteren in het menu Bewerken. Om alle bestanden in de nieuwe map te plaatsen, sleept u de items die u in het rechterdeelvenster van de Verkenner hebt geselecteerd, naar de map PlatBestand in het linkerdeelvenster.
Als tijdens het kopiëren fouten optreden, kan dit duiden op problemen met de cd-rom (de media), een vuil cd-rom-station of een probleem met het vaste-schijfstation.

Als u meer informatie wilt over vereisten voor de vaste schijf klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
285342 Office XP: Systeemvereisten voor Microsoft Office XP
U kunt dit platte bestand gebruiken om Office te installeren vanuit de Veilige modus van Windows (zie de sectie 'Start Windows in de Veilige modus' verderop in dit artikel). Als de installatie vanaf een plat bestand mislukt, kan dit nog altijd duiden op een probleem met de cd-rom omdat een beschadigd bestand kan zijn gekopieerd zonder dat een foutbericht werd weergegeven. Een installatie met dit platte bestand vanuit de Veilige modus is noodzakelijk om vast te stellen of opstartitems of services in conflict zijn met het programma Setup.

Start Windows in de Veilige modus

WAARSCHUWING: door de computer te starten in de Veilige modus wordt de WPF-functie (Windows File Protection) uitgeschakeld voor de sessie waarin de Veilige modus wordt gebruikt. Nadat u Office hebt geïnstalleerd in de Veilige modus, moet u Windows opnieuw opstarten om in de "normale modus" verder te werken.

Windows heeft een ingebouwde probleemoplossingsmodus, de Veilige modus. In de Veilige modus worden opstartbestanden uitgeschakeld en worden alleen elementaire systeemstuurprogramma's gebruikt, waaronder die voor het netwerkgebruik en systeemservices. Wanneer u Windows start in de Veilige modus, worden alleen de apparaatstuurprogramma's voor de muis, het toetsenbord en de standaardbeeldschermadapter (VGA) gebruikt, alsmede de systeemservices die nodig zijn om te starten. De Veilige modus is daarom handig bij het opsporen en oplossen van fouten die veroorzaakt worden door opstartprogramma's, services en Windows-stuurprogramma's. Windows biedt ook probleemoplossingsfuncties die u kunnen ondersteunen bij het opsporen van het probleem.

Ga als volgt te werk om Windows te starten in de Veilige modus en de extra probleemoplossingsfuncties te activeren:
 1. Druk tijdens het starten van de computer op F8 om de probleemoplossingsmodus te activeren.

  Meervoudig opstarten:

  Als uw Windows XP-computer is ingesteld voor meervoudig opstarten, stopt de opstartprocedure bij het menu Selecteer het besturingssysteem dat u wilt starten . Druk nu op F8.

  Niet-meervoudig opstarten:

  Als uw Windows XP-computer niet is ingesteld voor meervoudig opstarten, drukt u op F8 zodra de voortgangsbalk Bezig met het starten van Windows onderaan in het scherm verschijnt.

  OPMERKING: reageer snel, want u hebt waarschijnlijk maar een paar seconden om op F8 te drukken.
 2. De optie Veilige modus is standaard geselecteerd. Druk op ENTER. In alle vier de hoeken van uw scherm verschijnen de woorden "Veilige modus".
 3. Nadat Windows XP is opgestart in de Veilige modus, voert u het programma Office Setup uit.
Als u meer informatie wilt over het starten van Windows XP in de Veilige modus klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
202485 Description of Safe Boot Mode in Windows

Controleer of bijgewerkte software beschikbaar is

Verouderde en niet-compatibele software kan de oorzaak zijn van fouten tijdens de installatie. Informeer bij de fabrikant van de computer of bijgewerkte software beschikbaar is, bijvoorbeeld in de vorm van BIOS-updates, OEM Windows-updates en updates van hardwarestuurprogramma's (stuurprogramma's voor cd-rom, video en printer).

Installeer Windows in een nieuwe map

Gebruik deze methode uitsluitend als u alle andere stappen voor probleemoplossing in dit artikel hebt uitgevoerd. Voor testdoeleinden kunt u Windows installeren in een andere map dan de oorspronkelijke Windows-installatie en Office vervolgens op die locatie installeren. Dit wordt een "parallelle" kopie genoemd, omdat de oorspronkelijke installatie van Windows niet geheel wordt verwijderd. Windows wordt naast de oorspronkelijke versie geïnstalleerd.

Als de installatie van Office nu succesvol is en u besluit de nieuwe installatie van Windows te houden, moet u alle Windows-programma's opnieuw installeren onder de nieuwe Windows-installatie.

Als u meer informatie wilt over de installatie van een parallelle kopie van Windows klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
266465 How to Perform a Parallel Installation of Windows 2000

Controleer de hardware

Als u alle stappen voor probleemoplossing hebt uitgevoerd en er verschijnen nog steeds foutberichten, is het mogelijk dat een of meer onderdelen van de computerhardware niet compatibel zijn met Windows, of dat deze beschadigd zijn. Neem contact op met de leverancier van uw computer om de oorzaken van een probleem met de computerhardware vast te stellen.
OFFXP hangs freeze freezes inf VxD GFVVXD(01) OfficeXPSetupDWTS
Eigenschappen

Artikel-id: 309191 - Laatst bijgewerkt: 04/10/2003 08:30:48 - Revisie: 2.1

 • Microsoft Office XP (Setup)
 • kbdta kbdtatshoot kbhowto kbtshoot KB309191
Feedback