Sommige hotfixes voor Windows 2000 veroorzaken een conflict met Service Pack 3 (SP3) voor Windows 2000

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Dit probleem treedt niet op bij Windows 2000-hotfixes die beschikbaar zijn op het Microsoft Downloadcentrum of de website Windows Update, met inbegrip van beveiligingsupdates voor Windows 2000. Dit probleem geldt alleen voor een klein aantal hotfixes die zijn gepubliceerd na Service Pack 3 (SP3). Deze post-SP3-fixes zijn gemaakt tussen 2 april 2002 en 29 juli 2002 en zijn alleen verkrijgbaar via Microsoft Product Support Services. Deze hotfixes worden vermeld in de secties 'Oplossing' en 'Meer informatie' van dit artikel.

Als dit probleem van toepassing is op uw computer, wordt het installatieprogramma van Windows 2000 SP3 onderbroken tijdens Setup en ziet u een bericht dat er een conflict bestaat tussen de fixes. Als deze waarschuwing niet verschijnt, hoeft u zich geen zorgen te maken over dit probleem. Als u besluit Setup verder uit te voeren zonder actie te ondernemen, kunt u de installatie van SP3 gewoon voltooien en de bijgewerkte correctie later toepassen.

Als u een post-SP3-versie van een van de in de sectie 'Meer informatie' van dit artikel vermelde Windows 2000-hotfixes installeert op een computer waarop SP3 voor Windows 2000 is geïnstalleerd, of als u SP3 voor Windows 2000 installeert op een computer waarop deze post-SP3-hotfixes zijn geïnstalleerd, kan een van de volgende problemen optreden:
 • Sommige functies van SP3 voor Windows 2000 zijn niet meer beschikbaar.

  -of-
 • De functionaliteit van de post-SP3-hotfix is niet meer beschikbaar.
Daarnaast kunnen de volgende foutberichten worden weergegeven:
 • Tijdens het onderdeel De huidige configuratie wordt onderzocht van de installatie van SP3 voor Windows 2000 verschijnt het volgende foutbericht:
  Dit servicepack bevat bestanden waarin fixen zijn opgenomen die al eerder op deze computer zijn geïnstalleerd. Om problemen te voorkomen worden deze bestanden niet door het servicepack geïnstalleerd.

  U beschikt alleen over de correcties in zowel het service pack als de eerder geïnstalleerde hotfixes wanneer u de bijgewerkte versies van de volgende hotfixes downloadt en installeert vóór of na de installatie van het service pack. Deze hotfixes worden ook vermeld in het bestand svcpack.log.
 • Tijdens het onderdeel De huidige configuratie wordt onderzocht van de installatie van een hotfix verschijnt het volgende foutbericht:
  Setup kan deze hotfix niet installeren omdat een of meer bestanden verlopen zijn. Download en installeer de meest recente versie van fix Qxxxxxx.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als gevolg van het testproces dat wordt uitgevoerd vóór de release van een service pack.

Voorafgaand aan de release van SP3 voor Windows 2000 is er uitvoerig getest om er zeker van te zijn dat alle fixes en updates in het service pack goed werken. In de testperiode vóór de release van SP3 zijn nieuwe updates op basis van feedback van klanten niet meer opgenomen in SP3. Deze nieuwe updates waren gepland voor een toekomstig service pack voor Windows 2000. Om echter zo snel mogelijk oplossingen aan te bieden voor specifieke problemen van klanten, werden deze updates ook gepubliceerd als post-SP3-versies van hotfixes en vervolgens vrijgegeven aan klanten die ze nodig hadden. Deze post-SP3-hotfixes maken geen deel uit van SP3, maar worden wel opgenomen in latere service packs voor Windows 2000.

Bovendien zijn tijdens aanvullende tests van deze post-SP3-hotfixes updates of fixes voor gevonden problemen verwerkt in SP3 voor Windows 2000. Deze updates en fixes worden eveneens opgenomen in latere service packs. Het was echter niet mogelijk deze updates of fixes op te nemen in de post-SP3-hotfixes omdat deze al waren gedistribueerd aan bepaalde klanten.

Met de release van SP3 voor Windows 2000 zijn de post-SP3-hotfixes opnieuw samengesteld en bevatten ze alle vereiste verbeteringen en updates. Deze bijgewerkte hotfixes zijn beschikbaar voor klanten om hun post-SP3-hotfixversies bij te werken, zodat er geen functionaliteit verloren gaat en er geen conflicten optreden tijdens de installatie van SP3 voor Windows 2000 of de installatie van updates op een computer met SP3 voor Windows 2000.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door voor de hotfixes in de sectie Meer informatie van dit artikel de bijgewerkte versies te downloaden en te installeren.

Opmerking U kunt de bijgewerkte versies van deze hotfixes vóór of na de installatie van SP3 voor Windows 2000 installeren.
 • Voor meer informatie over het bijwerken van de post-SP3-versies van de hotfixes die worden vermeld onder Hotfixes voor Windows 2000 Active Directory in de sectie Meer informatie van dit artikel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  326797 Bepaalde hotfixes voor Windows 2000 Active Directory kunnen een conflict veroorzaken met SP3 voor Windows 2000

  326936 Sommige Active Directory-hotfixes voor Windows 2000 veroorzaken een conflict met SP3 voor Windows 2000: 2 van 2
 • Voor meer informatie over het bijwerken van de post-SP3-versies van de hotfixes die worden vermeld onder Hotfixes voor Windows 2000 SMB Redirector in de sectie Meer informatie van dit artikel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  326798 Enkele hotfixes voor de SMB-redirector in Windows 2000 veroorzaken een conflict met SP3 voor Windows 2000
 • Voor meer informatie over het bijwerken van de post-SP3-versies van de hotfixes die worden vermeld onder Hotfixes voor de shell van Windows 2000 in de sectie Meer informatie van dit artikel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  326799 Enkele hotfixes voor de shell veroorzaken een conflict met SP3 voor Windows 2000
 • Voor meer informatie over het bijwerken van de post-SP3-versies van de hotfixes die worden vermeld onder Hotfixes voor de kernel van Windows 2000: 1 van 2 in de sectie Meer informatie van dit artikel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  326935 Sommige hotfixes voor de Windows 2000-kernel kunnen een conflict veroorzaken met SP3 voor Windows 2000: 1 van 2
 • Voor meer informatie over het bijwerken van de post-SP3-versies van de hotfixes die worden vermeld onder Hotfixes voor de kernel van Windows 2000: 2 van 2 in de sectie Meer informatie van dit artikel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  326800 Sommige hotfixes voor de Windows 2000-kernel kunnen een conflict veroorzaken met SP3 voor Windows 2000: 2 van 2
 • Voor meer informatie over het bijwerken van de post-SP3-versies van de hotfixes die worden vermeld onder Hotfixes voor de spooler van Windows 2000 in de sectie Meer informatie van dit artikel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  326801 Sommige hotfixes voor de Windows 2000-spooler kunnen een conflict veroorzaken met SP3 voor Windows 2000
 • Voor meer informatie over het bijwerken van de post-SP3-versies van de hotfixes die worden vermeld onder Hotfixes voor de netwerk-shell van Windows 2000 in de sectie Meer informatie van dit artikel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  326802 Sommige hotfixes voor de netwerk-shell van Windows 2000 veroorzaken een conflict met SP3 voor Windows 2000
 • Voor meer informatie over het bijwerken van de post-SP3-versies van de hotfixes die worden vermeld onder OLE-hotfixes voor Windows 2000 in de sectie Meer informatie van dit artikel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  326803 Sommige OLE-hotfixes voor Windows 2000 veroorzaken een conflict met SP3 voor Windows 2000
 • Voor meer informatie over het bijwerken van de post-SP3-versies van de hotfixes die worden vermeld onder Hotfixes voor Windows 2000 Internet Information Services (IIS) in de sectie Meer informatie van dit artikel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  326804 Sommige hotfixes voor Internet Information Services in Windows 2000 veroorzaken een conflict met SP3 voor Windows 2000
 • Voor meer informatie over het bijwerken van de post-SP3-versies van de hotfixes die worden vermeld onder Overige hotfixes in de sectie Meer informatie van dit artikel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  Opmerking In verwijzingen naar deze bijgewerkte hotfixversies wordt hetzelfde Knowledge Base-artikel gebruikt als bij de post-SP3-versies.
  263939 Verminderde schijfprestaties na verloop van tijd
  292053 Verlopen wachtwoorden kunnen zonder bevoegdheid worden gewijzigd bij gebruik van IAS of RRAS in Windows 2000
  307331 Traceerproviders moeten zijn geregistreerd voordat ze kunnen worden ingeschakeld met de functieEnableTrace()
  312571 Het gebeurtenislogboek stopt met het vastleggen van gebeurtenissen voordat de maximumgrootte van het logboek is bereikt
  313494 Microsoft Cryptography API werkt mogelijk niet als de standaardcryptografieprovider verkeerd is ingesteld
  325455 Ftp.exe
  318332 U ontvangt het foutbericht 'Systeemfout 1230' wanneer u door het netwerk bladert
  318871 Er treden problemen op bij het overbrengen van sterk gefragmenteerde pakketten in NDIS
  318873 PKI
  319725 SLIP-verbindingen zenden NetBIOS-namen uit als de client is uitgeschakeld
  320261 Prestatieproblemen in Terminal Services omdat Explorer.exe gegevens en items bewaart in het register
  320661 U kunt geen DFS-replicaleden off line plaatsen
  321036 Modeminstellingen ontbreken wanneer u de modem verwijdert en opnieuw aansluit
  321733 Het foutbericht 'Uitgestelde schrijfbewerkingen zijn mislukt' wordt weergegeven wanneer u een bestand naar een server schrijft
  321793 Het foutbericht 'STOP 0x000000C2 BAD_POOL_CALLER' voor een clusterknooppunt
  321867 Windows NT 4.0 Usrmgr.exe geeft geen foutbericht weer wanneer u een wachtwoord wijzigt in een zwak wachtwoord
  322018 Het standaard-IP-adres wordt niet gebruikt door L2TP
  322141 De klaarzetmappen worden niet door Ntfrs.exe opgeschoond voor leden zonder uitgaande partners in Windows 2000
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit een probleem is in de hotfixes die in dit artikel worden vermeld.
Meer informatie
Van de volgende post-SP3-hotfixes is bekend dat ze de problemen veroorzaken die worden beschreven in de sectie Symptomen van dit artikel.

Hotfixes voor Windows 2000 Active Directory

316803 Eerdere clients kunnen mogelijk geen wachtwoorden wijzigen of lid worden van een Windows 2000-domein
318533 Windows 2000 post-Service Pack 3 hotfix-combinatiepakket voor Active Directory
320828 Gegevens die zijn beschermd met de persoonlijke sleutel van een gebruiker, zijn toegankelijk voor een domeinbeheerder die het wachtwoord van de gebruiker opnieuw instelt
323661 Beleid 'Geen Volledig netwerk in Mijn netwerklocaties' wordt niet gebruikt in de wizard Netwerklocatie toevoegen
323538 IAS-verificatie mislukt nadat u de hotfix 292053 hebt geïnstalleerd
323758 De aanmeldingscontrolegebeurtenis voor SFM Macintosh wordt niet vastgelegd wanneer u Microsoft UAM gebruikt
324406 Wanneer u afdrukt naar LPT1 die is omgeleid van Windows XP naar Windows 2000, worden meerdere scheidingspagina's afgedrukt
324574 Een ampersand (&) in een bedrijfsnaam wordt niet weergegeven in een certificaat
324612 Plug en Play-apparaten worden niet gedetecteerd nadat u een computer met Windows 2000 opnieuw hebt opgestart
Terug naar oplossingTerug naar oplossing

Hotfixes voor de shell van Windows 2000

288180 Gebruiker wordt niet afgemeld of computer wordt niet afgesloten door de functie ExitWindowsEx() als de computer is vergrendeld
322346 U kunt geen toegang verkrijgen tot beveiligde gegevens nadat u uw wachtwoord hebt gewijzigd
325804 Gebruikerscontext heeft mogelijk onvoldoende toegangsrechten bij gebruik van de eigenschap LogonUser
Terug naar oplossing

Hotfixes voor de kernel van Windows 2000: 1 van 2

312827 Controlegebeurtenis 529 bevat mogelijk een onjuiste naam voor het verificatiepakket
319672 Toegangscontroles van een adreslijstservice voor een SAM-objectserver leiden tot onvolledige objectnamen
319709 Er treedt een toegangsfout op in Lsass die wordt veroorzaakt door een stackoverloop
320099 Beperkte groepen worden niet juist verwerkt door een beveiligingsbeleid
320670 Gebeurtenis-id 528 wordt mogelijk niet vastgelegd als LsaLogonUser() wordt aangeroepen
320711 U kunt geen toegang verkrijgen tot Active Directory met LDAP door Sun JNDI-aanroepen te gebruiken
320903 Clients kunnen zich niet aanmelden met Kerberos via TCP
Terug naar oplossing

Hotfixes voor de kernel van Windows 2000: 2 van 2

321217 Foutbericht 'Kan actie niet voltooien' bij het selecteren van veel geadresseerden in de algemene adreslijst
321933 Services worden niet weergegeven in de module Beveiligingsconfiguratie en -analyse
322175 Foutbericht 'Ongeldig wachtwoord' na lid worden van een domein met Sysprep-kopie
322842 Vergrendelingsfout tussen twee threads van de systeem-GDI in Windows 2000
Terug naar oplossing

Hotfixes voor de spooler van Windows 2000

324184 Toegangsfout in Lsass.exe vanwege een zoekactie van LDAP versie 2 met verwijzingen
Terug naar oplossing

Hotfixes voor de netwerk-shell van Windows 2000

321166 Foutbericht 'Het wachtwoord is verlopen' bij het openen van Macintosh-bronnen op een Windows 2000 Server waarop AppleTalk Network Integration wordt uitgevoerd
Terug naar oplossing

OLE-hotfixes voor Windows 2000

321854 Alleen leden van de groep Administrators kunnen het kenmerk ntSecurityDescriptor ophalen uit een resultatenset van IDirectorySearch
Terug naar oplossing

Hotfixes voor Windows 2000 Internet Information Services (IIS)

322042 De invoertaal van de Terminal Server-client komt niet overeen met die van de Terminal Server-sessie
Terug naar oplossing

Overige hotfixes

324120 Aanmelding bij een domein is niet mogelijk nadat er een computer is toegevoegd aan dat domein
325641 Kan geen verbinding maken in het hulpprogramma Active Directory - gebruikers en computers
326109 EMF-afdruktaken met Type 1-lettertypen worden mogelijk niet uitgevoerd
324377 Kan geen domeingebonden groepen gebruiken voor certificaattoewijzing in Active Directory
318815 Kan geen verbinding maken met websites die SSL 3.0 vereisen
264959 Redirector verstuurt geen informatie over extended geheugen naar Cache-beheer
318789 Er worden geen bestanden in de cache geplaatst door de redirector wanneer het kenmerk SPARSE is ingesteld
319967 U kunt geen bestanden openen die u hebt verplaatst naar een DFS-share
322019 Gegevensverlies bij het kopiëren van bestanden via het netwerk
265396 Langzame netwerkprestaties bij het selecteren van een bestand op een share met NTFS
321126 De vakken 'Zoeken in' en 'Opslaan als' in algemene dialoogvensters zijn langzaam
322820 Beleid 'Bepaalde onderdelen van het Configuratiescherm verbergen' werkt niet in Windows 2000
323045 Foutbericht over een toegangsfout in Explorer.exe
321787 Toegangsfout bij het uitvoeren van Windows Installer in een Terminal Services-sessie
321788 STDIN/STDOUT-omleiding werkt mogelijk niet als u het script start vanuit een bestandskoppeling
302510 Foutbericht 'Stop 0x0000001e' in Win32k.sys wanneer een gebruiker zich afmeldt bij een server waarop Terminal Services wordt uitgevoerd
Terug naar oplossing
Eigenschappen

Artikel-id: 309601 - Laatst bijgewerkt: 02/02/2014 18:38:19 - Revisie: 8.0

Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbenv KB309601
Feedback