Het aanmeldingsscherm van Windows XP wordt niet geopend en de computer wordt steeds opnieuw opgestart

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL310396
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Als in dit artikel niet het foutbericht wordt beschreven dat u op het scherm ziet, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base, waarin wordt verwezen naar meer artikelen over foutberichten:
315854 Windows 98 en Windows ME Resource Center voor foutberichten
Symptomen
Wanneer u de computer opstart, wordt het opstartscherm van Microsoft Windows XP niet weergegeven en wordt de computer opnieuw opgestart. Het aanmeldingsscherm van Windows XP wordt niet weergegeven.
Oorzaak
Dit probleem kan zich voordoen als het bestand Kernel32.dll beschadigd is of ontbreekt.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door met de herstelconsole van Windows een nieuwe kopie van het bestand Kernel32.dll uit te pakken vanaf de oorspronkelijke cd van Windows XP. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Start de herstelconsole. Als de herstelconsole niet is geïnstalleerd, start u deze vanaf de cd van Windows XP. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
  1. Plaats de cd van Windows XP in het cd-rom-station en start de computer opnieuw op. Selecteer desgevraagd de benodigde opties om vanaf de cd op te starten.
  2. Wanneer het tekstgedeelte van Setup begint, volgt u de aanwijzingen en kiest u de hersteloptie door op R te drukken.
  3. Kies de installatie waartoe u toegang wilt krijgen met de herstelconsole als op uw computer kan worden gekozen uit twee of meer besturingssystemen voor het opstarten.
  4. Typ het beheerderswachtwoord wanneer daarom wordt gevraagd.
 2. Typ cd system32 bij de opdrachtprompt en druk op ENTER.
 3. Typ ren kernel32.dll kernel32.old en druk op ENTER.
 4. Typ map en druk op ENTER.
 5. Let op de stationsaanduiding voor het cd-rom-station dat de cd van Windows XP bevat. Deze wordt als volgt weergegeven:
  D:     \Apparaat\Cd-rom0
 6. Typ expand station \i386\kernel32.dl_ (waarbij station de aanduiding is van het cd-rom-station die de cd van Windows XP bevat) en druk op ENTER. Bijvoorbeeld:
  Expand d:\i386\kernel32.dl_ <ENTER>
  Let op het onderstrepingsteken na 'dl' in Kernel32.dl_.

  Het volgende bericht wordt weergegeven:
  Kernel32.dll    1 bestand(en) uitgepakt.
 7. Typ exit. De computer wordt opnieuw opgestart.
 8. Verwijder de cd van Windows XP uit het cd-rom-station en start de computer normaal op.
Meer informatie
Voor meer informatie over het installeren van de herstelconsole klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
216417 How to Install the Windows Recovery Console
corrupt kernel32
Eigenschappen

Artikel-id: 310396 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:00:33 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbkern32dll kbenv kbprb kbfaq KB310396
Feedback