Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Procedure: Een web publiceren op een cd-r of een cd-rw in FrontPage 2002

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u een FrontPage-web publiceert op een cd-r (compact disc-recordable) of een cd-rw (compact disc-rewritable).

Als uw computer is voorzien van een cd-recorder, kunt u een reservekopie van een FrontPage-web op een cd opslaan. Een cd (compact disc) is handig voor reservekopieën en het overbrengen van grote webs.

Veel cd-recorders bieden de mogelijkheid om een cd-r of cd-rw voor te bereiden zodat u bestanden rechtstreeks naar de recorder kunt kopiëren door een stationsaanduiding op te geven, zoals u ook bestanden naar een vaste schijf, diskette of een verwisselbaar station kopieert. Vervolgens kunt u het web met FrontPage op de cd publiceren. U kunt het web ook eerst naar de vaste schijf publiceren en vervolgens met een programma voor het branden van cd's naar de cd kopiëren.

Belangrijk Als u een cd-r-station en een cd-rom gebruikt, kunt u specifieke bestanden slechts één voor één naar een bepaalde map kopiëren of publiceren. Wanneer u met dergelijke stations en media werkt, moet u het web naar een andere map op de cd-rom kopiëren of publiceren.

Terug naar begin

Een cd-r of cd-rw voorbereiden voor het rechtstreeks kopiëren van bestanden

 1. Plaats een cd-r of cd-rw in de cd-recorder.
 2. Start het programma voor het branden van cd's en formatteer de cd zodat u lees- en schrijfbewerkingen op de cd kunt uitvoeren door een stationsaanduiding op te geven. Raadpleeg de documentatie bij de cd-opnamesoftware voor aanwijzingen.
Met Microsoft Windows XP kunt u gegevens zoals foto's en software op een cd opslaan zonder software van een andere fabrikant te gebruiken. U hebt echter aanvullende software nodig als u een web op schijf wilt maken op een beschrijfbare cd of een web rechtstreeks op een beschrijfbare cd wilt publiceren aan de hand van een stationsaanduiding. Windows XP biedt namelijk geen ondersteuning voor packet-writing en dit is vereist voor het schrijven en verwijderen van afzonderlijke bestanden op een beschrijfbare cd.

Als u meer informatie wilt over het gebruik van een cd-recorder met Windows XP, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
279157 Cd-rom's opnemen in Windows XP
306524 HOW TO: Back Up Information to a CD
306641 HOW TO: Erase Files from a CD-RW Disc
Terug naar begin

Publiceren naar een web op schijf en kopiëren naar cd

Met de opdracht Publiceren kunt u een web op schijf maken en deze vervolgens met een programma voor het branden van cd's naar een cd kopiëren. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start FrontPage en open het web.
 2. Kies Web publiceren in het menu Bestand.
 3. Voer in het dialoogvenster Doellocatie voor publicatie een van de volgende handelingen uit:

  • Typ het pad naar een map op de vaste schijf (bijvoorbeeld stationsaanduiding:\Mijn website).

   -of-
  • Klik op Bladeren om naar een map te zoeken.
  Opmerking Als u eerder al een doellocatie voor deze website hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Doellocatie voor publicatie niet weergegeven. Ga verder met stap 5.
 4. Klik op OK.
 5. Geef de pagina's die u wilt publiceren op. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik linksonder in het dialoogvenster Web publiceren op Opties.
  2. Open het tabblad Publiceren en voer een of meer van de volgende handelingen uit:
   • Geef onder Publiceren aan of u alleen gewijzigde pagina's wilt publiceren of alle pagina's.
   • Geef onder Wijzigingen aan hoe u wilt dat FrontPage vaststelt welke pagina's zijn gewijzigd.
   • Als u een logboekbestand wilt maken voor wijzigingen die tijdens het publiceren worden gemaakt, schakelt u het desbetreffende selectievakje in.
  3. Klik op OK.
 6. Als u een subweb wilt publiceren, schakelt u het selectievakje Inclusief subwebs in.
 7. Klik op Publiceren.

  Opmerking Als u de publicatie midden in de bewerking annuleert, blijven bestanden die al zijn gepubliceerd in de doelmap staan.
 8. Start het programma voor het branden van cd's en kopieer het web naar een beschrijfbare cd. Afhankelijk van de software die u gebruikt, kunt u het web mogelijk ook naar een beschrijfbare cd kopiëren met Windows Verkenner. Raadpleeg de documentatie bij de cd-opnamesoftware voor aanwijzingen.
Terug naar begin

Een web rechtstreeks op een cd-rom publiceren

Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start FrontPage en open het web.
 2. Kies Web publiceren in het menu Bestand.
 3. Voer in het dialoogvenster Doellocatie voor publicatie een van de volgende handelingen uit:

  • Typ het pad naar een map op de vaste schijf (bijvoorbeeld stationsaanduiding:\Mijn website).

   -of-
  • Klik op Bladeren om naar een map te zoeken.
  Opmerking Als u eerder al een doellocatie voor deze website hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Doellocatie voor publicatie niet weergegeven. Ga verder met stap 4.
 4. Klik op OK.
 5. Geef de pagina's die u wilt publiceren op. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik linksonder in het dialoogvenster Web publiceren op Opties.
  2. Open het tabblad Publiceren en voer een of meer van de volgende handelingen uit:
   • Geef onder Publiceren aan of u alleen gewijzigde pagina's wilt publiceren of alle pagina's.
   • Geef onder Wijzigingen aan hoe u wilt dat FrontPage vaststelt welke pagina's zijn gewijzigd.
   • Als u een logboekbestand wilt maken voor wijzigingen die tijdens het publiceren worden gemaakt, schakelt u het desbetreffende selectievakje in.
  3. Klik op OK.
 6. Als u een subweb wilt publiceren, schakelt u het selectievakje Inclusief subwebs in.
 7. Klik op Publiceren.

  Opmerking Als u de publicatie midden in de bewerking annuleert, blijven bestanden die al zijn gepubliceerd in de doelmap staan.
 8. Nadat u het web naar de cd hebt gepubliceerd, kunt u de cd eventueel sluiten, afhankelijk van de manier waarop u de cd later wilt lezen en afhankelijk van de software die u gebruikt. Meestal hebt u de volgende drie mogelijkheden:
  • Verwijder de cd uit de cd-recorder zonder wijzigingen aan te brengen. Hierdoor kunt u met een stationsaanduiding lees- en schrijfbewerkingen op de cd uitvoeren wanneer u de cd weer in de recorder plaatst.

   Opmerking Wanneer u dit doet, kunnen cd's mogelijk niet worden gelezen door standaard-cd-rom-stations.
  • Sluit de cd, zodat deze na installatie van een UDF-lezer door een standaard-cd-rom-station kan worden gelezen.
  • Sluit de cd, zodat deze door de meeste standaard-cd-rom-stations kan worden gelezen zonder installatie van een UDF-lezer. Hierbij kunt u de cd meestal zodanig bewerken dat deze niet kan worden gewist of overschreven.
Terug naar begin

Een web op schijf publiceren vanaf een cd

U kunt FrontPage gebruiken om een web op schijf op cd te openen en het web vervolgens op internet, een intranet of een web op schijf te publiceren.
 1. Plaats de cd met het web in de cd-recorder.
 2. Start FrontPage en open het web (op de cd).
 3. Kies Web publiceren in het menu Bestand.
 4. Typ in het dialoogvenster Doellocatie voor publicatie de URL naar de gewenste locatie of het pad naar een map op de vaste schijf, of klik op Bladeren om naar een map te zoeken.

  Opmerking Als u eerder al een doellocatie voor deze website hebt geselecteerd, wordt het dialoogvenster Doellocatie voor publicatie niet weergegeven. Ga verder met stap 5.
 5. Klik op OK.
 6. Geef de pagina's die u wilt publiceren op. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik linksonder in het dialoogvenster Web publiceren op Opties.
  2. Open het tabblad Publiceren en voer een of meer van de volgende handelingen uit:
   • Geef onder Publiceren aan of u alleen gewijzigde pagina's wilt publiceren of alle pagina's.
   • Geef onder Wijzigingen aan hoe u wilt dat FrontPage vaststelt welke pagina's zijn gewijzigd.
   • Als u een logboekbestand wilt maken voor wijzigingen die tijdens het publiceren worden gemaakt, schakelt u het desbetreffende selectievakje in.
  3. Klik op OK.
 7. Als u een subweb wilt publiceren, schakelt u het selectievakje Inclusief subwebs in.
 8. Klik op Publiceren.

  Opmerking Als u de publicatie midden in de bewerking annuleert, blijven bestanden die al zijn gepubliceerd in de doelmap staan.
Terug naar begin

Een web op schijf vanaf een cd kopiëren naar een vaste schijf

Wanneer u een web op schijf van een cd naar een vaste schijf kopieert, kan het nodig zijn om de kenmerken Alleen-lezen te verwijderen zodat u wijzigingen kunt aanbrengen in het web.

Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.
 1. Plaats de cd met het web in de cd-recorder.
 2. Klik met de rechtermuisknop op Start en klik op Verkennen.
 3. Kopieer het web van de cd naar een map op de vaste schijf door middel van slepen en neerzetten.
 4. Klik op Mapopties in het menu Extra.
 5. Schakel op het tabblad Weergave het selectievakje Verborgen bestanden en mappen weergeven in en schakel het selectievakje Extensies voor bekende bestandstypen verbergen uit.
 6. Klik op OK.
 7. Dubbelklik in de lijst Mappen op de map op de vaste schijf waarin het web zich bevindt.
 8. Dubbelklik op de map _vti_pvt.
 9. Verwijder alle bestanden met de extensie .LCK.

  Opmerking Mogelijk moet u de volgende aanvullende stappen alleen uitvoeren wanneer u een gepubliceerd web kopieert:
 10. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Service en klik op Eigenschappen.
 11. Schakel het selectievakje Alleen-lezen uit en klik op OK.
 12. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Services en klik op Eigenschappen.
 13. Schakel het selectievakje Alleen-lezen uit en klik op OK.
Terug naar begin

PROBLEEMOPLOSSING

 • Wanneer u wijzigingen probeert op te slaan die u hebt aangebracht in een web op de vaste schijf, wordt er een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
  Kan het bestand ...\_vti_pvt\service.lck niet openen om te schrijven.
  Dit probleem doet zich voor wanneer het web is geopend of gekopieerd vanaf een cd-rom, omdat de LCK-bestanden het kenmerk Alleen-lezen hebben.

  Ga als volgt te werk om dit probleem en andere fouten die zich voordoen met Alleen-lezen-bestanden te verhelpen:

  Opmerking Afhankelijk van de Windows-versie op uw computer, kunnen de volgende stappen enigszins verschillen. Als er verschillen zijn, raadpleegt u de documentatie bij uw product om deze stappen uit te voeren.

  Opmerking Deze stappen kunnen niet worden toegepast op een cd-r, aangezien het kenmerk Alleen-lezen niet kan worden verwijderd van bestanden op de cd-r. U kunt het kenmerk Alleen-lezen echter wel verwijderen van bestanden op een cd-rw.

  1. Klik met de rechtermuisknop op Start en klik op Verkennen.
  2. Klik op Mapopties in het menu Extra.
  3. Schakel op het tabblad Weergave het selectievakje Verborgen bestanden en mappen weergeven in en schakel het selectievakje Extensies voor bekende bestandstypen verbergen uit.
  4. Klik op OK.
  5. Dubbelklik in de lijst Mappen op de map die het bestand bevat.
  6. Dubbelklik op de map _vti_pvt.
  7. Verwijder alle bestanden met de extensie .LCK.
  8. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Service en klik op Eigenschappen.
  9. Schakel het selectievakje Alleen-lezen uit en klik op OK.
  10. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Services en klik op Eigenschappen.
  11. Schakel het selectievakje Alleen-lezen uit en klik op OK.
  Herhaal deze stappen voor alle subwebs.Als u meer informatie wilt over het bestand Service.lck, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
  266216 FrontPage 2000: Foutbericht bij het publiceren van een website: 'Serverfout: Web <webnaam> is bezig...'
  303255 FrontPage 2000: Foutbericht bij opslaan wijzigingen in website: Kan het bestand ...\_vti_pvt\Service.lck niet openen om te schrijven
 • Hyperlinks in een web dat u naar een cd hebt gekopieerd, functioneren mogelijk niet naar behoren. Mogelijk kan de browser geen verbinding maken met de webpagina's waarnaar de hyperlinks verwijzen.

  Dit probleem kan zich voordoen wanneer de hyperlinks absolute verwijzingen bevatten naar bestanden die zich bevinden op de lokale computer waarop het web is gemaakt.

  U kunt dit probleem oplossen door absolute hyperlinks op het web te vervangen door relatieve hyperlinks.Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  301442 Hyperlinks Do Not Function After You Publish the Web
 • Wanneer u een afdrukvoorbeeld weergeeft van een webpagina die een FrontPage-onderdeel bevat (klik op de tab Voorbeeld onder in het FrontPage-venster of op Voorbeeld in browser op de werkbalk Standaard), wordt het volgende bericht weergegeven:
  Deze pagina bevat elementen die mogelijk moeten worden opgeslagen of gepubliceerd om juist te worden weergegeven.
  FrontPage-onderdelen die met een webserver communiceren, werken niet wanneer u een FrontPage-web op schijf maakt. Bladerwebonderdelen werken alleen wanneer u een HTTP-server (Hypertext Transfer Protocol) gebruikt waarop de FrontPage Server Extensions zijn geïnstalleerd.Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  206154 Some FrontPage Components Do Not Work on Disk-Based Webs
 • Wanneer u een web wilt publiceren op een cd waarop al een exemplaar van het web staat, wordt er een foutbericht van de volgende strekking weergegeven:
  Windows is een probleem tegengekomen bij het kopiëren van dit bestand. Wat wilt u dat Windows doet?
  Er kan ook een bericht worden weergegeven door de cd-opnamesoftware waarin wordt gemeld dat er onvoldoende ruimte op de cd beschikbaar is om de bestanden te kopiëren.

  Dit probleem kan zich voordoen wanneer de beschrijfbare cd niet voldoende ruimte biedt voor nieuwere versies van bestanden van het bijgewerkte web. Als u packet-writingsoftware gebruikt waarmee u lees- en schrijfbewerkingen op de cd kunt uitvoeren door een stationsaanduiding op te geven, kunt u slechts eenmaal naar elk deel van de schijf schrijven. Bij het kopiëren van een bijgewerkt web naar de cd worden oudere versies van bestanden niet van de cd verwijderd en dus is er voor nieuwere versies van de bestanden meer ruimte nodig. De oorzaak hiervan is een beperking in de cd-recordertechnologie.

  U kunt dit probleem omzeilen door het web naar een nieuwe, lege cd te kopiëren.
Terug naar begin
Eigenschappen

Artikel-id: 310511 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:01:39 - Revisie: 1.0

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB310511
Feedback