Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van het FAT32-bestandssysteem in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL310525
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt het FAT32-bestandssysteem beschreven dat deel uitmaakt van Microsoft Windows XP.
Meer informatie
Windows XP bevat een bijgewerkte versie van het FAT-bestandssysteem. Deze bijgewerkte versie heet FAT32. Het FAT32-bestandssysteem maakt een standaardclustergrootte van slechts 4 kB mogelijk en biedt ondersteuning voor vaste EIDE-schijven die groter zijn dan 2 GB (gigabyte).

Opmerking:
 • Ook Microsoft Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows 98 en Windows 95 OSR2 ondersteunen het FAT32-bestandssysteem. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  154997 Description of the FAT32 File System
 • Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:Microsoft Windows NT 4.0 ondersteunt het FAT32-bestandssysteem niet. Voor meer informatie over ondersteunde bestandssystemen in Windows NT 4.0, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  100108 Overview of FAT, HPFS, and NTFS File Systems

Kenmerken van FAT32

FAT32 biedt de volgende uitbreidingen in vergelijking met eerdere implementaties van het FAT-bestandssysteem:
 • FAT32 ondersteunt stations met een grootte van maximaal 2 terabyte.
 • FAT32 maakt efficiënter gebruik van de schijfruimte. FAT32 gebruikt kleinere clusters (clusters van 4 kB voor stations tot 8 GB), wat resulteert in een 10 tot 15% efficiënter gebruik van schijfruimte in vergelijking met grote FAT- of FAT16-stations.
 • FAT32 is krachtiger. FAT32 kan de hoofdmap verplaatsen en de reservekopie van de bestandstoewijzingstabel gebruiken in plaats van de standaardkopie. Bovendien is de opstartrecord op FAT32-stations uitgebreid en bevat deze record nu een reservekopie van cruciale gegevensstructuren. Daarom zijn FAT32-stations minder gevoelig voor een kritieke storing dan bestaande FAT16-stations.
 • FAT32 biedt meer flexibiliteit. Omdat de hoofdmap op een FAT32-station een gewone clusterketen is, kan deze zich overal op het station bevinden. De eerdere beperkingen van het aantal vermeldingen in de hoofdmap zijn opgeheven. Bovendien kan het spiegelen van de bestandstoewijzingstabel worden uitgeschakeld, waardoor een kopie van de bestandstoewijzingstabel in plaats van de oorspronkelijke kopie actief kan zijn. Dankzij deze functies kan de grootte van FAT32-partities dynamisch worden gewijzigd.

Compatibiliteit met FAT32

Om FAT32 zo veel mogelijk compatibel te laten blijven met bestaande programma's, netwerken en apparaatstuurprogramma's, werd FAT32 geïmplementeerd met zo weinig mogelijk wijzigingen in de bestaande Windows-architectuur, interne gegevensstructuren, API's (Application Programming Interfaces) en de indeling op de schijf. Aangezien er nu 4 bytes nodig zijn om clusterwaarden op te slaan, zijn er echter veel interne gegevensstructuren, gegevensstructuren op de schijf en uitgegeven API's herzien en uitgebreid. In sommige gevallen werken bestaande API's niet op FAT32-stations. De meeste programma's ondervinden geen nadelen van deze wijzigingen. Bestaande hulp- en stuurprogramma's moeten op FAT32-stations blijven functioneren. MS-DOS-stuurprogramma's voor blokapparaten (zoals Aspidisk.sys) en MS-DOS-schijfhulpprogramma's moeten worden herzien zodat ze FAT32-stations kunnen ondersteunen.

Alle gebundelde schijfhulpprogramma's van Microsoft zijn geschikt gemaakt voor FAT32. Daarnaast werkt Microsoft samen met vooraanstaande fabrikanten van apparaatstuurprogramma's en schijfhulpprogramma's om hen te ondersteunen bij het herzien van hun producten zodat deze FAT32 ondersteunen.

OPMERKING: Een FAT32-volume kan niet worden gecomprimeerd met Microsoft DriveSpace of DriveSpace 3.

Dual-boot-computers

Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98 en Windows 95 OSR2 kunnen met FAT32-volumes werken. MS-DOS, de oorspronkelijke versie van Windows 95 en Windows NT 4.0 herkennen FAT32-partities niet en kunnen niet opstarten vanaf een FAT32-volume. FAT32-volumes kunnen ook niet goed worden benaderd als de computer is opgestart met een ander besturingssysteem (een opstartschijf met bijvoorbeeld Windows 95 of MS-DOS).

FAT32-volumes maken

De module Schijfbeheer in Windows XP is een hulpprogramma voor het beheer van vaste schijven en van de volumes of partities op deze schijven. U kunt Schijfbeheer gebruiken om nieuwe FAT32-volumes te maken of om een bestaand volume te formatteren zodat dit volume het FAT32-bestandssysteem kan gebruiken. U kunt standaard- en dynamische volumes formatteren zodat deze FAT32 kunnen gebruiken.

Een FAT32-partitie of logisch station maken

Ga als volgt te werk om een nieuwe FAT32-partitie of een nieuw logisch station te maken in Windows XP:
 1. Meld u aan als beheerder of als lid van de groep Administrators.
 2. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Beheren.
 3. Klik in de consolestructuur op Schijfbeheer.
 4. In het venster Schijfbeheer voert u een van de volgende handelingen uit:
  • Als u een nieuwe partitie wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op niet-toegewezen ruimte op de standaardschijf waarop u de partitie wilt maken en klikt u op Nieuwe partitie.

   -of-
  • Als u een nieuw logisch station wilt maken op een uitgebreide partitie, klikt u met de rechtermuisknop op vrije ruimte op de uitgebreide partitie waarop u het logische station wilt maken en klikt u op Nieuw logisch station.
 5. In de wizard Nieuwe partitie klikt u op Volgende.
 6. Klik op het type partitie dat u wilt maken (Primaire partitie,Uitgebreide partitieofLogisch station) en klik op Volgende.
 7. Geef de grootte van de partitie op in het vakPartitiegrootte in MBen klik op Volgende.
 8. Wijs een stationsletter of een stationspad toe aan de nieuwe partitie of het nieuwe logische station en klik op Volgende.
 9. Klik opDeze partitie op basis van de volgende instellingen formatterenen ga als volgt te werk:
  • Klik op FAT32 in het vakBestandssysteem.
  • Typ een naam voor het volume in het vakVolumenaam.

   Desgewenst kunt u de schijfclustergrootte wijzigen, of aangeven dat u een snelle formattering wilt uitvoeren.
 10. Klik op Volgende.
 11. Bevestig dat de door u geselecteerde opties correct zijn en klik op Voltooien.
De nieuwe partitie of het nieuwe logische station wordt gemaakt en wordt vervolgens weergegeven op de van toepassing zijnde standaardschijf in het venster Schijfbeheer.

Een bestaand volume formatteren voor gebruik van FAT32

Ga als volgt te werk om een volume te formatteren:
 1. Klik op Start, klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Beheren.
 2. Klik in de consolestructuur op Schijfbeheer.
 3. In het venster Schijfbeheer klikt u met de rechtermuisknop op het volume dat u wilt formatteren (of opnieuw formatteren). Klik vervolgens op Formatteren.
 4. In het dialoogvenster Formatteren gaat u als volgt te werk:
  • Klik op FAT32 in het vakBestandssysteem.
  • Typ een naam voor het volume in het vakVolumenaam.

   Desgewenst kunt u de schijfclustergrootte wijzigen, of aangeven dat u een snelle formattering wilt uitvoeren.
  Klik op OK.

 5. Klik op Klik op OK wanneer u wordt gevraagd het volume te formatteren.
Het formatteringsproces wordt gestart.

Beperkingen in de ondersteuning

Voor oudere programma's die niet kunnen worden geïnstalleerd op een FAT32-volume of die bestanden niet goed opslaan of lezen, neemt u contact op met de leverancier van het programma.

OPMERKING: Hoewel het FAT32-bestandssysteem vaste schijven ondersteunt tot een grootte van 2 terabyte, kunnen sommige vaste schijven geen grotere opstartpartities bevatten dan 7,8 GB vanwege beperkingen in de INT13-interface van het BIOS (Basic Input/Output System) van de computer. Neem contact op met de hardwarefabrikant om vast te stellen of het BIOS van uw computer de bijgewerkte INT13-extensies ondersteunt.
Referenties
Als u meer informatie wilt over de bestandssystemen FAT16 en FAT32, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
184006 Limitations of FAT32 File System
140365 Default Cluster Size for FAT and NTFS
Voor meer informatie over opslag op dynamische schijven en standaardschijven, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
175761 Dynamic vs. Basic Storage in Windows 2000 and Windows XP
Eigenschappen

Artikel-id: 310525 - Laatst bijgewerkt: 12/07/2015 08:01:52 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB310525
Feedback