Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Omgevingsvariabelen beheren in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u de omgevingsvariabelen in Windows XP kunt beheren. Omgevingsvariabelen zijn tekenreeksen met informatie over de omgeving voor het systeem en de momenteel aangemelde gebruiker. Bepaalde softwareprogramma's gebruiken de informatie om vast te stellen waar bestanden (zoals tijdelijke bestanden) moeten worden opgeslagen. Tijdens de installatie worden standaardsysteemvariabelen ingesteld door Windows XP Setup, zoals het pad naar de Windows-bestanden.

Terug naar begin

Omgevingsvariabelen beheren

Systeemvariabelen

U moet beheerder zijn om een omgevingsvariabele voor het systeem te kunnen wijzigen. Omgevingsvariabelen voor het systeem worden door Windows gedefinieerd en zijn van toepassing op alle computergebruikers. Wijzigingen in de systeemomgeving worden in het register opgeslagen en worden meestal pas van kracht nadat de computer opnieuw is opgestart.

Terug naar begin

Gebruikersvariabelen voor gebruikersnaam

Iedere gebruiker kan een omgevingsvariabele voor gebruikers toevoegen, wijzigen of verwijderen. Deze variabelen worden ingesteld door Windows XP Setup, door bepaalde programma's en door gebruikers. De wijzigingen worden in het register opgeslagen en zijn meestal direct van kracht. Nadat er wijzigingen in de omgevingsvariabelen voor gebruikers zijn aangebracht, moeten geopende softwareprogramma's echter opnieuw worden gestart, zodat wordt afgedwongen dat dergelijke programma's de nieuwe registerwaarden lezen. De meest voorkomende reden voor het toevoegen van variabelen is het leveren van gegevens die vereist zijn voor variabelen die in scripts worden gebruikt.

Omgevingsvariabelen weergeven of wijzigen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Eigenschappen.
 2. Open het tabblad Geavanceerd.
 3. Klik op Omgevingsvariabelen.
 4. Klik op een van de volgende opties voor een gebruikers- of systeemvariabele:
  • Klik op Nieuw om een naam en een waarde toe te voegen voor een nieuwe variabele.
  • Klik op een bestaande variabele en klik op Bewerken om de naam of de waarde ervan te wijzigen.
  • Klik op een bestaande variabele en klik op Verwijderen om deze te verwijderen.

Terug naar begin
dos autoexec.bat config.sys
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 310519 - Laatst bijgewerkt: 03/26/2014 21:10:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbhowto kbhowtomaster KB310519
Feedback