Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Problemen tijdens de installatie van Windows XP oplossen wanneer u een upgrade vanaf Windows 98 of Windows ME uitvoert

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL310064
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Waarschuwing Dit artikel bevat stappen waarbij u mogelijk de instellingen van het BIOS (Basic Input/Output System) of CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) moet wijzigen. Mogelijk moet u ook de computerhardware aanpassen. Verkeerde wijzigingen in het BIOS van uw computer kunnen tot ernstige problemen leiden. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit wijzigingen in het BIOS kunnen worden opgelost. Het wijzigen van BIOS-instellingen is voor uw eigen risico. Als u hulp nodig hebt bij een van deze stappen, neemt u contact op met de hardwarefabrikant. Houd er rekening mee dat door het aanbrengen van wijzigingen in de hardware of het BIOS van de computer de garantie kan vervallen. Als u zelf geen wijzigingen in de hardware van de computer wilt aanbrengen, biedt u de computer aan ter reparatie.

In deze taak

Samenvatting

Inleiding

Volg de in dit artikel beschreven procedures voor het oplossen van problemen bij het upgraden van een van de volgende versies van Microsoft Windows naar Microsoft Windows XP:
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Tweede editie
 • Microsoft Windows Millennium Edition (ME)
Methoden voor het oplossen van problemen zijn beschikbaar voor algemene problemen en voor de volgende specifieke problemen:
 • Tijdens het uitvoeren van het programma Setup wordt het bericht 'Fout tijdens kopiëren van bestand(en)' weergegeven.
 • Het programma Setup reageert niet meer.
 • De computer reageert niet meer en er wordt een zwart scherm weergegeven.
 • Tijdens het uitvoeren van het programma Setup wordt een stopbericht weergegeven.


Terug naar begin

Algemene tips voor het oplossen van problemen

Als u problemen ondervindt tijdens het uitvoeren van het programma Setup, start u de computer schoon op. Door de computer schoon op te starten kunt u vaststellen of het probleem te maken heeft met de omgeving van uw computer. Problemen bij het uitvoeren van Windows of van toepassingen worden nogal eens veroorzaakt door conflicterende stuurprogramma's, door TSR-programma's (Terminate-and-Stay-Resident) en door andere instellingen die tijdens het opstarten van de computer worden geladen.

Als u meer informatie wilt over het schoon opstarten van een computer met Windows ME, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
267288Windows Millennium Edition schoon opstarten
Als u meer informatie wilt over het schoon opstarten van een computer met Windows 98 of Windows 98 Tweede editie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
192926Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten
Als u antivirussoftware op de computer hebt geïnstalleerd, wordt de antivirussoftware mogelijk tijdelijk uitgeschakeld als u de computer schoon opstart zoals in deze artikelen worden vermeld. Daarom is het raadzaam dergelijke software eerst te verwijderen om mogelijke conflicten tijdens het uitvoeren van het installatieprogramma te voorkomen. Het is ook raadzaam contact op te nemen met de leverancier van de software voordat u de antivirussoftware verwijdert, zodat de computer niet vatbaar voor virussen is. Nadat de installatieprocedure van Windows XP is voltooid, kunt u de antivirussoftware weer installeren als deze compatibel is met Windows XP.

Opmerking Informeer bij de softwarefabrikant of de software compatibel is met Windows XP of bestel een versie van de software die compatibel is met Windows XP.

Tijdens het uitvoeren van het programma Setup wordt het bericht 'Fout tijdens kopiëren van bestand(en)' weergegeven

Wanneer u Windows XP wilt installeren, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
 • c:\$win_nt$.~ls\i386\asms\1000\msft\windows\gdiplus\gdiplus.cat is beschadigd. Het bestaat uit louter nullen
 • Setup kan bestand bestandsnaam niet kopiëren. Druk op X om het opnieuw te proberen, druk op Y om af te breken

  Opmerkingbestandsnaam geeft het bestand aan dat niet kan worden gekopieerd.
 • INF File Textsetup.sif is corrupt or missing Status 14 SETUP CANNOT CONTINUE
Mogelijke oorzaken van dit probleem zijn:
 • De cd-rom met Windows XP bevat krassen of is vuil Reinig de cd-rom met een zachte doek, plaats de cd-rom in het cd-romstation en klik op OK.
 • Het cd-romstation werkt niet goed of de cd-rom trilt te veel zodat de gegevens niet goed kunnen worden gelezen door de laser. Voor meer informatie over dit probleem raadpleegt u de documentatie bij de hardware of neemt u contact op met de makers van de cd-rom.
 • Als u meerdere cd-romstations gebruikt, zoekt de computer de bestanden wellicht op het verkeerde station. Als de hardware de mogelijkheid biedt tot het uitschakelen van cd-romstations die niet worden gebruikt, schakelt u de niet-gebruikte cd-romstations uit.
 • De computer is ingesteld op een te hoge kloksnelheid. Aangezien deze situatie veel geheugen kost, kunnen er decodeerfouten optreden als u bestanden uitpakt vanaf de cd-rom met Windows XP.
 • Probeer de standaardsysteemklokwaarden voor het moederbord en de processor te gebruiken. Als u meer informatie wilt over de manier waarop u dat moet doen, raadpleegt u de documentatie bij de hardware of neemt u contact op met de fabrikant van het moederbord.
 • Het RAM-geheugen (Random Access Memory) of het cachegeheugen van de computer is beschadigd of onjuist gecombineerd. U gebruikt bijvoorbeeld een combinatie van EDO RAM (Extended Data Out) en niet-EDO-RAM of verschillende RAM-snelheden.

  Zelfs wanneer Windows goed lijkt te werken, kunnen er decodeerfouten optreden. Deze fouten treden op doordat de computer onder een grotere druk moet werken wanneer Windows bestanden probeert uit te pakken en toegang tot de vaste schijf zoekt.

  Als u wilt achterhalen hoe u het cachegeheugen van de computer kunt uitschakelen tijdens het uitvoeren van het installatieprogramma, raadpleegt u de documentatie bij de hardware of neemt u contact op met de fabrikant van de hardware.
 • Ultra DMA (Direct Memory Access) is ingeschakeld in de CMOS-instellingen en de gegevens worden te snel verplaatst.
 • Schakel over van DMA-modus naar PIO-modus (Processor Input/Output) om de snelheid van de gegevensoverdracht te verlagen. Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, verlaagt u de instellingen voor de PIO-modus. Hoe hoger de instellingen voor de PIO-modus zijn, des te sneller is de gegevensoverdracht.
 • U gebruikt een programma voor geheugenbeheer van derden.
 • De computer bevat een virus.
Als dit foutbericht blijft verschijnen, kopieert u de map i386 van het cd-romstation naar de lokale vaste schijf en probeert u vervolgens het programma Setup vanaf de vaste schijf uit te voeren.

Het programma Setup van Windows XP reageert niet meer

Klik voor meer informatie over het oplossen van dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
315323Windows XP Setup reageert niet meer (loopt vast) tijdens de voorbereidingsfase van de installatie

Tijdens de upgrade reageert de computer niet meer en er wordt een zwart scherm weergegeven

Als u een upgrade naar Windows XP probeert uit te voeren, reageert de computer niet meer en wordt er een zwart scherm weergegeven.

Dit probleem kan worden veroorzaakt door hardware of software die incompatibel is met Windows XP.

Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:
 1. Wacht 10 tot 15 minuten nadat het scherm zwart is geworden om er zeker van te zijn dat de installatie niet meer wordt voortgezet.
 2. Start de computer opnieuw om te kijken of deze weer op hetzelfde moment tijdens het uitvoeren van het programma Setup vastloopt. Soms gaat het programma Setup verder door met de installatieprocedure dan de laatste keer dat het niet meer reageerde. Als het programma Setup verder doorgaat, probeert u de computer enkele keren opnieuw te starten zodat het programma Setup mogelijk wordt voltooid.
 3. Sart de computer opnieuw op en kies de optie Windows XP Setup annuleren om terug te keren naar Windows 98 of Windows Millennium Edition. Als de optie Windows XP Setup annuleren niet wordt weergegeven bij het opnieuw opstarten van de computer, gaat u verder met stap 5.
 4. Nadat u bent teruggekeerd naar Windows 98 of Windows Millennium Edition, verwijdert u alle antivirusprogramma's en alle programma's voor opstartbeheer (zoals GoBack) en start u de computer schoon op. Als u de computer schoon wilt opstarten, raadpleegt u het artikel voor uw besturingssysteem waarnaar eerder in dit artikel wordt verwezen.
 5. Als de upgrade opnieuw vastloopt, is er mogelijk een compatibiliteitsprobleem met de hardware. U kunt proberen de ACPI-functionaliteit uit te schakelen. Als u de computer weer start, hebt u de mogelijkheid om op F6 te drukken om SCSI-stuurprogramma's (Small Computer System Interface) van derden toe te voegen. Druk in dit scherm op F7. Er wordt geen zichtbare mededeling weergegeven.
 6. Als het programma Setup blijft vastlopen, schakelt u niet-noodzakelijke hardware uit. Verwijder alle USB-apparaten, verwijder netwerkkaarten, geluidskaarten en seriële kaarten of schakel deze uit. Start vervolgens het programma Setup opnieuw.
 7. Als dit foutbericht blijft verschijnen, moet u het BIOS op het moederbord wellicht flashen. Raadpleeg de fabrikant van de computer of de website voor het moederbord voor informatie over de manier waarop u dit moet doen.
 8. Als het probleem niet wordt verholpen door een BIOS-update of als u geen bijgewerkte BIOS-versie voor de computer kunt verkrijgen, kunt u Windows XP installeren met een standaard-pc-HAL (Hardware Abstraction Layer). Hiertoe drukt u op F7 wanneer wordt gevraagd op F6 te drukken tijdens het uitvoeren van het programma Setup van Windows XP. Er wordt gevraagd op F6 te drukken nadat de computer tijdens de installatie voor de eerste keer opnieuw wordt opgestart.Als u meer informatie wilt over het afdwingen van de standaard-pc-HAL, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  299340Een HAL (Hardware Abstraction Layer) forceren tijdens een upgrade of installatie van Windows XP

Tijdens het uitvoeren van het programma Setup wordt er een foutbericht of een stopbericht weergegeven

Als een van de volgende foutberichten wordt weergegeven, raadpleegt u het desbetreffende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
311562Foutbericht 'An Unexpected Error (768) Occurred at Line 5118@ind:Xp\Client\Boot\Setup\Setup.c' tijdens de installatie van Windows XP
311564Foutbericht 'Stop 0x0000000A Irql_Not_Less_or_Equal' tijdens upgrade naar Windows XP
311442Foutbericht: Setup kan niet doorgaan. Neem contact op met Microsoft Technische ondersteuning (Fout: 3E6h)
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.


setup install hangs dell toshiba compaq gateway sony 524FF58h, 546FF58h, 535FF58h, FF58h, FF, 58h fatal exception error fatal error setup cannot continue contact microsoft technical support
Eigenschappen

Artikel-id: 310064 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 07:59:31 - Revisie: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbenv kbtshoot kberrmsg kbsetup KB310064
Feedback